Llety Hunanarlwyo

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 935

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Stadiwm Chwaraeon

  Cyfeiriad

  Mount Ballan Manor, Crick, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5XP

  Ffôn

  01291 418125

  Caldicot

  Wedi'i gosod dros 100 erw o gefn gwlad syfrdanol o Gymru, mae gan y tîm profiadol yma yn y Ganolfan y profiad i sicrhau bod pob math o ddigwyddiadau yn rhedeg yn llyfn ac effeithlon.

  Ychwanegu The David Broome Event Centre i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  St. Oudoceus Church, Llandogo, Monmouthshire, NP25 4TJ

  Ffôn

  01633 644850

  Llandogo

  Taith 3 milltir o gwmpas pentref Llandogo yn Nyffryn Gwy.

  Ychwanegu 15 Llandogo Village i'ch Taith

 3. Gateway Cycles

  Math

  Type:

  Siop - Awyr Agored

  Cyfeiriad

  5 Brecon Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5UH

  Ffôn

  01873 858519

  Abergavenny

  Busnes teuluol yw Gateway Cycles sydd wedi'i leoli yn Ne Cymru y Fenni ac mae'n darparu pobl o bob cefndir y 'Porth i Seiclo' drwy eu hangerdd a'u profiad o'r gamp.

  Ychwanegu Gateway Cycles i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Clytha, Abergaveny, Monmouthshire, NP7 9BW

  Ffôn

  01873 840206

  Abergaveny

  Tafarn a bwyty arobryn, ychydig tu allan i'r Fenni. Wedi'i gosod yn ei thiroedd mawr ei hun,
  Mae'r Clytha Arms yn cael ei redeg gan y teulu, yn gynnes ac yn groesawgar.
  Mae llawer o deithiau cerdded lleol, beicio a physgota hefyd,

  Ychwanegu The Clytha Arms i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Cerddoriaeth

  Cyfeiriad

  Wye Valley Meadery, Castleway Industrial Estate, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5PR

  Ffôn

  07402953998

  Caldicot

  Cerddoriaeth werin a choctels yn Wye Valley Meadery

  Ychwanegu Cocktails & Folk Music at the Meadery i'ch Taith

 6. Big Wild Walk 2021

  Math

  Type:

  Digwyddiad Cerdded

  Cyfeiriad

  Newport City, Newport, South Wales, NP20 1PA

  Ffôn

  01600 740600

  South Wales

  Big Wild Walk 2021 - Mynd am dro a chodi arian i Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent

  Ychwanegu Big Wild Walk 2021 i'ch Taith

 7. Wye Valley Holiday Cottages

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  rynoyre, Talybont-on-Usk, Brecon, Powys, LD3 7YS

  Ffôn

  01874 676446

  Brecon

  Dewis eang o eiddo diddorol sy'n cysgu rhwng 2 a 50 ar hyd Dyffryn Gwy Mynyddoedd Duon Bannau Brycheiniog a'r Dyffryn Aur.

  Ychwanegu Wye Valley Holiday Cottages i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8HN

  Ffôn

  01873 890190

  Abergavenny

  Mae Glentrothy Old Stables Cottage mewn sefyllfa heddychlon iawn ar Ystad Glentrothy hyfryd ger y Fenni. Yn gefn i bren clychau'r gog hynafol, mae'r bwthyn unllawr arddulliol hwn yn gorwedd mewn dyffryn bach coediog.

  Ychwanegu Glentrothy Old stables i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Digwyddiad Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Tintern Abbey, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE

  Ffôn

  03000 252239

  Tintern

  Chwilio am ysbrydoliaeth? Darganfod yr effaith mae cyfnod cythryblus wedi ei gael ar Abaty Tyndyrn.

  Ychwanegu The Last Abbot of Tintern i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Ystafell gyfarfod

  Cyfeiriad

  The Angel Hotel, 15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN

  Abergavenny

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth astud, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch llawn steil ond cysurus.

  Ychwanegu The Angel Hotel Conferences i'ch Taith

 11. Gavenny Graphics

  Math

  Type:

  Celf ac anrhegion celf ar-lein lleol

  Cyfeiriad

  7 Windsor Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7BB

  Ffôn

  01873 850440

  Abergavenny

  Er yn hunan-ddysgedig rwy'n credu bod fy niddordeb wedi cael ei ddylanwadu yn bennaf ar fy niddordeb yng ngwaith tri arlunydd Cymreig: Kyffin Williams, John Blockley a John Knapp-Fisher.

  Ychwanegu Gavenny Graphics i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Canolfan Ymwelwyr

  Cyfeiriad

  RSPB Newport Wetlands Nature Reserve, West Nash Road, Nash, Newport, NP18 2BZ

  Ffôn

  01633 636363

  Nash

  Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas Casnewydd a'r RSPB. Mae'r warchodfa natur hon yn cynnig hafan i fywyd gwyllt sydd ar gyrion y ddinas.

  Ychwanegu RSPB Newport Wetlands Nature Reserve i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Llangybi Church, Usk Road, Llangybi, Monmouthshire, NP15 1NP

  Ffôn

  01633 644850

  Usk Road, Llangybi

  Taith gerdded 6 milltir o bentref Llangybi i'r de o Frynbuga.

  Ychwanegu 28 Llangybi Circular i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Llandenny, Usk, Monmouthshire, NP15 1DG

  Ffôn

  01291 672595

  Usk

  Arhoswch ar dir tŷ gwledig prydferth o'r 17eg ganrif yng nghanol Sir Fynwy. Mae pum eiddo hunan-arlwyo sydd wedi'u trosi'n hardd ar gael yn cynnig gofod modern ymhlith hanes helaeth.

  Ychwanegu Cefn Tilla Court i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Gwely a Brecwast

  Cyfeiriad

  Inglewood House, Redbrook, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4LU

  Ffôn

  01600 228975

  Monmouth

  Lleolir Inglewood House yn Redbrook yn Nyffryn Gwy syfrdanol ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae Afon Gwy yn uniongyrchol ar draws y ffordd ac mae Fforest Frenhinol y Ddena yn codi o gefn yr ardd.

  Ychwanegu Inglewood House i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Taith Dywys

  Cyfeiriad

  Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU

  Ffôn

  01291 420241

  Caldicot

  Dewch i ymuno â ni yng Nghastell Cil-y-coed am gipolwg unigryw ar hanes diddorol a siecio un o gestyll harddaf Cymru. 

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuCaldicot Castle Guided TourAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Caldicot Castle Guided Tour i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Digwyddiad Garddio

  Cyfeiriad

  High Glanau Manor, Lydart, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AD

  Ffôn

  01600 860005

  Monmouth

  Mae gardd bwysig Celf a Chrefft ar agor i elusen.

  Ychwanegu High Glanau Manor Open Garden i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Restaurant 1861, Cross Ash, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8PB

  Ffôn

  0845 3881861

  Abergavenny

  Mae'r bwyty'n cynnig profiad cuisine gourmet newydd gyda dim ond cydbwysedd cywir gwasanaeth personol cyfeillgar i'w wneud er mwyn cael pryd o fwyd i'w gofio.

  Ychwanegu Restaurant 1861 i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  St Arvans Memorial Hall, A466, St Arvans, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6DN

  Ffôn

  01633 644850

  Chepstow

  Taith gerdded 5.4 milltir yn fryniog o amgylch cymuned St Arvans i'r gogledd o Gas-gwent.

  Ychwanegu 5 St Arvans Roundabout i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Atyniad

  Cyfeiriad

  Chepstow, NP16 5HJ

  Chepstow,

  **Hanes Celf Ar-lein Darlith One Off gydag Amgueddfeydd Treftadaeth MonLife**

  **Dyddiad** - Dydd Llun 13eg Mehefin.
  **amser** - 2pm - 3.45pm.
  **Canolig** - Ar-lein drwy Zoom
  **Pris** - £10

  Yn un o gewri'r Dadeni, dechreuodd yr…

  Ychwanegu Art History Online - Raphael : Renaissance Man i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo