Pysgota yn Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Profiadau Pysgota Sir Fynwy a llety arall sy'n gyfeillgar i bysgota

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 11

 1. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Gilwern, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0EE

  Ffôn

  01249 814525

  Abergavenny

  Addaswyd ysgubor o 18fedC ar fferm waith. Lleolir yn Nyffryn Wysg. Mae gennym ein darn ein hunain o bysgota

  Ychwanegu Maes Y Berllan Barn i'ch Taith

 2. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Open Gardens

  Cyfeiriad

  Middle Ninfa Farm, Llanellen, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LE

  Ffôn

  01873 854662

  Abergavenny

  Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  Ychwanegu Middle Ninfa Farm Garden Open Day i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UB

  Ffôn

  01600 750224

  Abergavenny

  Parc carafanau teithiol bach o ansawdd uchel i oedolion yn unig, wedi'u lleoli mewn rhan hyfryd o gefn gwlad Cymru.

  Ychwanegu Three Castles Caravan Park i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Llanwenarth Citra, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7ER

  Ffôn

  01873 853271

  Abergavenny

  Lleolir yn nyffryn hardd Brynbuga, o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Safle bach cyfeillgar, wedi'i leoli'n ddelfrydol ar gyfer teithio'r Mynyddoedd Duon. Tocynnau pysgota ar gael ar gyfer Afon Wysg. Cyfoeth o glybiau golff.

  Ychwanegu Pyscodlyn Farm Caravan & Camping Site i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Pantygoitre Farm, Llanfair Kilgeddin, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9BE

  Ffôn

  01873 840207

  Abergavenny

  Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn ein fferm Holiday Cottages sy'n rhan o fferm Panty-goitre, fferm draddodiadol teuluol sy'n cael ei rhedeg yng nghanol Sir Fynwy yn Nyffryn Wysg ger y Fenni - Porth Cymru.

  Ychwanegu Swanmeadow Holiday Cottages i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Under Hill, Brockweir, Tintern, Monmouthshire, NP16 7PE

  Ffôn

  07867907275

  Tintern

  Bwthyn cymeriad wedi'i adfer yn Nyffryn Gwy. Wedi'i osod o fewn coetiroedd a gardd helaeth yn cynnwys dwy ystafell wely eang, cegin, lolfa gyda llosgwr coed a stiwdio/ystafell wydr.

  Ychwanegu Spring Cottage i'ch Taith

 7. Smithy's Bunkhouse

  Math

  Type:

  Bunkhouse

  Cyfeiriad

  Lower House Farm, Pantygelli, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR

  Ffôn

  01873 853432

  Abergavenny

  Saif Byncws Smithy ar fferm fynyddig sy'n gweithio yn ardal y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Wedi'i ddylunio gyda'r farchnad grŵp mewn golwg, mae croeso i deithwyr annibynnol. Ardderchog lleol Inn 5 munud o gerdded.

  Ychwanegu Smithy's Bunkhouse i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  The Bell at Skenfrith, Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  01600 750235

  Abergavenny

  Mae'r Bell yn hen dafarn hyfforddi wedi'i hadfer yn hyfryd, sy'n dyddio o'r 17eg ganrif, sy'n dal i gadw llawer o'i swyn a'i chymeriad. Mae wedi ennill llawer o wobrau am ei fwyty, rhestr gwin a moethusrwydd arddulliol cyffredinol. Gwahoddir…

  Ychwanegu The Bell at Skenfrith i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Tregagle, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RY

  Ffôn

  01600 860058

  Monmouth

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol, gwledig mewn ardal ddynodedig o Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae trosi ysgubor 2 ystafell wely yn cynnwys grisiau troellog, trawstiau derw a llosgwr coed. Mae'n mwynhau golygfeydd hyfryd dros Ddyffryn Gwy a thu…

  Ychwanegu Robin's Barn (Self-catering cottage) i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Main Rd, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689441

  Tintern

  Mae Gwesty Dyffryn Gwy yn dafarn wledig fach sy'n cael ei rhedeg gan deuluoedd yn Nhyndyrn – pentref hudolus ar lan yr afon gydag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE).

  Ychwanegu The Wye Valley Hotel i'ch Taith

 11. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Bunkhouse

  Cyfeiriad

  Middle Ninfa Farm, Llanellen, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LE

  Ffôn

  01873 854662

  Abergavenny

  Ydych chi'n grŵp teuluol neu weithgaredd sy'n chwilio am Bunkhouse cyfeillgar/cyfforddus/tawel i fyny i 6 o bobl? Mewn tirwedd mynydd trawiadol ger y Fenni, y De-ddwyrain?

  Ychwanegu Middle Ninfa Farm Bunkhouse i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo