Beth i’w wneud yn y Fenni

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 67

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Bridget's Church Skenfrith, Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  01873 821405

  Abergavenny

  Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy ganrifoedd lawer. Dyma un o'r eglwysi hynaf mewn defnydd parhaus yn Sir Fynwy.

  Ychwanegu St Bridget's Church Skenfrith i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  The Crown at Pantygelli, Old Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR

  Ffôn

  01873 853314

  Abergavenny

  Mae'r Goron ym Mhantygelli yn dafarn a bwyty llewyrchus, sydd wedi'i lleoli yn y man tawel hwn rhwng mynyddoedd Sugarloaf a Skirrid, sy'n darparu ar gyfer y teithiwr modern a phobol leol tra'n dal i gadw swyn a lletygarwch oes bygone.

  Ychwanegu The Crown at Pantygelli i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Theatr

  Cyfeiriad

  The Melville Centre, Pen-y-Pound, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5UD

  Ffôn

  01873 853167

  Abergavenny

  Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y Celfyddydau perfformio. Mae Theatr Melville yn seddi 70 mewn stiwdio bocs du. Mae ganddo hefyd ystafelloedd dosbarth a chyfarfodydd, a bar/caffi trwyddedig, i…

  Ychwanegu The Melville Centre i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Llanover Village Hall, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9HA

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Taith 3 milltir ar droed trwy Barc Llanofer a dychwelyd ar lonydd a thwalpath y gamlas.

  Ychwanegu Health Walk - Llanover Park i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Parc

  Cyfeiriad

  Llanfoist Crossing Car Park, Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LP

  Ffôn

  01633 644850

  Llanfoist, Abergavenny

  Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y Mynydd Haearn o Lanfa Llan-ffwyst trwy Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon.

  Ychwanegu Llanfoist Old Railway Crossing i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Canolfan Dreftadaeth

  Cyfeiriad

  Goytre Wharf & Canal Visitor Centre, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EW

  Ffôn

  01873 880516

  Abergavenny

  Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan ymwelwyr brysur a marina ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu.

  Ychwanegu Goytre Wharf & Canal Visitor Centre i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Byefield Lane Car Park, Tudor Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5UD

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Taith gerdded 4 milltir ar hyd Afon Wysg i'r gorllewin o'r Fenni.

  Ychwanegu Health Walk - River Usk & Llanwenarth i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Growing in the Border, Blackbrook Estate, Norton Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UB

  Ffôn

  0771252635

  Norton Skenfrith

  Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig ymweliadau grŵp a chyrsiau.

  Ychwanegu Growing in the Border i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Mynydd

  Cyfeiriad

  Great Llwygy Farm, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7PE

  Ffôn

  07946 123234

  Abergavenny

  Croeso i ganolfan beicio lawr allt a freeride mwyaf cyffrous y DU. Y profiad beicio mynydd yn y pen draw, wedi'i leoli yng nghanol y Mynyddoedd Du syfrdanol.

  Ychwanegu Dirt Farm Wales i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Bwyty - Eidaleg

  Cyfeiriad

  Casa Bianca, 51 Frogmore St, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AR

  Ffôn

  01873 737744

  Abergavenny

  Mae Casa Bianca wedi'i leoli yn nhref farchnad hanesyddol y Fenni, ac mae'n cynnig bwydlenni tymhorol wedi'u hysbrydoli gan ranbarthau arfordirol yr Eidal, gan ddefnyddio ystod o flasau cain wedi'u paru â chynhwysion ffres, lleol.

  Ychwanegu Casa Bianca i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Llanvetherine Court, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8NL

  Abergavenny

  Mae Three Pools yn ofod fferm a digwyddiadau sy'n edrych i ddangos ffermio atgynhyrchiol a dyluniad permaddiwylliant ar raddfa.

  Ychwanegu Three Pools i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Old Abergavenny Road, Mamhilad, Pontypool, Monmouthshire, NP4 8RH

  Pontypool

  Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran tarddiad.

  Ychwanegu Church of St Illtyd i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Skenfrith Castle, Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UG

  Ffôn

  01633 644850

  Skenfrith

  Taith gerdded 6 milltir i'r gogledd o Ynysgynwraidd yn Nyffryn Mynwy.

  Ychwanegu 27 Skenfrith to Box Farm i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Llanfair Kilgeddin, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9BG

  Ffôn

  0204 520 4458

  Abergavenny

  Eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio rhywfaint o'r adeiladwaith cynharach yn ofalus – megis y sgrin rood-ganrif, gwydr lliw a thraul.

  Ychwanegu St Mary the Virgin, Llanfair Kilgeddin i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Abergavenny to Skenfrith layby, Old Ross Road, east of Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RG

  Ffôn

  01633 644850

  east of Llanvetherine, Abergavenny

  Taith gerdded o 5.8 milltir, gan gymryd rhan o Lwybr Clawdd Offa, pentrefi a thir fferm yn ormodol i'r dwyrain o'r Fenni.

  Ychwanegu 26 Llanvetherine to Llangattock Lingoed i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Goytre Hall Wood, Old Abergavenny Road, Goytre, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9DL

  Ffôn

  01633 644850

  Goytre, Abergavenny

  Taith ysgafn 1.8 milltir o gerdded yn dilyn coetir a Chamlas Sir Fynwy a Brycheiniog yng Nglanfa Goetre, i'r de o'r Fenni.

  Ychwanegu 16 Goytre Hall Wood Walk i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  The Rectory,, B4347, Grosmont, Monmouthshire, NP7 8LW

  Grosmont

  Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt (oherwydd pwysigrwydd y Grysmwnt pan gafodd ei hadeiladu).

  Ychwanegu Church of St. Nicholas, Grosmont i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  White Castle, Llantilio Crosenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UD

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn sylweddol yn ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg. Cynhaliwyd y castell yn gyffredin â Grosmont a Skenfrith.

  Ychwanegu White Castle (Cadw) i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Camlas

  Cyfeiriad

  Monmouthshire and Brecon Canal, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9NG

  Ffôn

  01633 892167

  Abergavenny

  Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain. Mae'n rhedeg am 32 milltir (51.5 km) trwy olygfeydd delfrydol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

  Ychwanegu Monmouthshire and Brecon Canal i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Abergavenny Bus Station, Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5NE

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Taith gerdded 2.7 milltir yn dilyn Afon Gavenny i fyny ac i lawr yr afon.

  Ychwanegu Health Walk - Swan Meadows & the River Gavenny i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo