Croeso i Frynbuga - Tref y Blodau

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

 1. Usk Castle
  Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r golwg y rhan fwyaf o'r amser, ond dim ond aros i chi archwilio'r adfeilion.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 2. Stunning landscape
  Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad hardd a threigl wedi'i thirlunio. Mae gan ei fwyty stylish olygfeydd panoramig o'r gronfa ddŵr a gweithgareddau chwaraeon dŵr ac mae ar agor 7 diwrnod yr wythnos.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 3. Usk Rural Life Museum
  Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.
  1. 1 Mar 202431 Oct 2024
 4. Locally produced gin on sale in Usk Garden Centre (image Kacie Morgan)
  Os nad ydych wedi ymweld â Chanolfan Arddio Brynbuga o'r blaen, yna mae'n debygol eich bod yn rhyfeddu at yr ystod sheer ac ansawdd y cynhyrchion sydd ar gael.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 53

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Three Salmons Hotel, Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1RY

  Ffôn

  01291 672133

  Usk

  Mwynhewch brofiadau coginio cain yn The Three Salmons, lle mae pob dysgl wedi'i grefftio'n ofalus i danseilio eich blagur blas.

  Ychwanegu Three Salmons Hotel i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Castle Inn, 7 Twyn Square, Usk,, Monmouthshire, NP15 1BH

  Ffôn

  01291 673037

  Usk,

  Mae'r Castle Inn, Brynbuga yn dafarn bentref hyfryd sy'n gweini bwyd, byrbrydau, a diodydd gwych.

  Ychwanegu The Castle Inn, Usk i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Darparwr Gweithgaredd

  Cyfeiriad

  Old Court Hotel, Symonds Yat West, Ross-On-Wye, Herefordshire, HR9 6DA

  Ffôn

  07811482832

  Ross-On-Wye

  Mae fy 'swyddfa ddyfrllyd' yn cwmpasu dros 86 milltir o afon Gwy lle rwy'n cynnig nofio antur 1k – 7km o nofio antur yn dysgu techneg addysgu a darllen afonydd.

  Mae'r rhan fwyaf o nofio'n cynnwys cerdded i fyny'r banc a nofio yn ôl i lawr yr afon,…

  Ychwanegu Swim Wild i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Canolfan Gynadledda

  Cyfeiriad

  Three Salmons Hotel, Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1RY

  Ffôn

  01291 672133

  Usk

  Lleolir ein hystafelloedd cyfarfod gyda'u cyfleusterau ystafell gotiau eu hunain ar y llawr cyntaf ac maent yn hawdd eu cyrraedd. Rydym yn cynnig dewis o becynnau ac opsiynau bwydlen sydd ar gael i helpu llwyddiant eich diwrnod. Mynediad Wi-Fi am…

  Ychwanegu Three Salmons Hotel Conferences i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Glen Yr Afon House Hotel, Pontypool Road, Llanbadoc, Usk, Monmouthshire, NP15 1SY

  Ffôn

  01291 672302

  Llanbadoc, Usk

  Mae Brynbuga wedi bod yn cadw cyfrinach, neu yn hytrach y Gwesty Glen-Yr-Afon, sydd ychydig funudau ar droed o ganol Brynbuga. Y gyfrinach yw bwyty'r gwestai, Clarkes.

  Ychwanegu Glen Yr Afon House Hotel i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Craft Renaissance Workshops & Gallery, The Parsonage, Kemeys Commander, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

  Ffôn

  01873 880879

  Kemeys Commander, Nr Usk

  Mae Beech Cottage yn fwthyn hunanarlwyo llachar, un ystafell wely sy'n brolio llawr i ffenestri ffrâm derw nenfwd ar draws y llawr gwaelod gyda thrawstiau agored a grisiau pwrpasol yn arwain at yr ystafell wely fawr gydag ensuite.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuBeech CottageAr-lein

  Ychwanegu Beech Cottage i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Mistletoe Cottage, Kemeys Commander, Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

  Ffôn

  07894 354543

  Usk

  Mae Mistletoe Cottage wedi'i leoli mewn trawsnewidiad ysgubor mawr sydd hefyd yn cynnal oriel gelf a chaffi. Mae gan y Bwthyn 3 ystafell wely fawr gyda gwelyau maint brenin, un gyda'i ensuite ei hun. Mae yna hefyd ystafell wely ddwbl fach a dwy…

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuMistletoe CottageAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Mistletoe Cottage i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Great House, Gwehelog, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1RJ

  Nr Usk

  Mae Great House Hideaways yn cynnig dau gaban unigryw yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy ger Brynbuga.

  Ychwanegu Great House Hideaways i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Canolfan Ymwelwyr

  Cyfeiriad

  Llandegfedd Reservoir, New Inn, Usk, Monmouthshire, NP4 0SY

  Ffôn

  01633 373401

  Usk

  Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad hardd a threigl wedi'i thirlunio. Mae gan ei fwyty stylish olygfeydd panoramig o'r gronfa ddŵr a gweithgareddau chwaraeon dŵr ac mae ar agor 7 diwrnod yr wythnos.

  Ychwanegu Llandegfedd Lake & Watersport Centre i'ch Taith

 10. Yaffle Barn & The Snug, New Court Farm

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Llanllowell Lane, Llanllowell, Usk, Monmouthshire, NP15 1NH

  Ffôn

  01291 673462

  Usk

  SC yn Llanllowell

  Ychwanegu Yaffle Barn & The Snug, New Court Farm i'ch Taith

 11. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Llandegfedd Lake & Watersport Centre, Llandegfedd Reservoir, New Inn, Monmouthshire, NP4 0SY

  Ffôn

  01633 373 401

  New Inn

  Mae'r bwyty ar ochr y dŵr, gyda golygfeydd panoramig heb eu hail o'r llyn, yn cynnig amrywiaeth o fwyd wedi'i baratoi'n ffres gan gynnwys brecwast calon, arbennigion dyddiol a ffefrynnau poblogaidd.

  Ychwanegu Llandegfedd Lake Waterside Restaurant i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Castle Knights, Usk Castle, Monmouth Road, Usk, Monmouthshire, NP15 1SD

  Ffôn

  07506 099241

  Monmouth Road, Usk

  Allwch chi ddim dod yn agosach at hanes – mae'r glampio llawn dychymyg hwn ar dir Castell Brynbuga.

  Ychwanegu Castle Knights i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Gleidio

  Cyfeiriad

  The Airfield, Gwernesney, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1HF

  Ffôn

  01291 690536

  Nr Usk

  Clwb aelodau yn mwynhau rhai o'r amodau a'r golygfeydd gorau yn y wlad. Rydym bob amser yn croesawu aelodau newydd neu bobl sy'n chwilio am wers brawf ar gyfer yr achlysur arbennig hwnnw.

  Ychwanegu South Wales Gliding Club i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Canolfan Grefft

  Cyfeiriad

  Craft Renaissance Workshops & Gallery, The Parsonage, Kemeys Commander, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

  Ffôn

  01873 880879

  Kemeys Commander, Nr Usk

  Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd wedi'u lleoli mewn cyfadeilad ysgubor wedi'i drawsnewid yn Nyffryn Wysg.

  Ychwanegu Craft Renaissance Workshops & Gallery i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Golff - 18 twll

  Cyfeiriad

  Woodlake Park Golf & Country Club, Glascoed, Nr Usk, Monmouthshire, NP4 0TE

  Ffôn

  01291 673933

  Nr Usk

  Wedi'i leoli mewn 140 erw yn un o ardaloedd harddaf Gwent, mae Parc Woodlake yn edrych dros gronfa ddŵr ysblennydd Llandegfedd, Bannau Brycheiniog, y Mynydd Du a Dyffryn Wysg.

  Ychwanegu Woodlake Park Golf & Country Club i'ch Taith

 16. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Greyhound Inn & Hotel, Llantrisant, Nr. Usk, Monmouthshire, NP15 1LE

  Ffôn

  01291 672505

  Nr. Usk

  Mae'r Milgwn yn dafarn wledig draddodiadol, wedi'i lleoli o fewn Dyffryn Wysg hardd, sy'n cynnig y bwyd cartref o'r ansawdd uchaf, cwrw go iawn, gwinoedd cain, a llety cyfforddus. Cŵn-gyfeillgar.

  Ychwanegu Greyhound Inn & Hotel i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Gwernesney, Usk, Monmouthshire, NP15 1DB

  Ffôn

  01291 672951

  Usk

  Cysgu 6. Ysgubor Yew Tree mae wedi ei osod ar ei ben ei hun yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy. Mae ganddo du mewn eang a modern gyda ffenestri panorama yn rhoi golygfeydd syfrdanol o gefn gwlad ysblennydd. Mynediad i gadeiriau olwyn.

  Ychwanegu Yew Tree Barn i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Llangybi Church, Usk Road, Llangybi, Monmouthshire, NP15 1NP

  Ffôn

  01633 644850

  Usk Road, Llangybi

  Taith gerdded 6 milltir o bentref Llangybi i'r de o Frynbuga.

  Ychwanegu 28 Llangybi Circular i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Twyn Square, Usk, Monmouthshire, NP15 1BH

  Ffôn

  01633 644850

  Usk

  Taith gerdded 3.1 milltir ar draciau da o Frynbuga.

  Ychwanegu 11 Usk Lady Hill i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  April House, Coed y paen, Usk, Monmouthshire, NP15 1PT

  Usk

  Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd gwych dros Wentwood Forest a Dyffryn Wysg.

  Ychwanegu April House Garden i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo