Beth i’w wneud ym Mrynbuga

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 18

 1. Math

  Type:

  Oriel Gelf

  Cyfeiriad

  Llancayo Court, Usk, Monmouthshire, NP15 1HY

  Ffôn

  +44(0) 7725 830195

  Usk

  Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  Ychwanegu Gallery at Home i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Monmouth Road, Usk, Monmouthshire, NP15 1SD

  Ffôn

  01291 672563

  Usk

  Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r golwg y rhan fwyaf o'r amser, ond dim ond aros i chi archwilio'r adfeilion.

  Ychwanegu Usk Castle i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Llangybi Church, Usk Road, Llangybi, Monmouthshire, NP15 1NP

  Ffôn

  01633 644850

  Usk Road, Llangybi

  Taith gerdded 6 milltir o bentref Llangybi i'r de o Frynbuga.

  Ychwanegu 28 Llangybi Circular i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Canolfan Ymwelwyr

  Cyfeiriad

  Llandegfedd Reservoir, New Inn, Usk, Monmouthshire, NP4 0SY

  Ffôn

  01633 373401

  Usk

  Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad hardd a threigl wedi'i thirlunio. Mae gan ei fwyty stylish olygfeydd panoramig o'r gronfa ddŵr a gweithgareddau chwaraeon dŵr ac mae ar agor 7 diwrnod yr wythnos.

  Ychwanegu Llandegfedd Lake & Watersport Centre i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Darparwr Gweithgaredd

  Cyfeiriad

  Old Court Hotel, Symonds Yat West, Ross-On-Wye, Herefordshire, HR9 6DA

  Ffôn

  07811482832

  Ross-On-Wye

  Mae fy 'swyddfa ddyfrllyd' yn cwmpasu dros 86 milltir o afon Gwy lle rwy'n cynnig nofio antur 1k – 7km o nofio antur yn dysgu techneg addysgu a darllen afonydd.

  Mae'r rhan fwyaf o nofio'n cynnwys cerdded i fyny'r banc a nofio yn ôl i lawr yr afon,…

  Ychwanegu Swim Wild i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Gwarchodfa Natur

  Cyfeiriad

  Llanllowell Lane, Coed-Cwner, Llangwm, Usk, Monmouthshire, NP15 1NF

  Ffôn

  01600 740600

  Llangwm, Usk

  Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn defnyddio arferion ffermio traddodiadol sy'n gyfeillgar i fywyd gwyllt

  Ychwanegu Springdale Farm Nature Reserve i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  April House, Coed y paen, Usk, Monmouthshire, NP15 1PT

  Usk

  Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd gwych dros Wentwood Forest a Dyffryn Wysg.

  Ychwanegu April House Garden i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Canolfan Grefft

  Cyfeiriad

  Craft Renaissance Workshops & Gallery, The Parsonage, Kemeys Commander, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

  Ffôn

  01873 880879

  Kemeys Commander, Nr Usk

  Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd wedi'u lleoli mewn cyfadeilad ysgubor wedi'i drawsnewid yn Nyffryn Wysg.

  Ychwanegu Craft Renaissance Workshops & Gallery i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Twyn Square, Usk, Monmouthshire, NP15 1BH

  Ffôn

  01633 644850

  Usk

  Taith gerdded 3.1 milltir ar draciau da o Frynbuga.

  Ychwanegu 11 Usk Lady Hill i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Coedwig neu Goetir

  Cyfeiriad

  Cefn Ila, Llanbadoc, Usk, Monmouthshire, NP15 1PR

  Ffôn

  0330 333 3300

  Usk

  Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach o goetiroedd bychain a thir pori fferm, mae o fewn pellter cerdded i dref hanesyddol Brynbuga.

  Ychwanegu Cefn Ila Woodland i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Amgueddfa

  Cyfeiriad

  The Malt Barn, New Market Stree, Usk, Monmouthshire, NP15 1AU

  Ffôn

  01291 673777

  Usk

  Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  Ychwanegu Usk Rural Life Museum i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Michael and All Angels', Chepstow Road, Gwernesney, Usk, Monmouthshire, NP15 1HE

  Ffôn

  +44 (0)204 520 4458

  Gwernesney, Usk

  Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn gartref i'r clychau hynaf yn Sir Fynwy.

  Ychwanegu St Michael and All Angels', Gwernesney i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Gwarchodfa Natur

  Cyfeiriad

  Bettws Newydd, Usk, Monmouthshire, NP15 1JZ

  Ffôn

  01600 740600

  Usk

  Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd gwyllt.

  Ychwanegu Priory Wood SSSI i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Gleidio

  Cyfeiriad

  The Airfield, Gwernesney, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1HF

  Ffôn

  01291 690536

  Nr Usk

  Clwb aelodau yn mwynhau rhai o'r amodau a'r golygfeydd gorau yn y wlad. Rydym bob amser yn croesawu aelodau newydd neu bobl sy'n chwilio am wers brawf ar gyfer yr achlysur arbennig hwnnw.

  Ychwanegu South Wales Gliding Club i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Golff - 18 twll

  Cyfeiriad

  Woodlake Park Golf & Country Club, Glascoed, Nr Usk, Monmouthshire, NP4 0TE

  Ffôn

  01291 673933

  Nr Usk

  Wedi'i leoli mewn 140 erw yn un o ardaloedd harddaf Gwent, mae Parc Woodlake yn edrych dros gronfa ddŵr ysblennydd Llandegfedd, Bannau Brycheiniog, y Mynydd Du a Dyffryn Wysg.

  Ychwanegu Woodlake Park Golf & Country Club i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St David's Church, Llangeview, Usk, Monmouthshire, NP15 1NF

  Ffôn

  0204 520 4458

  Usk

  Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif, a chyfoeth o waith coed o'r 18fed ganrif

  Ychwanegu St David's Church, Llangeview i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Maes Chwarae Plant

  Cyfeiriad

  Usk Playpark, adjacent to Memorial Hall, Maryport Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1AD

  Maryport Street, Usk

  Parc chwarae ym Mrynbuga.

  Ychwanegu Usk Playpark i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Distyllfa

  Cyfeiriad

  White Hare Distillery, 1 Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1BQ

  Ffôn

  01291 672947

  Usk

  Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  Ychwanegu White Hare Distillery i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo