Parciau a Gerddi

Parciau a gerddi bendigedig Sir Fynwy

Ysbrydoliaeth

 1. Usk Open Gardens
  Dathliad o flodau a garddio, gyda thua 12 o erddi ar agor ar draws Brynbuga, ynghyd ag arddangosfeydd cyhoeddus hardd.
  1. 22 Jun 202423 Jun 2024

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 28

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Bailey Park, 1 Park Ln, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5SS

  Abergavenny

  Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  Ychwanegu Bailey Park i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Abergavenny Community Orchard, Mill St, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HE

  Ffôn

  07854 777019

  Abergavenny

  Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud, 'piciwch mewn symiau bach a gadael digon i eraill'.

  Ychwanegu Laurie Jones Community Orchard & Gardens i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Woodhaven, Itton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BX

  Ffôn

  01291 641219

  Chepstow

  Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o 2/3 erw a ddatblygwyd dros yr 20 mlynedd diwethaf ar gyfer lliw a diddordeb gydol y flwyddyn.

  Ychwanegu Woodhaven i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Ty Uchaf, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EF

  Ffôn

  07753423635

  Abergavenny

  Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni a choed, gardd furiog gylchol, nentydd, rhaeadrau, rills a phyllau.

  Ychwanegu Llanover Garden i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Rogiet Countryside Park, Rogiet, Caldicot, Monmouthshire, NP26 3WF

  Ffôn

  01633 644850

  Caldicot

  Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Fynwy.

  Ychwanegu Rogiet Countryside Park i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Caerwent, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5AH

  Ffôn

  01291 431020

  Caldicot

  Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ddarganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y blynyddoedd diwethaf oedd y gerddi Edwardaidd tanddaearol yn Nhŷ Dewstow, Sir Fynwy.

  Ychwanegu Dewstow Gardens and Grottoes i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Black Rock Picnic Site, Black Rock Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TP

  Ffôn

  01291 623772

  Caldicot

  Mae Safle Picnic Black Rock yn safle picnic hardd ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren.

  Ychwanegu Black Rock Picnic Site i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Wenallt Isaf, Twyn Wenallt, Gilwern, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0HP

  Ffôn

  01873 832753

  Gilwern, Abergavenny

  Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o fod yn 650 troedfedd i fyny ar ochr bryn sy'n wynebu'r Gogledd.

  Ychwanegu Wenallt Isaf i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Wyndcliffe Court House & Garden School, Wyndcliffe Court, St. Arvan's, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6EY

  Ffôn

  01291 630027

  St. Arvan's, Chepstow

  Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe Court House and Garden School yn y Tŷ Modur Edwardaidd a droswyd yn ddiweddar yn neuadd ddarlithio ar gyfer sgyrsiau ac arddangosiadau addysgiadol.

  Ychwanegu Wyndcliffe Court House & Garden School i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Rockfield, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5QB

  Ffôn

  07803 952027

  Monmouth

  Mae Parc Rockfield yn ardd ar lan yr afon gyda dolydd a pherllan, gyda llawer o deithiau cerdded gerllaw.

  Ychwanegu Rockfield Park Garden i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  High Glanau Manor, Lydart, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AD

  Ffôn

  01600 860005

  Monmouth

  High Glanau Manor yw un o dai Celf a Chrefft gorau Cymru, wedi'i leoli mewn deuddeg erw o erddi cain. Wedi'i ddylunio gan Henry Avray Tipping ym 1922, mae llawer o nodweddion gwreiddiol yn parhau i gynnwys terasau cerrig trawiadol gyda golygfeydd…

  Ychwanegu High Glanau Manor i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Veddw House, The Fedw, Devauden, Monmouthshire, NP16 6PH

  Ffôn

  01291 650836

  Devauden

  Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd o waith cleifion gan Anne Wareham a Charles Hawes.

  Ychwanegu Veddw House Garden i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Linda Vista Gardens, Tudor Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5DL

  Abergavenny

  Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad hawdd i Ganol Tref y Fenni.

  Ychwanegu Linda Vista Gardens i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Llanfoist Crossing Car Park, Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LP

  Ffôn

  01633 644850

  Llanfoist, Abergavenny

  Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y Mynydd Haearn o Lanfa Llan-ffwyst trwy Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon.

  Ychwanegu Llanfoist Old Railway Crossing i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Wye Valley Woodlands, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6NF

  Ffôn

  0300 065 3000

  Chepstow

  Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r safle fwynhau teithiau cerdded dymunol sy'n cynnwys nifer o olygfeydd gwych ar draws Dyffryn Gwy

  Ychwanegu Whitestone Picnic Site i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  April House, Coed y paen, Usk, Monmouthshire, NP15 1PT

  Usk

  Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd gwych dros Wentwood Forest a Dyffryn Wysg.

  Ychwanegu April House Garden i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Birch Tree Well, Upper Ferry Road, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AN

  Ffôn

  01600 775327

  Penallt, Monmouth

  Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a nentydd

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuBirch Tree Well NGS GardenAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Birch Tree Well NGS Garden i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AQ

  Ffôn

  07899 995822

  Monmouth

  Mae'r Tump yn ardd 9 erw o gynefin cymysg.

  Ychwanegu The Tump Garden i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Longhouse Farm, Penrhos, Raglan, Monmouthshire, NP15 2DE

  Ffôn

  01600 780389

  Raglan

  Mae gan Fferm Longhouse ardd aeddfed dros 25 mlynedd, gyda datblygiad parhaus. Mwynhewch daith gerdded goetir a chyfres o byllau a nentydd, yn ogystal â phlanhigion lliwgar drwy gydol y flwyddyn.

  Ychwanegu Longhouse Farm Garden i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Growing in the Border, Blackbrook Estate, Norton Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UB

  Ffôn

  0771252635

  Norton Skenfrith

  Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig ymweliadau grŵp a chyrsiau.

  Ychwanegu Growing in the Border i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo