Theatrau

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ymwelwch â'n theatrau neu weld sioe

Ysbrydoliaeth

 1. Blake Theatre
  Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd ar gael i'w llogi ar gyfer y grwpiau hynny sy'n chwilio am leoliad proffesiynol ar gyfer eu cynhyrchu.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 2. Borough Theatre
  Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad hanesyddol Y Fenni, y Porth traddodiadol i Gymru.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 3. Monmouth Savoy
  Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant cymunedol ers 1850.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 22

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Cerddoriaeth

  Cyfeiriad

  Woolaston Memorial Hall, Swains Field, Woolaston, Gloucestershire, GL15 6SU

  Ffôn

  07821049821

  Woolaston

  Noson o jazz â blas Paris a Swing Sipsi yn Neuadd Goffa Woolaston, gyda phedwarawd Swing o Baris.

  Ychwanegu Swing from Paris at Woolaston Memorial Hall i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Perfformiad Plant

  Cyfeiriad

  The Borough Theatre, Borough Theatre, Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HD

  Ffôn

  01873850805

  Cross Street, Abergavenny

  Yn swynol ac yn ddyfeisgar gyda digon o ryngweithio, sgwrs ffa enfawr, bagiau o aur a hen gawr drewllyd Jack and the Beans Talk yn stori rybuddiol am yr hyn a allai ddigwydd os ydych chi'n taflu pethau allan o'r ffenest!

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuJack & The Beans TalkAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Jack & The Beans Talk i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Gweithdy/Cyrsiau

  Cyfeiriad

  Borough Theatre, Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HD

  Ffôn

  +447508914597

  Abergavenny

  Gweithdai theatr hanner tymor am ddim i bobl ifanc 14 - 19 oed.

  Ychwanegu May Half-Term Theatre Immersion i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Cerddoriaeth

  Cyfeiriad

  The Borough Theatre, Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HD

  Ffôn

  01873850805

  Abergavenny

  Mae Judy Garland a Liza Minnelli yn ôl gyda'i gilydd eto diolch i brofiad cerddorol syfrdanol, Judy a Liza. Mae'r cynhyrchiad disglair hwn yn adrodd hanes cythryblus sêr mwyaf Hollywood yn erbyn cefndir eu cyngerdd enwog yn Llundain Palladium yn…

  Ychwanegu Judy & Liza i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Cyngerdd

  Cyfeiriad

  Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU

  Caldicot

  Paratowch ar gyfer noson glwb fel dim arall yng Nghymru yr haf hwn wrth i'r Weinyddiaeth Gerddoriaeth Glasurol ddod â'i sioe anthemig clodwiw i Gastell Cil-y-coed ddydd Gwener 7 Mehefin.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuMinistry of Sound ClassicalAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Ministry of Sound Classical i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Cyngerdd

  Cyfeiriad

  Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU

  Caldicot

  Ymunwch â ni ar ddydd Sadwrn 8 Mehefin yng Nghastell Cil-y-coed ar gyfer perfformiad byw arbennig yn yr haf gydag eiconau pync/roc Prydain, The Stranglers!

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuThe Stranglers Live at Caldicot CastleAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu The Stranglers Live at Caldicot Castle i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Chwarae

  Cyfeiriad

  The Borough Theatre, Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HD

  Ffôn

  01873850805

  Abergavenny

  Mae holl fawredd trasig nofel enwog Thomas Hardy yn cael ei chofnodi yn yr addasiad trawiadol a theatrig gyffrous hwn, a gyflwynwyd i chi gan Grŵp Theatr y Fenni.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuTess of the D'UrbervillesAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Tess of the D'Urbervilles i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Comedi

  Cyfeiriad

  Glen-Yr-Afon Hotel, Usk, Llanbadoc, Monmouthshire, NP15 1SY

  Ffôn

  +441291672302

  Llanbadoc

  Bwyta Tyrau Diffygiol - 14 a 15 Mehefin 2024
  Mae Basil, Sybil a Manuel yn gweini pryd 3 chwrs.

  Ychwanegu Faulty Towers Dining Experience i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Theatr

  Cyfeiriad

  The Drill Hall, Lower Church St, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HJ

  Ffôn

  07437018440

  Chepstow

  Mae Class Act Theatre yn falch o gyflwyno Jack Absolute Flies Again. Cyflwyniad theatr gymunedol o'r ddrama ddoniol a ddaeth yn fyw gyntaf gan y Theatr Genedlaethol yn 2022.

  Ychwanegu Class Act Theatre Company presents... Jack Absolute Flies Again i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Chwarae

  Cyfeiriad

  The Borough Theatre, Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HD

  Ffôn

  01873850805

  Abergavenny

  Gan grewyr arobryn Austen's Women, Female Gothic, Christmas Gothic, ac A Room of One's Own. Mae Austen's Women yn ôl – mewn sioe unigol newydd sbon!

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuAusten's Women: LADY SUSANAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Austen's Women: LADY SUSAN i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Comedi

  Cyfeiriad

  The Borough Theatre, Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HD

  Ffôn

  01873850805

  Abergavenny

  Mae clwb comedi poblogaidd Y Fenni yn dychwelyd i'r Fwrdeistref gyda noson arbennig arall o Gomedi.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuAber Laugh @ The BoroughAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Aber Laugh @ The Borough i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Theatr Awyr Agored

  Cyfeiriad

  Raglan Castle, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BT

  Ffôn

  0208 852 5761

  Raglan

  Ymunwch â The Lord Chamberlain's Men yr haf hwn yng Nghastell Rhaglan ar gyfer cynhyrchiad byw o Hamlet.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuHamlet : Live at Raglan CastleAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Hamlet : Live at Raglan Castle i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Cerddoriaeth

  Cyfeiriad

  Treadam Barn, Llantilio Crossenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8TA

  Ffôn

  07779 225 921

  Abergavenny

  Yng Ngŵyl Croeshoelio Llantilio gallwch fwynhau cerddoriaeth glasurol a drama fyw yng nghyffiniau prydferth Ysgubor Treadam ger Y Fenni.

  Ychwanegu Llantilio Crossenny Festival of Music and Drama i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  LHDTQ+

  Cyfeiriad

  St.Mary's Priory, Monk Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5ND

  Ffôn

  07817792066

  Abergavenny

  Digwyddiad Pride LGBTQ+ am ddim yng nghanol y Fenni. Dewch i fwynhau'r diwrnod mewn ardal ddiogel a chroesawgar.

  Ychwanegu Abergavenny Pride i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Gŵyl Gerdd

  Cyfeiriad

  Chepstow Racecourse, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BE

  Ffôn

  0844 844 0444

  Chepstow

  Byddwch yn barod i ddod draw wrth i'r eicon gwlad byd-eang Shania Twain fynd i Gae Ras Cas-gwent.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuShania TwainAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Shania Twain i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Gŵyl Gerdd

  Cyfeiriad

  Chepstow Racecourse, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BE

  Ffôn

  0844 844 0444

  Chepstow

  Mae Tom Jones yn dychwelyd i'r Green Green Grass of Home ar gyfer cyngerdd Cymreig enfawr ar Gae Ras Cas-gwent.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuTom Jones LiveAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Tom Jones Live i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Gŵyl Gerdd

  Cyfeiriad

  Chepstow Racecourse, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BE

  Ffôn

  0844 844 0444

  Chepstow

  Gadewch i Hozier fynd â chi i'r eglwys gyda chyngerdd arbennig yn ystod yr haf ar Gae Ras Cas-gwent.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuHozier LiveAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Hozier Live i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Gweithdy/Cyrsiau

  Cyfeiriad

  The Celtic Manor Resort, Newport, Newport, NP18 1HQ

  Ffôn

  08001601770

  Newport

  Treuliwch y penwythnos gyda Hyrwyddwyr Dawns a Sêr Strictly Come Dancing

  Mwynhewch 3 diwrnod o arddangosiadau dawns ysblennydd wrth i'ch hoff sêr teledu berfformio'n agos ac yn bersonol am brofiad gwirioneddol agos yn wahanol i unrhyw un arall –…

  Ychwanegu Donaheys Dancing With The Stars Weekend i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Theatr Awyr Agored

  Cyfeiriad

  Raglan Castle, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BT

  Ffôn

  03000 252239

  Raglan

  Mwynhewch theatr awyr agored fyw yng Nghastell Rhaglan gyda pherfformiad Cwmni Theatr Duke o As You Like It.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuAs You Like It at Raglan CastleAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu As You Like It at Raglan Castle i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Siarad

  Cyfeiriad

  Almshouse Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3XP

  Ffôn

  01600719401

  Monmouth

  Gan naturiaethwr, cadwraethwr, dyn camera bywyd gwyllt ac enillydd Strictly Come Dancing 2022. Mae 'Byd Gwyllt Hamza' yn llawn gwybodaeth ddiddorol am deyrnas yr anifeiliaid – yn yr awyr, ar y tir ac yn y môr.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuAn Evening with Hamza YassinAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu An Evening with Hamza Yassin i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo