Beech Cottage

Am

Mae Beech Cottage yn fwthyn hunanarlwyo llachar, un ystafell wely sy'n brolio llawr i ffenestri ffrâm derw nenfwd ar draws y llawr gwaelod gyda thrawstiau agored a grisiau pwrpasol yn arwain at yr ystafell wely fawr gydag ensuite.

Mae'r bwthyn yn cynnwys cegin wedi'i gyfarparu'n llawn â pheiriant golchi a golchi llestri. Mae gan yr en-suite faddon a chawod. Mae croeso i anifeiliaid anwes! Mae digon o lefydd cerdded / nofio cŵn fab yn lleol.

Chwiliad Argaeledd

Dyddiad Cyrraedd:

Cysylltiedig

Craft Renaissance GalleryCraft Renaissance Workshops & Gallery, UskWedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd wedi'u lleoli mewn cyfadeilad ysgubor wedi'i drawsnewid yn Nyffryn Wysg.

Craft Renaissance KitchenCraft Renaissance Kitchen, UskBwyd cartref traddodiadol, brathiadau ysgafn, te prynhawn, brecwastau wedi'u coginio, cinio Sul, cacennau wedi'u gwneud â llaw a phwdinau.

Mistletoe Cottage ExteriorMistletoe Cottage, UskMae Mistletoe Cottage wedi'i leoli mewn trawsnewidiad ysgubor mawr sydd hefyd yn cynnal oriel gelf a chaffi. Mae gan y Bwthyn 3 ystafell wely fawr gyda gwelyau maint brenin, un gyda'i ensuite ei hun. Mae yna hefyd ystafell wely ddwbl fach a dwy ystafell wely.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)
 • Mynediad am Ddim

Arlwyaeth

 • Lluniaeth ysgafn ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Mynediad i bobl anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Gadewch Wysg ger tafarn y Tri Eog ar y B4598 (Gogledd-orllewin) tuag at y Fenni. Ewch yn eich blaen ar B4598 3 milltir i Gomander Kemeys. Fe welwch ein hadeiladau ysgubor wedi'u haddasu ar ochr chwith y ffordd os byddwch yn cyrraedd Tafarn Chainbridge ar eich chwith rydych wedi colli'r troad.

Beech Cottage

Craft Renaissance Workshops & Gallery, The Parsonage, Kemeys Commander, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1JU
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 880879

Cadarnhau argaeledd ar gyferBeech Cottage

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  0.49 milltir i ffwrdd
 3. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  1.18 milltir i ffwrdd
 4. Ewch i ardd Glebe House.

  1.44 milltir i ffwrdd
 1. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  1.54 milltir i ffwrdd
 2. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  1.72 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod…

  2.05 milltir i ffwrdd
 4. Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan…

  2.43 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio…

  2.54 milltir i ffwrdd
 6. Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran…

  2.65 milltir i ffwrdd
 7. Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni…

  2.7 milltir i ffwrdd
 8. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  3.06 milltir i ffwrdd
 9. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  3.12 milltir i ffwrdd
 10. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  3.19 milltir i ffwrdd
 11. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  3.22 milltir i ffwrdd
 12. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  3.25 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo