Borough Theatre

Am

Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad hanesyddol Y Fenni, y Porth traddodiadol i Gymru. 

Mae llawer o gyfleoedd a mentrau i breswylwyr, busnesau lleol a'r rhai sy'n frwd dros y theatr i fod yn rhan o'r gwaith adnewyddu cyffrous o'r lleoliad poblogaidd, sydd wedi cyflwyno rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau cymunedol a phroffesiynol ac a safodd fel canolbwynt Y Fenni ers dros 150 mlynedd.

Mae'r theatr yn rhan o adeilad neuadd y dref ac mae'n dyddio'n ôl i 1870. Mae'n ymfalchïo mewn awditoriwm agos gyda llinellau golwg rhagorol ac acwsteg, sy'n llwyddo i gyfuno nodweddion hanesyddol a thraddodiadol ag awyrgylch fodern.

Mae'r theatr wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglen eang o ddigwyddiadau byw bob blwyddyn sy'n cynnwys drama, opera, bale, ystod eang o gyngherddau cerddoriaeth fyw, digwyddiadau plant, sioeau cerdd, comedi, dawns ac adrodd straeon.

Rydym yn falch iawn o'r ffaith bod llawer o brif artistiaid o'r DU a thramor yn ymweld â Theatr y Borough (gan fynd yn ôl i The Beatles yn 1963...) yn ogystal â rhai o'r cwmnïau newydd mwyaf diddorol sy'n creu theatr a dawns. Nod ein rhaglen yw apelio at bob chwaeth ac oedran - gyda sioeau i bawb o flynyddoedd cyn-ysgol i fyny.

Mae'r traddodiad perfformio yn rhedeg yn ddwfn yn y Fenni ac mae'r dref yn cefnogi llawer o gwmnïau theatr amatur ac operatig lleol sy'n perfformio'n rheolaidd yn Theatr y Fwrdeistref. O'r cwmnïau amatur lleol hyn y mae'r theatr wedi tynnu llawer o'i thîm o wirfoddolwyr sy'n gweithredu fel stiwardiaid, criw llwyfan, a staff y bar.

Er bod llawer wedi'i gyflawni, mae'r galw cynyddol am ddefnyddio'r theatr o'r sectorau proffesiynol a chymunedol ond yn dangos bod llawer o waith o'n blaenau wrth geisio ymestyn a datblygu'r gweithgareddau a'r cyfleusterau sydd wedi gwneud "Gem yn y Goron" gan Theatr Bwrdeistref Sir Fynwy.

Gwybodaeth Cyn Ymweld

Rydym wedi paratoi gwybodaeth i ddweud wrthych bob angen i chi wybod i gynllunio taith i Theatr y Fwrdeistref.

Cliciwch ar y ddolen i weld y wybodaeth cyn ymweld.

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Iau, 25th Gorffennaf 2024 - Dydd Iau, 25th Gorffennaf 2024

Creative Futures ShowcaseCreative Futures Summer ShowcaseDetholiad o waith beiddgar a phwerus a luniwyd ac a berfformiwyd gan gyfranogwyr y Prosiect Dyfodol Creadigol.
more info

Dydd Llun, 29th Gorffennaf 2024 - Dydd Llun, 29th Gorffennaf 2024

Spooky men's chorale Spooky Men's ChoraleMor ddinistriol â buches o wildebeest, mor sly â wagonload o Spike Milligans, ac mor sonoraidd â chlostiwr o fynachod, Corale Dynion Spooky yw'r rhodd sy'n parhau i roi.
more info

Dydd Gwener, 13th Rhagfyr 2024 - Dydd Sul, 15th Rhagfyr 2024

Talon To The Limit PosterTalon – The Best of EaglesOherwydd y galw mawr am docynnau yn 2023 mae Talon yn perfformio 3 noson yn 2024!
more info

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Lifft teithwyr

Hygyrchedd

 • Accessible Seating
 • Accessible Toilet
 • Amddiffynwyr clust ar gael
 • Cadeiriau olwyn ar gael
 • Iaith Arwyddion Prydain
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mae'r Theatr wedi'i lleoli yn Stryd Cross yng nghanol y Fenni, wrth ymyl y farchnad ganolog. Mae nifer o feysydd parcio am ddim gerllaw. What3words

Prif Adeilad Mynediad: guesswork.hogs.deeds

Swyddfa Docynnau Mynediad yn Neuadd y Farchnad: gwobrau.fortified.skins

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae arosfannau bysiau ar gael ar hyd Lion Street, o fewn 0.1 milltir i'r brif fynedfa ac ar hyd yr A40, o fewn 0.2 milltir i'r brif fynedfa.

Mae Gorsaf Fysiau'r Fenni 0.3 milltir i ffwrdd.

Mae Gorsaf Reilffordd y Fenni 0.6 milltir i ffwrdd.

The Borough Theatre

Theatr

Borough Theatre, Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HD
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 850805

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  0.13 milltir i ffwrdd
 1. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  0.16 milltir i ffwrdd
 2. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.24 milltir i ffwrdd
 4. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.26 milltir i ffwrdd
 5. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.29 milltir i ffwrdd
 6. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.36 milltir i ffwrdd
 7. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.41 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  0.97 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.52 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.85 milltir i ffwrdd
 11. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.32 milltir i ffwrdd
 12. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.37 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo