Am

Lleolir Gwely a Brecwast Tŷ Pendragon yn Ne Cymru yng nghanol pentref hanesyddol Caerllion, cartref y Brenin Arthur a'i ford gron a'r ddinas Rufeinig Isca.

Mae Tŷ Pendragon B&B yn dŷ rhestredig Gradd II arbennig a nodedig iawn sy'n dyddio'n ôl i'r 1760au, yn ein cyntedd mae gennym ddrws trap hudolus sy'n arwain at stryd goblog Ganoloesol. Mae gennym Blac Glas sy'n ein nodi fel lle o ddiddordeb hanesyddol - Yn ystod yr Ail Ryfel Byd daeth Tŷ Pendragon adref i 30 o blant ffoaduriaid Basgaidd.

Rydym yn agos at yr holl fwynderau lleol Caerllion gan gynnwys y safleoedd Rhufeinig, amgueddfa Rufeinig, cyrsiau golff, bwytai, tai tafarn, siopau a banciau.

Mae gan ein holl ystafelloedd dwbl ac efeilliaid gyfleusterau en-suite, ac maent wedi'u cynllunio'n unigol i roi nosweithiau i chi gysgu mewn steil. Taflenni cotwm yr Aifft, tywelion trwchus, cyfleusterau te a choffi, Band Eang Di-wifr, sychwyr gwallt a theledu/DVDs ym mhob ystafell.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
3
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Room 1£60.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Room 2£60.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Room 3£60.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Cinio wedi'u pacio yn cael eu darparu
 • Deiet llysieuol ar gael
 • Deietau arbennig ar gael

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu
 • Cŵn/anifeiliaid anwes HEB eu derbyn
 • Teledu ar gael
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl

Nodweddion y Safle

 • Adeiladu o ddiddordeb hanesyddol

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr CD
 • Chwaraewr DVD
 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Room 1

 • Gwely maint y brenin
 • Cawod

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Room 2

 • Gwely maint y brenin
 • Cawod

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Room 3

 • Cawod

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y ffordd:
Ewch â juct 25 o'r M4 i Gaerllion Rd, Dros yr afon ar Stryd Uchel, 1af i'r dde i Groesi St.

Gan drafnidiaeth gyhoeddus:
Bysus bob 10 munud

Pendragon House B & B

18 Cross Street, Caerleon, Newport, NP18 1AF
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 430871

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn…

  0.05 milltir i ffwrdd
 3. Archwiliwch hanes Casnewydd a darganfod hanes datblygiad daearegol, archaeolegol a…

  2.41 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys Gadeiriol Casnewydd yw Mam Eglwys Esgobaeth Anglicanaidd Mynwy sy'n cynnwys sir…

  2.68 milltir i ffwrdd
 1. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  3.12 milltir i ffwrdd
 2. Yn un o ddim ond chwe phont gludo gweithredol yn y byd, mae ymweld yn brofiad unigryw…

  3.14 milltir i ffwrdd
 3. Mae canolfan Camlas y Pedwar Loc ar ddeg ar fraich Crumlin o gamlas Sir Fynwy ac…

  3.54 milltir i ffwrdd
 4. Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas…

  4.16 milltir i ffwrdd
 5. Teithiau bragdy, blasus a chegin bar a chegin, yng nghartref Tiny Rebel.

  4.54 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  5.05 milltir i ffwrdd
 7. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  5.66 milltir i ffwrdd
 8. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  5.71 milltir i ffwrdd
 9. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  5.71 milltir i ffwrdd
 10. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  5.73 milltir i ffwrdd
 11. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  5.78 milltir i ffwrdd
 12. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  6.1 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo