Llety yn y Fenni

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ble i aros yn y Fenni a’r cylch

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 61

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Old Hereford Road, Pant Y Gelli, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR

  Ffôn

  01873 854971

  Abergavenny

  Mae Triley Court Cottages wedi'i ffurfio o ddau stabl sydd newydd eu hadnewyddu, Golwg Y Mynydd a'r Stabl. 

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuTriley Court CottageAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Triley Court Cottage i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Ffermdy

  Cyfeiriad

  Hardwick Farm, Hardwick, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9BT

  Ffôn

  01873 853513

  Abergavenny

  Wedi'i leoli yn nyffryn hardd a llonydd Brynbuga a chyda golygfeydd panoramig o'r Mynydd Du, rydym 300 llath oddi ar y brif ffordd.

  Ychwanegu Hardwick Farm i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Gwesty'r Gyllideb

  Cyfeiriad

  Westgate House, Merthyr Rd, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LH

  Ffôn

  0871 5279212

  Abergavenny

  P'un a ydych chi'n heiciwr, yn feiciwr neu'n hoff o fyd natur, mae ein gwesty Premier Inn Y Fenni yn wych am seibiant byr.

  Ychwanegu Premier Inn Abergavenny i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Llangattock Lingoed, Abergaveny, Monmouthshire, NP7 8RR

  Ffôn

  01873 890190

  Abergaveny

  Mae Cobbler's Cottage, cyn annedd coblyn mewn pentrefan heddychlon ger y Fenni yng ngororau Cymru, yn fwthyn â gradd 5 seren hynod gyfforddus i 1 i 2 gwpl (ynghyd â baban).

  Ychwanegu Cobblers Cottage i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Llety amgen

  Cyfeiriad

  Rhyd Lanau Barn,, Forest Coal Pit, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LH

  Ffôn

  01873 890 243

  Abergavenny

  Cwt bugail trawiadol wedi nythu ym mynyddoedd Duon De Cymru.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuCaban Bryn ArwAr-lein

  Ychwanegu Caban Bryn Arw i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  29 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

  Ffôn

  01873 855074

  Abergavenny

  Mae'r Kings Arms yn dafarn hyfforddi o ddiwedd yr 16eg ganrif, sy'n rhoi enghraifft wych o sut y byddai llawer o'r Fenni wedi edrych cyn addasiadau Sioraidd ffurfiol.

  Ychwanegu The Kings Arms i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Broadley Farm, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NW

  Ffôn

  01873 890343

  Abergavenny

  Mae Flagstone Cottage yn fwthyn gwyliau perffaith i ddau a hefyd yn ddigon eang i deulu bach. Mae plant wrth eu boddau gyda'r grisiau cudd drwy'r wardrob i'r mezzanine. 

  Ychwanegu Flagstone Cottage, Broadley Farm Cottages i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Tredilion, Llantilio Pertholey, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8BG

  Ffôn

  01873 850444

  Abergavenny

  Peidiwch â chymryd archebion yn 2024 oherwydd salwch.

  Mae Parc Gwyliau Blossom yn ddatblygiad newydd cyffrous wedi'i leoli mewn perllan gellyg ac eirin sy'n wynebu'r de sydd wedi'i leoli 1.5 milltir ar gyrion y Fenni.

  Ychwanegu Blossom Touring Park i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Cwch cul

  Cyfeiriad

  Church Road Wharf, Maes Y Gwartha Road, Gilwern, Monmouthshire, NP7 0EP

  Ffôn

  01873 832340

  Gilwern

  Am hoe sy'n cynnig ymlacio go iawn, rhowch gynnig ar wyliau cwch cul ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, o fewn Parc Cenedlaethol hardd Bannau Brycheiniog.

  Ychwanegu Castle Narrowboats i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Llety Teithio Grŵp

  Cyfeiriad

  The Angel Hotel, 15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN

  Ffôn

  01873 857121

  Abergavenny

  Mae Gwesty'r Angel yn croesawu ymweliadau grŵp a phartïon hyfforddwyr, ac yn cynnig amrywiaeth o becynnau i helpu i gyflawni pob angen.

  Ychwanegu The Angel Hotel Group Accommodation i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Upper Bettws , Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LH

  Ffôn

  01874 676446

  Abergavenny

  Mae Bythynnod Uchaf Betws (Hafod a Cuddfan) yn uchel ym Mynyddoedd Duon Bannau Brycheiniog / Bannau Brycheiniog ar fferm o'r 17eg ganrif.

  Ychwanegu Upper Bettws Cottages (Hafod & Cuddfan) i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Llanwenarth, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7EW

  Ffôn

  01873 857611

  Abergavenny

  Cewch fwynhau bwyd a llety gwych yn erbyn cefndir trawiadol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

  Ychwanegu Lamb and Flag i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Llanvihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  01873 890258

  Abergavenny

  Mae Tafarn Mynydd Skirrid yn Llanvihangel Crucornau; pentref bychan oddi ar yr A465; tua 5 milltir i'r gogledd o'r Fenni a 18 milltir o Henffordd. Dywedir mai hwn yw'r Tafarn hynaf yng Nghymru

  Ychwanegu Skirrid Mountain Inn i'ch Taith

 14. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Gilwern, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0EE

  Ffôn

  01249 814525

  Abergavenny

  Addaswyd ysgubor o 18fedC ar fferm waith. Lleolir yn Nyffryn Wysg. Mae gennym ein darn ein hunain o bysgota

  Ychwanegu Maes Y Berllan Barn i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Bunkhouse

  Cyfeiriad

  Middle House, Llanddewi Skirrid, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8AW

  Ffôn

  01873 852744

  Abergavenny

  Mae Garn-y Skirrid yn dŷ byclis 4 person ecogyfeillgar newydd ei adeiladu ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, dim ond 3 milltir o'r Fenni gyda golygfeydd rhagorol o'r Sgarmes a'r Blorens.

  Ychwanegu Garn-y-skirrid Bunkhouse i'ch Taith

 16. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Bunkhouse

  Cyfeiriad

  Middle Ninfa Farm, Llanellen, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LE

  Ffôn

  01873 854662

  Abergavenny

  Ydych chi'n grŵp teuluol neu weithgaredd sy'n chwilio am Bunkhouse cyfeillgar/cyfforddus/tawel i fyny i 6 o bobl? Mewn tirwedd mynydd trawiadol ger y Fenni, y De-ddwyrain?

  Ychwanegu Middle Ninfa Farm Bunkhouse i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  The Boathouse, Llanfoist Wharf, Church Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9NG

  Ffôn

  07734980509

  Church Lane, Abergavenny

  Mae ein tri bwthyn yn swatio o amgylch Glanfa Llan-ffwyst ar Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog, ger Y Fenni.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuBeacon Park CottagesAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Beacon Park Cottages i'ch Taith

 18. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Tŷ Llety

  Cyfeiriad

  Black Lion Guest House, 43 Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5PY

  Ffôn

  01873 851920

  Abergavenny

  Mae teulu 4 seren o ansawdd uchel yn rhedeg tŷ gwadd.
  Tŷ llety traddodiadol newydd i'r teulu yn nhref farchnad y Fenni ar gyrion y Mynydd Du a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

  Ychwanegu Black Lion Guest House i'ch Taith

 19. The Hafod

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Llwyn-on, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8HN

  Ffôn

  01873 890190

  Abergavenny

  Lleolir Llwyn-on Hafod ger y Gelli Gandryll ar fferm fach Gymreig sy'n dal 50 erw o dir pori, coetir a dolydd afonydd.

  Ychwanegu The Hafod i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Brecon Beacon Cottages, Llanfoist Wharf, Church Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9NG

  Ffôn

  07734980509

  Church Lane, Abergavenny

  Mae Dry Dock Cottage yn arhosiad hamddenol ar lannau Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu gyda swnian sinema, baddon pen rholio a gwely maint brenin. Mae'n cysgu dau.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuDry Dock CottageAr-lein

  Ychwanegu Dry Dock Cottage i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo