Llety Hunanarlwyo

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 75

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Yaffle Barn & The Snug, New Court Farm

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Llanllowell Lane, Llanllowell, Usk, Monmouthshire, NP15 1NH

  Ffôn

  01291 673462

  Usk

  SC yn Llanllowell

  Ychwanegu Yaffle Barn & The Snug, New Court Farm i'ch Taith

 2. The Hafod

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Llwyn-on, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8HN

  Ffôn

  01873 890190

  Abergavenny

  Lleolir Llwyn-on Hafod ger y Gelli Gandryll ar fferm fach Gymreig sy'n dal 50 erw o dir pori, coetir a dolydd afonydd.

  Ychwanegu The Hafod i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  The Courtyard Studio, 5 Beaufort Arms Court Mews, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3UA

  Ffôn

  07535 251626

  Monmouth

  Mae Stiwdio'r Cwrt yn fflatiau hunanarlwyo ar gyfer dau yng nghanol Trefynwy Sioraidd. Mae'n edrych dros gwrt di-draffig, coblyn wedi'i leinio â siopau a chaffis (perffaith i frecwast).

  Ychwanegu The Courtyard Studio i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Under Hill, Brockweir, Tintern, Monmouthshire, NP16 7PE

  Ffôn

  07867907275

  Tintern

  Bwthyn cymeriad wedi'i adfer yn Nyffryn Gwy. Wedi'i osod o fewn coetiroedd a gardd helaeth yn cynnwys dwy ystafell wely eang, cegin, lolfa gyda llosgwr coed a stiwdio/ystafell wydr.

  Ychwanegu Spring Cottage i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  The Willows at Harvest Home, Bryngwm, Raglan, Monmouthshire, NP15 2JH

  Ffôn

  01291 690007

  Raglan

  Mae'r Helygen yn dŷ gwledig tawel sy'n cael ei sugno i ffwrdd ar ddiwedd pentrefan bach preifat, a leolir rhwng Rhaglan a'r Fenni.

  Ychwanegu The Willows at Harvest Home i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Chapel Hill, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01600 860341

  Tintern

  Gyferbyn ag Abaty Tyndyrn. Cysgu 6 (3 ystafell wely, 2 ystafell ymolchi) w / trobwll bath, 37 "teledu, parcio a gardd. Llwybr Dyffryn Gwy ar stepen drws. Anifeiliaid anwes. Cegin â chyfarpar llawn gyda thafarndai gerllaw a siopau fferm a bwytai…

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuTintern Abbey CottageAr-lein

  Ychwanegu Tintern Abbey Cottage i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  c/o 33 The Kymin, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SE

  Ffôn

  07905185409

  Monmouth

  Mae Long Barn yn Ysgubor Garreg wedi'i Thrawsnewid yn hyfryd uwchben Dyffryn Gwy, Trefynwy gyda golygfeydd gwych dros y Mynyddoedd Du a thu hwnt. Lleoliad delfrydol ar gyfer ymlacio neu gerdded a beicio yn syth o'r drws.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuLong BarnAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Long Barn i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Gwernesney, Usk, Monmouthshire, NP15 1DB

  Ffôn

  01291 672951

  Usk

  Cysgu 6. Ysgubor Yew Tree mae wedi ei osod ar ei ben ei hun yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy. Mae ganddo du mewn eang a modern gyda ffenestri panorama yn rhoi golygfeydd syfrdanol o gefn gwlad ysblennydd. Mynediad i gadeiriau olwyn.

  Ychwanegu Yew Tree Barn i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Llandenny, Usk, Monmouthshire, NP15 1DG

  Ffôn

  01291 672595

  Usk

  Arhoswch ar dir tŷ gwledig prydferth o'r 17eg ganrif yng nghanol Sir Fynwy. Mae pum eiddo hunan-arlwyo sydd wedi'u trosi'n hardd ar gael yn cynnig gofod modern ymhlith hanes helaeth.

  Ychwanegu Cefn Tilla Court i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Llwyn Celyn, Cwmyoy, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NE

  Ffôn

  01628 825925

  Abergavenny

  Ym mhen deheuol dyffryn hardd Llanddewi Nant Hodni yn y Mynydd Du saif Llwyn Celyn, tŷ eithriadol o bwysig. Fe'i adeiladwyd yn 1420 ar diroedd Priordy Llanddewi Nant Hodni.

  Ychwanegu Llwyn Celyn i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8HN

  Ffôn

  01873 890190

  Abergavenny

  Mae Glentrothy Old Stables Cottage mewn sefyllfa heddychlon iawn ar Ystad Glentrothy hyfryd ger y Fenni. Yn gefn i bren clychau'r gog hynafol, mae'r bwthyn unllawr arddulliol hwn yn gorwedd mewn dyffryn bach coediog.

  Ychwanegu Glentrothy Old stables i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Tredilion Farm, Llantilio Pertholey, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8BG

  Ffôn

  01873 852528

  Abergavenny

  Wedi'i lleoli 2.5 milltir o'r Fenni ar fferm fach i bobl sydd eisiau rhywle arbennig. Heddwch a Llonyddwch gyda golygfeydd hardd, llety da, parcio diogel. Dyma ganolfan ardderchog ar gyfer cerdded a beicio ym Mannau Brycheiniog.

  Ychwanegu Tredilion Holiday Cottages i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Grosmont, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8HS

  Abergavenny

  Mae Trevyr Barn yn cynnig llety gwyliau moethus 5 seren ar gyfer 6-7 mewn ysgubor garreg a addaswyd yn ddiweddar ychydig y tu allan i'r Grysmwnt ar ffin brydferth Cymru.

  Ychwanegu Trevyr Barn i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Bwthyn

  Cyfeiriad

  Caradog Cottages, 15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN

  Ffôn

  01873 851494

  Abergavenny

  Saith bwthyn hunanarlwyo hardd yn y Fenni a'r cyffiniau

  Ychwanegu Caradog Cottages i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Amberley Court,, Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5ST

  Ffôn

  01600 712449

  Monmouth

  Arhoswch yn Stiwdios Cerddoriaeth Chwedlonol Rockfield ar Fferm Rockfield.

  Mae'r Coach House wedi cael ei ddefnyddio fel llety ar gyfer un o'r ddwy stiwdio recordio ac mae'n gallu darparu ar gyfer hyd at 16 o bobl mewn 7 ystafell ensuite.

  Ychwanegu Rockfield Leisure Accommodation i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Jackstone Farm, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AW

  Ffôn

  07771 932957

  Monmouth

  Ffermdy moethus mawr wedi'i leoli mewn 63 erw gyda golygfeydd hyfryd a chyfanswm preifatrwydd yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy isaf

  Ychwanegu Church Hill Farm i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Old Rectory Barn, Old Rectory Farmhouse, Maesygwartha Road, Gilwern,, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0EY

  Ffôn

  01873830244

  Maesygwartha Road, Gilwern, , Abergavenny

  Mwynhewch gysur a hwylustod Hen Ysgubor Rheithordy. Mae pob ystafell wely yn en suite. Dilynwch lwybrau cerdded a beicio lleol, ewch ar deithiau diddorol neu ymlacio yn yr ardd yn unig. Eang iawn mor ddelfrydol i deuluoedd neu grwpiau mawr.
  Croeso i…

  Ychwanegu Old Rectory Barn i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Rockfield, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5SW

  Ffôn

  01600 775424

  Monmouth

  Roedd chwe bwthyn gwyliau moethus yn nythu yng nghefn gwlad Sir Fynwy delfrydol ar ffin Cymru, gyda gwely a brecwast os oes angen.

  Ychwanegu Steppes Farm Cottages i'ch Taith

 19. Welsh Marches at Upper Glyn Farm

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Devavden, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6PN

  Ffôn

  01291 650205

  Chepstow

  Welsh Marches ar Fferm Glyn Uchaf

  Ychwanegu Welsh Marches at Upper Glyn Farm i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Craft Renaissance Workshops & Gallery, The Parsonage, Kemeys Commander, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

  Ffôn

  01873 880879

  Kemeys Commander, Nr Usk

  Mae Beech Cottage yn fwthyn hunanarlwyo llachar, un ystafell wely sy'n brolio llawr i ffenestri ffrâm derw nenfwd ar draws y llawr gwaelod gyda thrawstiau agored a grisiau pwrpasol yn arwain at yr ystafell wely fawr gydag ensuite.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuBeech CottageAr-lein

  Ychwanegu Beech Cottage i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo