Parciau a Gerddi

Parciau a gerddi bendigedig Sir Fynwy

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 26

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Raglan Country Estate, Parc Lodge, Station Rd, Raglan, Monmouthshire, NP15 2ER

  Ffôn

  01291 691719

  Station Rd, Raglan

  Oasis o brydferthwch a thawelwch yng nghanol Sir Fynwy sy'n cynnig golff, bwyd, teithiau cerdded, maes chwarae i blant a mwy.

  Ychwanegu Raglan Country Estate i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Black Rock Picnic Site, Black Rock Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TP

  Ffôn

  01291 623772

  Caldicot

  Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw Safle Picnic y Graig Ddu.

  Ychwanegu Black Rock Picnic Site i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LY

  Ffôn

  01873 890219

  Abergavenny

  Mae Nant y Bedd yn ardd organig 6.5 erw a choetir sy'n 1200 troedfedd i fyny yn y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yng Nghymru. Mae Sue wedi bod yn garddio yma ers 38 mlynedd, gyda chymorth Ian dros yr 20 mlynedd diwethaf.

  Ychwanegu Nant-Y-Bedd i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Bailey Park, 1 Park Ln, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5SS

  Abergavenny

  Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  Ychwanegu Bailey Park i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU

  Ffôn

  01291 420241

  Caldicot

  Ymwelwch â Chastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

  Ychwanegu Caldicot Castle and Country Park i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Wye Valley Woodlands, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6NF

  Ffôn

  0300 065 3000

  Chepstow

  Gorwedd Whitestone gerllaw rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r safle fwynhau teithiau cerdded dymunol sy'n cymryd nifer o olygfeydd gwych ar draws Dyffryn Gwy

  Ychwanegu Whitestone Picnic Site i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Middle Ninfa Farm, Llanellen, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LE

  Ffôn

  01873 854662

  Abergavenny

  Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  Ychwanegu Middle Ninfa Farm Garden i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Wye Valley Sculpture Garden, The Nurtons, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 350 023

  Tintern

  Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr heulog dyner yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf sy'n arddangos cerfluniau yr artist preswyl Gemma Kate Wood

  Ychwanegu Wye Valley Sculpture Garden i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  13 Chippenhamgate Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3UZ

  Ffôn

  01600 710630

  Monmouth

  Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd Gwener yn ystod yr Haf.

  Ychwanegu Nelson Garden i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Rogiet Countryside Park, Rogiet, Caldicot, Monmouthshire, NP26 3WF

  Ffôn

  01633 644850

  Caldicot

  Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Fynwy.

  Ychwanegu Rogiet Countryside Park i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Llanfoist Crossing Car Park,Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LP

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r Llwybr Mynydd Haearn o Lanfa Llan-ffwyst drwy Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon.

  Ychwanegu Llanfoist Old Railway Crossing i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Woodhaven, Itton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BX

  Ffôn

  01291 641219

  Chepstow

  Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o 2/3 erw a ddatblygwyd dros yr 20 mlynedd diwethaf ar gyfer lliw a diddordeb gydol y flwyddyn.

  Ychwanegu Woodhaven i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Abergavenny Community Orchard, Mill St,, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HE

  Ffôn

  07854 777019

  Abergavenny

  Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud, 'piciwch mewn symiau bach a gadael digon i eraill'.

  Ychwanegu Laurie Jones Community Orchard & Gardens i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Linda Vista Gardens, Tudor Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5DL

  Abergavenny

  Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad hawdd i ganol Tref y Fenni.

  Ychwanegu Linda Vista Gardens i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Wyndcliffe Court House & Garden School, Wyndcliffe Court, St. Arvan's, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6EY

  Ffôn

  01291 630027

  St. Arvan's, Chepstow

  Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe Court House and Garden School yn y Tŷ Modur Edwardaidd a addaswyd yn ddiweddar yn neuadd ddarlithio ar gyfer sgyrsiau ac arddangosiadau addysgiadol.

  Ychwanegu Wyndcliffe Court House & Garden School i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Wenallt Isaf, Twyn Wenallt, Gilwern, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0HP

  Ffôn

  01873 832753

  Gilwern, Abergavenny

  Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o fod yn 650 troedfedd i fyny ar ochr bryn sy'n wynebu'r Gogledd.

  Ychwanegu Wenallt Isaf i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Highfield Farm, Penperlleni, Goytre, Usk, Monmouthshire, NP4 0AA

  Ffôn

  01873 880030

  Goytre, Usk

  Gardd sy'n cael ei diffinio gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o cultivars, gyda llawer o rarities, wedi'u plannu'n ddwys dros 3 erw i gynhyrchu arddangosfa afieithus ar draws y tymhorau. Mae'n darparu profiad agos atoch, trochol gyda'r…

  Ychwanegu Highfield Farm Garden i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Glebe House Garden, Llanvair Kilgeddin, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9BE

  Ffôn

  01873 840422

  Abergavenny

  Ewch i ardd Glebe House.

  Ychwanegu Glebe House Garden i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Ty Uchaf, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EF

  Ffôn

  07753423635

  Abergavenny

  Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni a choed, gardd furiog gylchol, nentydd, rhaeadrau, rills a phyllau.

  Ychwanegu Llanover Garden i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  High Glanau Manor, Lydart, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AD

  Ffôn

  01600 860005

  Monmouth

  Mae High Glanau Manor wedi'i gosod mewn deuddeg erw o gerddi cain, a ddyluniwyd gan H. Avery Tipping ym 1922. Mae nodweddion gwreiddiol yn cynnwys terasau cerrig trawiadol gyda golygfeydd pellgyrhaeddol.

  Ychwanegu High Glanau Manor i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo