Gwestai

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 24

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. The Chase Hotel

  Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Gloucester Road, Ross-on-Wye, Herefordshire, HR9 5LH

  Ffôn

  01989 763161

  Ross-on-Wye

  Gwesty'r Georgian Country House wedi'i osod mewn 11 erw o erddi a thiroedd ond dwy funud ar droed o ganol tref Ross-on-Wye.

  Ychwanegu The Chase Hotel i'ch Taith

 2. Gliffaes Country House Hotel

  Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Gwesty'r Country House

  Cyfeiriad

  Crickhowell, Powys, NP8 1RH

  Ffôn

  01874 730371

  Powys

  Wedi'i lleoli yn ei ffynnon ei hun mae 35 erw o erddi ynghanol golygfeydd godidog Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae Gliffaes yn edrych dros afon Wysg, lle mae gan y gwesty 2.5 milltir o bysgota.

  Ychwanegu Gliffaes Country House Hotel i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Gwesty'r Gyllideb

  Cyfeiriad

  M4 Junction 23A, Magor, Monmouthshire, NP26 3YL

  Ffôn

  08442 250669

  Magor

  Wedi'i lleoli o fewn cyrraedd hawdd i'r M4. Y porth i Gymru, Llai na milltir o Fagwyr, 10 munud o Gasnewydd, Close to Cardiff, Close to Bristol.

  Ychwanegu Days Inn by Wyndham Magor i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Gwesty'r Gyllideb

  Cyfeiriad

  Portal Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5EZ

  Ffôn

  0333 234 6455

  Monmouth

  Gwesty'r Gyllideb yn Nhrefynwy

  Ychwanegu Monmouth Premier Inn i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  29 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

  Ffôn

  01873 855074

  Abergavenny

  Mae'r Kings Arms yn dafarn hyfforddi o ddiwedd yr 16eg ganrif, sy'n rhoi enghraifft wych o sut y byddai llawer o'r Fenni wedi edrych cyn addasiadau Sioraidd ffurfiol.

  Ychwanegu The Kings Arms i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Coldra Woods, Newport, Newport, NP18 1HQ

  Ffôn

  01633 413000

  Newport

  Mae'r Celtic Manor Resort yn gyrchfan o'r radd flaenaf, dim ond 90 munud o Lundain Heathrow. Wedi'i leoli yn 2000 erw o barcdir yng Nghwm Wysg hardd, dyma'r gyrchfan gonfensiwn fwyaf cyflawn yn Ewrop ac roedd yn gartref i Gwpan Ryder 2010.

  Ychwanegu The Celtic Manor Resort i'ch Taith

 7. Hilton Newport

  Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Chepstow Road, Langstone, Newport, NP18 2LX

  Ffôn

  01633 413737

  Langstone

  Dadflino wrth y pwll 18 metr neu yn y sauna yng ngwesty'r Hilton Newport. Oddi ar yr M4 ac 20 milltir o Stadiwm Mileniwm Caerdydd, mae gan y gwesty 9 ystafell gyfarfod ar gyfer 2-300 a mynediad cyflym i'r we ym mhob ystafell.

  Ychwanegu Hilton Newport i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Gwesty'r Gyllideb

  Cyfeiriad

  Westgate House, Merthyr Rd, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LH

  Ffôn

  0871 5279212

  Abergavenny

  P'un a ydych chi'n heiciwr, yn feiciwr neu'n hoff o fyd natur, mae ein gwesty Premier Inn Y Fenni yn wych am seibiant byr.

  Ychwanegu Premier Inn Abergavenny i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN

  Ffôn

  01873 857121

  Abergavenny

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth astud, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch llawn steil ond cysurus.

  Ychwanegu The Angel Hotel i'ch Taith

 10. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  St Pierre Park, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6YA

  Ffôn

  01291 625261

  Chepstow

  Adeiladwyd Gwestai Delta gan Marriott St Pierre Country Club o amgylch maenordy hardd o'r 14eg ganrif ac mae wedi'i leoli'n ddelfrydol dim ond taith fer o Hen Bont Hafren. Mae'n cynnig llety rhagorol a chyfleusterau cynadledda.

  Ychwanegu Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Pontypool Road, Llanbadoc, Monmouthshire, NP15 1SY

  Ffôn

  01291 672302

  Llanbadoc

  Ar gyrion yr hen dref farchnad hyfryd hon, mae Glen Yr Afon, fila Fictoraidd unigryw, yn cynnig yr holl gyfleusterau a ddisgwylir o westy modern ynghyd ag awyrgylch cynnes cartref teuluol.

  Ychwanegu Glen Yr Afon House Hotel i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  May Hill, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3LX

  Ffôn

  01600 712 280

  Monmouth

  Wedi'i lleoli yng nghanol Dyffryn Gwy golygfaol a dim ond munud o gerdded o lannau'r afon Gwy mae ein plentyn yn gyfeillgar, mae tafarn wledig yn darparu cwrw go iawn ac awyrgylch teuluol cyfeillgar.

  Ychwanegu The Mayhill Hotel i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01291 622497

  Chepstow

  16C tafarn yng nghanol Cas-gwent. Bwyd ardderchog (AA rosette) bwyty a phrydau bar, bar poblogaidd.

  Ychwanegu The Beaufort Hotel i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Gwesty'r Gyllideb

  Cyfeiriad

  Raglan Lodge, A40 Northbound, Raglan, Monmouthshire, NP25 4BG

  Raglan

  Lleolir yn gyfleus ar ochr ogleddol yr A40 ym Mynwy; tref sirol hanesyddol Sir Fynwy, Cymru. Saif lle mae Afon Mynwy yn cwrdd ag Afon Gwy, o fewn 2 filltir i'r ffin â Lloegr.

  Ychwanegu Raglan Lodge i'ch Taith

 15. The Wild Hare Inn

  Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01291 689205

  Tintern

  Mae gennym ddetholiad o ystafelloedd gwely yn ein prif dŷ a'n hystafelloedd gardd hardd pob un yn cynnig eu steil a'u dawn eu hunain. Rydym hefyd yn cynnig ystafelloedd cŵn-gyfeillgar gyda phopeth y bydd eich ffrind blewog ei angen ar eu teithiau.

  Ychwanegu The Wild Hare Inn i'ch Taith

 16. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Llangybi, Usk, Monmouthshire, NP15 1PG

  Ffôn

  01633 450521

  Usk

  Yn dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif, mae'r adeilad hanesyddol wedi cael ei adnewyddu a'i ymestyn i greu gwesty maenordy gyda holl angenrheidiau bywyd modern.

  Ychwanegu Cwrt Bleddyn Hotel & Spa i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  21 Monmouth Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HF

  Ffôn

  01873 857121

  Abergavenny

  Wedi'i leoli'n agos at ganol tref farchnad hanesyddol Y Fenni, mae Gwesty'r Fenni yn cynnig llety gwestai 4 seren mewn adeilad Fictoraidd swynol gyda ffasâd brics coch deniadol a thrim carreg.

  Ychwanegu Abergavenny Hotel i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Brecon Road, Crickhowell, Powys, NP8 1SE

  Ffôn

  01873 810212

  Crickhowell

  Yn uchel ar ochr y Mynydd Du sy'n edrych i lawr Dyffryn Wysg yng nghanol Bannau Brycheiniog ceir Gwesty a Bwyty'r Manor. 22 ystafell ensuite, i gyd gyda ffonau deialu teledu a uniongyrchol. Ystafell hamdden a phwll.

  Ychwanegu The Manor i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Wales 1 Business Park, M4 (J23A), Magor, Monmouthshire, NP26 3RA

  Ffôn

  01633 749 999

  Magor

  Gydag ystafelloedd cyfforddus a hawdd eu gwirio, WiFi da, a choffi gwych, mae Tŷ Magwyr yn union beth sydd ei angen arnoch chi, a dim byd nad ydych chi'n ei wneud.

  Wedi'i leoli ychydig oddi ar yr M4 (Cyffordd 23A), mae'r gwesty ar y dde wrth ymyl…

  Ychwanegu Tŷ Magor i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  The Coldra, Newport, Newport, NP18 2YG

  Ffôn

  01633 412777

  Newport

  Mae'r Holiday Inn Newport wedi'i leoli'n gyfleus oddi ar gyffordd 24 traffordd yr M4, y Porth i Dde Cymru. Yn swatio mewn 14 erw o goetir 30 munud o Fryste a Chaerdydd. Y sylfaen berffaith i ddarganfod beth sydd gan dde Cymru i'w gynnig.

  Ychwanegu Holiday Inn Newport i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo