Llety yn Nhyndyrn

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ble i aros yn ac o amgylch Tyndyrn.

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 9

 1. Math

  Type:

  Llety Gwadd

  Cyfeiriad

  Monmouth Road, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689411

  Tintern

  Hen garreg 17eg C. ffermdy sy'n cynnig golygfeydd gwych o Afon Gwy a'r Fali. Cosy, anffurfiol o'ch cwmpas i ymlacio ac anghofio straen eich arferion bob dydd.

  Agor Mai 3ydd (bwyty i drigolion yn unig).

  Ychwanegu Parva Farmhouse Riverside Guesthouse i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Kingstone Brewery, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 680111

  Tintern

  Mae'r Ardd Hop ym Mragdy Kingstone yn Nhyndyrn, yn safle glampio unigryw sy'n darparu chwe lle bythgofiadwy i aros.

  Ychwanegu The Hop Garden at Kingstone Brewery i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Llety amgen

  Cyfeiriad

  Hill Farm, Barbadoes, Tintern, Monmouthshire, NP16 6ST

  Ffôn

  07826 557211

  Tintern

  Mae Hill Farm yn dyddyn 15 erw sy'n edrych dros Ddyffryn Gwy, sy'n cynnwys coetiroedd hardd, padogau a nentydd. 

  Ychwanegu Hill Farm i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Tintern Abbey, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE

  Ffôn

  03000 256140

  Tintern

  Mae Beaufort Cottage ar safle arbennig iawn, gyda golygfa agos anhygoel o'i ffenestr ystafell wely dros adfeilion eiconig yr abaty enwocaf ym Mhrydain, Abaty Tyndyrn, ar lannau afon Gwy.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuBeaufort CottageAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Beaufort Cottage i'ch Taith

 5. The Wild Hare Inn

  Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01291 689205

  Tintern

  Mae gennym ddetholiad o ystafelloedd gwely yn ein prif dŷ a'n hystafelloedd gardd hardd pob un yn cynnig eu steil a'u dawn eu hunain. Rydym hefyd yn cynnig ystafelloedd cŵn-gyfeillgar gyda phopeth y bydd eich ffrind blewog ei angen ar eu teithiau.

  Ychwanegu The Wild Hare Inn i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Under Hill, Brockweir, Tintern, Monmouthshire, NP16 7PE

  Ffôn

  07867907275

  Tintern

  Bwthyn cymeriad wedi'i adfer yn Nyffryn Gwy. Wedi'i osod o fewn coetiroedd a gardd helaeth yn cynnwys dwy ystafell wely eang, cegin, lolfa gyda llosgwr coed a stiwdio/ystafell wydr.

  Ychwanegu Spring Cottage i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Chapel Hill, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01600 860341

  Tintern

  Gyferbyn ag Abaty Tyndyrn. Cysgu 6 (3 ystafell wely, 2 ystafell ymolchi) w / trobwll bath, 37 "teledu, parcio a gardd. Llwybr Dyffryn Gwy ar stepen drws. Anifeiliaid anwes. Cegin â chyfarpar llawn gyda thafarndai gerllaw a siopau fferm a bwytai…

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuTintern Abbey CottageAr-lein

  Ychwanegu Tintern Abbey Cottage i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Main Rd, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689441

  Tintern

  Mae Gwesty Dyffryn Gwy yn dafarn wledig fach sy'n cael ei rhedeg gan deuluoedd yn Nhyndyrn – pentref hudolus ar lan yr afon gydag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE).

  Ychwanegu The Wye Valley Hotel i'ch Taith

 9. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Catbrook, Near Tintern, Monmouthshire, NP16 6NA

  Ffôn

  01600 860341

  Near Tintern

  5 seren cysur. Twb poeth. Mae'n cysgu 6,4 ystafell wely. Lloriau wedi'u tynnu i fyny. Llosgwr coed. Beicio, cerdded, pysgota, marchogaeth. Gwledig heb ei hynysu. Yn agos at Abaty Tyndyrn a'r Whitebrook, bwyty Michelin Star. Cyfeillgar i anifeiliaid…

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuFoxes ReachAr-lein

  Ychwanegu Foxes Reach i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo