Lleoliadau allan o'r cyffredin

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 24

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Dorlands, Kilgwrrwg, Devauden, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6PT

  Ffôn

  07837 871572

  Pris

  Amcanbris£120.00 fesul uned y noson

  Devauden, Chepstow

  Croeso i Hideout Franky

  Mae gan y cwt bugeiliaid hardd hwn bopeth y gallech chi ei ddymuno amdano!

  Pris

  Amcanbris£120.00 fesul uned y noson

  Ychwanegu Franky's Hideout i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Anne's Retreat, St Arvan's, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6HQ

  Ffôn

  01291 629904

  Chepstow

  Seclusion llwyr & moethusrwydd digyfaddawd mewn cwt bugail swynol.

  Mae Anne's Retreat yn wirioneddol unigryw, gan fynd â glampio i lefel hollol newydd.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuAnne's RetreatAr-lein

  Ychwanegu Anne's Retreat i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Beech Hill Farm, Usk, Monmouthshire, NP15 1HU

  Ffôn

  01291 672539

  Pris

  Amcanbriso £1,165.00i£3,848.00 fesul uned yr wythnos

  Usk

  Mae Melin Wynt Llancayo yn enciliad gwyliau hunan-arlwyo moethus a adnewyddwyd yn ddiweddar, wedi'i lleoli tua dwy filltir i'r gogledd o hen dref farchnad Brynbuga yn Sir Fynwy.

  Pris

  Amcanbriso £1,165.00i£3,848.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Llancayo Windmill i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Winston Court Farm, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RG

  Ffôn

  01873 821272

  Pris

  Amcanbriso £1,000.00i£1,250.00 fesul uned yr wythnos

  Abergavenny

  O fewn enciliad gwledig unigryw ac unigryw ym mryniau tonnog Sir Fynwy ychydig filltiroedd o'r Fenni, Dyffryn Gwy, Bannau Brycheiniog a nifer o draethau De Cymru hefyd, mae Seven Hills Hideaway yn cynnig profiad glampio moethus unigryw.

  Pris

  Amcanbriso £1,000.00i£1,250.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Seven Hills Hideaway i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  The Stables, Llangwm, Usk, Monmouthshire, NP15 1HW

  Usk

  Lori fyddin DAF wreiddiol sydd wedi'i hadfer yn gelfydd, gan greu sylfaen gyfforddus ac offer da sy'n addas i bawb sy'n dod i aros.

  Ychwanegu Big Daf i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  50 Main Road, Gilwern, Abergavenny, NP7 0AS

  Ffôn

  01873 830240

  Pris

  Amcanbriso £800.00i£1,350.00 fesul uned yr wythnos

  Gilwern

  Mae 'Camlas Mon & Brec' yn cael ei hystyried gan lawer fel y ddyfrffordd fwyaf golygfaol o'r cyfan ac mae'n gorwedd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Beth am archwilio'r ddyfrffordd hardd hon ar un o'n 5 cwch cul.  Ymlaciwch a mwynhewch y…

  Pris

  Amcanbriso £800.00i£1,350.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Road House Narrowboats i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Lower Glyn Farm, Llanishen, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6QU

  Ffôn

  01600 860723

  Pris

  Amcanbriso £445.00i£565.00 fesul uned yr wythnos

  Chepstow

  Paciwch eich bagiau, casglwch eich teulu a'ch ffrindiau a dewch i glampio ar wyliau yurt yn Hidden Valley Yurts. Y gyrchfan heddychlon berffaith mewn dyffryn hyfryd ddiarffordd o Gymru.

  Pris

  Amcanbriso £445.00i£565.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Hidden Valley Yurts and Lake House i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Tyr Trawst,, Cwm Lane,, Govilon,, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9RY

  Govilon,, Abergavenny

  Cwsg mewn bws yn 1976, wedi'i becynnu allan gyda llosgwr pren clyd, a tegell ar gyfer eich paned boreol o de.

  Ychwanegu Willowbrook i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Llanvair Discoed, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6RB

  Ffôn

  01633 400581

  Pris

  Amcanbris£147.00 fesul uned y noson

  Chepstow

  Croeso i Penhein – fferm a glampsite teuluol sydd wedi ennill sawl gwobr yn Ne Cymru hardd.

  Pris

  Amcanbris£147.00 fesul uned y noson

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuPenhein GlampingAr-lein

  Ychwanegu Penhein Glamping i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  The Secret Walled Garden, Old Monmouth Road, Mitchel Troy, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4HX

  Mitchel Troy, Monmouth

  Mae'r Ardd Furiog Gudd wedi'i lleoli o fewn cefn gwlad hardd Trefynwy, Dyffryn Gwy, Cymru. Mae ein gardd furiog dair erw yn dyddio'n ôl 500 mlynedd i gyfnod y Tuduriaid, ac mae'n daith gerdded ddeng munud i mewn i dref farchnad hyfryd Trefynwy.

  Ychwanegu The Secret Walled Garden i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Harvest Home, Bryngwm, Raglan, Monmouthshire, NP15 2JH

  Ffôn

  01291 690007

  Raglan

  Croeso i Harvest Home 2020 pwrpasol Shepherd Lodges, sydd wedi'i leoli o amgylch pwll bywyd gwyllt naturiol mawr, gyda golygfeydd panoramig heb eu difetha o saith mynydd a Chastell Rhaglan.

  Ychwanegu Harvest Home Shepherd Lodges i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Lower Gockett Farm, Lydart, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RL

  Ffôn

  01172047830

  Monmouth

  Coetir delfrydol yn oasis ar fferm organig

  Ychwanegu Oak Apple Tree Tent i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Hillside Road, Llangattock, CRICKHOWELL, Powys, NP8 1EQ

  Ffôn

  01873 858277

  Pris

  Amcanbriso £1,531.00i£2,443.00 fesul uned yr wythnos

  CRICKHOWELL

  Gwyliau cychod 5 seren ar Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog ym Mannau Brycheiniog. Gwelyau moethus, ystafelloedd cawod coeth, ceginau manylebau uchel, byrdwnwyr gwres canolog a bwa ar gyfer trin cychod hawdd. Mae cychod yn cysgu 2-7 o bobl. Croeso i…

  Pris

  Amcanbriso £1,531.00i£2,443.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Beacon Park Boats Ltd i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Court Farm, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

  Ffôn

  +44 (0) 1873 890359

  Abergavenny

  Mae dwy hen wagen rheilffordd wedi'u cludo i lecyn anghysbell ar fferm deuluol, a'u trawsnewid yn encil anhygoel, gyda dec yn ymestyn dros nant.

  Ychwanegu Llanthony Court Castaway i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  New Mills, Whitebrook, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4TY

  Ffôn

  01600 860226

  Pris

  Amcanbris£14.00 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl

  Monmouth

  Mae Highlands Campsite yn guddfan berffaith ond eto gyda golygfeydd godidog ar draws y dyffryn. Lleoliad heddychlon yng nghanol Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 5 milltir i'r de o Drefynwy.

  Pris

  Amcanbris£14.00 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl

  Ychwanegu Highlands Camping & Caravan Site i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Rhyd Lanau Barn,, Forest Coal Pit, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LH

  Ffôn

  01873 890 243

  Abergavenny

  Cwt bugail trawiadol wedi nythu ym mynyddoedd Duon De Cymru.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuCaban Bryn ArwAr-lein

  Ychwanegu Caban Bryn Arw i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Kingstone Brewery, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 680111

  Tintern

  Mae'r Ardd Hop ym Mragdy Kingstone yn Nhyndyrn, yn safle glampio unigryw sy'n darparu chwe lle bythgofiadwy i aros.

  Ychwanegu The Hop Garden at Kingstone Brewery i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Llanover Road,, Llanvair Kilgeddin, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9DZ

  Ffôn

  07719477705

  Abergavenny

  Mae Medley Meadow yn safle glampio a chadwraeth teuluol sydd wedi'i osod mewn 9 erw o ddolydd naturiol a glades coetir. Rydym yn nythu yng nghefn gwlad tonnog Sir Fynwy rhwng Dyffryn Gwy a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuMedley MeadowAr-lein

  Ychwanegu Medley Meadow i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Goytre Wharf, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EW

  Ffôn

  01873 880516

  Pris

  Amcanbris£600.00 fesul uned yr wythnos

  Abergavenny

  Gwyliau yn Ne Cymru ar gamlas hardd Sir Fynwy ac Aberhonddu gan ymlwybro trwy Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Dyffryn Wysg.

  Pris

  Amcanbris£600.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Redline Boats i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Wydle Things, The Dyffryn, Llangwm, Usk, Monmouthshire, NP15 1HJ

  Llangwm, Usk

  Profwch gyfnod arall yn y bws ysgol Bluebird Americanaidd 1987 hwn.

  Ychwanegu Big Red at Wylde Things i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo