Wyndcliffe Court

Am

Dyluniwyd yr ardd i fod yn rhan annatod o'r tŷ ac roedd yn gydweithrediad rhwng Eric Francis ac Avray Tipping. Fe'i rhestrir fel gardd eithriadol o 1922 sy'n goroesi heb ei newid. Mae'r ardd yn yr arddull celf a chrefft "Eidaleg." Mae teras palmantog grisiau i lawr i bwll lili gyda ffynnon dolffiniaid a waliau cerrig pellach yn cysylltu hafdy â'r gwahanol lefelau ar y safle serth ar leth. Mae'r gerddi hefyd yn cynnwys topiary cerfluniedig hynafol, gardd suddedig, gerddi muriog, tai gwydr, pyllau, cyrtiau tennis dwbl a choetir lawnt fowlio.

gardd furiog gyda newydd yn 2023 Charles lll coroni murlun Dadeni a chwinllan arbourd cysgodol. Gardd Rhosyn wedi'i chynllunio gan Sarah Price.

Mae'r gerddi ar agor drwy drefniant rhwng Mai a Medi ar gyfer grwpiau o 10+.

Ar gyfer archebion grŵp, e-bostiwch sarah@wyndcliffecourt.com neu ffoniwch 07710 138972 i drefnu eich ymweliad.

Map a Chyfarwyddiadau

Wyndcliffe Court House & Garden School

Gardd

Wyndcliffe Court House & Garden School, Wyndcliffe Court, St. Arvan's, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6EY
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 630027

Amseroedd Agor

Tymor (1 Mai 2024 - 30 Medi 2024)

* The gardens are open by arrangement from May to September for groups of 10+.

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  0.41 milltir i ffwrdd
 2. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  0.93 milltir i ffwrdd
 3. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  1.16 milltir i ffwrdd
 4. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  1.56 milltir i ffwrdd
 1. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  1.81 milltir i ffwrdd
 2. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  1.89 milltir i ffwrdd
 3. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  1.95 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  2 milltir i ffwrdd
 5. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  2.02 milltir i ffwrdd
 6. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  2.02 milltir i ffwrdd
 7. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  2.04 milltir i ffwrdd
 8. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  2.05 milltir i ffwrdd
 9. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  2.07 milltir i ffwrdd
 10. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  2.14 milltir i ffwrdd
 11. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  2.24 milltir i ffwrdd
 12. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  2.37 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo