Croeso i Frynbuga - Tref y Blodau

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

 1. Usk Castle
  Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r golwg y rhan fwyaf o'r amser, ond dim ond aros i chi archwilio'r adfeilion.
  1. Stunning landscape
   Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad hardd a threigl wedi'i thirlunio. Mae gan ei fwyty stylish olygfeydd panoramig o'r gronfa ddŵr a gweithgareddau chwaraeon dŵr ac mae ar agor 7 diwrnod yr wythnos.
  2. Usk Rural Life Museum
   Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.
   1. Locally produced gin on sale in Usk Garden Centre (image Kacie Morgan)
    Os nad ydych wedi ymweld â Chanolfan Arddio Brynbuga o'r blaen, yna mae'n debygol eich bod yn rhyfeddu at yr ystod sheer ac ansawdd y cynhyrchion sydd ar gael.

    Nifer yr eitemau:

    Nifer yr eitemau: 51

    , wrthi'n dangos 1 i 20.

    1. Yaffle Barn & The Snug, New Court Farm

     Math

     Type:

     Hunanarlwyo

     Cyfeiriad

     Llanllowell Lane, Llanllowell, Usk, Monmouthshire, NP15 1NH

     Ffôn

     01291 673462

     Usk

     SC yn Llanllowell

     Ychwanegu Yaffle Barn & The Snug, New Court Farm i'ch Taith

    2. Math

     Type:

     Llety Teithio Grŵp

     Cyfeiriad

     Cwrt Bleddyn Hotel & Spa, Llangybi, Usk, Monmouthshire, NP15 1PG

     Ffôn

     01633 450521

     Usk

     Yn dyddio nôl i'r 17eg Ganrif, mae'r adeilad hanesyddol wedi'i adnewyddu a'i ymestyn i greu gwesty maenordy gyda holl angenrheidiau bywyd modern.

     Ychwanegu Cwrt Bleddyn Hotel & Spa Group Accommodation i'ch Taith

    3. Math

     Type:

     Yr Daith Gerdded

     Cyfeiriad

     Llangybi Church, Usk Road, Llangybi, Monmouthshire, NP15 1NP

     Ffôn

     01633 644850

     Usk Road, Llangybi

     Taith gerdded 6 milltir o bentref Llangybi i'r de o Frynbuga.

     Ychwanegu 28 Llangybi Circular i'ch Taith

    4. Math

     Type:

     Bwyty

     Cyfeiriad

     Three Salmons Hotel, Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1RY

     Ffôn

     01291 672133

     Usk

     Mae ein Prif Gogydd, Albert Pronin, yn gogydd gweithredol hynod brofiadol sydd wedi treulio bron i 20 mlynedd yn gweithio o fewn gwestai, bwytai, gwledd ac al llawdriniaethau cartre ledled y DU.

     Ychwanegu Three Salmons Hotel i'ch Taith

    5. Math

     Type:

     Bwyty gydag Ystafelloedd

     Cyfeiriad

     53 Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1BQ

     Ffôn

     01291 347 348

     Usk

     Mae bwyty Alfred Russel Wallace yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy sy'n cynnig bwyd a choctels Prydeinig modern.

     Argaeledd Dangosol

     ArchebuAlfred Russell Wallace Restaurant with RoomsAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

     Ychwanegu Alfred Russell Wallace Restaurant with Rooms i'ch Taith

    6. Math

     Type:

     Bwyty

     Cyfeiriad

     Alfred Russel Wallace – Restaurant with Rooms, 53 Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1BQ

     Ffôn

     01291 347 348

     Usk

     Mae bwyty Alfred Russel Wallace yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy sy'n cynnig bwyd a choctels Prydeinig modern.

     Argaeledd Dangosol

     ArchebuAlfred Russell Wallace RestaurantAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

     Ychwanegu Alfred Russell Wallace Restaurant i'ch Taith

    7. Math

     Type:

     Hunanarlwyo

     Cyfeiriad

     Gwernesney, Usk, Monmouthshire, NP15 1DB

     Ffôn

     01291 672951

     Usk

     Cysgu 6. Ysgubor Yew Tree mae wedi ei osod ar ei ben ei hun yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy. Mae ganddo du mewn eang a modern gyda ffenestri panorama yn rhoi golygfeydd syfrdanol o gefn gwlad ysblennydd. Mynediad i gadeiriau olwyn.

     Ychwanegu Yew Tree Barn i'ch Taith

    8. Math

     Type:

     Hunanarlwyo

     Cyfeiriad

     Llandenny, Usk, Monmouthshire, NP15 1DG

     Ffôn

     01291 672595

     Usk

     Arhoswch ar dir tŷ gwledig prydferth o'r 17eg ganrif yng nghanol Sir Fynwy. Mae pum eiddo hunan-arlwyo sydd wedi'u trosi'n hardd ar gael yn cynnig gofod modern ymhlith hanes helaeth.

     Ychwanegu Cefn Tilla Court i'ch Taith

    9. Math

     Type:

     Golff - 18 twll

     Cyfeiriad

     Woodlake Park Golf & Country Club, Glascoed, Nr Usk, Monmouthshire, NP4 0TE

     Ffôn

     01291 673933

     Nr Usk

     Wedi'i leoli mewn 140 erw yn un o ardaloedd harddaf Gwent, mae Parc Woodlake yn edrych dros gronfa ddŵr ysblennydd Llandegfedd, Bannau Brycheiniog, y Mynydd Du a Dyffryn Wysg.

     Ychwanegu Woodlake Park Golf & Country Club i'ch Taith

    10. Math

     Type:

     Canolfan Grefft

     Cyfeiriad

     Craft Renaissance Workshops & Gallery, The Parsonage, Kemeys Commander, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

     Ffôn

     01873 880879

     Kemeys Commander, Nr Usk

     Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd wedi'u lleoli mewn cyfadeilad ysgubor wedi'i drawsnewid yn Nyffryn Wysg.

     Ychwanegu Craft Renaissance Workshops & Gallery i'ch Taith

    11. Math

     Type:

     Llety Gwadd

     Cyfeiriad

     Chepstow Road, Usk, Monmouthshire, NP15 1EY

     Ffôn

     01291 672595

     Usk

     Yn swatio yng nghanol Sir Fynwy, ar gyrion Brynbuga, fe welwch The Lodge gan Cefn Tilla.  Gwesty bwtîc bach gyda chaffi a bwyty.

     Argaeledd Gwarantedig

     ArchebuThe Lodge by Cefn TillaAr-lein

     Ychwanegu The Lodge by Cefn Tilla i'ch Taith

    12. Math

     Type:

     Oriel Gelf

     Cyfeiriad

     Llancayo Court, Usk, Monmouthshire, NP15 1HY

     Ffôn

     +44(0) 7725 830195

     Usk

     Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

     Ychwanegu Gallery at Home i'ch Taith

    13. Math

     Type:

     Bwyty gydag Ystafelloedd

     Cyfeiriad

     Newbridge on Usk, Tredunnock, Usk, Monmouthshire, NP15 1LY

     Ffôn

     01633 413000

     Usk

     Pum seren arobryn, dwy bwyty AA Rosette ac wedi ei leoli yn Tredunnock ger Brynbuga ychydig filltiroedd o'r Fenni.

     Ychwanegu Newbridge on Usk i'ch Taith

    14. Math

     Type:

     Hunanarlwyo

     Cyfeiriad

     Craft Renaissance Workshops & Gallery, The Parsonage, Kemeys Commander, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

     Ffôn

     01873 880879

     Kemeys Commander, Nr Usk

     Mae Beech Cottage yn fwthyn hunanarlwyo llachar, un ystafell wely sy'n brolio llawr i ffenestri ffrâm derw nenfwd ar draws y llawr gwaelod gyda thrawstiau agored a grisiau pwrpasol yn arwain at yr ystafell wely fawr gydag ensuite.

     Argaeledd Gwarantedig

     ArchebuBeech CottageAr-lein

     Ychwanegu Beech Cottage i'ch Taith

    15. Math

     Type:

     Bwyty - Tafarn

     Cyfeiriad

     The Castle Inn, 7 Twyn Square,, Usk,, Monmouthshire, NP15 1BH

     Ffôn

     01291 673037

     Usk,

     Mae'r Castle Inn, Brynbuga yn dafarn bentref hyfryd sy'n gweini bwyd, byrbrydau, a diodydd gwych.

     Ychwanegu The Castle Inn, Usk i'ch Taith

    16. Math

     Type:

     Eglwys

     Cyfeiriad

     St David's Church, Llangeview, Usk, Monmouthshire, NP15 1NF

     Ffôn

     0204 520 4458

     Usk

     Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif, a chyfoeth o waith coed o'r 18fed ganrif

     Ychwanegu St David's Church, Llangeview i'ch Taith

    17. Math

     Type:

     Tafarn

     Cyfeiriad

     Greyhound Inn & Hotel, Llantrisant, Nr. Usk, Monmouthshire, NP15 1LE

     Ffôn

     01291 672505

     Nr. Usk

     Mae 'The Cwtch' yn stociau siop anrhegion sy'n deillio o gyflenwyr a chrefftwyr annibynnol lleol. Perffaith ar gyfer anrhegion Nadolig neu anrheg o'ch ymweliad â Sir Fynwy.

     Ychwanegu Greyhound Inn & Hotel i'ch Taith

    18. Math

     Type:

     Llety amgen

     Cyfeiriad

     Woodlake Park Golf & Country Club, Glascoed, Usk, Monmouthshire, NP4 0TE

     Ffôn

     01291 673933

     Usk

     Mwynhewch encil rhamantus wrth gwt y bugail moethus hwn.

     Argaeledd Dangosol

     ArchebuSugarloaf HutAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

     Ychwanegu Sugarloaf Hut i'ch Taith

    19. Math

     Type:

     Bwyty - Tafarn

     Cyfeiriad

     62, Maryport Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1AD

     Ffôn

     01291 671319

     Usk

     Croeso i dafarn The New Court Inn, tafarn, bwyty a gwesty yng nghanol Brynbuga pictiwrésg. Rydym wedi adfer y dafarn hon yn gariadus yn ôl i'w hen ogoniant.

     Ychwanegu The New Court Inn i'ch Taith

    20. Math

     Type:

     Hunanarlwyo

     Cyfeiriad

     Mistletoe Cottage, Kemeys Commander, Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

     Ffôn

     07894 354543

     Usk

     Mae Mistletoe Cottage wedi'i leoli mewn trawsnewidiad ysgubor mawr sydd hefyd yn cynnal oriel gelf a chaffi. Mae gan y Bwthyn 3 ystafell wely fawr gyda gwelyau maint brenin, un gyda'i ensuite ei hun. Mae yna hefyd ystafell wely ddwbl fach a dwy…

     Argaeledd Dangosol

     ArchebuMistletoe CottageAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

     Ychwanegu Mistletoe Cottage i'ch Taith

    Peidiwch â Methu....

    Peidiwch â Methu....

    Peidiwch â Methu....

    Peidiwch â Methu....

    • Cymru Wales Logo
    • Site Logo
    • Monlife Logo
    • Monmouthshire Logo