Tafarndai sy'n gyfeillgar i gŵn

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 65

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Siop De/Coffi

  Cyfeiriad

  15 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

  Ffôn

  07702 580071

  Abergavenny

  Mae Fig Tree Espresso yn siop goffi annibynnol sy'n rhedeg dau berson ifanc sy'n angerddol am ddarparu coffi o ansawdd uchel gan ddefnyddio ffa sydd wedi'u rhostio'n lleol.

  Ychwanegu Fig Tree Espresso i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Winebar

  Cyfeiriad

  16 Nelson street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HT

  Ffôn

  01291 629670

  Chepstow

  Siop gwin a deli - Bar gwin y Lolfa a thiapas

  Ychwanegu Tell Me Wine i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Bwyty - Eidaleg

  Cyfeiriad

  Casa Bianca, 51 Frogmore St, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AR

  Ffôn

  01873 737744

  Abergavenny

  Mae Casa Bianca wedi'i leoli yn nhref farchnad hanesyddol y Fenni, ac mae'n cynnig bwydlenni tymhorol wedi'u hysbrydoli gan ranbarthau arfordirol yr Eidal, gan ddefnyddio ystod o flasau cain wedi'u paru â chynhwysion ffres, lleol.

  Ychwanegu Casa Bianca i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Grosmont, Grosmont, Monmouthshire, NP7 8EP

  Ffôn

  01981 240646

  Grosmont

  Tafarn draddodiadol sy'n cael ei rhedeg gan y teulu ym mhentref prydferth y Grysmwnt, Sir Fynwy, yw The Angel Inn. Cwrw go iawn, bwyd gwych a chroeso cynnes yn disgwyl.

  Ychwanegu The Angel Inn i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Caffi-Bar

  Cyfeiriad

  Henry's, 3 Conrad house, Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

  Beaufort Square, Chepstow

  Mae Henry's yn gaffi steilus ac aeddfed, deli a bar yng nghanol Cas-gwent, yn gweini brecwast a brunches blasus erbyn dydd a coctêls coctêls a diodydd premiwm gyda'r nos.

  Ychwanegu Henry's i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  59 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EU

  Ffôn

  01873 853575

  Abergavenny

  Gwesty bach teuluol King's Head yng nghanol Y Fenni, gydag awyrgylch gyfeillgar a hamddenol.

  Ychwanegu The Kings Head Hotel i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  The Rose & Crown, Main Road, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE

  Ffôn

  01291 689254

  Tintern

  Mae Sally a Jason yn eich croesawu i'r Rose & Crown. Mae'r dafarn hanesyddol hon yng nghanol Tyndyrn, yn nythu ym mhrydferthwch Dyffryn Gwy.

  Ychwanegu The Rose & Crown i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Caffi

  Cyfeiriad

  The Cedars, Abergavenny Road, Penperlleni, Pontypool, Monmouthshire, NP4 0AD

  Ffôn

  07943 722325

  Penperlleni, Pontypool

  Mae Baffle Haus yn siop goffi, cegin, manwerthu a man digwyddiadau ar brif ffordd yr A4042 ychydig y tu allan i'r Fenni.

  Ychwanegu Baffle Haus i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689411

  Tintern

  Mae hen ffermdy o'r 17eg Ganrif wedi gosod llathenni o lannau Afon Gwy, lai na milltir o Abaty Tyndyrn. Bu'n westai ers rhai blynyddoedd gyda dilyniant ffyddlon, ac erbyn hyn mae ganddo fwyty iawn hefyd.

  Ychwanegu Parva Farmhouse Hotel & Restaurant i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Castle Inn, 7 Twyn Square,, Usk,, Monmouthshire, NP15 1BH

  Ffôn

  01291 673037

  Usk,

  Mae'r Castle Inn, Brynbuga yn dafarn bentref hyfryd sy'n gweini bwyd, byrbrydau, a diodydd gwych.

  Ychwanegu The Castle Inn, Usk i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Village Inn, Beachley Road, Sedbury, Chepstow, Monmouthshire, NP16 7AA

  Ffôn

  01291 628595

  Sedbury, Chepstow

  Mae'r Village Inn yn dafarn leol gyfeillgar i'r teulu, ac mae'n gweini bwyd dydd Mercher i ddydd Sul

  Bwyd cartref wedi'i goginio, gwerth ffantastig

  Ychwanegu The Village Inn i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Caffi

  Cyfeiriad

  Craft Renaissance Workshops & Gallery, The Parsonage, Kemeys Commander, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

  Kemeys Commander, Nr Usk

  Bwyd cartref traddodiadol, brathiadau ysgafn, te prynhawn, brecwastau wedi'u coginio, cinio Sul, cacennau wedi'u gwneud â llaw a phwdinau.

  Ychwanegu Craft Renaissance Kitchen i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Welsh Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5LN

  Ffôn

  01291 622626

  Chepstow

  Gyda chogydd sy'n gofyn am falchder ac o safon, perchnogion cariadus a staff gofalgar rydym yn darparu'r gorau yn y gwasanaeth yn unig. Rydym yn gwasanaethu popeth o cwrw go iawn i win mân.

  Ychwanegu The Coach and Horses i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Bwyty - indiaidd

  Cyfeiriad

  7 Market Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5SD

  Ffôn

  01873 851212

  Abergavenny

  "Bayleaf" yw'r Cuisine Indiaidd a Chyri gorau yn y Fenni.

  Ychwanegu The Bayleaf i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Wild Hare, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01291 689205

  Tintern

  Mae ein tafarn gefn gwlad swynol yn nythu ym mhentref swynol Tyndyrn, lle a ddefnyddir yn arbennig fel dihangfa i arityddion, beirdd a llenorion mawr.

  Ychwanegu The Wild Hare i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  64 Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HW

  Ffôn

  01291430830

  Caldicot

  Mae'r Castle Inn yn dafarn draddodiadol yng nghefn gwlad y teulu, wedi'i lleoli ar dir godidog Castell Cil-y-coed a Pharc Gwlad.

  Ychwanegu The Castle Inn, Caldicot i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Old Hereford Road, Pandy, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DL

  Ffôn

  01873 890254

  Abergavenny

  Busnes teuluol ydym ni wedi ei redeg ym mhentref Pandy, ger Y Fenni, Sir Fynwy a dim ond ychydig filltiroedd o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. .

  Ychwanegu The Rising Sun i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6YA

  Ffôn

  01291 625261

  Chepstow

  Yn Cast Iron Bar & Grill Chepstow, rydym i gyd yn ymwneud â chynhwysion ffres, tymhorol a chyfuniadau blas traddodiadol; bwyd syml, blasus wedi ei wneud yn iawn.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuCast Iron Bar & Grill ChepstowAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Cast Iron Bar & Grill Chepstow i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Caffi

  Cyfeiriad

  Monmouth Road, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  07770 544592

  Tintern

  Mae Caffi Filling Station yn eiddo i Vin a Lou Kennedy ac yn cael ei redeg. Roeddem yn falch iawn ein bod wedi derbyn gwobr 5 seren am hylendid bwyd. Mae croeso i bawb gan gynnwys beicwyr, cerddwyr, twristiaid, teuluoedd a thrigolion.

  Ychwanegu The Filling Station Cafe i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Miller's Arms, Mathern, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6JD

  Ffôn

  01291 622133

  Chepstow

  Tafarn a bwyty cyfeillgar, traddodiadol sy'n cynnig cwrw go iawn, gwinoedd cain a chwisine clasurol a thymhorol eithriadol.

  Ychwanegu Miller's Arms i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo