Llety yn Nhrefynwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ble i aros yn Nhrefynwy a’r cylch

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 40

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Lower Glyn Farm, Llanishen, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6QU

  Ffôn

  01600 860723

  Chepstow

  Croeso i'n cartref gwyliau hunanarlwyo moethus newydd. Wedi'i amgylchynu gan gefn gwlad hardd, gyda dec mawr yn edrych dros lyn preifat, nant yn rhedeg ochr yn ochr a choetir y tu ôl iddo.

  Ychwanegu Lake House at Hidden Valley Yurts i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Gwely a Brecwast

  Cyfeiriad

  Prospect Road, Osbaston, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SZ

  Ffôn

  01600 714654

  Monmouth

  Mae Torlands yn eiddo modern eang a sy'n cael ei adnewyddu gan sylishly gyda golygfeydd gogoneddus dros gefn gwlad agored o fewn pellter cerdded i ganol tref Trefynwy.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuTorlands B&BAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Torlands B&B i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  New Mills, Whitebrook, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4TY

  Ffôn

  01600 860226

  Monmouth

  Mae Highlands Campsite yn guddfan berffaith ond eto gyda golygfeydd godidog ar draws y dyffryn. Lleoliad heddychlon yng nghanol Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 5 milltir i'r de o Drefynwy.

  Ychwanegu Highlands Camping & Caravan Site i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Gwely a Brecwast

  Cyfeiriad

  Inglewood House, Redbrook, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4LU

  Ffôn

  01600 228975

  Monmouth

  Lleolir Inglewood House yn Redbrook yn Nyffryn Gwy syfrdanol ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae Afon Gwy yn uniongyrchol ar draws y ffordd ac mae Fforest Frenhinol y Ddena yn codi o gefn yr ardd.

  Ychwanegu Inglewood House i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Wernllwydd Farm, Newcastle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NF

  Ffôn

  07825 886825

  Monmouth

  Red Sky at Night Campsite is the perfect place to escape the hustle and bustle of day to day life and enjoy a peaceful, yet exhilarating camping experience.

  Ychwanegu Red Sky at Night Campsite i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Mitchel Troy, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4BD

  Ffôn

  01600 712295

  Monmouth

  Parc lefel dawel mewn lleoliad cefn gwlad hardd ar gyrion Coedwig y Ddena a Dyffryn Gwy. Mwynderau ardderchog. Mynediad da i draffordd. Safle Lefel 6.5 erw.

  Ychwanegu Glen Trothy Caravan & Camping Park i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Parc Gwyliau

  Cyfeiriad

  Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5BA

  Ffôn

  01600 714745

  Monmouth

  Mae teulu'n rhedeg parc 5 munud o bellter cerdded o'r dref. Parc sy'n cael ei redeg orau yn ardal..

  Ychwanegu Monmouth Caravan Park i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Parc Gwyliau

  Cyfeiriad

  Dingestow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4DY

  Ffôn

  01600 740241

  Monmouth

  Parc Glan yr Afon gyda safon uchel o waith cynnal a chadw ar y ddaear a chyfleusterau. Yn ddelfrydol ar gyfer teithio o amgylch Dyffryn Gwy, Fforest y Ddena, Bannau Brycheiniog neu'n syml ymlacio yng nghyffiniau hardd y safle tawel hwn.

  Ychwanegu Bridge Caravan Park & Camping Site i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Cinderhill Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5EY

  Ffôn

  01291 622497

  Monmouth

  Yng nghanol Dyffryn Gwy, mae Gwesty Glan yr Afon yn fusnes teuluol sy'n cael ei redeg gan y pontydd newydd a hynafol sy'n rhychwantu Afon Monnow. Mae gennym 15 ystafell wely ensuite o ansawdd uchel, lolfa ystafell wydr ac ystafell swyddogaeth fawr.

  Ychwanegu The Riverside Hotel i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Lower Gockett Farm, Lydart, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RL

  Ffôn

  01172047830

  Monmouth

  Coetir delfrydol yn oasis ar fferm organig

  Ychwanegu Oak Apple Tree Tent i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  New Mills,, Whitebrook, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4TY

  Ffôn

  01600 860737

  Monmouth

  Swynol wedi trosi stablau cerrig. Wedi'i gosod mewn perllan, gyda golygfeydd trawiadol.

  Yn agos at yr Afon Gwy, Trefynwy a nifer o deithiau cerdded prydferth o'r drws

  Ychwanegu Highlands Cottage i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  8 Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DY

  Ffôn

  01600 710500

  Monmouth

  Adeilad rhestredig gradd II yw hwn, a oedd yn wreiddiol yn dafarn hyfforddi o'r 17eg ganrif. Mae'r 24 ystafell wely i gyd yn en suite ac yn cynnwys cyfleusterau gwneud te a choffi, trin gwallt a Freeview TV.

  Ychwanegu The Kings Head i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Parkhouse, Trellech, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4PU

  Ffôn

  01291 650321

  Monmouth

  Pensaernïaeth wych, dylunio glân a golygfeydd graenus dros gefn gwlad Sir Fynwy yn cyfuno mewn encil gwledig unigryw am wyliau bythgofiadwy

  Ychwanegu The Chickenshed i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Hostel Grwpiau

  Cyfeiriad

  Lydart, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4JS

  Ffôn

  01600 860359

  Monmouth

  Mae Caer Llan yn dŷ gwledig mawr wedi'i leoli mewn 25 erw o ardd, cae a choetir yn yr Ardal Dynodedig o Harddwch Naturiol Eithriadol o gwmpas rhan isaf Dyffryn Gwy.

  Ychwanegu Caer Llan Field Studies & Conference Cen i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Rockfield, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5SW

  Ffôn

  01600 775424

  Monmouth

  Roedd chwe bwthyn gwyliau moethus yn nythu yng nghefn gwlad Sir Fynwy delfrydol ar ffin Cymru, gyda gwely a brecwast os oes angen.

  Ychwanegu Steppes Farm Cottages i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Tregagle, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RY

  Ffôn

  01600 860058

  Monmouth

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol, gwledig mewn ardal ddynodedig o Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae trosi ysgubor 2 ystafell wely yn cynnwys grisiau troellog, trawstiau derw a llosgwr coed. Mae'n mwynhau golygfeydd hyfryd dros Ddyffryn Gwy a thu…

  Ychwanegu Robin's Barn (Self-catering cottage) i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Amberley Court,, Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5ST

  Ffôn

  01600 712449

  Monmouth

  Arhoswch yn Stiwdios Cerddoriaeth Chwedlonol Rockfield ar Fferm Rockfield.

  Mae'r Coach House wedi cael ei ddefnyddio fel llety ar gyfer un o'r ddwy stiwdio recordio ac mae'n gallu darparu ar gyfer hyd at 16 o bobl mewn 7 ystafell ensuite.

  Ychwanegu Rockfield Leisure Accommodation i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Church Hill Farm, Birches Road, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AW

  Ffôn

  07771 932957

  Penallt, Monmouth

  Trosi ysgubor 300 mlwydd oed yn newydd sbon. Y getaway rhamantus perffaith i gwpl (neu gwpl gyda dau o blant yn eu harddegau). Preifat iawn. Gwresogi tanfloor, llosgwr coed cyfoes o Sweden a llawr gwydr triphlyg i ffenestri'r nenfwd.

  Ychwanegu High View Barn i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Penylan Farm, Hendre, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NL

  Ffôn

  01600 716435

  Monmouth

  Saif yng nghanol Sir Fynwy ar fferm waith a oedd yn rhan o Stad Rolls yn wreiddiol.
  Ciderhouse Cottage yn cysgu 7
  Stabl Beili cysgu 4
  Y Felin yn cysgu 2

  Ychwanegu Penylan Farm Cottages i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Llety Teithio Grŵp

  Cyfeiriad

  The Riverside Hotel, Cinderhill Street, Monmouth, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01600 715577

  Monmouth

  Rydym yn cynnig croeso cynnes i bartïon hyfforddwyr yng Ngwesty Riverside yn Nhrefynwy

  Ychwanegu The Riverside Hotel Group Accommodation i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo