Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 13

 1. Cyfeiriad

  School Lane, Govilon, Abergavenny, NP7 9RH

  Ffôn

  01873 831185

  Govilon

  Canolfan Addysg Awyr Agored a Lleoliad Llety yn ne Cymru yw Canolfan Weithgareddau Govilon. Rydym wedi bod yn gweithredu'n falch ers dros 45 mlynedd.

  Ychwanegu Govilon Learning & Activity Centre i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Church Road Wharf, Maes Y Gwartha Road, Gilwern, Monmouthshire, NP7 0EP

  Ffôn

  01873 832340

  Pris

  Amcanbriso £1,047.00i£1,346.00 fesul uned yr wythnos

  Gilwern

  Am hoe sy'n cynnig ymlacio go iawn, rhowch gynnig ar wyliau cwch cul ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, o fewn Parc Cenedlaethol hardd Bannau Brycheiniog.

  Pris

  Amcanbriso £1,047.00i£1,346.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Castle Narrowboats i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Llanfoist Crossing Car Park, Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LP

  Ffôn

  01633 644850

  Llanfoist, Abergavenny

  Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y Mynydd Haearn o Lanfa Llan-ffwyst trwy Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon.

  Ychwanegu Llanfoist Old Railway Crossing i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Old Abergavenny Road,, Goytre, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9DL

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod ymhlith ffermlun sy'n llifo'n yr un modd o gaeau a choedwigoedd bach

  Ychwanegu Goytre Hall Wood i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Llanfoist Crossing Car Park, Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LP

  Ffôn

  01633 644850

  Llanfoist, Abergavenny

  Cerddwch 1.6 milltir ar hyd y gamlas a dychwelyd ar lwybr a mân ffordd.

  Ychwanegu Health Walk - Llanfoist Canal East Walk i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Goytre Hall Wood, Old Abergavenny Road, Goytre, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9DL

  Ffôn

  01633 644850

  Goytre, Abergavenny

  Taith ysgafn 1.8 milltir o gerdded yn dilyn coetir a Chamlas Sir Fynwy a Brycheiniog yng Nglanfa Goetre, i'r de o'r Fenni.

  Ychwanegu 16 Goytre Hall Wood Walk i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Llanover Village Hall, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9HA

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Taith 3 milltir ar droed trwy Barc Llanofer a dychwelyd ar lonydd a thwalpath y gamlas.

  Ychwanegu Health Walk - Llanover Park i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Abergavenny to Pontypool layby, Usk Road, Llanover, Monmouthshire, NP7 9EB

  Ffôn

  01633 644850

  Llanover

  Taith gerdded 7.8 milltir o gwmpas pentref Llanofer ger Y Fenni.

  Ychwanegu 10 Llanover and Out! i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  50 Main Road, Gilwern, Abergavenny, NP7 0AS

  Ffôn

  01873 830240

  Pris

  Amcanbriso £800.00i£1,350.00 fesul uned yr wythnos

  Gilwern

  Mae 'Camlas Mon & Brec' yn cael ei hystyried gan lawer fel y ddyfrffordd fwyaf golygfaol o'r cyfan ac mae'n gorwedd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Beth am archwilio'r ddyfrffordd hardd hon ar un o'n 5 cwch cul.  Ymlaciwch a mwynhewch y…

  Pris

  Amcanbriso £800.00i£1,350.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Road House Narrowboats i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Llanfoist Crossing Car Park,, Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LP

  Ffôn

  01633 644850

  Llanfoist, Abergavenny

  Taith gerdded 2.8 milltir ar hyd y trac beicio i Gofilon ac yn ôl ar hyd y gamlas.

  Ychwanegu Health Walk - Llanfoist Canal West Walk i'ch Taith

 11. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Cyfeiriad

  Hillside Road, Llangattock, CRICKHOWELL, Powys, NP8 1EQ

  Ffôn

  01873 858277

  Pris

  Amcanbriso £1,531.00i£2,443.00 fesul uned yr wythnos

  CRICKHOWELL

  Gwyliau cychod 5 seren ar Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog ym Mannau Brycheiniog. Gwelyau moethus, ystafelloedd cawod coeth, ceginau manylebau uchel, byrdwnwyr gwres canolog a bwa ar gyfer trin cychod hawdd. Mae cychod yn cysgu 2-7 o bobl. Croeso i…

  Pris

  Amcanbriso £1,531.00i£2,443.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Beacon Park Boats Ltd i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Goytre Wharf & Canal Visitor Centre, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EW

  Ffôn

  01873 880516

  Abergavenny

  Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan ymwelwyr brysur a marina ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu.

  Ychwanegu Goytre Wharf & Canal Visitor Centre i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Goytre Wharf & Canal Visitor Centre, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EW

  Ffôn

  01873880899

  Abergavenny

  Yn eistedd ochr yn ochr â Chamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yng Nglanfa Goytre, mae Caffi Penelope yn stop delfrydol ar gyfer bwyd blasus a diodydd adfywiol gyda seddi dan do ac awyr agored.

  Ychwanegu Penelope’s Café i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo