Tafarndai sy'n gyfeillgar i gŵn

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 65

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  Upper Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9ER

  Ffôn

  01873 880277

  Abergavenny

  Mae'r Goose a'r Cuckoo yn dafarn unigryw ym mhob ffordd gyda thraddodiad bywiog, sy'n gyfoethog mewn diwylliant a hanes.

  Ychwanegu Goose & Cuckoo Inn i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  64 Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HW

  Ffôn

  01291430830

  Caldicot

  Mae'r Castle Inn yn dafarn draddodiadol yng nghefn gwlad y teulu, wedi'i lleoli ar dir godidog Castell Cil-y-coed a Pharc Gwlad.

  Ychwanegu The Castle Inn, Caldicot i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01291 622497

  Chepstow

  Mae bwyty arobryn y Beaufort Hotel yn cynnig bwydlen fodern la carte i westeion sy'n cynnwys prydau traddodiadol o Brydain a rhyngwladol i gyd-fynd â phob palates.

  Ychwanegu The Beaufort Hotel i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Village Inn, Beachley Road, Sedbury, Chepstow, Monmouthshire, NP16 7AA

  Ffôn

  01291 628595

  Sedbury, Chepstow

  Mae'r Village Inn yn dafarn leol gyfeillgar i'r teulu, ac mae'n gweini bwyd dydd Mercher i ddydd Sul

  Bwyd cartref wedi'i goginio, gwerth ffantastig

  Ychwanegu The Village Inn i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Trellech Grange, Trellech, Monmouthshire, NP16 6QW

  Ffôn

  01291 689303

  Trellech

  Tafarn o'r 17eg ganrif, cwrw go iawn o ansawdd da, bwyd wedi'i goginio gartref, rhost dydd Sul gwych.

  Enillydd CAMRA Tafarn Wledig Orau'r Flwyddyn 2019.

  Ychwanegu The Fountain Inn i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Bwyty - indiaidd

  Cyfeiriad

  7 Market Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5SD

  Ffôn

  01873 851212

  Abergavenny

  "Bayleaf" yw'r Cuisine Indiaidd a Chyri gorau yn y Fenni.

  Ychwanegu The Bayleaf i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Bar

  Cyfeiriad

  Cinderhill Street, Monmouth, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01600 715577

  Monmouth

  Gyda'i soffas lledr siocled cyfforddus a'i stolion bar, mae bar y trigolion yn fan clyfar a chyfforddus ar gyfer coffi boreol gyda phapur newydd, byrbryd amser cinio neu ddiodydd cyn cinio.

  Ychwanegu The Riverside Hotel i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Bwyty - Eidaleg

  Cyfeiriad

  Casa Bianca, 51 Frogmore St, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AR

  Ffôn

  01873 737744

  Abergavenny

  Mae Casa Bianca wedi'i leoli yn nhref farchnad hanesyddol y Fenni, ac mae'n cynnig bwydlenni tymhorol wedi'u hysbrydoli gan ranbarthau arfordirol yr Eidal, gan ddefnyddio ystod o flasau cain wedi'u paru â chynhwysion ffres, lleol.

  Ychwanegu Casa Bianca i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Wild Hare, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01291 689205

  Tintern

  Mae ein tafarn gefn gwlad swynol yn nythu ym mhentref swynol Tyndyrn, lle a ddefnyddir yn arbennig fel dihangfa i arityddion, beirdd a llenorion mawr.

  Ychwanegu The Wild Hare i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  High Street, Raglan, Monmouthshire, NP15 2DY

  Ffôn

  01291 690412

  Raglan

  GEM YNGHANOL SIR FYNWY
  Cynnig bwyta, llety a chyfleusterau cynadledda yng nghanol Dyffryn Wysg, De Cymru

  Ychwanegu The Beaufort, Raglan i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Llandegfedd Lake & Watersport Centre, Llandegfedd Reservoir, New Inn, Monmouthshire, NP4 0SY

  Ffôn

  01633 373 401

  New Inn

  Mae'r bwyty ar ochr y dŵr, gyda golygfeydd panoramig heb eu hail o'r llyn, yn cynnig amrywiaeth o fwyd wedi'i baratoi'n ffres gan gynnwys brecwast calon, arbennigion dyddiol a ffefrynnau poblogaidd.

  Ychwanegu Llandegfedd Lake Waterside Restaurant i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  2 Saint Mary Street, Tintern, Monmouthshire, NP16 6TE

  Ffôn

  01291 689582

  Tintern

  Mae'r Angor Tyndyrn yn dyddio o'r ddeuddegfed ganrif ac mae wedi'i osod mewn tiroedd helaeth ochr yn ochr ag Afon Gwy gyda chefndir trawiadol Abaty Tyndyrn.

  Ychwanegu The Anchor Inn i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  Llandogo, Tintern, Monmouthshire, NP25 4TW

  Ffôn

  01594 530291

  Tintern

  Mae'r bar yn y Sloop Inn yn eang ac yn gyfforddus i bobl leol ac ymwelydd fel ei gilydd. Mae'r adeilad hanesyddol dros 300 mlwydd oed ac fe'i hadeiladwyd yn wreiddiol fel tŷ seidr a melin.

  Ychwanegu The Sloop Inn i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Old Hereford Road, Pandy, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DL

  Ffôn

  01873 890254

  Abergavenny

  Busnes teuluol ydym ni wedi ei redeg ym mhentref Pandy, ger Y Fenni, Sir Fynwy a dim ond ychydig filltiroedd o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. .

  Ychwanegu The Rising Sun i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  The Foxhunter, Nantyderry, Nr Abergavenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9DN

  Ffôn

  01873 881101

  Nr Abergavenny, Abergavenny

  Yn Chwefror 2015 ail-agorodd Sue & Alan Long Foxhunter Inn, Nantyderry fel tafarn wledig dda yn Ne Cymru. Ers cymryd drosodd y dafarn mae Sue & Alan wedi ychwanegu bar newydd, ailwampio'r ardd gwrw a phrynu mewn ystod fawr o ddiod.

  Ychwanegu Foxhunter Inn i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Bwyty - indiaidd

  Cyfeiriad

  9 Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BR

  Ffôn

  01600 714940

  Monmouth

  Mae'r Misbah yn Fwyty teuluol sy'n cynnig cuisine Bangladeshi dilys, ac mae wedi'i leoli mewn adeilad rhestredig Gradd II yng nghanol Trefynwy, o fewn Dyffryn Gwy Pictiwrésg.

  Ychwanegu The Misbah i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  The Half Moon Hotel, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

  Ffôn

  01873 890611

  Abergavenny

  Rydym yn dŷ rhad ac am ddim sy'n cael ei redeg yn breifat a B&B sy'n gi ac yn gyfeillgar i blant mae gennym ardd gwrw ddiogel yn ogystal â bwyty ac ardal bar. Mae maes parcio preifat ar gael i gwsmeriaid ei ddefnyddio.

  Ychwanegu The Half Moon Hotel i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  The Rose & Crown, Main Road, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE

  Ffôn

  01291 689254

  Tintern

  Mae Sally a Jason yn eich croesawu i'r Rose & Crown. Mae'r dafarn hanesyddol hon yng nghanol Tyndyrn, yn nythu ym mhrydferthwch Dyffryn Gwy.

  Ychwanegu The Rose & Crown i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Llanddewi Skirrid, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8AW

  Ffôn

  01873 852797

  Abergavenny

  Saif Bwyty'r Walnut Tree ar y B4521, dwy filltir i'r Dwyrain o'r Fenni, ac mae wedi bod yn dafarn a bwyty enwog ers iddo ddechrau yn nechrau'r 1960au.

  Ychwanegu The Walnut Tree i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Grosmont, Grosmont, Monmouthshire, NP7 8EP

  Ffôn

  01981 240646

  Grosmont

  Tafarn draddodiadol sy'n cael ei rhedeg gan y teulu ym mhentref prydferth y Grysmwnt, Sir Fynwy, yw The Angel Inn. Cwrw go iawn, bwyd gwych a chroeso cynnes yn disgwyl.

  Ychwanegu The Angel Inn i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo