Monmouth Savoy
 • Monmouth Savoy
 • Monmouth Savoy
 • Monmouth Savoy

Am

I ddechrau, roedd yn adnabyddus fel y Theatre Royal ac yn llwyfannu sioeau amrywiaeth teithiol yn ogystal â dramâu. Yn y blynyddoedd ers hynny, mae'r theatr wedi mynd trwy sawl ymgnawdoliad, gan ddod yn rinc sglefrio, neuadd bingo, sinema a theatr llusern hud. Treuliodd flynyddoedd lawer mewn tywyllwch hefyd

Agorodd adeilad Savoy heddiw ar Fawrth 5ed, 1928 ac mae'n cynnwys holl nodweddion addurniadol lafaidd theatr ganol dinas gain, gyda gwaith plastr cywrain, addurniadau gildiog, seddau cyfforddus gyda legroom ardderchog, a golygfeydd gwych o'r stondinau a'r balconi. Mae ganddo hefyd acwsteg llwyfan rhagorol.

Mae ar agor heddiw diolch i dîm bach o selogion ymroddedig a gafodd y brydles bresennol yn 2004 ac aeth ati i'w adfer i'w hen ogoniant trwy lansio rhaglen o adnewyddu. Roedd hyn yn cynnwys ail-gydnabod llwyr, gosod sgrin sinema newydd, cyflwyno system sain newydd a buddsoddiad mewn system wresogi newydd yn ogystal â seddi newydd cyfforddus.

Ers hynny, mae'r Savoy wedi bod yn llwyfannu rhaglen o ddramâu llwyfan byw, pantomeimiau, sioeau comedi a cherddorol, a rhaglen sinema rheolaidd.

Map a Chyfarwyddiadau

The Savoy Theatre

Theatr

Savoy Theatre, Church Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BU
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 772467

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  0.06 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.06 milltir i ffwrdd
 4. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  0.08 milltir i ffwrdd
 1. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.14 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.16 milltir i ffwrdd
 5. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  0.17 milltir i ffwrdd
 6. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.27 milltir i ffwrdd
 7. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  0.31 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  0.84 milltir i ffwrdd
 9. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  0.87 milltir i ffwrdd
 10. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.13 milltir i ffwrdd
 11. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  1.4 milltir i ffwrdd
 12. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.6 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo