Amgueddfeydd ac Orielau

Manylion ein holl amgueddfeydd a’n galerïau

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 13

 1. Cyfeiriad

  Monmouth Castle & Regimental Museum, The Castle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BS

  Ffôn

  01600 772175

  Monmouth

  Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn adrodd hanes Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy - yr unig gatrawd bresennol sydd wedi goroesi o'r Milisia.

  Ychwanegu Monmouth Castle & Regimental Museum i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  The Malt Barn, New Market Stree, Usk, Monmouthshire, NP15 1AU

  Ffôn

  01291 673777

  Usk

  Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  Ychwanegu Usk Rural Life Museum i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Abbey Mill Wye Valley Centre, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE

  Ffôn

  01291 689346

  Tintern

  Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle melin wreiddiol Abaty Tyndyrn, a sefydlwyd ym 1131, mae Abbey Mill yn cynnig lleoliad hamddenol ar gyfer eich mwynhad.

  Ychwanegu Abbey Mill Wye Valley Centre i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Sudbrook Non-Political Club, Camp Road, Sudbrook, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TE

  Ffôn

  01291 420530

  Sudbrook, Caldicot

  Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â Lloegr.

  Ychwanegu Sudbrook Interpretation Centre i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Llandogo, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4TW

  Ffôn

  01594 530214

  Monmouth

  Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn amgylchedd ysbrydoledig gyda chyfleusterau stiwdio ardderchog.

  Ychwanegu The Wye Valley Arts Centre i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Llancayo Court, Usk, Monmouthshire, NP15 1HY

  Ffôn

  +44(0) 7725 830195

  Usk

  Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  Ychwanegu Gallery at Home i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Abergavenny Museum and Castle, Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EE

  Ffôn

  01873 845282

  Abergavenny

  Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y castell ar agor 11am - 4pm bob dydd. Edrychwn ymlaen at eich croesawu!

  Ychwanegu Abergavenny Museum and Castle i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Shire Hall, Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DY

  Ffôn

  01600 775257

  Monmouth

  Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru. Mae'n adeilad rhestredig Gradd I, a gynlluniwyd yn glasurol yn Sgwâr Agincourt ar ben Stryd Monnow.

  Ychwanegu Shire Hall Museum, Monmouth i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Craft Renaissance Workshops & Gallery, The Parsonage, Kemeys Commander, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

  Ffôn

  01873 880879

  Kemeys Commander, Nr Usk

  Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd wedi'u lleoli mewn cyfadeilad ysgubor wedi'i drawsnewid yn Nyffryn Wysg.

  Ychwanegu Craft Renaissance Workshops & Gallery i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  20 Frogmore Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AH

  Abergavenny

  Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth o'r lleoliad lle maent yn byw ac yn gweithio.

  Ychwanegu The Frogmore Gallery i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Chepstow Museum, Bridge Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EZ

  Ffôn

  01291 625981

  Chepstow

  Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a fu unwaith yn borthladd a chanolfan farchnad bwysig. Mae ar agor rhwng 11am a 4pm.

  Ychwanegu Chepstow Museum i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  The Chapel & Kitchen, The Chapel, Market St, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5NT

  Ffôn

  01873 852690

  Market St, Abergavenny

  Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd.

  Nourish a hyfrydwch yr artist a'r plentyn creadigol gyda llyfrau ysbrydoledig a chylchgronau annibynnol.

  Arddangos casgliadau o emwaith, tecstilau a…

  Ychwanegu The Art Shop & Chapel i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Tregare, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BZ

  Ffôn

  01291 691186

  Raglan

  Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun o'r ardd gan gerflunwyr ac Artistiaid lleol Sir Fynwy a Swydd Gaerloyw.

  Ychwanegu Court Robert Arts i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo