Gwely a Brecwast

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 36

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Llangattock Lingoed, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RR

  Ffôn

  01873 821499

  Abergavenny

  Croesawu tafarn y 13eg ganrif yn nythu yng nghefn gwlad bendigedig Sir Fynwy ar lwybr troed Clawdd Offa. Bwyty Blas Cymru sy'n gweini bwyd traddodiadol cefn gwlad gan ddefnyddio'r cynhwysion lleol ffres gorau. Pedair ystafell wely swynol, pob un yn…

  Ychwanegu The Hunters Moon Inn i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Ffermdy

  Cyfeiriad

  Llanfihangel Crucorney, Nr Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  01873 890246

  Nr Abergavenny

  Rydym wedi ein lleoli ar gyrion pentref hardd Llanfihangel crucornau. Lleoliad delfrydol ar gyfer gweld harddwch Bannau Breacon a Dyffryn Gwy.

  Ychwanegu Penydre Farm Bed & Breakfast i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Tŷ Llety

  Cyfeiriad

  9-10 Upper Church Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EX

  Ffôn

  01291 622189

  Chepstow

  Mae'r First Hurdle Guest House yn darparu Bed & Breakfast yng Nghas-gwent sy'n cyfuno cysuron cartref gyda gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol.

  Ychwanegu The First Hurdle i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Old Roman Road, Caerwent, Monmouthshire, NP26 5AX

  Ffôn

  01291 4203532

  Caerwent

  Tafarn o'r 17eg ganrif yw The Coach and Horses Inn, a leolir yng Nghaerwent, Sir Fynwy, De Cymru.

  Ychwanegu The Coach & Horses Inn i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Ffermdy

  Cyfeiriad

  Hardwick Farm, Hardwick, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9BT

  Ffôn

  01873 853513

  Abergavenny

  Wedi'i leoli yn nyffryn hardd a llonydd Brynbuga a chyda golygfeydd panoramig o'r Mynydd Du, rydym 300 llath oddi ar y brif ffordd.

  Ychwanegu Hardwick Farm i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Bwyty gydag Ystafelloedd

  Cyfeiriad

  Whitebrook, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4TX

  Ffôn

  01600 860254

  Monmouth

  Wedi'i leoli ynghanol harddwch Dyffryn Gwy, 5 milltir o Drefynwy a dim ond awr o Fryste a Chaerdydd.

  Ychwanegu The Whitebrook i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Llety Gwadd

  Cyfeiriad

  Chepstow Road, Usk, Monmouthshire, NP15 1EY

  Ffôn

  01291 672595

  Usk

  Yn swatio yng nghanol Sir Fynwy, ar gyrion Brynbuga, fe welwch The Lodge gan Cefn Tilla.  Gwesty bwtîc bach gyda chaffi a bwyty.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuThe Lodge by Cefn TillaAr-lein

  Ychwanegu The Lodge by Cefn Tilla i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Llety Gwadd

  Cyfeiriad

  Monmouth Road, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689411

  Tintern

  Hen garreg 17eg C. ffermdy sy'n cynnig golygfeydd gwych o Afon Gwy a'r Fali. Cosy, anffurfiol o'ch cwmpas i ymlacio ac anghofio straen eich arferion bob dydd.

  Agor Mai 3ydd (bwyty i drigolion yn unig).

  Ychwanegu Parva Farmhouse Riverside Guesthouse i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  29 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

  Ffôn

  01873 855074

  Abergavenny

  Mae'r Kings Arms yn dafarn hyfforddi o ddiwedd yr 16eg ganrif, sy'n rhoi enghraifft wych o sut y byddai llawer o'r Fenni wedi edrych cyn addasiadau Sioraidd ffurfiol.

  Ychwanegu The Kings Arms i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Gwely a Brecwast

  Cyfeiriad

  The Ferns B&B, Llandenny, Usk, Monmouthshire, NP15 1DL

  Ffôn

  01291 690778

  Usk

  Saif B&B 'The Ferns' ym mhentref tlws Llandenny sydd yng nghanol cefn gwlad prydferth Sir Fynwy.

  Ychwanegu The Ferns B&B i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Tŷ Llety

  Cyfeiriad

  2 Oxford Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5RP

  Ffôn

  01873 854823

  Abergavenny

  Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Nhŷ Gwadd Jenny, canolfan berffaith ar gyfer eich ymweliad â'r Fenni, porth i Dde Cymru a Bannau Brycheiniog. Cymerwch olwg ar ein safle a rhowch wybod os oes gennych unrhyw ymholiadau.

  Ychwanegu The Guest House i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Llety Gwadd

  Cyfeiriad

  47 Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HW

  Ffôn

  01291 422378

  Caldicot

  Wedi'i nythu rhwng parc gwledig coediog Castell Cil-y-coed ac Eglwys Normanaidd hanesyddol y Santes Fair The Virgin, mae'r Lychgate yn darparu'r lleoliad perffaith ar gyfer arhosiad hamddenol yng nghalon Sir Fynwy.

  Ychwanegu The Lychgate i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Ffermdy

  Cyfeiriad

  Wonastow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4DW

  Ffôn

  01600 740253

  Monmouth

  Brecwast mewn dwy ystafell gyda chyfleusterau preifat ar fferm waith yn ne Cymru (ger Trefynwy). Prosiectau amgylcheddol a wneir ar y fferm.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuWhitehill Farm B&BAr-lein

  Ychwanegu Whitehill Farm B&B i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  The Bell at Skenfrith, Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  01600 750235

  Abergavenny

  Mae'r Bell yn hen dafarn hyfforddi wedi'i hadfer yn hyfryd, sy'n dyddio o'r 17eg ganrif, sy'n dal i gadw llawer o'i swyn a'i chymeriad. Mae wedi ennill llawer o wobrau am ei fwyty, rhestr gwin a moethusrwydd arddulliol cyffredinol. Gwahoddir…

  Ychwanegu The Bell at Skenfrith i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Tŷ Llety

  Cyfeiriad

  Mitchel Troy, Nr Monmouth, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4HZ

  Ffôn

  01600 712176

  Monmouth

  Hen ffermdy eang a chartrefol 16egC (rhestredig gradd II) gyda thrawstiau derw a lleoedd tân inglenook, wedi'u gosod mewn gardd fawr gyda nant. Maes parcio mawr, teras, barbiciw. Prydau gyda'r nos trwy drefniant. 9 ystafell.

  Ychwanegu Church Farm Guest House i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  High Street, Raglan, Monmouthshire, NP15 2DY

  Ffôn

  01291 690412

  Raglan

  Mwynhewch gyfuniad o hanes a moderniaeth yn y dafarn 4 seren hon a nodwyd bellach am ei fwyty ardderchog a ddylanwadwyd gan Sbaen a'i restr win trawiadol.

  Ychwanegu The Beaufort, Raglan i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Llanwenarth, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7EW

  Ffôn

  01873 857611

  Abergavenny

  Cewch fwynhau bwyd a llety gwych yn erbyn cefndir trawiadol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

  Ychwanegu Lamb and Flag i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Gwely a Brecwast

  Cyfeiriad

  Near Caerleon, Llanhennock, Monmouthshire, NP18 1LU

  Ffôn

  01633 422888

  Llanhennock

  Wedi'i lleoli ar fferm laeth weithredol, mae'r Granary mewn lleoliad gwledig heddychlon iawn ac eto dim ond pum munud yn y car o Gyffordd 25 yr M4 a 25 munud o ganol dinas Caerdydd.

  Ychwanegu The Granary i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Main Rd, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689441

  Tintern

  Mae Gwesty Dyffryn Gwy yn dafarn wledig fach sy'n cael ei rhedeg gan deuluoedd yn Nhyndyrn – pentref hudolus ar lan yr afon gydag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE).

  Ychwanegu The Wye Valley Hotel i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Gwely a Brecwast

  Cyfeiriad

  Prospect Road, Osbaston, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SZ

  Ffôn

  01600 714654

  Monmouth

  Mae Torlands yn eiddo modern eang a sy'n cael ei adnewyddu gan sylishly gyda golygfeydd gogoneddus dros gefn gwlad agored o fewn pellter cerdded i ganol tref Trefynwy.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuTorlands B&BAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Torlands B&B i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo