Am

Os ydych yn chwilio am rywle di-liw a di-wyneb gyda holl gymeriad gwesty corfforaethol yna yn sicr nid yw Gliffaes ar eich cyfer chi. Ynghudd oddi ar y trac wedi'i guro rhwng Bannau Brycheiniog a'r Mynydd Du yw un o gyfrinachau gorau Cymru. Ymhlith yr hen goed, lawntiau eang a chyda golygfa gomiwn o Afon Wysg mae Gliffaes Country House, a adeiladwyd yn 1888. Mae'r un teulu wedi rhedeg y tŷ fel gwesty a llety pysgota plu ers 1948. Mae gan Gliffaes 33 acer o diroedd a 3.5 milltir o bysgota brithyll brown gwyllt ar Afon Wysg. Efallai y byddai'r ychydig bwyntwyr hyn yn eich helpu;
Rydyn ni'n ymwneud â:
• Ansawdd nad yw'n cydymffurfio
• Cysur difrifol
•Ymollyngdod
• Bwyd a gwin gwych
• Gweithgareddau galore
• Cyfeillgarwch gwirioneddol nad yw'n dod allan o lawlyfr staff corfforaethol
• Profiad uniongyrchol o blant a'u gofynion – mae gennym ni ddau ein hunain!

Nid ydym yn ymwneud â:
•Rhodres
• Prysurdeb a phrysurdeb
• Bwyd wedi'i orbwysleisio
• Gwneud i chi deimlo fel rhif mewn llinell gynhyrchu
• Cadw
• Ystafelloedd union yr un fath a chlinigol
• Gweisg trowsus

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
21
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafello£52.00 i £127.50 y pen y noson
Dbl River View£226.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Large Double£206.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Small Double£104.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Std Double£170.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • American Express wedi'i dderbyn
 • Visa/Mastercard/Switch wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Bwyty'n agored i'r rhai nad ydynt yn drigolion
 • Byrbrydau/te prynhawn
 • Cinio wedi'u pacio yn cael eu darparu
 • Deiet llysieuol ar gael
 • Deietau arbennig ar gael
 • Prydau gyda'r nos
 • Wedi'i drwyddedu (tabl neu far)

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau'r gynhadledd

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog
 • Tanau log/glo go iawn

Cyfleusterau Hamdden

 • Cylchoedd i'w llogi
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Merlod yn trekkio/marchogaeth-y-ceffyl
 • Pysgota
 • Snwcer/biliards/pwll ar y safle
 • Tenis ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu
 • Lolfa at ddefnydd trigolion
 • Teledu ar gael
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau sy'n anabl

Nodweddion y Safle

 • Adeiladu o ddiddordeb hanesyddol
 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Gwasanaeth gwrando babanod
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr DVD
 • Ffôn
 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

1 milltir oddi ar yr A40, 2.5 milltir i'r gorllewin o Grughywel. Yr orsaf reilffordd agosaf - Y Fenni 8 milltir.

Gliffaes Country House Hotel

4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru Gwesty'r Country House
Crickhowell, Powys, NP8 1RH
Close window

Call direct on:

Ffôn01874 730371

Ffôn07778467222

Graddau

 • 4 Sêr Ymweld â Chymru Gwesty'r Country House
4 Sêr Ymweld â Chymru Gwesty'r Country House

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruCroeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso Croeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso 2020
 • Ymweld â ChymruCroeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru Croeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru 2020
 • Ymweld â ChymruGwobr Aur Croeso Cymru Gwobr Aur Croeso Cymru 2016
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Adferwyd tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr…

  1.26 milltir i ffwrdd
 2. Archwiliwch weddillion Gwaith Haearn Clydach yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gyda…

  5.54 milltir i ffwrdd
 3. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  5.88 milltir i ffwrdd
 4. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  6.62 milltir i ffwrdd
 1. Mae Nant y Bedd yn ardd, afon a choetir organig 10 erw sydd wedi'i lleoli 1200 troedfedd…

  6.62 milltir i ffwrdd
 2. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  6.91 milltir i ffwrdd
 3. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  6.95 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  7.23 milltir i ffwrdd
 5. Saif Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu Bwll yr Efail, ger Pwll…

  7.73 milltir i ffwrdd
 6. Mae treftadaeth lofaol gyfoethog Cymru yn yr amgueddfa ryngweithiol arobryn hon wedi'i…

  8.1 milltir i ffwrdd
 7. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  8.25 milltir i ffwrdd
 8. Roedd y gweithfeydd haearn enwog ym Mlaenafon yn garreg filltir yn hanes y Chwyldro…

  8.27 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  8.26 milltir i ffwrdd
 10. Tref fechan Blaenafon a'r dirwedd o'i chwmpas ym mhen uchaf Dyffryn Dwyrain Torfaen.

  8.49 milltir i ffwrdd
 11. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  8.54 milltir i ffwrdd
 12. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  8.54 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo