Torlands
 • Torlands
 • Dining Room at Torlands
 • Torlands Bedroom
 • En-suite bathroom

Am

Mae Torlands yn eiddo modern eang a sy'n cael ei adnewyddu gan sylishly gyda golygfeydd gogoneddus dros gefn gwlad agored o fewn pellter cerdded i ganol tref Trefynwy.

Mae gan bob ystafell wely gyfleusterau ensuite ac maen nhw'n ddisglair ac awyrog. Mae'r prisiau'n cynnwys brecwast wedi'i goginio a grawnfwydydd, ffrwythau ac ati. 

Mae gan Lolfa ein Trigolion deras haul y gallwch ymlacio ohono a chymryd golygfeydd o'r cefn gwlad o'i amgylch. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Torlands, un o'r B&Bs dosbarthwr yn Nhrefynwy - rydym ar agor drwy'r flwyddyn!

Pris a Awgrymir

£90.00 per room for 1 night
£82.00 per room per night for 2 nights or more

Our rooms are doubles with ensuite facilities. Prices are based on 2 people sharing and include a full cooked breakfast.

Single occupants are entitled to a discount of £10.00 for 1 night and £8.00 per night for 2 nights or more.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Brecwast wedi'i goginio
 • Deietau arbennig ar gael

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau Hamdden

 • Wifi am ddim

Cyfleusterau'r Eiddo

 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Parcio

 • Parcio preifat

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Torlands B&B

Prospect Road, Osbaston, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SZ
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 714654

Ffôn07708 602763

Cadarnhau argaeledd ar gyferTorlands B&B (yn agor mewn ffenestr newydd)

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Open all year round

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  0.63 milltir i ffwrdd
 2. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.7 milltir i ffwrdd
 3. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  0.7 milltir i ffwrdd
 4. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.73 milltir i ffwrdd
 1. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  0.75 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.75 milltir i ffwrdd
 3. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.75 milltir i ffwrdd
 4. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  0.78 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.8 milltir i ffwrdd
 6. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.86 milltir i ffwrdd
 7. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.88 milltir i ffwrdd
 8. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  0.88 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  0.89 milltir i ffwrdd
 10. Dewch i ddarganfod y coetir hardd a'r fryngaer hynafol hon ar ffin Cymru a Lloegr uwchben…

  0.94 milltir i ffwrdd
 11. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  0.99 milltir i ffwrdd
 12. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  1.16 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo