Llety yn y Fenni

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ble i aros yn y Fenni a’r cylch

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 63

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Cross Ash, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8PE

  Ffôn

  01873 890190

  Abergavenny

  Wedi'i adeiladu ym 1877 ac wedi'i hadfer yn gariadus yn ddiweddar, mae'r enghraifft swynol hon o dŷ prifathro Fictoraidd yn cysgu hyd at bedwar (ynghyd â 2 faban mewn cotiau) – ac mae ganddo'r bwriad o guro pob barn.

  Ychwanegu Old School House i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  The Bell at Skenfrith, Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  01600 750235

  Abergavenny

  Mae'r Bell yn hen dafarn hyfforddi wedi'i hadfer yn hyfryd, sy'n dyddio o'r 17eg ganrif, sy'n dal i gadw llawer o'i swyn a'i chymeriad. Mae wedi ennill llawer o wobrau am ei fwyty, rhestr gwin a moethusrwydd arddulliol cyffredinol. Gwahoddir…

  Ychwanegu The Bell at Skenfrith i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Brecon Beacon Cottages, Llanfoist Wharf, Church Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9NG

  Ffôn

  07734980509

  Church Lane, Abergavenny

  Mae Dry Dock Cottage yn arhosiad hamddenol ar lannau Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu gyda swnian sinema, baddon pen rholio a gwely maint brenin. Mae'n cysgu dau.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuDry Dock CottageAr-lein

  Ychwanegu Dry Dock Cottage i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Gwesty'r Gyllideb

  Cyfeiriad

  Westgate House, Merthyr Rd, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LH

  Ffôn

  0871 5279212

  Abergavenny

  P'un a ydych chi'n heiciwr, yn feiciwr neu'n hoff o fyd natur, mae ein gwesty Premier Inn Y Fenni yn wych am seibiant byr.

  Ychwanegu Premier Inn Abergavenny i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Tŷ Llety

  Cyfeiriad

  Llangattock Lingoed, nr Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RR

  Ffôn

  01873 821326

  nr Abergavenny

  Saif yr Hen Reithordy mewn erw o erddi aeddfed, ym mhentref gwledig di-spoilt Llangatwg-Lingoed, gerllaw Llwybr Clawdd enwog Offa. Mae gan y Rheithordy ardd gegin gynhyrchiol sy'n caniatáu i gynnyrch cartref gael ei weini.

  Ychwanegu The Old Rectory i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Ffermdy

  Cyfeiriad

  Llanfihangel Crucorney, Nr Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  01873 890246

  Nr Abergavenny

  Rydym wedi ein lleoli ar gyrion pentref hardd Llanfihangel crucornau. Lleoliad delfrydol ar gyfer gweld harddwch Bannau Breacon a Dyffryn Gwy.

  Ychwanegu Penydre Farm Bed & Breakfast i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Llanvapley, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8SN

  Ffôn

  01874 676446

  Abergavenny

  Hunanarlwyo yn Y Fenni

  Ychwanegu Llanbrook - Brook Cottage i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Llantillio Pertholey, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8BH

  Ffôn

  01873 857357

  Abergavenny

  Cottages a addaswyd o ysguboriau'r 18fed ganrif 21/2 milltir o dref farchnad y Fenni.

  Ychwanegu Werngochlyn Farm i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Pen Y Dre Farm, Llanfihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  01873 890246

  Abergavenny

  Mae Bythynnod Fferm Pen-y-Dre yn dŷ coetsis hardd o'r 17eg Ganrif sydd wedi'i addasu'n ddiweddar ger Y Fenni yn Sir Fynwy. Mae llawer o sylw wedi'i roi i'r manylion dirwyon.

  Ychwanegu Pen Y Dre Farm Cottages i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Gilwern, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0EE

  Ffôn

  01249 814525

  Abergavenny

  Addaswyd ysgubor o 18fedC ar fferm waith. Lleolir yn Nyffryn Wysg. Mae gennym ein darn ein hunain o bysgota

  Ychwanegu Maes Y Berllan Barn i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Llanfihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  01873 890246

  Abergavenny

  Safle bach cyfeillgar gyda chawod a bloc toiledau. Dim ond 300yds i ffwrdd yn y pentref yw'r siop a'r dafarn agosaf.

  Ychwanegu Penydre Caravan and Camping Site i'ch Taith

 12. Smithy's Bunkhouse

  Math

  Type:

  Bunkhouse

  Cyfeiriad

  Lower House Farm, Pantygelli, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR

  Ffôn

  01873 853432

  Abergavenny

  Saif Byncws Smithy ar fferm fynyddig sy'n gweithio yn ardal y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Wedi'i ddylunio gyda'r farchnad grŵp mewn golwg, mae croeso i deithwyr annibynnol. Ardderchog lleol Inn 5 munud o gerdded.

  Ychwanegu Smithy's Bunkhouse i'ch Taith

 13. The Wain House Bunkbarn

  Math

  Type:

  Bunkhouse

  Cyfeiriad

  Court Farm, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

  Ffôn

  01873 890359

  Abergavenny

  Llety grŵp yn yr Ysgubor, The Wain House.Roedd yr hen ysgubor garreg hon yn arfer cartrefu cert y farchnad hyd at 50 mlynedd yn ôl (meddyliwch am Y Gelli Wain gan Gwnstabl). Erbyn hyn, mae llety cysgu ar gyfer hyd at 16 o bobl.

  Ychwanegu The Wain House Bunkbarn i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Brecon Beacon Cottages, Llanfoist Wharf, Church Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9NG

  Ffôn

  07734980509

  Church Lane, Abergavenny

  Mae Incline Cottage yn fwthyn llarwydd-clad rhamantaidd gyda chefndir coediog a theras sde camlas. Cysgu dau.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuIncline CottageAr-lein

  Ychwanegu Incline Cottage i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Bwyty gydag Ystafelloedd

  Cyfeiriad

  Restaurant 1861, Cross Ash, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8PB

  Ffôn

  0845 3881861

  Abergavenny

  Ymlaciwch yn un o'n chwe ystafell westai steilus ar ôl mwynhau ein bwyd blasus.

  Ychwanegu 1861 Restaurant with Rooms i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN

  Ffôn

  01873 857121

  Abergavenny

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth astud, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch llawn steil ond cysurus.

  Ychwanegu The Angel Hotel i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Tŷ Llety

  Cyfeiriad

  Black Lion Guest House, 43 Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5PY

  Ffôn

  01873 851920

  Abergavenny

  Mae teulu 4 seren o ansawdd uchel yn rhedeg tŷ gwadd.
  Tŷ llety traddodiadol newydd i'r teulu yn nhref farchnad y Fenni ar gyrion y Mynydd Du a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

  Ychwanegu Black Lion Guest House i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Broadley Farm, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NW

  Ffôn

  01873 890343

  Abergavenny

  Mae Flagstone Cottage yn fwthyn gwyliau perffaith i ddau a hefyd yn ddigon eang i deulu bach. Mae plant wrth eu boddau gyda'r grisiau cudd drwy'r wardrob i'r mezzanine. 

  Ychwanegu Flagstone Cottage, Broadley Farm Cottages i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Old Hereford Road, Pant Y Gelli, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR

  Ffôn

  01873 854971

  Abergavenny

  Mae Triley Court Cottages wedi'i ffurfio o ddau stabl sydd newydd eu hadnewyddu, Golwg Y Mynydd a'r Stabl. 

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuTriley Court CottageAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Triley Court Cottage i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Winston Court Farm, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RG

  Ffôn

  01873 821272

  Abergavenny

  O fewn enciliad gwledig unigryw ac unigryw ym mryniau tonnog Sir Fynwy ychydig filltiroedd o'r Fenni, Dyffryn Gwy, Bannau Brycheiniog a nifer o draethau De Cymru hefyd, mae Seven Hills Hideaway yn cynnig profiad glampio moethus unigryw.

  Ychwanegu Seven Hills Hideaway i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo