Beth i’w wneud yn y Fenni

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 66

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Bwyty - indiaidd

  Cyfeiriad

  7 Market Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5SD

  Ffôn

  01873 851212

  Abergavenny

  "Bayleaf" yw'r Cuisine Indiaidd a Chyri gorau yn y Fenni.

  Ychwanegu The Bayleaf i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Golff - 18 twll

  Cyfeiriad

  Old Ross Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8NG

  Ffôn

  01873 856223

  Abergavenny

  Cwrs Golff 18 Twll (5,413 llath)
  & Cae a Putt

  Cwrs parcdir tonnog gyda golygfeydd godidog dros y Fenni a'r Mynydd Du.

  Ychwanegu Wernddu Golf Club i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Llanddewi Skirrid, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8AW

  Ffôn

  01873 852797

  Abergavenny

  Saif Bwyty'r Walnut Tree ar y B4521, dwy filltir i'r Dwyrain o'r Fenni, ac mae wedi bod yn dafarn a bwyty enwog ers iddo ddechrau yn nechrau'r 1960au.

  Ychwanegu The Walnut Tree i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Bwyd a Diod

  Cyfeiriad

  Whitehouse Farm, Newcastle, Skenfrith, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NS

  Ffôn

  01600 750835

  Skenfrith, Monmouth

  Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau seidr a chyrtens duon mewn caeau sy'n edrych dros dirwedd syfrdanol Dyffryn Monnow. Mae siop seidr ar agor 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer blasu seidr a chynnyrch…

  Ychwanegu Apple County Cider Co i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Abergavenny Bus Station, Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5NE

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Taith 3.4 milltir o hyd o'r Fenni i ben y Sgert Fach.

  Ychwanegu 1 Abergavenny to Little Skirrid i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Old Abergavenny Road, Mamhilad, Pontypool, Monmouthshire, NP4 8RH

  Pontypool

  Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran tarddiad.

  Ychwanegu Church of St Illtyd i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Linda Vista Gardens, Tudor Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5DL

  Abergavenny

  Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad hawdd i ganol Tref y Fenni.

  Ychwanegu Linda Vista Gardens i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Abergavenny to Pontypool layby, Usk Road, Llanover, Monmouthshire, NP7 9EB

  Ffôn

  01633 644850

  Llanover

  Taith gerdded 7.8 milltir o gwmpas pentref Llanofer ger Y Fenni.

  Ychwanegu 10 Llanover and Out! i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Abergavenny Byefield Lane Car Park, Tudor Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5UD

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Taith gerdded 1.6 milltir o amgylch Dolydd y Castell a Gerddi Linda Vista.

  Ychwanegu Health Walk - Castle Meadows & Linda Vista Gardens i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Growing in the Border, Blackbrook Estate, Norton Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UB

  Ffôn

  0771252635

  Norton Skenfrith

  Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig ymweliadau grŵp a chyrsiau.

  Ychwanegu Growing in the Border i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Highfield Farm, Penperlleni, Goytre, Usk, Monmouthshire, NP4 0AA

  Ffôn

  01873 880030

  Goytre, Usk

  Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o brinder, wedi'u plannu'n ddwys dros 3 erw i gynhyrchu arddangosfa egnïol ar draws y tymhorau. Mae'n darparu profiad agos, ymgolli gyda'r amrywiaeth amrywiol hon o…

  Ychwanegu Highfield Farm Garden i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Ysgol Goginio

  Cyfeiriad

  The Abergavenny Baker, 1 The Courtyard, Lion Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5PE

  Ffôn

  07977 511337

  Lion Street, Abergavenny

  Mae Baker y Fenni yn Ysgol Goginio arobryn sydd wedi'i lleoli yng nghanol tref y Fenni, prifddinas foodie De Cymru. 

  Ychwanegu The Abergavenny Baker i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Gwinllan

  Cyfeiriad

  Dummar Farm, Pentre Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LA

  Ffôn

  01873 853066

  Abergavenny

  Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill gwobrau mewn Cystadlaethau Cenedlaethol. Mae gennym bedwar math o win gwyn, ein cyfuniad arbennig o win coch a gwin ysgubol.

  Ychwanegu Sugar Loaf Vineyards i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Golff - 18 twll

  Cyfeiriad

  Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9HE

  Ffôn

  01873 852606

  Abergavenny

  Cwrs sy'n siwtio pob lefel o golffiwr ac yn wir pob oedran yw'r Sir Fynwy.

  Ychwanegu Monmouthshire Golf Club i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Bridget's Church Skenfrith, Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  01873 821405

  Abergavenny

  Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy ganrifoedd lawer. Dyma un o'r eglwysi hynaf mewn defnydd parhaus yn Sir Fynwy.

  Ychwanegu St Bridget's Church Skenfrith i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Parc

  Cyfeiriad

  Bailey Park, 1 Park Ln, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5SS

  Abergavenny

  Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  Ychwanegu Bailey Park i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Darparwr Gweithgaredd

  Cyfeiriad

  School Lane, Govilon, Abergavenny, NP7 9RH

  Ffôn

  01873 831185

  Govilon

  Canolfan Addysg Awyr Agored a Lleoliad Llety yn ne Cymru yw Canolfan Weithgareddau Govilon. Rydym wedi bod yn gweithredu'n falch ers dros 45 mlynedd.

  Ychwanegu Govilon Learning & Activity Centre i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Restaurant 1861, Cross Ash, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8PB

  Ffôn

  0845 3881861

  Abergavenny

  Mae'r bwyty'n cynnig profiad cuisine gourmet newydd gyda dim ond cydbwysedd cywir gwasanaeth personol cyfeillgar i'w wneud er mwyn cael pryd o fwyd i'w gofio.

  Ychwanegu Restaurant 1861 i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Abergavenny to Skenfrith layby, Old Ross Road, east of Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RG

  Ffôn

  01633 644850

  east of Llanvetherine, Abergavenny

  Taith gerdded o 5.8 milltir, gan gymryd rhan o Lwybr Clawdd Offa, pentrefi a thir fferm yn ormodol i'r dwyrain o'r Fenni.

  Ychwanegu 26 Llanvetherine to Llangattock Lingoed i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Ty Uchaf, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EF

  Ffôn

  07753423635

  Abergavenny

  Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni a choed, gardd furiog gylchol, nentydd, rhaeadrau, rills a phyllau.

  Ychwanegu Llanover Garden i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo