Siopa yn Nhrefynwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 10

 1. Math

  Type:

  Siop

  Cyfeiriad

  1 Agincourt Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DZ

  Ffôn

  01600 714848

  Monmouth

  Mae siop groesawgar Bees for development, ychydig oddi ar Sgwâr Agincourt yn Nhrefynwy, yn cynnig amrywiaeth unigryw o anrhegion o fêl a gynhyrchir yn lleol ac Affricanaidd, medd Cymru, cwrw mêl a danteithion i gosmetig naturiol sy'n cynnwys mêl a…

  Ychwanegu Bees for Development i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Siop

  Cyfeiriad

  Wyefield House, The Paddocks, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NP

  Ffôn

  01600 713021

  Monmouth

  Mae Tess yn gweld pwysigrwydd a harddwch geiriau ac, ynghyd â'i chariad at gelf, gan wneud i eiriau hardd ymddangos yn ddilyniant naturiol.

  Ychwanegu Tess Cooling Calligraphy i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Siop - Fferm

  Cyfeiriad

  Mitchel Troy, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4JH

  Ffôn

  01600 496906

  Monmouth

  Yn Siop Fferm Square, yn Nhrefynwy, Gwent, rydym yn defnyddio dulliau organig a thraddodiadol i gynnig cynnyrch fferm eithriadol i gleientiaid, gan gynnwys cig premiwm, wyau, llysiau, hufen iâ, llaeth, siytni, a chyffeithiau ffrwythau.

  Ychwanegu Square Farm Shop i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Siop

  Cyfeiriad

  Troy Pottery, Mitchel Troy, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4HX

  Ffôn

  07812 157133

  Monmouth

  Rwyf wedi cael fy nylanwadu gan Creamware traddodiadol a Silverware hanesyddol ers graddio mewn Serameg o UWE, Bryste. Rwy'n obsesiynol am ffurfiau glân, syml a phwerus.

  Ychwanegu Julie Turner Ceramics, Troy Pottery i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Siop

  Cyfeiriad

  Little Monnow, 20 Drybridge Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5AD

  Ffôn

  07734 657076

  Monmouth

  Celf yw fy angerdd, mae gen i angen ac awydd i "greu". Mae fy ngwaith yn bwysig iawn i mi gan fy mod wirioneddol yn mwynhau creu Contemporary Originals ar gyfer ystod eang o bobl ar gyfer eu cartrefi a'u swyddfeydd.

  Ychwanegu Jan Thompson i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Siop

  Cyfeiriad

  17 Kingswood Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5BX

  Ffôn

  01600 715107

  Monmouth

  Rydw i wedi fy lleoli yn Nhrefynwy ac mae gen i gefndir peirianneg. Cefais fy ysbrydoli i ymgymryd â choediog gan ffrind agos hwyr a oedd yn saer coed meistr a phrinturner.

  Ychwanegu Wye Valley Woodturning i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Siop - Gemwaith

  Cyfeiriad

  10 Troy Gardens, Monmouth, Monmouthshire

  Ffôn

  01600 772140

  Monmouth

  Mae pensaernïaeth gain tref Trefynwy a harddwch naturiol y cefn gwlad o'i chwmpas yn cynnig ffynhonnell ysbrydoliaeth gyson.

  Ychwanegu Fiona Cran Jewellery i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Cynhyrchydd Bwyd a Diod Lleol

  Cyfeiriad

  Lone Lane, Penallt, Monmouth, NP25 4AJ

  Ffôn

  01600 888152

  Penallt

  Mae'r fferm wedi'i lleoli yn Nyffryn Gwy hardd rhwng Trefynwy a Chas-gwent ac mae wedi bod yn fusnes teuluol ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Mae'r fferm yn ymestyn i ychydig dros naw deg erw ac mae'n borfa barhaol i gyd. Archebwch o'n gwefan i'w…

  Ychwanegu Cherry Orchard Farm i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Siop - Fferm

  Cyfeiriad

  64 Monnow Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EN

  Ffôn

  01600 712372

  Monmouth

  Mae Fingal Rock yn fewnforwyr a masnachwyr gwinoedd cain sy'n cynnwys detholiad eclectig o bob cwr o'r byd.

  Ychwanegu Fingal Rock i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Delicatessen

  Cyfeiriad

  The Marches Delicatessen, Chippenham House, 102 Monnow Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EQ

  Ffôn

  (01600) 228 090

  102 Monnow Street, Monmouth

  Mae'r delicatessen yn arddangos detholiad o fwydydd crefftus cain yn ogystal â rhai hoff gwrw, gwinoedd a gwirodydd o bob rhan o Sir Fynwy a rhanbarth y Gororau. Mae'r rhan fwyaf o'n bwyd yn dod yn uniongyrchol gan gynhyrchwyr.

  Ychwanegu The Marches Delicatessen i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo