Gwely a Brecwast

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 935

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Llanwenarth, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7EW

  Ffôn

  01873 857611

  Abergavenny

  Cewch fwynhau bwyd a llety gwych yn erbyn cefndir trawiadol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

  Ychwanegu Lamb and Flag i'ch Taith

 2. The Chase Hotel

  Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Gloucester Road, Ross-on-Wye, Herefordshire, HR9 5LH

  Ffôn

  01989 763161

  Ross-on-Wye

  Gwesty'r Georgian Country House wedi'i osod mewn 11 erw o erddi a thiroedd ond dwy funud ar droed o ganol tref Ross-on-Wye.

  Ychwanegu The Chase Hotel i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Digwyddiad Gweithgaredd i Blant

  Cyfeiriad

  The Blake Theatre, Monmouth, Almshouse Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3XP

  Ffôn

  01600 719401

  Almshouse Street, Monmouth

  Yn ôl yn sgil galw mawr, mae Aardman Animations yn rhoi cyfle i chi ddysgu sut i wneud eich Gromit eich hun, Shaun the Sheep neu Feathers McGraw cymeriad yn y gweithdai modelu clai, ymarferol hyn. Dan arweiniad un o'u gwneuthurwyr modelau arbenigol,…

  Ychwanegu Aardman Animations Workshops i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Digwyddiad Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Tintern Abbey, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE

  Ffôn

  03000 252239

  Tintern

  Gwersyllir yr Aelwyd yn Nhyndyrn, gyda'i amrywiaeth o grefftau a chymeriadau canoloesol.

  Ychwanegu William Marshal’s Visit to Tintern Abbey i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Digwyddiad Garddio

  Cyfeiriad

  Wye Valley Sculpture Garden, The Nurtons, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 350 023

  Tintern

  Yn anffodus oherwydd y tywydd garw y penwythnos yma mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo.

  Ychwanegu Snowdrops - EVENT CANCELLED i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Amgueddfa

  Cyfeiriad

  Chepstow Museum, Bridge Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EZ

  Ffôn

  01291 625981

  Chepstow

  Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a fu ar un adeg yn borthladd pwysig ac yn ganolfan marchnad. Mae ar agor 11am - 4pm.

  Ychwanegu Chepstow Museum i'ch Taith

 7. Mark Watson: This Can't Be It

  Math

  Type:

  Comedi

  Cyfeiriad

  Savoy Theatre, Church Street, Monmouth, NP25 3BU

  Ffôn

  01600772467

  Monmouth

  Mae Mark Watson yn ôl am ei drydydd ymweliad â'r Savoy.
  Rydyn ni i gyd wedi cael rhywfaint o bendroni i'w wneud am freuder bywyd yn ddiweddar, ond peidiwch â phoeni, mae trysor cenedlaethol skinny Mark wedi ei orchuddio.

  Ychwanegu Mark Watson: This Can't Be It i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Woodlands Farm, Penrhos, Monmouth, Monmouthshire, NP15 2LE

  Ffôn

  01600 780203

  Monmouth

  Yn 2022 rydyn ni'n agor bob dydd o'r 9fed i'r 22ain o Ebrill pan ddylai'r blodau ceirios anhygoel a bylbiau'r gwanwyn fod ar eu gorau.

  Ychwanegu Woodlands Farm NGS Garden i'ch Taith

 9. The Waterloo Hotel

  Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  113 Alexandra Road, Pill, Newport, NP20 2JG

  Ffôn

  01633 264266

  Pill

  Wedi'i adeiladu yn y 1870au, mae'r adeilad rhestredig Gradd 2 Waterloo Hotel, hen dafarn y dociau (a brothel), yn gwneud newid i'w groesawu o'r gwestai cadwyn plaen arferol.

  Ychwanegu The Waterloo Hotel i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 6TS

  Ffôn

  01633 644850

  Tintern

  Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r 17eg ganrif, Heneb Gofrestredig. Lleolir yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy.

  Ychwanegu Abbey Tintern Furnace i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  High Glanau Manor, Lydart, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AD

  Ffôn

  01600 860005

  Monmouth

  Mae High Glanau Manor wedi'i gosod mewn deuddeg erw o gerddi cain, a ddyluniwyd gan H. Avery Tipping ym 1922. Mae nodweddion gwreiddiol yn cynnwys terasau cerrig trawiadol gyda golygfeydd pellgyrhaeddol.

  Ychwanegu High Glanau Manor i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Llanwenarth Citra, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7ER

  Ffôn

  01873 853271

  Abergavenny

  Lleolir yn nyffryn hardd Brynbuga, o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Safle bach cyfeillgar, wedi'i leoli'n ddelfrydol ar gyfer teithio'r Mynyddoedd Duon. Tocynnau pysgota ar gael ar gyfer Afon Wysg. Cyfoeth o glybiau golff.

  Ychwanegu Pyscodlyn Farm Caravan & Camping Site i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Diwrnod Agored Treftadaeth

  Cyfeiriad

  Mathern Mill, Mathern, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6LG

  Ffôn

  01291 622282

  Chepstow

  Melin ddŵr restredig 2* yw Melin Mathern sy'n cadw llawer o'i pheiriannau Fictoraidd. Dysgwch sut y bu'r felin yn gweithio a darganfod hanes ei melinwyr. Gweithgareddau i blant. MYNEDIAD AM DDIM

  Ychwanegu Mathern Mill Open Day i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Syllu ar y sêr

  Cyfeiriad

  Llanarth Village Hall, Groesonen Road, Llanarth, Usk, Monmouthshire, NP15 2AZ

  Llanarth, Usk

  Ymunwch â'r tîm o Gymdeithas Seryddol Wysg gyda'u planetariwm pop-up o'r radd flaenaf.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuPop-up Planetarium!Ar-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Pop-up Planetarium! i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Diwrnod Agored Treftadaeth

  Cyfeiriad

  Mathern Mill, Mathern, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6LG

  Ffôn

  01291 622282

  Chepstow

  Mathern Mill diwrnodau agored. Gweler y peiriannau, dysgwch sut oedd y felin yn gweithio a dysgu am y melinwyr. Hefyd gweithgareddau i blant. MYNEDIAD AM DDIM.

  Ychwanegu National Mills Weekend i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Arddangosfa

  Cyfeiriad

  Abergavenny Museum and Castle, Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EE

  Ffôn

  01873 845282

  Abergavenny

  Mae'r arddangosfa hon, yn Amgueddfa'r Fenni tan Ragfyr 18 2022, yn cynnwys celf gan Jon Langford, Pete Williams a John Selway a ysbrydolwyd gan ysgrifau Arthur Machen (1863-1947)

  Ychwanegu Beyond the Veil : Visions from the World of Arthur Machen i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Black Rock Picnic Site, Black Rock Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TP

  Ffôn

  01633 644850

  Caldicot

  Taith 3 milltir o ardal picnic y Graig Ddu, gan ddefnyddio rhan o Lwybr Arfordir Cymru.

  Ychwanegu Health Walk - Black Rock Walk i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Digwyddiad Bywyd Gwyllt a Natur

  Cyfeiriad

  Chippenham Fields, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EJ

  Ffôn

  01600 714848

  Monmouth

  Mae Gŵyl Gwenynen Trefynwy yn ddigwyddiad addas i'r teulu sy'n cael ei gynnal yng nghanol Tref Gwenyn Trefynwy.

  Ychwanegu Monmouth Bee Festival i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Golff - 18 twll

  Cyfeiriad

  Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club, St Pierre Park, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6YA

  Ffôn

  01291 625261

  Chepstow

  Adeiladwyd Gwestai Delta gan Marriott St Pierre Country Club o amgylch maenordy hardd o'r 14eg Ganrif sydd wedi'i osod ynghanol 400 erw o barcdir tawel, gan gynnwys dau gwrs golff 18 twll.

  Ychwanegu Golf at St Pierre Country Club i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Lleoliad y Seremoni Briodas

  Cyfeiriad

  Old Station Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 689566

  Tintern

  Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r safle delfrydol 10 - erw hon yn brolio'r gorau o'r hyn sydd gan Sir Fynwy i'w gynnig.

  Ychwanegu Weddings at Old Station Tintern i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo