Lleoliadau allan o'r cyffredin

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 22

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Llety amgen

  Cyfeiriad

  Harvest Home, Bryngwm, Raglan, Monmouthshire, NP15 2JH

  Ffôn

  01291 690007

  Raglan

  Croeso i Harvest Home 2020 pwrpasol Shepherd Lodges, sydd wedi'i leoli o amgylch pwll bywyd gwyllt naturiol mawr, gyda golygfeydd panoramig heb eu difetha o saith mynydd a Chastell Rhaglan.

  Ychwanegu Harvest Home Shepherd Lodges i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Lower Glyn Farm, Llanishen, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6QU

  Ffôn

  01600 860723

  Chepstow

  Paciwch eich bagiau, casglwch eich teulu a'ch ffrindiau a dewch i glampio ar wyliau yurt yn Hidden Valley Yurts. Y gyrchfan heddychlon berffaith mewn dyffryn hyfryd ddiarffordd o Gymru.

  Ychwanegu Hidden Valley Yurts and Lake House i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Beech Hill Farm, Usk, Monmouthshire, NP15 1HU

  Ffôn

  01291 672539

  Usk

  Mae Melin Wynt Llancayo yn enciliad gwyliau hunan-arlwyo moethus a adnewyddwyd yn ddiweddar, wedi'i lleoli tua dwy filltir i'r gogledd o hen dref farchnad Brynbuga yn Sir Fynwy.

  Ychwanegu Llancayo Windmill i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Cwch cul

  Cyfeiriad

  Hillside Road, Llangattock, CRICKHOWELL, Powys, NP8 1EQ

  Ffôn

  01873 858277

  CRICKHOWELL

  Gwyliau cychod 5 seren ar Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog ym Mannau Brycheiniog. Gwelyau moethus, ystafelloedd cawod coeth, ceginau manylebau uchel, byrdwnwyr gwres canolog a bwa ar gyfer trin cychod hawdd. Mae cychod yn cysgu 2-7 o bobl. Croeso i…

  Ychwanegu Beacon Park Boats Ltd i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Llety amgen

  Cyfeiriad

  The Stables, Llangwm, Usk, Monmouthshire, NP15 1HW

  Usk

  Lori fyddin DAF wreiddiol sydd wedi'i hadfer yn gelfydd, gan greu sylfaen gyfforddus ac offer da sy'n addas i bawb sy'n dod i aros.

  Ychwanegu Big Daf i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Court Farm, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

  Ffôn

  +44 (0) 1873 890359

  Abergavenny

  Mae dwy hen wagen rheilffordd wedi'u cludo i lecyn anghysbell ar fferm deuluol, a'u trawsnewid yn encil anhygoel, gyda dec yn ymestyn dros nant.

  Ychwanegu Llanthony Court Castaway i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Cromwell's Hideaway, Raglan, Monmouthshire, NP15 2LD

  Ffôn

  07949201834

  Raglan

  Helo ni yw Karen a Dave a hoffem eich croesawu i Cromwell's Hideaway, ein darn o foethusrwydd sy'n cuddio i ffwrdd yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy.

  Ychwanegu Cromwell's Hideaway i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Cwch cul

  Cyfeiriad

  Church Road Wharf, Maes Y Gwartha Road, Gilwern, Monmouthshire, NP7 0EP

  Ffôn

  01873 832340

  Gilwern

  Am hoe sy'n cynnig ymlacio go iawn, rhowch gynnig ar wyliau cwch cul ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, o fewn Parc Cenedlaethol hardd Bannau Brycheiniog.

  Ychwanegu Castle Narrowboats i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Kingstone Brewery, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 680111

  Tintern

  Mae'r Ardd Hop ym Mragdy Kingstone yn Nhyndyrn, yn safle glampio unigryw sy'n darparu chwe lle bythgofiadwy i aros.

  Ychwanegu The Hop Garden at Kingstone Brewery i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Llety amgen

  Cyfeiriad

  Wydle Things, The Dyffryn, Llangwm, Usk, Monmouthshire, NP15 1HJ

  Llangwm, Usk

  Profwch gyfnod arall yn y bws ysgol Bluebird Americanaidd 1987 hwn.

  Ychwanegu Big Red at Wylde Things i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Winston Court Farm, Llanvetherine, Abergavenny, NP7 8RG

  Ffôn

  01873 821272

  Llanvetherine

  O fewn enciliad gwledig unigryw ac unigryw ym mryniau tonnog Sir Fynwy ychydig filltiroedd o'r Fenni, Dyffryn Gwy, Bannau Brycheiniog a nifer o draethau De Cymru hefyd, mae Seven Hills Hideaway yn cynnig profiad glampio moethus unigryw.

  Ychwanegu Seven Hills Hideaway i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Llety amgen

  Cyfeiriad

  Tyr Trawst,, Cwm Lane,, Govilon,, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9RY

  Govilon,, Abergavenny

  Cwsg mewn bws yn 1976, wedi'i becynnu allan gyda llosgwr pren clyd, a tegell ar gyfer eich paned boreol o de.

  Ychwanegu Willowbrook i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Lower Gockett Farm, Lydart, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RL

  Ffôn

  01172047830

  Monmouth

  Coetir delfrydol yn oasis ar fferm organig

  Ychwanegu Oak Apple Tree Tent i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  The Secret Walled Garden, Old Monmouth Road, Mitchel Troy, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4HX

  Mitchel Troy, Monmouth

  Mae'r Ardd Furiog Gudd wedi'i lleoli o fewn cefn gwlad hardd Trefynwy, Dyffryn Gwy, Cymru. Mae ein gardd furiog dair erw yn dyddio'n ôl 500 mlynedd i gyfnod y Tuduriaid, ac mae'n daith gerdded ddeng munud i mewn i dref farchnad hyfryd Trefynwy.

  Ychwanegu The Secret Walled Garden i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Dorlands, Kilgwrrwg, Devauden, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6PT

  Ffôn

  07837 871572

  Devauden, Chepstow

  Croeso i Hideout Franky

  Mae gan y cwt bugeiliaid hardd hwn bopeth y gallech chi ei ddymuno amdano!

  Ychwanegu Franky's Hideout i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Llanover Road,, Llanvair Kilgeddin, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9DZ

  Ffôn

  07719477705

  Abergavenny

  Mae Medley Meadow yn safle glampio a chadwraeth teuluol sydd wedi'i osod mewn 9 erw o ddolydd naturiol a glades coetir. Rydym yn nythu yng nghefn gwlad tonnog Sir Fynwy rhwng Dyffryn Gwy a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuMedley MeadowAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Medley Meadow i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Llanvair Discoed, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6RB

  Ffôn

  01633 400581

  Chepstow

  Welcome to Penhein - fferm a glample ardderchog yn y de prydferth.

  Ychwanegu Penhein Glamping i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Castle Knights, Usk Castle, Monmouth Road, Usk, Monmouthshire, NP15 1SD

  Ffôn

  07506 099241

  Monmouth Road, Usk

  Allwch chi ddim dod yn agosach at hanes – mae'r glampio llawn dychymyg hwn ar dir Castell Brynbuga.

  Ychwanegu Castle Knights i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Anne's Retreat, St Arvan's, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6HQ

  Ffôn

  01291 629904

  Chepstow

  Seclusion llwyr & moethusrwydd digyfaddawd mewn cwt bugail swynol.

  Mae Anne's Retreat yn wirioneddol unigryw, gan fynd â glampio i lefel hollol newydd.

  Ychwanegu Anne's Retreat i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Cwch cul

  Cyfeiriad

  50 Main Road, Gilwern, Abergavenny, NP7 0AS

  Ffôn

  01873 830240

  Gilwern

  Mae 'Camlas Mon & Brec' yn cael ei hystyried gan lawer fel y ddyfrffordd fwyaf golygfaol o'r cyfan ac mae'n gorwedd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Beth am archwilio'r ddyfrffordd hardd hon ar un o'n 5 cwch cul.  Ymlaciwch a mwynhewch y…

  Ychwanegu Road House Narrowboats i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo