Parciau a Gerddi

Parciau a gerddi bendigedig Sir Fynwy

Ysbrydoliaeth

 1. Usk Open Gardens
  Dathliad o flodau a garddio, gyda thua 12 o gerddi ar agor ar draws y dref, ynghyd ag arddangosfeydd cyhoeddus hardd.

  Nifer yr eitemau:

  Nifer yr eitemau: 28

  , wrthi'n dangos 1 i 20.

  1. Cyfeiriad

   Middle Ninfa Farm, Llanellen, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LE

   Ffôn

   01873 854662

   Abergavenny

   Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

   Ychwanegu Middle Ninfa Farm Garden i'ch Taith

  2. Cyfeiriad

   Woodhaven, Itton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BX

   Ffôn

   01291 641219

   Chepstow

   Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o 2/3 erw a ddatblygwyd dros yr 20 mlynedd diwethaf ar gyfer lliw a diddordeb gydol y flwyddyn.

   Ychwanegu Woodhaven i'ch Taith

  3. Cyfeiriad

   April House, Coed y paen, Usk, Monmouthshire, NP15 1PT

   Usk

   Mae gardd April House wedi ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd gwych dros Goedwig Wentwood a Bro Wysg.

   Ychwanegu April House Garden i'ch Taith

  4. Cyfeiriad

   Rogiet Countryside Park, Rogiet, Caldicot, Monmouthshire, NP26 3WF

   Ffôn

   01633 644850

   Caldicot

   Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Fynwy.

   Ychwanegu Rogiet Countryside Park i'ch Taith

  5. Cyfeiriad

   Woodlands Farm, Penrhos, Monmouth, Monmouthshire, NP15 2LE

   Ffôn

   01600 780203

   Monmouth

   Gardd dan arweiniad dyluniad, a adeiladwyd i ddiddanu, sydd wedi agor am 13 o flynyddoedd o dan y NGS.

   Yn anffodus, rydym ar gau yn ystod 2023 ond byddwn yn ailagor yn 2024

   Ychwanegu Woodlands Farm NGS Garden i'ch Taith

  6. Cyfeiriad

   Veddw House, The Fedw, Devauden, Monmouthshire, NP16 6PH

   Ffôn

   01291 650836

   Devauden

   Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd o waith cleifion gan Anne Wareham a Charles Hawes.

   Ychwanegu Veddw House Garden i'ch Taith

  7. Cyfeiriad

   Bully Hole Bottom, Usk Road, Shirenewton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6SA

   Ffôn

   01291 641902

   Shirenewton , Chepstow

   Cysgodd mawr i'r de-orllewin sy'n wynebu gardd, coed anghyffredin, wisteria, rhosod a llwyni cariadus asid.

   Ychwanegu The Alma i'ch Taith

  8. Cyfeiriad

   Longhouse Farm, Penrhos, Raglan, Monmouthshire, NP15 2DE

   Ffôn

   01600 780389

   Raglan

   Mae Fferm Longhouse wedi aeddfedu dros 25 mlynedd, gyda datblygiad parhaus. Mwynhewch daith gerdded coetir a chyfres o byllau a nentydd, yn ogystal â phlanhigion lliwgar gydol y flwyddyn.

   Ychwanegu Longhouse Farm Garden i'ch Taith

  9. Cyfeiriad

   Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LY

   Ffôn

   01873 890219

   Abergavenny

   Mae Nant y Bedd yn ardd organig 6.5 erw a choetir sy'n 1200 troedfedd i fyny yn y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yng Nghymru. Mae Sue wedi bod yn garddio yma ers 38 mlynedd, gyda chymorth Ian dros yr 20 mlynedd diwethaf.

   Ychwanegu Nant-Y-Bedd i'ch Taith

  10. Cyfeiriad

   Wye Valley Sculpture Garden, The Nurtons, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

   Ffôn

   01291 350 023

   Tintern

   Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr heulog dyner yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf sy'n arddangos cerfluniau yr artist preswyl Gemma Kate Wood

   Ychwanegu Wye Valley Sculpture Garden i'ch Taith

  11. Cyfeiriad

   Growing in the Border, Blackbrook Estate, Norton Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UB

   Ffôn

   0771252635

   Norton Skenfrith

   Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig ymweliadau grŵp a chyrsiau.

   Ychwanegu Growing in the Border i'ch Taith

  12. Cyfeiriad

   Wyndcliffe Court House & Garden School, Wyndcliffe Court, St. Arvan's, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6EY

   Ffôn

   01291 630027

   St. Arvan's, Chepstow

   Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

   Cynhelir Wyndcliffe Court House and Garden School yn y Tŷ Modur Edwardaidd a addaswyd yn ddiweddar yn neuadd ddarlithio ar gyfer sgyrsiau ac arddangosiadau addysgiadol.

   Ychwanegu Wyndcliffe Court House & Garden School i'ch Taith

  13. Cyfeiriad

   Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU

   Ffôn

   01291 420241

   Caldicot

   Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

   Ychwanegu Caldicot Castle and Country Park i'ch Taith

  14. Cyfeiriad

   Black Rock Picnic Site, Black Rock Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TP

   Ffôn

   01291 623772

   Caldicot

   Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw Safle Picnic y Graig Ddu.

   Ychwanegu Black Rock Picnic Site i'ch Taith

  15. Cyfeiriad

   Ty Uchaf, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EF

   Ffôn

   07753423635

   Abergavenny

   Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni a choed, gardd furiog gylchol, nentydd, rhaeadrau, rills a phyllau.

   Ychwanegu Llanover Garden i'ch Taith

  16. Cyfeiriad

   13 Chippenhamgate Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3UZ

   Ffôn

   01600 710630

   Monmouth

   Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd Gwener yn ystod yr Haf.

   Ychwanegu Nelson Garden i'ch Taith

  17. Cyfeiriad

   Linda Vista Gardens, Tudor Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5DL

   Abergavenny

   Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad hawdd i ganol Tref y Fenni.

   Ychwanegu Linda Vista Gardens i'ch Taith

  18. Cyfeiriad

   Caerwent, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5AH

   Ffôn

   01291 431020

   Caldicot

   Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ddarganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y blynyddoedd diwethaf oedd y gerddi Edwardaidd tanddaearol yn Nhŷ Dewstow, Sir Fynwy.

   Ychwanegu Dewstow Gardens and Grottoes i'ch Taith

  19. Cyfeiriad

   Wye Valley Woodlands, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6NF

   Ffôn

   0300 065 3000

   Chepstow

   Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r safle fwynhau teithiau cerdded dymunol sy'n cynnwys nifer o olygfeydd gwych ar draws Dyffryn Gwy

   Ychwanegu Whitestone Picnic Site i'ch Taith

  20. Cyfeiriad

   Birch Tree Well, Upper Ferry Road, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AN

   Ffôn

   01600 775327

   Penallt, Monmouth

   Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a nentydd

   Argaeledd Dangosol

   ArchebuBirch Tree Well NGS GardenAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

   Ychwanegu Birch Tree Well NGS Garden i'ch Taith

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo