Atyniadau

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 105

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Peters’ Church,, Dixton Ln, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SY

  Monmouth

  Eglwys San Pedr yn Dixton, ar gyrion Mynwy ar hyd Afon Gwy.

  Ychwanegu St Peter's Church, Dixton i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Distyllfa

  Cyfeiriad

  White Hare Distillery, 1 Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1BQ

  Ffôn

  01291 672947

  Usk

  Gin ddistyllfa yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  Ychwanegu White Hare Distillery i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Glebe House Garden, Llanvair Kilgeddin, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9BE

  Ffôn

  01873 840422

  Abergavenny

  Ewch i ardd Glebe House.

  Ychwanegu Glebe House Garden i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Bwyd a Diod

  Cyfeiriad

  Whitehouse Farm, Newcastle, Skenfrith, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NS

  Ffôn

  01600 750835

  Skenfrith, Monmouth

  Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau seidr a chyrtens duon mewn caeau sy'n edrych dros dirwedd syfrdanol Dyffryn Monnow. Mae siop seidr ar agor 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer blasu seidr a chynnyrch…

  Ychwanegu Apple County Cider Co i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Jerome's,, Llangwm Uchaf, Llangwm, Usk, Monmouthshire, NP15 1HA

  Ffôn

  +44 (0)204 520 4458

  Llangwm, Usk

  Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils llawr Cyn-Raphaelaidd syfrdanol

  Ychwanegu St Jerome's, Llangwm Uchaf i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St. Mary's Priory, St Mary's Priory Centre, Monk Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5ND

  Ffôn

  01873 858787

  Abergavenny

  Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n un o'r eglwysi plwyf mwyaf a gorau yng Nghymru.

  Ychwanegu St. Mary's Priory i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Chepstow Castle, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EY

  Ffôn

  03000 252239

  Chepstow

  Mae Castell Cas-gwent, sydd wedi ei gadw'n hardd, yn wers hanes mewn carreg. Caer ganoloesol enfawr a nerthol. Lleoliad ysblennydd Afon Gwy. Arddangosfa drawiadol gyda modelau maint bywyd.

  Ychwanegu Chepstow Castle (Cadw) i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Arddangosfa

  Cyfeiriad

  Abergavenny Museum and Castle, Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EE

  Ffôn

  01873 845282

  Abergavenny

  Mae'r arddangosfa hon, yn Amgueddfa'r Fenni tan Ragfyr 18 2022, yn cynnwys celf gan Jon Langford, Pete Williams a John Selway a ysbrydolwyd gan ysgrifau Arthur Machen (1863-1947)

  Ychwanegu Beyond the Veil : Visions from the World of Arthur Machen i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Coedwig neu Goetir

  Cyfeiriad

  Cefn Ila, Llanbadoc, Usk, Monmouthshire, NP15 1PR

  Ffôn

  0330 333 3300

  Usk

  Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach o goetiroedd bychain a thir pori fferm, mae o fewn pellter cerdded i dref hanesyddol Brynbuga.

  Ychwanegu Cefn Ila Woodland i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Ymweliadau Teithio Grŵp

  Cyfeiriad

  Raglan Country Estate, Parc Lodge, Station Rd, Raglan, Monmouthshire, NP15 2ER

  Ffôn

  01291 691719

  Station Rd, Raglan

  Oasis o brydferthwch a thawelwch yng nghanol Sir Fynwy sy'n cynnig golff, bwyd, teithiau cerdded, maes chwarae i blant a mwy.

  Ychwanegu Raglan Country Estate i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Bully Hole Bottom, Usk Road, Shirenewton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6SA

  Ffôn

  01291 641902

  Shirenewton , Chepstow

  Cysgodd mawr i'r de-orllewin sy'n wynebu gardd, coed anghyffredin, wisteria, rhosod a llwyni cariadus asid.

  Ychwanegu The Alma i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Martin's Church, Cwmyoy, Vale of Ewyas, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NS

  Vale of Ewyas, Abergavenny

  Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  Ychwanegu St Martin's Church, Cwmyoy i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Tŷ Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NX

  Ffôn

  01600 712034

  Monmouth

  Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf hanesyddol ym Mynwy. Wedi'i adnewyddu'n llwyr ychydig flynyddoedd yn ôl, mae'r Priordy yn cynnig cyfleusterau modern iawn ar gyfer amrywiaeth o gynulliadau.

  Ychwanegu The Priory Monmouth i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Coedwig neu Goetir

  Cyfeiriad

  Wye Valley Woodlands, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6NF

  Ffôn

  0300 065 3000

  Chepstow

  Gorwedd Whitestone gerllaw rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r safle fwynhau teithiau cerdded dymunol sy'n cymryd nifer o olygfeydd gwych ar draws Dyffryn Gwy

  Ychwanegu Whitestone Picnic Site i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Monmouth Castle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BS

  Ffôn

  0300 025 6000

  Monmouth

  Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn dyddio i hanner cyntaf y 12g. Ail-luniwyd yn ddiweddarach gan y Lancasters. Man geni Harri V.

  Ychwanegu Monmouth Castle (Cadw) i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Canolfan Grefft

  Cyfeiriad

  Abbey Mill Wye Valley Centre, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE

  Ffôn

  01291 689346

  Tintern

  Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle melin wreiddiol Abaty Tyndyrn, a sefydlwyd ym 1131, mae Abbey Mill yn cynnig lleoliad hamddenol ar gyfer eich mwynhad.

  Ychwanegu Abbey Mill Wye Valley Centre i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Oriel Gelf

  Cyfeiriad

  Llancayo Court, Usk, Monmouthshire, NP15 1HY

  Ffôn

  +44(0) 7725 830195

  Usk

  Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  Ychwanegu Gallery at Home i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Old Abergavenny Road, Mamhilad, Pontypool, Monmouthshire, NP4 8RH

  Pontypool

  Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran tarddiad.

  Ychwanegu Church of St Illtyd i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Mary's Priory, Upper Church St, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HU

  Ffôn

  01594 530080

  Chepstow

  Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o flynyddoedd. Mae Priordy Santes Fair ar agor bob dydd fel bendith i'r gymuned. Mae croeso i chi fynd i mewn a jyst bod.

  Ychwanegu St. Mary's Priory, Chepstow i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Shire Hall, Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DY

  Ffôn

  01600 775257

  Monmouth

  Mae Neuadd y Sir yn gyn-lys Assizes a Sesiynau Chwarter yng nghanol Mynwy, De Cymru. Mae'n adeilad rhestredig Gradd I, wedi'i ddylunio'n glasurol yn Sgwâr Agincourt ar ben Stryd Monnow.

  Ychwanegu Shire Hall Museum, Monmouth i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo