Llwybr Arfordir Cymru

Lleoedd  a phethau i’w gwneud ar hyd Llwybr Arfordir Cymru

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 38

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  9-10 Upper Church Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EX

  Ffôn

  01291 622189

  Pris

  Amcanbris£75.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Chepstow

  Mae'r First Hurdle Guest House yn darparu Bed & Breakfast yng Nghas-gwent sy'n cyfuno cysuron cartref gyda gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol.

  Pris

  Amcanbris£75.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Ychwanegu The First Hurdle i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Unit 5F, Castleway Industrial Estate, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5PR

  Ffôn

  07840 874567

  Caldicot

  Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn Gwy hardd, ar ffiniau Cymru.

  Ychwanegu Hive Mind Mead & Brew Co. i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01291 622497

  Pris

  Amcanbriso £21.25 y pen y nosoni£85.00 y stafell y nos

  Chepstow

  16C tafarn yng nghanol Cas-gwent. Bwyd ardderchog (AA rosette) bwyty a phrydau bar, bar poblogaidd.

  Pris

  Amcanbriso £21.25 y pen y nosoni£85.00 y stafell y nos

  Ychwanegu The Beaufort Hotel i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  The Drill Hall, Lower Church Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HJ

  Ffôn

  07725 338600

  Chepstow

  Rydym yn gydweithrediad o gynhyrchwyr bwyd a diod arobryn lluosog sydd wedi'u lleoli ledled Dyffryn Gwy hardd.

  Ychwanegu Wye Valley Producers i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Mathern Road near Millers Arms, Mathern, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6JD

  Ffôn

  01633 644850

  Chepstow

  Cylchdaith 2.8 milltir mewn tir fferm rhwng pentref Mathern a Chas-gwent.

  Ychwanegu Health Walk - Mathern & Wyelands i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Severn Bridge Social Club, Bulwark Rd, Bulwark, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5JN

  Ffôn

  01633 644850

  Bulwark, Chepstow

  2.6 milltir o gwmpas ardal Bulwark yng Nghas-gwent, gan fynd ar Lwybr Arfordir Cymru drwy Warren Slade.

  Ychwanegu Health Walk - Bulwark Walk i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  The Gate House, Moynes Court,, Mathern, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6HZ

  Ffôn

  01291 638806

  Mathern, Chepstow

  Mae Porthdy Cymru yn foethusrwydd, eiddo cyfnod sydd wedi ennill gwobrau ac sydd yn addas ar gyfer dau berson yn unig. Dyma encil y cyplau perffaith a sylfaen wych ar gyfer archwilio De Cymru a Dyffryn Gwy.

  Ychwanegu Welsh Gatehouse i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  The Back, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HH

  Ffôn

  01291628192

  Chepstow

  Yma yn y Boat Inn rydym yn ymfalchïo yn ein selogion ar ein gwasanaeth cwsmeriaid, ac yn ymdrechu i wneud eich ymweliad mor gyfforddus a chofiadwy â phosibl.

  Ychwanegu The Boat Inn i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  18a The Back, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HH

  Ffôn

  01291 628300

  Chepstow

  Mae'r teulu'n rhedeg Tŷ Coffi, Bar Tapas a Bwyty Môr y Canoldir gerllaw ar lan Afon Gwy.

  Yn agored yn ddyddiol o 10.30am tan yn hwyr. (Gweler ein gwefan neu dudalen Facebook am yr amseroedd agor diweddaraf)

  Ychwanegu La Ribera i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Sudbrook Non-Political Club, Camp Road, Sudbrook, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TE

  Ffôn

  01291 420530

  Sudbrook, Caldicot

  Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â Lloegr.

  Ychwanegu Sudbrook Interpretation Centre i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Raglan Lodge,, 13 Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01291 626773

  Pris

  Amcanbriso £22.00 y person y noson am wely & brecwasti£85.00 y stafell y nos

  Chepstow

  Hostel / gwesty yng nghanol tref Cas-gwent, arlwyo i heicwyr cefn, teuluoedd, twristiaid sydd eisiau ychydig o foethusrwydd. Rydych chi'n dewis, teulu, en suite neu ystafelloedd noswylio.

  Pris

  Amcanbriso £22.00 y person y noson am wely & brecwasti£85.00 y stafell y nos

  Ychwanegu GreenMan Backpackers Ltd i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Una Vita Restaurant, Una Vita Italian Restaurant, 14 Nelson Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HT

  Ffôn

  +44 1291 624666

  14 Nelson Street, Chepstow

  Mae Una Vita yn fwyty Eidalaidd cyfoes a modern a bar coctêl sydd wedi'i leoli yng nghanol tref Cas-gwent sy'n gwasanaethu'r gorau mewn prydau Eidalaidd gan ddefnyddio cynnyrch o ffynonellau lleol.

  Ychwanegu Una Vita Restaurant i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Black Rock Picnic Site, Black Rock Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TP

  Ffôn

  01633 880494

  Caldicot

  Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn gwahodd pawb i fwynhau'r bysgodfa olaf yma sy'n weddill o eogiaid aber afon Hafren Cymru, y gellir ei wylio'n eithaf diogel o'r safle picnic.

  Ychwanegu Black Rock Lave Net Heritage Fishery i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU

  Ffôn

  01291 420241

  Caldicot

  Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

  Ychwanegu Caldicot Castle and Country Park i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Henry's, 3 Conrad house, Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

  Beaufort Square, Chepstow

  Mae Henry's yn gaffi steilus ac aeddfed, deli a bar yng nghanol Cas-gwent, yn gweini brecwast a brunches blasus erbyn dydd a coctêls coctêls a diodydd premiwm gyda'r nos.

  Ychwanegu Henry's i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Chepstow Bridge, Bridge Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EZ

  Ffôn

  01291 625981

  Chepstow

  Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf (1780-1830) o haearn ac adeiladu dur.

  Ychwanegu Chepstow Bridge - Old Wye Bridge i'ch Taith

 17. Magor Square

  Cyfeiriad

  Magor Square, Magor, Monmouthshire, NP26 3HY

  Ffôn

  01633 882 842

  Magor

  Yn berffaith ar gyfer stop cyflym neu arhosiad hirach, mae Sgwâr Magwyr hanesyddol yn cadw swyn wledig. Yn llawn tafarndai, poptai, siopau a mwy i gyd o'n cwmpas ein cofeb ryfel hanesyddol.

  Ychwanegu Magor Square i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Caldicot Castle Car Park, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HT

  Ffôn

  01633 644850

  Caldicot

  Taith gerdded 1.3 milltir trwy Barc Gwledig Castell Cil-y-coed.

  Ychwanegu Health Walk - Caldicot Castle i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Donnie's Coffee Shop, The Old Post Office Cottage, The Square, Magor, Monmouthshire, NP26 3EP

  Ffôn

  07522 655116

  The Square, Magor

  Mae Siop Goffi Donnie wedi'i lleoli yn Sgwâr Pentref prydferth Magwyr. Gweini amrywiaeth o frecwast blasus, Cinio, diodydd poeth ac oer i fwyta i mewn neu fynd i ffwrdd.

  Mae croeso cynnes yn aros!

  Ychwanegu Donnie's Coffee Shop i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Magor Marsh, Derek Upton Centre, Whitewall, Magor, Monmouthshire, NP26 3DD

  Ffôn

  01633 889048

  Whitewall, Magor

  Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O gipolwg fflyd glas y dorlan, i olwg gweision neidr lliwgar yn meirioli dros yr ailenau, mae hwn yn lle ysbrydoledig i ymweld ag ef.

  Ychwanegu Magor Marsh i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo