Am

Dadflino wrth y pwll 18 metr neu yn y sauna yng ngwesty'r Hilton Newport. Oddi ar yr M4, ac 20 milltir o Stadiwm Mileniwm Caerdydd, mae gan y gwesty 9 ystafell gyfarfod ar gyfer 2-300 a mynediad cyflym i'r we ym mhob ystafell. Ei chwrs golff o dan filltir i Wentworth Hills a 3 milltir i atyniadau Casnewydd.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
148
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Double£144.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Twin£144.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Bwyty'n agored i'r rhai nad ydynt yn drigolion
 • Byrbrydau/te prynhawn
 • Deiet llysieuol ar gael
 • Deietau arbennig ar gael

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau'r gynhadledd

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau Hamdden

 • Pwll nofio - dan do ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Aerdymheru
 • Ffôn (cyhoeddus)
 • Lifft teithwyr
 • Porthor nos
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau sy'n anabl

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

O'r maes awyr dilynwch yr arwyddion ymadael. Ar y gylchfan cymerwch yr allanfa 1af, wedi'i chyfeirio at yr M4. Ewch ymlaen i lawr yr A4226 drwy'r Barri, gan ddilyn yr arwyddion am Gaerdydd a'r M4. Unwaith y byddwch ar yr M4, gadewch yng Nghyffordd 24 ac ar y gylchfan ewch â'r allanfa i'r A48, sydd wedi'i chyfeirio at Langstone. Mae'r gwesty wedi ei leoli 200 llath i ffwrdd ar y chwith. Mae'r daith tua 25 milltir a dylai gymryd 45 munud.

Hilton Newport

Chepstow Road, Langstone, Newport, NP18 2LX
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 413737

Gwobrau

 • Twristiaeth WerddGwobr Arian Cynllun Busnes Twristiaeth Gwyrdd Cymru Gwobr Arian Cynllun Busnes Twristiaeth Gwyrdd Cymru 2016

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  1.01 milltir i ffwrdd
 2. Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng…

  2.36 milltir i ffwrdd
 3. Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn…

  2.38 milltir i ffwrdd
 4. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  3.46 milltir i ffwrdd
 1. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  3.51 milltir i ffwrdd
 2. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  3.92 milltir i ffwrdd
 3. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  4.01 milltir i ffwrdd
 4. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  4.02 milltir i ffwrdd
 5. Archwiliwch hanes Casnewydd a darganfod hanes datblygiad daearegol, archaeolegol a…

  4.3 milltir i ffwrdd
 6. Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas…

  4.46 milltir i ffwrdd
 7. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  4.47 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys Gadeiriol Casnewydd yw Mam Eglwys Esgobaeth Anglicanaidd Mynwy sy'n cynnwys sir…

  4.55 milltir i ffwrdd
 9. Yn un o ddim ond chwe phont gludo gweithredol yn y byd, mae ymweld yn brofiad unigryw…

  4.61 milltir i ffwrdd
 10. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  4.68 milltir i ffwrdd
 11. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  4.71 milltir i ffwrdd
 12. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  5.38 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo