Sudbrook Interpretation Centre

Am

Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â Lloegr. Mae'r ganolfan yn adrodd hanes y pentref a adeiladwyd yn y 1870au i gartrefu'r 3000 o weithwyr sy'n adeiladu Twnnel Rheilffordd Hafren. Wedi'i agor ym 1886, mae'r twnnel yn 4 milltir 624 o flynyddoedd o hyd a hwn oedd y twnnel rheilffordd prif reilffordd hiraf yn y DU am dros 100 mlynedd. Ar ôl i'r twnnel gael ei gwblhau addaswyd y iard frics i adeiladu llongau. Y Frensham, sef 739 tunnell oedd y mwyaf a'r llong olaf a adeiladwyd yma yn 1922.

Map a Chyfarwyddiadau

Sudbrook Interpretation Centre

Amgueddfa

Sudbrook Non-Political Club, Camp Road, Sudbrook, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TE
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 420530

Amseroedd Agor

* Open 10.30-dusk every day. Tea/coffee available (chocolate bars if I get round to it). Toilet facilities available.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Safle Picnic Black Rock yn safle picnic hardd ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont…

  0.6 milltir i ffwrdd
 2. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  0.6 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  1.09 milltir i ffwrdd
 4. Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

  1.43 milltir i ffwrdd
 1. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ddarganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y…

  2.55 milltir i ffwrdd
 2. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  2.79 milltir i ffwrdd
 3. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  2.99 milltir i ffwrdd
 4. Paradwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

  3.09 milltir i ffwrdd
 5. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  3.4 milltir i ffwrdd
 6. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  3.41 milltir i ffwrdd
 7. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  3.62 milltir i ffwrdd
 8. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  3.66 milltir i ffwrdd
 9. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  4.32 milltir i ffwrdd
 10. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  4.5 milltir i ffwrdd
 11. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  4.59 milltir i ffwrdd
 12. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  4.59 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo