Anturiaethau Rhad ac Am Ddim yn Sir Fynwy

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 33

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU

  Ffôn

  01291 420241

  Caldicot

  Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

  Ychwanegu Caldicot Castle and Country Park i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Grosmont, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8EP

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Olion sylweddol castell o'r drydedd ganrif ar ddeg Hubert de Burgh, a godwyd ar fwnt cynharach. Cafodd ei ailfodelu yn ddiweddarach gan dŷ Lancaster.

  Ychwanegu Grosmont Castle (Cadw) i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Lloysey, Trellech, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4PH

  Ffôn

  01600 740600

  Monmouth

  New Grove Meadows are found at the top of the Wye Valley ridge near Trellech, offering spectacular views down over the Vale of Usk towards the Brecon Beacons.

  Ychwanegu New Grove Meadows i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Monnow Gate and Bridge, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EG

  Ffôn

  01600 775257

  Monmouth

  Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i thŵr porth yn dal i sefyll yn ei le.

  Ychwanegu Monnow Gate and Bridge i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Caerwent, Caerwent, Monmouthshire, NP26 5BA

  Ffôn

  01443 336000

  Caerwent

  Paradwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

  Ychwanegu Caerwent Roman Town i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Minnetts Lane, Rogiet, Caldicot, Monmouthshire, NP26 3UH

  Ffôn

  01600 740600

  Caldicot

  Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys coetiroedd a phrysgwydd, ynghyd â gweddillion bach o laswelltir calchfaen.

  Ychwanegu Rogiet Poorland Nature Reserve i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  St. Mary's Priory Church, Monk Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NX

  Monmouth

  Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar gyfer tref a chymuned Trefynwy.

  Ychwanegu St. Mary's Priory Church, Monmouth i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Craft Renaissance Workshops & Gallery, The Parsonage, Kemeys Commander, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

  Ffôn

  01873 880879

  Kemeys Commander, Nr Usk

  Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd wedi'u lleoli mewn cyfadeilad ysgubor wedi'i drawsnewid yn Nyffryn Wysg.

  Ychwanegu Craft Renaissance Workshops & Gallery i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Whitebrook, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4TX

  Ffôn

  01600 740600

  Monmouth

  Mae Coed Margaret yn goetir 2 hectar hyfryd o aeddfed yn Nyffryn Whitebrook.

  Ychwanegu Margaret's Wood i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  The Round House, The Kymin, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SF

  Ffôn

  01600 719241

  Monmouth

  Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y Kymin a'i naw erw o diroedd pleser yn edrych dros Drefynwy a Dyffryn Gwy hardd.

  Ychwanegu The Kymin i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Abbey Mill Wye Valley Centre, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE

  Ffôn

  01291 689346

  Tintern

  Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle melin wreiddiol Abaty Tyndyrn, a sefydlwyd ym 1131, mae Abbey Mill yn cynnig lleoliad hamddenol ar gyfer eich mwynhad.

  Ychwanegu Abbey Mill Wye Valley Centre i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Craig-y-Dorth, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RL

  Ffôn

  01600 740600

  Monmouth

  Mae'r Wern yn warchodfa hardd 3 hectar ger Trefynwy gyda golygfeydd gwych.

  Ychwanegu The Wern i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4SE

  Ffôn

  01600 740600

  Monmouth

  Wyeswood Common is a former dairy farm site being transformed into a rich nature reserve in the Wye Valley.

  Ychwanegu Wyeswood Common i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Lone Lane, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AJ

  Ffôn

  01600 740600

  Monmouth

  Prisk Wood is a six hectare ancient woodland high up in the Wye Valley.

  Ychwanegu Prisk Wood SSSI Nature Reserve i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Partrishow, Abergavenny, Powys, NP7 7LP

  Abergavenny

  St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  Ychwanegu Church of St Issui, Partrishow i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Clydach Recreation Ground, Quarry Road, Clydach, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0LR

  Clydach, Abergavenny

  Archwiliwch weddillion Gwaith Haearn Clydach yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gyda pharcio ac ardal bicnic ar y safle.

  Ychwanegu Clydach Ironworks and picnic site i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Abergavenny Museum and Castle, Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EE

  Ffôn

  01873 845282

  Abergavenny

  Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y castell ar agor 11am - 4pm bob dydd. Edrychwn ymlaen at eich croesawu!

  Ychwanegu Abergavenny Museum and Castle i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Minnetts Lane, Rogiet, Caldicot, Monmouthshire, NP26 3US

  Ffôn

  01600 740600

  Caldicot

  Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  Ychwanegu Lower Minnets Field i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Old Station Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 689566

  Tintern

  Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10 delfrydol hwn – safle erw yn ymffrostio'r gorau o'r hyn sydd gan Sir Fynwy i'w gynnig.

  Ychwanegu Old Station Tintern i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Llanthony Priory, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd a diarffordd Ewias.

  Ychwanegu Llanthony Priory (Cadw) i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo