Beth i’w wneud yn Rhaglan

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 13

 1. Math

  Type:

  Balŵnio

  Cyfeiriad

  Llanarth, Raglan, Raglan, Monmouthshire, NP15 2AU

  Ffôn

  01275 375300

  Raglan

  O'n safleoedd lansio yn Ne Cymru, efallai y byddwch yn hedfan dros Ddyffryn Wysg, Bannau Brycheiniog neu'r Mynydd Torth Siwgr ysblennydd a golygfeydd o'r Cats Back ar y Mynydd Du.

  Ychwanegu Bailey Balloons i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Oriel Gelf

  Cyfeiriad

  Tregare, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BZ

  Ffôn

  01291 691186

  Raglan

  Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun o'r ardd gan gerflunwyr ac Artistiaid lleol Sir Fynwy a Swydd Gaerloyw.

  Ychwanegu Court Robert Arts i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  St Cadoc's Church, Monmouth Road, Raglan, Monmouthshire, NP15 2DS

  Ffôn

  01633 644850

  Raglan

  Taith gerdded 1.4 milltir ar lwybrau gwastad yn Rhaglan.

  Ychwanegu 3 Raglan Healthy Footsteps i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Balŵnio

  Cyfeiriad

  Llanarth Village Hall, Groesonen Road, Usk, Monmouthshire, NP15 2AU

  Ffôn

  0207 101 8839

  Usk

  Mae balŵn aer poeth syfrdanol yn reidio dros Sir Fynwy. Darganfyddwch yr ardal fel erioed o'r blaen wrth i chi drifftio tuag at skywards am brofiad oes.

  Ychwanegu Wonderdays Hot Air Balloon Rides in Monmouthshire i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Parc Bywyd Gwyllt

  Cyfeiriad

  Raglan Farm Park, 4 Brook Holdings, Chepstow Road, Usk, Monmouthshire, NP15 2HX

  Ffôn

  01291 690319

  Chepstow Road, Usk

  Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  Ychwanegu Raglan Farm Park i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Gwinllan

  Cyfeiriad

  The Dell Vineyard, Clytha Road, Raglan, Monmouthshire, NP15 2AA

  Raglan

  Gwinllan fach a redir gan y teulu ger Rhaglan yw Gwinllan Dell sy'n gwerthu gwin arobryn.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuThe Dell VineyardAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu The Dell Vineyard i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  The Hand lay-by, north of Raglan, 1 mile north of Raglan, near Tregare, Raglan, Monmouthshire, NP15 2LN

  Ffôn

  01633 644850

  Raglan

  Taith gerdded 5 milltir o hyd rhwng pentrefi tlws i'r gogledd o Raglan.

  Ychwanegu 25 Tregare and Penrhos i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Pysgota

  Cyfeiriad

  Lower Pen-y-Clawdd Farm, Dingestow, Monmourth, NP25 4BG

  Ffôn

  01600 740223

  Dingestow

  Mae gan Fferm Pen-y-clawdd Isaf bopeth y gallai gwyntyll Pysgota bras ei eisiau, pob un ar y safle ac wedi'i leoli mewn cefn gwlad trawiadol gyda golygfeydd syfrdanol. Tri llyn pwrpasol wedi'u stocio â phum rhywogaeth o bysgod.

  Ychwanegu Pen-y-Clawdd Farm Fishery i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Raglan Castle, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BT

  Ffôn

  03000 252239

  Raglan

  Castell trawiadol o'r bymthegfed ganrif yw Castell Rhaglan a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap Thomas a'i fab William Herbert, a ailfodelwyd gan William Somerset, trydydd iarll Caerwrangon, 1549-89.

  Caer ganoloesol hwyr orau ym Mhrydain. Arddangosfeydd…

  Ychwanegu Raglan Castle (Cadw) i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Clytha National Trust car park, Old Abergavenny road, Raglan, Monmouthshire, NP7 9BW

  Ffôn

  01633 644850

  Raglan

  Taith gerdded 3 milltir ar ystâd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghlytha.

  Ychwanegu 2 Clytha Estate i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Clytha National Trust car park, Old Abergavenny road, Raglan, Monmouthshire, NP7 9BW

  Ffôn

  01633 644850

  Raglan

  Taith gerdded 6 milltir ar hyd Rhodfa Dyffryn Wysg ac yn ôl trwy Betws Newydd ac ystâd Clytha'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yng nghefn gwlad rhwng Y Fenni a Rhaglan.

  Ychwanegu 12 Clytha and Bettws Newydd i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Woodlands Farm, Penrhos, Monmouth, Monmouthshire, NP15 2LE

  Ffôn

  01600 780203

  Monmouth

  Gardd dan arweiniad dyluniad, a adeiladwyd i ddiddanu, sydd wedi agor am 13 o flynyddoedd o dan y NGS.

  Yn anffodus, rydym ar gau yn ystod 2023 ond byddwn yn ailagor yn 2024

  Ychwanegu Woodlands Farm NGS Garden i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Coed Y Bwnydd, Bettws Newydd, Usk, Monmouthshire, NP15 1JS

  Ffôn

  01874625515

  Usk

  Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy, gyda hanes o ymwneud dynol yn ymestyn yn ôl dros 2,000 o flynyddoedd.

  Ychwanegu Coed Y Bwnydd Hill Fort & Woodlands i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo