Monmouth Savoy

Am

I ddechrau, roedd yn adnabyddus fel y Theatre Royal ac yn llwyfannu sioeau amrywiaeth teithiol yn ogystal â dramâu. Yn y blynyddoedd ers hynny, mae'r theatr wedi mynd trwy sawl ymgnawdoliad, gan ddod yn rinc sglefrio, neuadd bingo, sinema a theatr llusern hud. Treuliodd flynyddoedd lawer mewn tywyllwch hefyd

Agorodd adeilad Savoy heddiw ar Fawrth 5ed, 1928 ac mae'n cynnwys holl nodweddion addurniadol lafaidd theatr ganol dinas gain, gyda gwaith plastr cywrain, addurniadau gildiog, seddau cyfforddus gyda legroom ardderchog, a golygfeydd gwych o'r stondinau a'r balconi. Mae ganddo hefyd acwsteg llwyfan rhagorol.

Mae ar agor heddiw diolch i dîm bach o selogion ymroddedig a gafodd y brydles bresennol yn 2004 ac aeth ati i'w adfer i'w hen ogoniant trwy lansio rhaglen o adnewyddu. Roedd hyn yn cynnwys ail-gydnabod llwyr, gosod sgrin sinema newydd, cyflwyno system sain newydd a buddsoddiad mewn system wresogi newydd yn ogystal â seddi newydd cyfforddus.

Ers hynny, mae'r Savoy wedi bod yn llwyfannu rhaglen o ddramâu llwyfan byw, pantomeimiau, sioeau comedi a cherddorol, a rhaglen sinema rheolaidd.

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Sul, 5th Tachwedd 2023 - Dydd Sul, 5th Tachwedd 2023

Halloween SpooktacularHalloween SpooktacularSioe Calan Gaeaf ar gyfer y plant yn y pen draw. Llawer o chwerthin a bagiau o gyfranogiad y gynulleidfa wrth i'r fforwyr ymenyddol fynd ar daith o oes. Addas ar gyfer oedran 3+ ac wrth gwrs gweddill y teulu!
more info

Map a Chyfarwyddiadau

The Savoy Theatre

Theatr

Savoy Theatre, Church Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BU
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 772467

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Concrete Castles: Britain's War defences of 1940, yn arddangosfa gelf newydd yn…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  0.04 milltir i ffwrdd
 3. Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

  Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes…

  0.06 milltir i ffwrdd
 4. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn…

  0.06 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.09 milltir i ffwrdd
 3. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.14 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.16 milltir i ffwrdd
 6. Tŷ'r dref, sy'n dyddio'n ôl i o leiaf yr 17eg ganrif. Ffasâd gardd frics coch yn arddull…

  0.17 milltir i ffwrdd
 7. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.27 milltir i ffwrdd
 8. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym…

  0.31 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys San Pedr yn Dixton, ar gyrion Mynwy ar hyd Afon Gwy.

  0.84 milltir i ffwrdd
 10. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  0.87 milltir i ffwrdd
 11. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.13 milltir i ffwrdd
 12. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  1.4 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo