Beaufort Cottage Tintern

Am

Mae Beaufort Cottage ar safle arbennig arbennig, gyda golygfa agos ryfeddol o ffenestr yr ystafell wely dros adfeilion eiconig yr abaty enwocaf ym Mhrydain, Abaty Tyndyrn, ar lan afon Gwy. Roedd y bwthyn hyfryd hwn ar dir yr abaty yn un o ychydig a godwyd yn y 18g yn y cyffiniau, ac un o ddim ond tri i oroesi. Prynwyd gan Cadw (gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru) gan Ystadau'r Goron yn 1969, ac yn ddiweddar mae wedi'i adfer i'r fanyleb uchaf yn lle moethus gyfforddus i aros. Mae hen bethau a lluniau hardd, dodrefn wedi'u dewis yn dda, ystafell ymolchi hynod swanc a gwely enfawr, i gyd mewn amgylchedd bwthyn cynnes a chlyd, yn gwneud hyn yn ddihangfa berffaith i gyplau (ynghyd â baban a hyd at 2 gi da iawn).

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Uned

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Map a Chyfarwyddiadau

Beaufort Cottage

4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Tintern Abby, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE
Close window

Call direct on:

Ffôn03000 256140

Graddau

 • 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Un o'r golygfeydd mwyaf trawiadol yn Nyffryn Gwy, Devil's Pulpit sy'n edrych dros Abaty…

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  0.22 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  0.28 milltir i ffwrdd
 4. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.31 milltir i ffwrdd
 1. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben Gwesty'r Abbey ac yn wreiddiol bu'n…

  0.46 milltir i ffwrdd
 2. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd ym 1131 ym mhentref hardd dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Yn…

  0.48 milltir i ffwrdd
 3. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0.49 milltir i ffwrdd
 4. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  0.49 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r…

  0.53 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  0.93 milltir i ffwrdd
 7. Gorwedd Whitestone gerllaw rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.5 milltir i ffwrdd
 8. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  1.54 milltir i ffwrdd
 9. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  1.98 milltir i ffwrdd
 10. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  2.26 milltir i ffwrdd
 11. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  2.3 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  2.34 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo