Llety yn Nhrefynwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ble i aros yn Nhrefynwy a’r cylch

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 40

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Wonastow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4DW

  Ffôn

  01600 740253

  Monmouth

  Wedi'i leoli llai y 3 milltir hwnnw o Drefynwy, mae'r llety hunanarlwyo hwn gyda golygfeydd godidog gerllaw'r ffermdy ac mae'n dröedigaeth ysgubor ddiweddar i'r safon uchaf, gan gynnwys mynediad cerdded hawdd.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuWhitehill Farm CottageAr-lein

  Ychwanegu Whitehill Farm Cottage i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Parc Gwyliau

  Cyfeiriad

  Dingestow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4DY

  Ffôn

  01600 740241

  Monmouth

  Parc Glan yr Afon gyda safon uchel o waith cynnal a chadw ar y ddaear a chyfleusterau. Yn ddelfrydol ar gyfer teithio o amgylch Dyffryn Gwy, Fforest y Ddena, Bannau Brycheiniog neu'n syml ymlacio yng nghyffiniau hardd y safle tawel hwn.

  Ychwanegu Bridge Caravan Park & Camping Site i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Tregagle, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RY

  Ffôn

  01600 860058

  Monmouth

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol, gwledig mewn ardal ddynodedig o Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae trosi ysgubor 2 ystafell wely yn cynnwys grisiau troellog, trawstiau derw a llosgwr coed. Mae'n mwynhau golygfeydd hyfryd dros Ddyffryn Gwy a thu…

  Ychwanegu Robin's Barn (Self-catering cottage) i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Llety Teithio Grŵp

  Cyfeiriad

  The Riverside Hotel, Cinderhill Street, Monmouth, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01600 715577

  Monmouth

  Rydym yn cynnig croeso cynnes i bartïon hyfforddwyr yng Ngwesty Riverside yn Nhrefynwy

  Ychwanegu The Riverside Hotel Group Accommodation i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  c/o 33 The Kymin, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SE

  Ffôn

  07905185409

  Monmouth

  Mae Top Barn yn Ysgubor Stone Converted hyfryd gyda golygfeydd anhygoel mewn lleoliad diarffordd.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuTop BarnAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Top Barn i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Church Hill Farm, Birches Road, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AW

  Ffôn

  07771 932957

  Penallt, Monmouth

  Trosi ysgubor 300 mlwydd oed yn newydd sbon. Y getaway rhamantus perffaith i gwpl (neu gwpl gyda dau o blant yn eu harddegau). Preifat iawn. Gwresogi tanfloor, llosgwr coed cyfoes o Sweden a llawr gwydr triphlyg i ffenestri'r nenfwd.

  Ychwanegu High View Barn i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Upper Tal-y-Fan Farm, Groesenon Road, Dingestow, Monmouthshire, NP25 4BG

  Dingestow

  Croeso i Fferm Tal-y-Fan Uchaf, cartref Gwyliau Sir Fynwy, gyda thri bwthyn gwyliau hunanarlwyo.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuMonmouthshire HolidaysAr-lein

  Ychwanegu Monmouthshire Holidays i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Hillersland, Coleford, Gloucestershire, GL16 7NY

  Ffôn

  01600 773 220

  Coleford

  Fflatiau cynllun agored modern gwych yn Symonds Yat Rock ar Ddyffryn Gwy. Mae Min yn aros 2 ddiwrnod, dechreuwch unrhyw ddiwrnod.

  CYNIGION: gweler y manylion

  Ychwanegu Symonds Yat Rock Lodge i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Llandogo, Tintern, Monmouthshire, NP25 4TW

  Ffôn

  01594 530291

  Tintern

  Mae gennym bedair ystafell westai gyfforddus sydd i gyd wedi eu haddurno yn ddiweddar ac yn cynnig cyfleusterau en-suit newydd sbon.

  Ychwanegu The Sloop Inn i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Parc Gwyliau

  Cyfeiriad

  Wonastow, Monmouth, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4DJ

  Ffôn

  01600 740484

  Monmouth

  Mae ein maes gwersylla Trefynwy wedi'i gosod yng nghefn gwlad hyfryd Cymru a Lloegr sy'n edrych dros ddolydd afonydd a bryniau dotio defaid.

  Ychwanegu Hendre Farmhouse Orchard Campsite i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Gwely a Brecwast

  Cyfeiriad

  Prospect Road, Osbaston, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SZ

  Ffôn

  01600 714654

  Monmouth

  Mae Torlands yn eiddo modern eang a sy'n cael ei adnewyddu gan sylishly gyda golygfeydd gogoneddus dros gefn gwlad agored o fewn pellter cerdded i ganol tref Trefynwy.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuTorlands B&BAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Torlands B&B i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Amberley Court,, Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5ST

  Ffôn

  01600 712449

  Monmouth

  Arhoswch yn Stiwdios Cerddoriaeth Chwedlonol Rockfield ar Fferm Rockfield.

  Mae'r Coach House wedi cael ei ddefnyddio fel llety ar gyfer un o'r ddwy stiwdio recordio ac mae'n gallu darparu ar gyfer hyd at 16 o bobl mewn 7 ystafell ensuite.

  Ychwanegu Rockfield Leisure Accommodation i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  c/o 33 The Kymin, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SE

  Ffôn

  07905185409

  Monmouth

  Mae Long Barn yn Ysgubor Garreg wedi'i Thrawsnewid yn hyfryd uwchben Dyffryn Gwy, Trefynwy gyda golygfeydd gwych dros y Mynyddoedd Du a thu hwnt. Lleoliad delfrydol ar gyfer ymlacio neu gerdded a beicio yn syth o'r drws.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuLong BarnAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Long Barn i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Newcastle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NF

  Ffôn

  07774640442

  Monmouth

  Gan fwynhau lleoliad gwledig diarffordd tawel a golygfeydd panoramig syfrdanol dros Fro Wysg i Fannau Brycheiniog, mae'r ysgubor hyfryd hon wedi'i haddasu hefyd yn ymfalchïo mewn tu mewn eang a chyfforddus iawn, ac ystafell gemau.

  Ychwanegu Green Dyffryn Barn i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Cinderhill Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5EY

  Ffôn

  01291 622497

  Monmouth

  Yng nghanol Dyffryn Gwy, mae Gwesty Glan yr Afon yn fusnes teuluol sy'n cael ei redeg gan y pontydd newydd a hynafol sy'n rhychwantu Afon Monnow. Mae gennym 15 ystafell wely ensuite o ansawdd uchel, lolfa ystafell wydr ac ystafell swyddogaeth fawr.

  Ychwanegu The Riverside Hotel i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Gwely a Brecwast

  Cyfeiriad

  Inglewood House, Redbrook, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4LU

  Ffôn

  01600 228975

  Monmouth

  Lleolir Inglewood House yn Redbrook yn Nyffryn Gwy syfrdanol ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae Afon Gwy yn uniongyrchol ar draws y ffordd ac mae Fforest Frenhinol y Ddena yn codi o gefn yr ardd.

  Ychwanegu Inglewood House i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Mitchel Troy, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4BD

  Ffôn

  01600 712295

  Monmouth

  Parc lefel dawel mewn lleoliad cefn gwlad hardd ar gyrion Coedwig y Ddena a Dyffryn Gwy. Mwynderau ardderchog. Mynediad da i draffordd. Safle Lefel 6.5 erw.

  Ychwanegu Glen Trothy Caravan & Camping Park i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Gwesty'r Gyllideb

  Cyfeiriad

  Portal Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5EZ

  Ffôn

  0333 234 6455

  Monmouth

  Gwesty'r Gyllideb yn Nhrefynwy

  Ychwanegu Monmouth Premier Inn i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Lower Glyn Farm, Llanishen, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6QU

  Ffôn

  01600 860723

  Chepstow

  Croeso i'n cartref gwyliau hunanarlwyo moethus newydd. Wedi'i amgylchynu gan gefn gwlad hardd, gyda dec mawr yn edrych dros lyn preifat, nant yn rhedeg ochr yn ochr a choetir y tu ôl iddo.

  Ychwanegu Lake House at Hidden Valley Yurts i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Wernllwydd Farm, Newcastle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NF

  Ffôn

  07825 886825

  Monmouth

  Red Sky at Night Campsite is the perfect place to escape the hustle and bustle of day to day life and enjoy a peaceful, yet exhilarating camping experience.

  Ychwanegu Red Sky at Night Campsite i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo