Gwely a Brecwast

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 38

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Bwyty gydag Ystafelloedd

  Cyfeiriad

  Newbridge on Usk, Tredunnock, Usk, Monmouthshire, NP15 1LY

  Ffôn

  01633 413000

  Usk

  Pum seren arobryn, dwy bwyty AA Rosette ac wedi ei leoli yn Tredunnock ger Brynbuga ychydig filltiroedd o'r Fenni.

  Ychwanegu Newbridge on Usk i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  The Bell at Skenfrith, Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  01600 750235

  Abergavenny

  Mae'r Bell yn hen dafarn hyfforddi wedi'i hadfer yn hyfryd, sy'n dyddio o'r 17eg ganrif, sy'n dal i gadw llawer o'i swyn a'i chymeriad. Mae wedi ennill llawer o wobrau am ei fwyty, rhestr gwin a moethusrwydd arddulliol cyffredinol. Gwahoddir…

  Ychwanegu The Bell at Skenfrith i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Bwyty gydag Ystafelloedd

  Cyfeiriad

  Whitebrook, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4TX

  Ffôn

  01600 860254

  Monmouth

  Wedi'i leoli ynghanol harddwch Dyffryn Gwy, 5 milltir o Drefynwy a dim ond awr o Fryste a Chaerdydd.

  Ychwanegu The Whitebrook i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BT

  Ffôn

  01600 713855

  Monmouth

  Mae'r Tŷ Punch ar Sgwâr Agincourt yng nghanol tref ffin hanesyddol Trefynwy yn Ne Ddwyrain Cymru, yn dafarn hyfforddi draddodiadol go iawn, yn llawn hanes a thraddodiad.

  Ychwanegu Punch House Hotel i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  29 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

  Ffôn

  01873 855074

  Abergavenny

  Mae'r Kings Arms yn dafarn hyfforddi o ddiwedd y 16eg Ganrif, gan roi enghraifft wych o sut y byddai llawer o'r Fenni wedi edrych cyn addasiadau Sioraidd ffurfiol.

  Ychwanegu The Kings Arms i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Gwely a Brecwast

  Cyfeiriad

  Inglewood House, Redbrook, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4LU

  Ffôn

  01600 228975

  Monmouth

  Lleolir Inglewood House yn Redbrook yn Nyffryn Gwy syfrdanol ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae Afon Gwy yn uniongyrchol ar draws y ffordd ac mae Fforest Frenhinol y Ddena yn codi o gefn yr ardd.

  Ychwanegu Inglewood House i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LH

  Ffôn

  01873 854831

  Abergavenny

  Mae Tafarn y Bont yn Llan-ffwyst, a adnabyddir fel "Y Bont" yn dafarn fach dan berchnogaeth breifat a berfeddir ar lannau afon Wysg, hawdd dod o hyd iddo, a dim ond 1/2 milltir o dref hynafol Y Fenni, y cyfeirir ati'n aml fel "Porth Cymru".

  Ychwanegu The Bridge Inn i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Llety Gwadd

  Cyfeiriad

  47 Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HW

  Ffôn

  01291 422378

  Caldicot

  Wedi'i nythu rhwng parc gwledig coediog Castell Cil-y-coed ac Eglwys Normanaidd hanesyddol y Santes Fair The Virgin, mae'r Lychgate yn darparu'r lleoliad perffaith ar gyfer arhosiad hamddenol yng nghalon Sir Fynwy.

  Ychwanegu The Lychgate i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Old Hereford Road, Pandy, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DL

  Ffôn

  01873 890254

  Abergavenny

  Croeso i The Rising Sun Pub, Restaurant, Bed and Breakfast sydd wedi ennill gwobrau gyda Charafán a Maes Gwersylla sy'n gyfeillgar i'r teulu gyda chyfleusterau ardderchog.

  Ychwanegu The Rising Sun i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  High Street, Raglan, Monmouthshire, NP15 2DY

  Ffôn

  01291 690412

  Raglan

  Mwynhewch gyfuniad o hanes a moderniaeth yn y dafarn 4 seren hon a nodwyd bellach am ei fwyty ardderchog a ddylanwadwyd gan Sbaen a'i restr win trawiadol.

  Ychwanegu The Beaufort, Raglan i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Tŷ Llety

  Cyfeiriad

  Black Lion Guest House, 43 Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5PY

  Ffôn

  01873 851920

  Abergavenny

  Mae teulu 4 seren o ansawdd uchel yn rhedeg tŷ gwadd.
  Tŷ llety traddodiadol newydd i'r teulu yn nhref farchnad y Fenni ar gyrion y Mynydd Du a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

  Ychwanegu Black Lion Guest House i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Half Moon Hotel, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

  Ffôn

  01873 890611

  Abergavenny

  Mae'r Hanner Lleuad yn Dafarn Gymreig draddodiadol, a adeiladwyd yn wreiddiol fel dau fwthyn gwaith yn y 1700au, gyda llawr baner naturiol, tân log crwydrol a mannau eistedd clyd, yn gweini bwyd o ffynonellau lleol ac cwrw bendigedig.

  Ychwanegu Half Moon Hotel i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Ffermdy

  Cyfeiriad

  Llanfihangel Crucorney, Nr Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  01873 890246

  Nr Abergavenny

  Rydym wedi ein lleoli ar gyrion pentref hardd Llanfihangel crucornau. Lleoliad delfrydol ar gyfer gweld harddwch Bannau Breacon a Dyffryn Gwy.

  Ychwanegu Penydre Farm Bed & Breakfast i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Gwely a Brecwast

  Cyfeiriad

  Old Hendre Farm, Wonastow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4DJ

  Ffôn

  01600740447

  Monmouth

  Mae Hen Hendre yn fferm waith gyda llety o ansawdd uchel i bobl weithgar. Mae'r Ffermdy modern wedi'i osod yn ei 2 erw ei hun o ardd sy'n ymestyn i lawr i bwll mawr.

  Ychwanegu Old Hendre Farm Bed & Breakfast i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Gwely a Brecwast

  Cyfeiriad

  Near Caerleon, Llanhennock, Monmouthshire, NP18 1LU

  Ffôn

  01633 422888

  Llanhennock

  Wedi'i lleoli ar fferm laeth weithredol, mae'r Granary mewn lleoliad gwledig heddychlon iawn ac eto dim ond pum munud yn y car o Gyffordd 25 yr M4 a 25 munud o ganol dinas Caerdydd.

  Ychwanegu The Granary i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Llanwenarth, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7EW

  Ffôn

  01873 857611

  Abergavenny

  Cewch fwynhau bwyd a llety gwych yn erbyn cefndir trawiadol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

  Ychwanegu Lamb and Flag i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Tŷ Llety

  Cyfeiriad

  Monmouth Road, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SG

  Ffôn

  01291 689920

  Tintern

  Wedi'i leoli yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy, gydag Abaty hudolus Tyndyrn daith gerdded fer i ffwrdd, mae'r Hen Reithordy Tyndyrn yn lle perffaith i fwynhau harddwch heddychlon Dyffryn Gwy a Fforest y Ddena gerllaw.

  Ychwanegu Tintern Old Rectory B&B i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Gwely a Brecwast

  Cyfeiriad

  Prospect Road, Osbaston, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SZ

  Ffôn

  01600 714654

  Monmouth

  Mae Torlands yn eiddo modern eang a sy'n cael ei adnewyddu gan sylishly gyda golygfeydd gogoneddus dros gefn gwlad agored o fewn pellter cerdded i ganol tref Trefynwy.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuTorlands B&BAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Torlands B&B i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Tŷ Llety

  Cyfeiriad

  Llangattock Lingoed, nr Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RR

  Ffôn

  01873 821326

  nr Abergavenny

  Saif yr Hen Reithordy mewn erw o erddi aeddfed, ym mhentref gwledig di-spoilt Llangatwg-Lingoed, gerllaw Llwybr Clawdd enwog Offa. Mae gan y Rheithordy ardd gegin gynhyrchiol sy'n caniatáu i gynnyrch cartref gael ei weini.

  Ychwanegu The Old Rectory i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Llanvihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  01873 890258

  Abergavenny

  Mae Tafarn Mynydd Skirrid yn Llanvihangel Crucornau; pentref bychan oddi ar yr A465; tua 5 milltir i'r gogledd o'r Fenni a 18 milltir o Henffordd. Dywedir mai hwn yw'r Tafarn hynaf yng Nghymru

  Ychwanegu Skirrid Mountain Inn i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo