Gwestai

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 25

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. The Waterloo Hotel

  Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  113 Alexandra Road, Pill, Newport, NP20 2JG

  Ffôn

  01633 264266

  Pill

  Wedi'i lleoli mewn safle amlwg wrth ymyl Pont Gludo yng nghanol cynllun adfywio Dociau Casnewydd mae'r Waterloo yn cynnig arhosiad pleserus i drigolion yn ein gwesty ystafell wely 21 ensuite sydd newydd ei adnewyddu.

  Ychwanegu The Waterloo Hotel i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  29 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

  Ffôn

  01873 855074

  Abergavenny

  Mae'r Kings Arms yn dafarn hyfforddi o ddiwedd y 16eg Ganrif, gan roi enghraifft wych o sut y byddai llawer o'r Fenni wedi edrych cyn addasiadau Sioraidd ffurfiol.

  Ychwanegu The Kings Arms i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Wales 1 Business Park, M4 (J23A), Magor, Monmouthshire, NP26 3RA

  Ffôn

  01633 749 999

  Magor

  Gydag ystafelloedd cyfforddus a hawdd eu gwirio, WiFi da, a choffi gwych, mae Tŷ Magwyr yn union beth sydd ei angen arnoch chi, a dim byd nad ydych chi'n ei wneud.

  Wedi'i leoli ychydig oddi ar yr M4 (Cyffordd 23A), mae'r gwesty ar y dde wrth ymyl…

  Ychwanegu Tŷ Magor i'ch Taith

 4. Express by Holiday Inn (Newport)

  Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  The Coldra, Newport, NP18 2YG

  Ffôn

  01633 412777

  Newport

  Mae'r Holiday Inn Casnewydd wedi'i leoli'n gyfleus oddi ar J24 o'r draffordd M4, sef Porth y De. Wedi'i nythu mewn 14 erw o goetir 30 munud o Fryste a Chaerdydd. Y sylfaen berffaith i ddarganfod beth sydd gan Dde Cymru i'w gynnig.

  Ychwanegu Express by Holiday Inn (Newport) i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Gwesty'r Gyllideb

  Cyfeiriad

  Raglan Lodge, A40 Northbound, Raglan, Monmouthshire, NP25 4BG

  Raglan

  Lleolir yn gyfleus ar ochr ogleddol yr A40 ym Mynwy; tref sirol hanesyddol Sir Fynwy, Cymru. Saif lle mae Afon Mynwy yn cwrdd ag Afon Gwy, o fewn 2 filltir i'r ffin â Lloegr.

  Ychwanegu Raglan Lodge i'ch Taith

 6. The Chase Hotel

  Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Gloucester Road, Ross-on-Wye, Herefordshire, HR9 5LH

  Ffôn

  01989 763161

  Ross-on-Wye

  Gwesty'r Georgian Country House wedi'i osod mewn 11 erw o erddi a thiroedd ond dwy funud ar droed o ganol tref Ross-on-Wye.

  Ychwanegu The Chase Hotel i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN

  Ffôn

  01873 857121

  Abergavenny

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth astud, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch llawn steil ond cysurus.

  Ychwanegu The Angel Hotel i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Gwesty'r Gyllideb

  Cyfeiriad

  M4 Junction 23A, Magor, Monmouthshire, NP26 3YL

  Ffôn

  08442 250669

  Magor

  Wedi'i lleoli o fewn cyrraedd hawdd i'r M4. Y porth i Gymru, Llai na milltir o Fagwyr, 10 munud o Gasnewydd, Close to Cardiff, Close to Bristol.

  Ychwanegu Days Inn by Wyndham Magor i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Cinderhill Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5EY

  Ffôn

  01291 622497

  Monmouth

  Yng nghanol Dyffryn Gwy, mae Gwesty Glan yr Afon yn fusnes teuluol sy'n cael ei redeg gan y pontydd newydd a hynafol sy'n rhychwantu Afon Monnow. Mae gennym 15 ystafell wely ensuite o ansawdd uchel, lolfa ystafell wydr ac ystafell swyddogaeth fawr.

  Ychwanegu The Riverside Hotel i'ch Taith

 10. Hilton Newport

  Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Chepstow Road, Langstone, Newport, NP18 2LX

  Ffôn

  01633 413737

  Langstone

  Dadflino wrth y pwll 18 metr neu yn y sauna yng ngwesty'r Hilton Newport. Oddi ar yr M4 ac 20 milltir o Stadiwm Mileniwm Caerdydd, mae gan y gwesty 9 ystafell gyfarfod ar gyfer 2-300 a mynediad cyflym i'r we ym mhob ystafell.

  Ychwanegu Hilton Newport i'ch Taith

 11. The Manor

  Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Brecon Road, Crickhowell, Powys, NP8 1SE

  Ffôn

  01873 810212

  Crickhowell

  Yn uchel ar ochr y Mynydd Du sy'n edrych i lawr Dyffryn Wysg yng nghanol Bannau Brycheiniog ceir Gwesty a Bwyty'r Manor. 22 ystafell ensuite, i gyd gyda ffonau deialu teledu a uniongyrchol. Ystafell hamdden a phwll.

  Ychwanegu The Manor i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Llangybi, Usk, Monmouthshire, NP15 1PG

  Ffôn

  01633 450521

  Usk

  Yn dyddio nôl i'r 17eg Ganrif, mae'r adeilad hanesyddol wedi'i adnewyddu a'i ymestyn i greu gwesty maenordy gyda holl angenrheidiau bywyd modern.

  Ychwanegu Cwrt Bleddyn Hotel & Spa i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Pontypool Road, Llanbadoc, Monmouthshire, NP15 1SY

  Ffôn

  01291 672302

  Llanbadoc

  Ar gyrion yr hen dref farchnad hyfryd hon, mae Glen Yr Afon, fila Fictoraidd unigryw, yn cynnig yr holl gyfleusterau a ddisgwylir o westy modern ynghyd ag awyrgylch cynnes cartref teuluol.

  Ychwanegu Glen Yr Afon House Hotel i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1RY

  Ffôn

  01291 672133

  Usk

  Mae Gwesty'r Tri Salmydd yn swatio yn nhref farchnad brydferth Brynbuga, Sir Fynwy. Mae Gwesty'r Three Salmons yn cynnig bar a bwydlen bwyty gan ddefnyddio'r cynhwysion mwyaf ffres, lleol yn unig.

  Ychwanegu Three Salmons Hotel i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Gwesty'r Gyllideb

  Cyfeiriad

  Portal Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5EZ

  Ffôn

  0333 234 6455

  Monmouth

  Gwesty'r Gyllideb yn Nhrefynwy

  Ychwanegu Monmouth Premier Inn i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  St Pierre Park, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6YA

  Ffôn

  01291 625261

  Chepstow

  Adeiladwyd Gwestai Delta gan Marriott St Pierre Country Club o amgylch maenordy hardd o'r 14eg ganrif ac mae wedi'i leoli'n ddelfrydol dim ond taith fer o Hen Bont Hafren. Mae'n cynnig llety rhagorol a chyfleusterau cynadledda.

  Ychwanegu Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  21 Monmouth Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HF

  Ffôn

  01873 857121

  Abergavenny

  Wedi'i leoli'n agos at ganol tref farchnad hanesyddol Y Fenni, mae Gwesty'r Fenni yn cynnig llety gwestai 4 seren mewn adeilad Fictoraidd swynol gyda ffasâd brics coch deniadol a thrim carreg.

  Ychwanegu Abergavenny Hotel i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Coldra Woods, Newport, Newport, NP18 1HQ

  Ffôn

  01633 413000

  Newport

  Mae'r Celtic Manor Resort yn gyrchfan o'r radd flaenaf, dim ond 90 munud o Lundain Heathrow. Wedi'i leoli yn 2000 erw o barcdir yng Nghwm Wysg hardd, dyma'r gyrchfan gonfensiwn fwyaf cyflawn yn Ewrop ac roedd yn gartref i Gwpan Ryder 2010.

  Ychwanegu The Celtic Manor Resort i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01291 689205

  Tintern

  Mae gennym ddetholiad o ystafelloedd gwely yn ein prif dŷ a'n hystafelloedd gardd hardd yr un yn cynnig eu steil a'u dawn eu hunain. Rydym hefyd yn cynnig ystafelloedd sy'n addas i gŵn gyda phopeth y bydd ei angen ar eich ffrind blewog ar eu teithiau

  Ychwanegu The Wild Hare Inn i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Gwesty'r Gyllideb

  Cyfeiriad

  Westgate House, Merthyr Rd, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LH

  Ffôn

  0871 5279212

  Abergavenny

  P'un a ydych chi'n heiciwr, yn feiciwr neu'n hoff o fyd natur, mae ein gwesty Premier Inn Y Fenni yn wych am seibiant byr.

  Ychwanegu Premier Inn Abergavenny i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo