Castell Roc

Am

Gŵyl flynyddol yw Castell Roc sy'n cael ei chynnal yng Nghastell Cas-gwent. Mwynhewch 13 o berfformiadau gwahanol dros 18 diwrnod ym mis Awst, yn amrywio o wlad i glasurol, & roc i ffync. Mae Castell Roc yn cael ei ganmol a'i gydnabod am ei awyrgylch hamddenol a chilio allan/agos atoch. 

Dydd Iau 10 Awst - TBC

Gwener 11eg Awst - Gŵyl Chwedlau Cymru

Dydd Sadwrn 12 Awst - Wagenni Enfawr

Dydd Sul 13eg Awst - Absolute Bowie a Bootleg Blondie

Dydd Iau 17eg o Awst - Yn ôl i Uffern

Gwener 18 Awst - TBC

Sadwrn 19 Awst - Jason Donovan

Dydd Sul 20 Awst - The Barricade Boys

Dydd Iau 24 Awst - Cardinal Black

Gwener 25 Awst - Bwystfilod Roc

Sadwrn 26 Awst - TBC

Dydd Sul 27 Awst - TBC

Dydd Llun 28 Awst - Hawkwind

Cysylltiedig

Chepstow CastleChepstow Castle (Cadw), ChepstowMae Castell Cas-gwent, sydd wedi ei gadw'n hardd, yn wers hanes mewn carreg. Caer ganoloesol enfawr a nerthol. Lleoliad ysblennydd Afon Gwy. Arddangosfa drawiadol gyda modelau maint bywyd.

Chepstow CastleGroup Visits at Chepstow Castle, ChepstowMae gan Gastell Cas-gwent lawer iawn i'w gynnig i grwpiau o bob maint.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Safle picnic

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau

Nodweddion y Safle

 • Aelod o'r Bwrdd Croeso Rhanbarthol

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Castell Roc Music Festival

Gŵyl Gerdd

Chepstow Castle, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EY
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 627122

Amseroedd Agor

Tymor (10 Awst 2023 - 13 Awst 2023)
Tymor (17 Awst 2023 - 20 Awst 2023)
Tymor (24 Awst 2023 - 28 Awst 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Castell Cas-gwent, sydd wedi ei gadw'n hardd, yn wers hanes mewn carreg. Caer…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  0.2 milltir i ffwrdd
 4. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  0.21 milltir i ffwrdd
 1. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  0.72 milltir i ffwrdd
 2. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  0.94 milltir i ffwrdd
 3. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  1.26 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  1.83 milltir i ffwrdd
 5. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  2.05 milltir i ffwrdd
 6. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  2.13 milltir i ffwrdd
 7. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  3.46 milltir i ffwrdd
 8. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben Gwesty'r Abbey ac yn wreiddiol bu'n…

  3.64 milltir i ffwrdd
 9. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  3.71 milltir i ffwrdd
 10. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd ym 1131 ym mhentref hardd dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Yn…

  3.71 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  3.8 milltir i ffwrdd
 12. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  3.95 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo