Llety Hunanarlwyo

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 81

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Oakgrove, Brockweir Common, Chepstow, Monmouthshire, NP16 7NT

  Ffôn

  01291 689241

  Chepstow

  Llety gwyliau unllawr hunanarlwyo uwchben Afon Gwy o fewn pellter cerdded i Dyndyrn, llwybrau beicio, a theithiau cerdded wedi'u marcio o amgylch y bwthyn gwledig hwn. Mwynhewch eich golygfa o'r patio, gan ddal gweld moch daear, ceirw, pryfed cop…

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuOakgrove Holiday CottageAr-lein

  Ychwanegu Oakgrove Holiday Cottage i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Brecon Beacon Cottages, Llanfoist Wharf, Church Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9NG

  Ffôn

  07734980509

  Church Lane, Abergavenny

  Mae Wharfinger's Cottage yn gartref gwyliau chwaethus sy'n cychwyn ar y gamlas, gan ei fod yn gartref i reolwr y lanfa yn y 19eg Ganrif. Mae'n cysgu 6 mewn 3 ystafell wely.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuWharfinger's CottageAr-lein

  Ychwanegu Wharfinger's Cottage i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Hillersland, Coleford, Gloucestershire, GL16 7NY

  Ffôn

  01600 773 220

  Coleford

  Fflatiau cynllun agored modern gwych yn Symonds Yat Rock ar Ddyffryn Gwy. Mae Min yn aros 2 ddiwrnod, dechreuwch unrhyw ddiwrnod.

  CYNIGION: gweler y manylion

  Ychwanegu Symonds Yat Rock Lodge i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Vauxhall Cottage, Vauxhall Road, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5PX

  Chepstow

  Mae Vauxhall Cottage yn fwthyn ar wahân 3 ystafell wely am dro byr o ganol tref hanesyddol Cas-gwent, gan ddarparu mynediad hawdd i amrywiaeth o siopau, bwytai ac amwynderau.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuVauxhall CottageAr-lein

  Ychwanegu Vauxhall Cottage i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Upper Bettws , Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LH

  Ffôn

  01874 676446

  Abergavenny

  Mae Bythynnod Uchaf Betws (Hafod a Cuddfan) yn uchel ym Mynyddoedd Duon Bannau Brycheiniog / Bannau Brycheiniog ar fferm o'r 17eg ganrif.

  Ychwanegu Upper Bettws Cottages (Hafod & Cuddfan) i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  The Walnut Tree,, Llanddewi Skirrid, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8AW

  Ffôn

  01873 852797

  Abergavenny

  Dau fwthyn pictiwrésg drws nesaf i'r Michelin Starred The Walnut Tree, dim ond taith gerdded fer drwy'r ardd. Enw'r bythynnod yw'r Old Post Office Cottage ac Ivy Cottage.

  Ychwanegu Walnut Tree Cottages i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Llanhennock, Usk, Monmouthshire, NP18 1LU

  Ffôn

  07899751204

  Usk

  Llanhennock 2 filltir. Bwthyn gwyliau trawiadol o Dde Cymru sydd wedi'i leoli'n berffaith yng nghefn gwlad hardd sy'n edrych dros Afon Wysg, gwesty'r Celtic Manor (gyferbyn â chwrs Cwpan Ryder 2010) a'i osod mewn 20 erw o'i thiroedd ei hun.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuWoodbankAr-lein

  Ychwanegu Woodbank i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Hadnock Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NG

  Ffôn

  07774640442

  Monmouth

  Hunanarlwyo yn Nhrefynwy.

  Ychwanegu The Brambles i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Brecon Beacon Cottages, Llanfoist Wharf, Church Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9NG

  Ffôn

  07734980509

  Church Lane, Abergavenny

  Mae Dry Dock Cottage yn arhosiad hamddenol ar lannau Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu gyda swnian sinema, baddon pen rholio a gwely maint brenin. Mae'n cysgu dau.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuDry Dock CottageAr-lein

  Ychwanegu Dry Dock Cottage i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  c/o 33 The Kymin, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SE

  Ffôn

  07905185409

  Monmouth

  Mae Long Barn yn Ysgubor Garreg wedi'i Thrawsnewid yn hyfryd uwchben Dyffryn Gwy, Trefynwy gyda golygfeydd gwych dros y Mynyddoedd Du a thu hwnt. Lleoliad delfrydol ar gyfer ymlacio neu gerdded a beicio yn syth o'r drws.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuLong BarnAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Long Barn i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Tregagle, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RY

  Ffôn

  01600 860058

  Monmouth

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol, gwledig mewn ardal ddynodedig o Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae trosi ysgubor 2 ystafell wely yn cynnwys grisiau troellog, trawstiau derw a llosgwr coed. Mae'n mwynhau golygfeydd hyfryd dros Ddyffryn Gwy a thu…

  Ychwanegu Robin's Barn (Self-catering cottage) i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Bwthyn

  Cyfeiriad

  Caradog Cottages, 15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN

  Ffôn

  01873 851494

  Abergavenny

  Saith bwthyn hunanarlwyo hardd yn y Fenni a'r cyffiniau

  Ychwanegu Caradog Cottages i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Llangattock Lingoed, Abergaveny, Monmouthshire, NP7 8RR

  Ffôn

  01873 890190

  Abergaveny

  Mae Cobbler's Cottage, cyn annedd coblyn mewn pentrefan heddychlon ger y Fenni yng ngororau Cymru, yn fwthyn â gradd 5 seren hynod gyfforddus i 1 i 2 gwpl (ynghyd â baban).

  Ychwanegu Cobblers Cottage i'ch Taith

 14. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Gilwern, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0EE

  Ffôn

  01249 814525

  Abergavenny

  Addaswyd ysgubor o 18fedC ar fferm waith. Lleolir yn Nyffryn Wysg. Mae gennym ein darn ein hunain o bysgota

  Ychwanegu Maes Y Berllan Barn i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Craft Renaissance Workshops & Gallery, The Parsonage, Kemeys Commander, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

  Ffôn

  01873 880879

  Kemeys Commander, Nr Usk

  Mae Beech Cottage yn fwthyn hunanarlwyo llachar, un ystafell wely sy'n brolio llawr i ffenestri ffrâm derw nenfwd ar draws y llawr gwaelod gyda thrawstiau agored a grisiau pwrpasol yn arwain at yr ystafell wely fawr gydag ensuite.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuBeech CottageAr-lein

  Ychwanegu Beech Cottage i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Mistletoe Cottage, Kemeys Commander, Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

  Ffôn

  07894 354543

  Usk

  Mae Mistletoe Cottage wedi'i leoli mewn trawsnewidiad ysgubor mawr sydd hefyd yn cynnal oriel gelf a chaffi. Mae gan y Bwthyn 3 ystafell wely fawr gyda gwelyau maint brenin, un gyda'i ensuite ei hun. Mae yna hefyd ystafell wely ddwbl fach a dwy…

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuMistletoe CottageAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Mistletoe Cottage i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  The Boathouse, Llanfoist Wharf, Church Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9NG

  Ffôn

  07734980509

  Church Lane, Abergavenny

  Mae ein tri bwthyn yn swatio o amgylch Glanfa Llan-ffwyst ar Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog, ger Y Fenni.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuBeacon Park CottagesAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Beacon Park Cottages i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Great House, Gwehelog, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1RJ

  Nr Usk

  Mae Great House Hideaways yn cynnig dau gaban unigryw yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy ger Brynbuga.

  Ychwanegu Great House Hideaways i'ch Taith

 19. Yaffle Barn & The Snug, New Court Farm

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Llanllowell Lane, Llanllowell, Usk, Monmouthshire, NP15 1NH

  Ffôn

  01291 673462

  Usk

  SC yn Llanllowell

  Ychwanegu Yaffle Barn & The Snug, New Court Farm i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Dolly's Barn, Itton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BX

  Ffôn

  01291 641856

  Chepstow

  Mae gan Ysgubor Dolly olygfeydd godidog ac awyrgylch hamddenol hyfryd i'ch egwyl dda gyda dim ond defaid a gwartheg i'ch cymdogion.

  Ychwanegu Dolly's Barn i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo