Gweithdai a chyrsiau

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

 1. Group photo from The Abergavenny Baker
  Mae Baker y Fenni yn Ysgol Goginio arobryn sydd wedi'i lleoli yng nghanol tref y Fenni, prifddinas foodie De Cymru.
 2. Wales Perfumery
  Mae Cymru Fferendy yn apothecari modern sy'n defnyddio'r deunyddiau crai gorau i greu'r persawr a'r persawrau cartref harddaf.
 3. Craft Renaissance Gallery
  Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd wedi'u lleoli mewn cyfadeilad ysgubor wedi'i drawsnewid yn Nyffryn Wysg.
 4. Court Cupboard
  Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth o'r lleoliad lle maent yn byw ac yn gweithio.
  1. Hive Mind
   Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn Gwy hardd, ar ffiniau Cymru.
   1. 1 Jan 202331 Dec 2023
  2. Silver Circle Distillery
   Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd gwirodydd crefft a sefydlwyd yn ddiweddar ym mhentref hardd Catbrook, yng nghanol Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy.
   1. Nant Y Bedd Garden
    Mae Nant y Bedd yn ardd organig 6.5 erw a choetir sy'n 1200 troedfedd i fyny yn y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yng Nghymru. Mae Sue wedi bod yn garddio yma ers 38 mlynedd, gyda chymorth Ian dros yr 20 mlynedd diwethaf.

    Nifer yr eitemau:

    Nifer yr eitemau: 18

    1. Math

     Type:

     Ysgol Coginio / Demonstration

     Cyfeiriad

     Duckling Barn, Bream Road, St Briavels, Gloucestershire, GL15 6QY

     Ffôn

     07970413574

     St Briavels

     Mae'r Clwb Coginio ar y Cyd yn grymuso plant sydd â hyder yn y gegin. Ymunwch â ni ar gyfer cyri a phobi Nadoligaidd x

     Ychwanegu Christmas Cooking with The Cookalong Clwb i'ch Taith

    2. Math

     Type:

     Digwyddiad Garddio

     Cyfeiriad

     Growing in the Border, Blackbrook Estate, Norton Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UB

     Ffôn

     0771252635

     Norton Skenfrith

     Dysgwch am ddulliau gofal, cynnal a chadw a lluosogi bylbiau, corms a chloriau newydd yn Tyfu yn y Ffin.

     Argaeledd Dangosol

     ArchebuBulbs, Corms and TubersAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

     Ychwanegu Bulbs, Corms and Tubers i'ch Taith

    3. Math

     Type:

     Arddangosfa Gelf

     Cyfeiriad

     Wye Valley Sculpture Garden, The Nurtons, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

     Ffôn

     01291 350 023

     Tintern

     Gardd ar agor i weld arddangosfa a cherfluniau Snowdrop hardd. Cynhesu lluniaeth cartref, eirlysiau a gweithiau celf sydd ar gael i'w prynu.

     Ychwanegu Snowdrop Open days i'ch Taith

    4. Math

     Type:

     Digwyddiad Garddio

     Cyfeiriad

     Growing in the Border, Blackbrook Estate, Norton Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UB

     Ffôn

     0771252635

     Norton Skenfrith

     Cwrs sy'n cwmpasu'r gwahanol grwpiau o lysiau, a dulliau o'u tyfu

     Argaeledd Dangosol

     ArchebuVegetable Planting: planning, layout, propagationAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

     Ychwanegu Vegetable Planting: planning, layout, propagation i'ch Taith

    5. Math

     Type:

     Digwyddiad Garddio

     Cyfeiriad

     Growing in the Border, Blackbrook Estate, Norton Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UB

     Ffôn

     0771252635

     Norton Skenfrith

     Bydd y cwrs hwn yn rhoi trosolwg o wahanol rosod, eu gofal a'u gofynion tocio.

     Argaeledd Dangosol

     ArchebuRoses: pruning and careAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

     Ychwanegu Roses: pruning and care i'ch Taith

    6. Math

     Type:

     Digwyddiad Garddio

     Cyfeiriad

     Growing in the Border, Blackbrook Estate, Norton Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UB

     Ffôn

     0771252635

     Norton Skenfrith

     Nod y cwrs Tyfu ar y Ffin yw chwalu dyluniad gardd i rannau hylaw fel y gall rhywun deimlo'n hyderus wrth ddilyn eu syniadau eu hunain.

     Argaeledd Dangosol

     ArchebuGarden Design: an introduction and discussionAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

     Ychwanegu Garden Design: an introduction and discussion i'ch Taith

    7. Math

     Type:

     Digwyddiad Garddio

     Cyfeiriad

     Little Mill Village Hall, Berthon Road, Little Mill, near Usk, Monmouthshire, NP4 0HJ

     Ffôn

     01600 740644

     Little Mill, near Usk

     Golwg ysgafn ar y rhywogaethau anarferol y mae Mark wedi'u darganfod (ac heb eu canfod) fel cyn-heddwas ac sydd bellach yn gweithio i elusen gadwraeth.

     Ychwanegu 'Wildlife Sightings - Tales of the Unexpected' talk by Mark Goulding i'ch Taith

    8. Math

     Type:

     Digwyddiad Garddio

     Cyfeiriad

     Growing in the Border, Blackbrook Estate, Norton Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UB

     Ffôn

     0771252635

     Norton Skenfrith

     Cwrs damcaniaethol ac ymarferol sy'n cwmpasu nifer o ddulliau o luosogi planhigion a hau hadau y gellir eu defnyddio i adeiladu stociau o blanhigion ar gyfer yr ardd.

     Argaeledd Dangosol

     ArchebuPropagation: cuttings and seedsAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

     Ychwanegu Propagation: cuttings and seeds i'ch Taith

    9. Math

     Type:

     Open Gardens

     Cyfeiriad

     Highfield Farm, Penperlleni, Goytre, Usk, Monmouthshire, NP4 0AA

     Ffôn

     01873 880030

     Goytre, Usk

     Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o brinder, wedi'u plannu'n ddwys dros 3 erw i gynhyrchu arddangosfa egnïol ar draws y tymhorau. Mae'n darparu profiad agos, ymgolli gyda'r amrywiaeth amrywiol hon o…

     Ychwanegu Highfield Farm Open Garden i'ch Taith

    10. Math

     Type:

     Digwyddiad Garddio

     Cyfeiriad

     Growing in the Border, Blackbrook Estate, Norton Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UB

     Ffôn

     0771252635

     Norton Skenfrith

     Archwilio sut mae lluosflwydd caled yn cael eu defnyddio yn yr ardd, eu gofal a'u gwaith cynnal a chadw.

     Argaeledd Dangosol

     ArchebuHardy PerennialsAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

     Ychwanegu Hardy Perennials i'ch Taith

    11. Math

     Type:

     Gweithdy/Cyrsiau

     Cyfeiriad

     The Celtic Manor Resort, Newport, Newport, NP18 1HQ

     Ffôn

     08001601770

     Newport

     Treuliwch y penwythnos gyda'n Sêr Dawnsio yng Ngwesty'r Faenor Geltaidd 5* syfrdanol yn Ne Cymru.

     Mwynhewch 3 diwrnod o arddangosfeydd dawns ysblennydd wrth i Sêr Strictly berfformio'n agos a phersonol ar gyfer profiad gwirioneddol agos yn wahanol…

     Ychwanegu Donaheys Dancing With The Stars Weekend i'ch Taith

    12. Math

     Type:

     Gweithdy/Cyrsiau

     Cyfeiriad

     Bryngwyn Manor, Bryngwyn, Raglan, Monmouthshire, NP15 2JH

     Ffôn

     07860922324

     Raglan

     Mwynhewch noson Nadoligaidd yn creu eich addurniadau blodau ar gyfer y bwrdd cinio Nadolig yn y pen draw. Mwynhewch awyrgylch y Nadolig, codi arian i elusen a chreu gwaith celf blodau!

     Ychwanegu Christmas TableScaping i'ch Taith

    13. Math

     Type:

     Gweithdy/Cyrsiau

     Cyfeiriad

     Old Station Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

     Ffôn

     07481 078897

     Tintern

     Sesiwn gwehyddu helyg gaeaf ar ochr tân yn gwneud torchau a sêr y tu allan yn Hen Orsaf Tyndyrn yn AHNE hyfryd Dyffryn Gwy.

     Ychwanegu Winter willow weaving i'ch Taith

    14. Math

     Type:

     Gweithdy/Cyrsiau

     Cyfeiriad

     The Celtic Manor Resort, Newport, Newport, NP18 1HQ

     Ffôn

     08001601770

     Newport

     Treuliwch y penwythnos gyda Hyrwyddwyr Dawns a Sêr Strictly Come Dancing

     Mwynhewch 3 diwrnod o arddangosiadau dawns ysblennydd wrth i'ch hoff sêr teledu berfformio'n agos ac yn bersonol am brofiad gwirioneddol agos yn wahanol i unrhyw un arall –…

     Ychwanegu Donaheys Dancing With The Stars Weekend i'ch Taith

    15. Math

     Type:

     Gweithdy/Cyrsiau

     Cyfeiriad

     Old Station Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

     Ffôn

     07481 078897

     Tintern

     Dewch i ymgynnull o amgylch y tân yn Hen Drain yr Orsaf i gael sgiliau gwibio a bushcraft.

     Mae diodydd poeth a chroeso cynnes yn aros.

     Ychwanegu Woodland Wild and Free i'ch Taith

    16. Math

     Type:

     Digwyddiad Garddio

     Cyfeiriad

     Growing in the Border, Blackbrook Estate, Norton Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UB

     Ffôn

     0771252635

     Norton Skenfrith

     Gan ganolbwyntio ar docio coed afalau byddwn yn mynd trwy risiau cynnal a chadw'r gaeaf, ac yn trafod tomen yr haf.

     Argaeledd Dangosol

     ArchebuFruit Tree PruningAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

     Ychwanegu Fruit Tree Pruning i'ch Taith

    17. Math

     Type:

     Digwyddiad Bwyd a Diod

     Cyfeiriad

     Tell me wine, 16 Nelson street, Chepstow, Monmouthshire, NP165HT

     Ffôn

     01291629670

     Chepstow

     Gyda chydweithrediad prif gogydd lleol bydd Tell Me Wine yn gweini pryd 4 cwrs gan gynnwys gwinoedd a ffliwt o Champagne wrth gyrraedd.

     Ychwanegu Christmas fine meal and wine pairing i'ch Taith

    18. Math

     Type:

     Gŵyl

     Cyfeiriad

     The Kings Arms, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7DA

     Ffôn

     +447980649308

     Abergavenny

     Darlleniadau, sgyrsiau, gweithdai ac ysgrifennu gweithgareddau i bawb yng Ngŵyl Ysgrifennu'r Fenni.

     Ychwanegu Abergavenny Writing Festival i'ch Taith

    Peidiwch â Methu....

    Peidiwch â Methu....

    Peidiwch â Methu....

    Peidiwch â Methu....

    • Cymru Wales Logo
    • Site Logo
    • Monlife Logo
    • Monmouthshire Logo