Llety yn Nhyndyrn

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ble i aros yn ac o amgylch Tyndyrn.

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 9

 1. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Under Hill, Brockweir, Tintern, Monmouthshire, NP16 7PE

  Ffôn

  07867907275

  Tintern

  Bwthyn cymeriad wedi'i adfer yn Nyffryn Gwy. Wedi'i osod o fewn coetiroedd a gardd helaeth yn cynnwys dwy ystafell wely eang, cegin, lolfa gyda llosgwr coed a stiwdio/ystafell wydr.

  Ychwanegu Spring Cottage i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Catbrook, Near Tintern, Monmouthshire, NP16 6NA

  Ffôn

  01600 860341

  Near Tintern

  5 seren cysur. Twb poeth. Mae'n cysgu 6,4 ystafell wely. Lloriau wedi'u tynnu i fyny. Llosgwr coed. Beicio, cerdded, pysgota, marchogaeth. Gwledig heb ei hynysu. Yn agos at Abaty Tyndyrn a'r Whitebrook, bwyty Michelin Star. Cyfeillgar i anifeiliaid…

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuFoxes ReachAr-lein

  Ychwanegu Foxes Reach i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Main Rd, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689441

  Tintern

  Mae Gwesty Dyffryn Gwy yn dafarn wledig fach sy'n cael ei rhedeg gan deuluoedd yn Nhyndyrn – pentref hudolus ar lan yr afon gydag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE).

  Ychwanegu The Wye Valley Hotel i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Tintern Abby, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE

  Ffôn

  03000 256140

  Tintern

  Mae Beaufort Cottage ar safle arbennig arbennig, gyda golygfa agos ryfeddol o ffenestr yr ystafell wely dros adfeilion eiconig yr abaty enwocaf ym Mhrydain, Abaty Tyndyrn, ar lan afon Gwy.

  Ychwanegu Beaufort Cottage i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01291 689205

  Tintern

  Mae gennym ddetholiad o ystafelloedd gwely yn ein prif dŷ a'n hystafelloedd gardd hardd yr un yn cynnig eu steil a'u dawn eu hunain. Rydym hefyd yn cynnig ystafelloedd sy'n addas i gŵn gyda phopeth y bydd ei angen ar eich ffrind blewog ar eu teithiau

  Ychwanegu The Wild Hare Inn i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Kingstone Brewery, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 680111

  Tintern

  Mae'r Ardd Hop ym Mragdy Kingstone yn Nhyndyrn, yn safle glampio unigryw sy'n darparu chwe lle bythgofiadwy i aros.

  Ychwanegu The Hop Garden at Kingstone Brewery i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Tŷ Llety

  Cyfeiriad

  Monmouth Road, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SG

  Ffôn

  01291 689920

  Tintern

  Wedi'i leoli yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy, gydag Abaty hudolus Tyndyrn daith gerdded fer i ffwrdd, mae'r Hen Reithordy Tyndyrn yn lle perffaith i fwynhau harddwch heddychlon Dyffryn Gwy a Fforest y Ddena gerllaw.

  Ychwanegu Tintern Old Rectory B&B i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Chapel Hill, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01600 860341

  Tintern

  Gyferbyn ag Abaty Tyndyrn. Cysgu 6 (3 ystafell wely, 2 ystafell ymolchi) w / trobwll bath, 37 "teledu, parcio a gardd. Llwybr Dyffryn Gwy ar stepen drws. Anifeiliaid anwes. Cegin â chyfarpar llawn gyda thafarndai gerllaw a siopau fferm a bwytai…

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuTintern Abbey CottageAr-lein

  Ychwanegu Tintern Abbey Cottage i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Llety Gwadd

  Cyfeiriad

  Monmouth Road, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689411

  Tintern

  Hen garreg 17eg C. ffermdy sy'n cynnig golygfeydd gwych o Afon Gwy a'r Fali. Cosy, anffurfiol o'ch cwmpas i ymlacio ac anghofio straen eich arferion bob dydd.

  Agor Mai 3ydd (bwyty i drigolion yn unig).

  Ychwanegu Parva Farmhouse Riverside Guesthouse i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo