Mayhill Hotel

Am

Wedi'i lleoli yng nghanol Dyffryn Gwy golygfaol a dim ond munud o gerdded o lannau'r afon Gwy mae ein plentyn yn gyfeillgar, mae tafarn wledig yn darparu cwrw go iawn ac awyrgylch teuluol cyfeillgar.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
7
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafello£39.00 i £59.00 y pen y noson

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Map a Chyfarwyddiadau

The Mayhill Hotel

3 Sêr Ymweld â Chymru 3 Sêr Ymweld â Chymru 3 Sêr Ymweld â Chymru 3 Sêr Ymweld â Chymru Gwesty
May Hill, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3LX
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 712 280

Ffôn07729006526

Graddau

 • 3 Sêr Ymweld â Chymru Gwesty
3 Sêr Ymweld â Chymru Gwesty

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.26 milltir i ffwrdd
 2. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.29 milltir i ffwrdd
 3. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.31 milltir i ffwrdd
 4. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.39 milltir i ffwrdd
 1. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.42 milltir i ffwrdd
 2. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  0.42 milltir i ffwrdd
 3. Mae Concrete Castles: Britain's War defences of 1940, yn arddangosfa gelf newydd yn…

  0.42 milltir i ffwrdd
 4. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.43 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.47 milltir i ffwrdd
 6. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn…

  0.47 milltir i ffwrdd
 7. Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

  Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes…

  0.47 milltir i ffwrdd
 8. Tŷ'r dref, sy'n dyddio'n ôl i o leiaf yr 17eg ganrif. Ffasâd gardd frics coch yn arddull…

  0.48 milltir i ffwrdd
 9. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym…

  0.59 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys San Pedr yn Dixton, ar gyrion Mynwy ar hyd Afon Gwy.

  0.67 milltir i ffwrdd
 11. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  0.73 milltir i ffwrdd
 12. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  1.27 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo