Amgueddfeydd ac Orielau

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 17

 1. Math

  Type:

  Amgueddfa

  Cyfeiriad

  Monmouth Castle & Regimental Museum, The Castle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BS

  Ffôn

  01600 772175

  Monmouth

  Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn adrodd hanes Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy - yr unig gatrawd bresennol sydd wedi goroesi o'r Milisia.

  Ychwanegu Monmouth Castle & Regimental Museum i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Oriel Gelf

  Cyfeiriad

  Tregare, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BZ

  Ffôn

  01291 691186

  Raglan

  Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun o'r ardd gan gerflunwyr ac Artistiaid lleol Sir Fynwy a Swydd Gaerloyw.

  Ychwanegu Court Robert Arts i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Amgueddfa

  Cyfeiriad

  Abergavenny Museum and Castle, Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EE

  Ffôn

  01873 845282

  Abergavenny

  Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y castell ar agor 11am - 4pm bob dydd. Edrychwn ymlaen at eich croesawu!

  Ychwanegu Abergavenny Museum and Castle i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Canolfan Grefft

  Cyfeiriad

  Abbey Mill Wye Valley Centre, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE

  Ffôn

  01291 689346

  Tintern

  Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle melin wreiddiol Abaty Tyndyrn, a sefydlwyd ym 1131, mae Abbey Mill yn cynnig lleoliad hamddenol ar gyfer eich mwynhad.

  Ychwanegu Abbey Mill Wye Valley Centre i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Canolfan Grefft

  Cyfeiriad

  Craft Renaissance Workshops & Gallery, The Parsonage, Kemeys Commander, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

  Ffôn

  01873 880879

  Kemeys Commander, Nr Usk

  Mae'r ganolfan wedi'i lleoli mewn ysgubor sydd wedi'i addasu'n hyfryd ymhlith cefn gwlad hardd sy'n edrych dros ddyffryn enwog Wysg. Mae gennym oriel arddangos ffrâm dderw trawiadol, siop a chaffi. Hygyrch ar y llawr gwaelod yn unig.

  Ychwanegu Craft Renaissance Workshops & Gallery i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Amgueddfa

  Cyfeiriad

  Chepstow Museum, Bridge Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EZ

  Ffôn

  01291 625981

  Chepstow

  Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a fu ar un adeg yn borthladd pwysig ac yn ganolfan marchnad. Mae ar agor 11am - 4pm.

  Ychwanegu Chepstow Museum i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Amgueddfa

  Cyfeiriad

  Sudbrook Non-Political Club, Camp Road, Sudbrook, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TE

  Ffôn

  01291 420530

  Sudbrook, Caldicot

  Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â Lloegr.

  Ychwanegu Sudbrook Interpretation Centre i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Canolfan Grefft

  Cyfeiriad

  New Court Farm, Llantilio Pertholey, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8AU

  Ffôn

  01873 852011

  Abergavenny

  Caiff yr Oriel ei rhedeg gan aelodau Cylch y Mynydd Du, sy'n dwyn ysbrydoliaeth o'r lleoliad y maent yn byw ac yn gweithio ynddo.

  Ychwanegu Court Cupboard Gallery i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Fferm

  Cyfeiriad

  Humble by Nature, Penallt, Nr. Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RP

  Ffôn

  01600 714 595

  Nr. Monmouth

  Darganfyddwch y bywyd gwledig yn Humble gan Natur, fferm Kate Humble. Cymerwch ran mewn blwyddyn cwrs, neu arhoswch wrth galon fferm weithio go iawn.

  Ychwanegu Humble by Nature i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Arddangosfa

  Cyfeiriad

  Abergavenny Museum and Castle, Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EE

  Ffôn

  01873 845282

  Abergavenny

  Mae'r arddangosfa hon, yn Amgueddfa'r Fenni tan Ragfyr 18 2022, yn cynnwys celf gan Jon Langford, Pete Williams a John Selway a ysbrydolwyd gan ysgrifau Arthur Machen (1863-1947)

  Ychwanegu Beyond the Veil : Visions from the World of Arthur Machen i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Oriel Gelf

  Cyfeiriad

  Llandogo, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4TW

  Ffôn

  01594 530214

  Monmouth

  Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn amgylchedd ysbrydoledig gyda chyfleusterau stiwdio ardderchog.

  Ychwanegu The Wye Valley Arts Centre i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Shire Hall, Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DY

  Ffôn

  01600 775257

  Monmouth

  Mae Neuadd y Sir yn gyn-lys Assizes a Sesiynau Chwarter yng nghanol Mynwy, De Cymru. Mae'n adeilad rhestredig Gradd I, wedi'i ddylunio'n glasurol yn Sgwâr Agincourt ar ben Stryd Monnow.

  Ychwanegu Shire Hall Museum, Monmouth i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Oriel Gelf

  Cyfeiriad

  The Chapel & Kitchen, The Chapel, Market St, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5NT

  Ffôn

  01873 852690

  Market St, Abergavenny

  Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd.

  Nourish a hyfrydwch yr artist a'r plentyn creadigol gyda llyfrau ysbrydoledig a chylchgronau annibynnol.

  Arddangos casgliadau o emwaith, tecstilau a…

  Ychwanegu The Chapel & Kitchen i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Oriel Gelf

  Cyfeiriad

  Llancayo Court, Usk, Monmouthshire, NP15 1HY

  Ffôn

  +44(0) 7725 830195

  Usk

  Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  Ychwanegu Gallery at Home i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Amgueddfa

  Cyfeiriad

  The Malt Barn, New Market Stree, Usk, Monmouthshire, NP15 1AU

  Ffôn

  01291 673777

  Usk

  Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  Ychwanegu Usk Rural Life Museum i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Amgueddfa

  Cyfeiriad

  Monmouth Nelson Museum, Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3XA

  Ffôn

  01600 710630

  Monmouth

  Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

  Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes Lleol ym 1924, yn dilyn y gymynrodd i Drefynwy gan Arglwyddes Llangatwg o'i chasgliad o ddeunydd yn ymwneud â'r morlys enwog.

  Ychwanegu Monmouth Nelson Museum i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Bracty

  Cyfeiriad

  Unit 5F,, Castleway Industrial Estate, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5PR

  Ffôn

  07840 874567

  Caldicot

  Rydym yn gwmni bychan teuluol a sefydlwyd gan ddau frawd ac a leolir ym mhrydferthwch Dyffryn Gwy, yng ngororau Cymru.

  Ychwanegu Wye Valley Meadery i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo