Siopa yn Nhrefynwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 12

 1. Math

  Type:

  Cynhyrchydd Bwyd a Diod Lleol

  Cyfeiriad

  Lone Lane, Penallt, Monmouth, NP25 4AJ

  Ffôn

  01600 888152

  Penallt

  Mae'r fferm wedi'i lleoli yn nyffryn hardd Gwy rhwng Mynwy a Chas-gwent ac wedi bod yn fusnes teuluol ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Mae'r fferm yn ymestyn i ychydig dros naw deg erw ac mae'r holl dir pori parhaol. Archebwch o'n gwefan i'w danfon…

  Ychwanegu Cherry Orchard Farm i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Cynhyrchydd Bwyd a Diod Lleol

  Cyfeiriad

  Mill House, Upper Redbrook, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4LL

  Ffôn

  01600 714323

  Monmouth

  Mae ein Gwenyn ni wedi eu lleoli yn dymhorol ar hyd ffin Cymru gan ddilyn Afon Gwy bron i gan milltir o'i tharddle ar Weundir y Grug uwchben Cwm Elan i'r Môr yng Nghas-gwent.

  Ychwanegu Wye Valley Apiaries i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Celf ac anrhegion celf ar-lein lleol

  Cyfeiriad

  Llandishty Farm, The Hendre, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NL

  Ffôn

  01600 780460

  Monmouth

  Dwi'n dylunio ac yn gwneud gemwaith tecstiliau, gan weithio o fy stiwdio yng nghefn gwlad Sir Fynwy.

  Ychwanegu Louise Lovell Jewellery i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Siop

  Cyfeiriad

  Little Monnow, 20 Drybridge Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5AD

  Ffôn

  07734 657076

  Monmouth

  Celf yw fy angerdd, mae gen i angen ac awydd i "greu". Mae fy ngwaith yn bwysig iawn i mi gan fy mod wirioneddol yn mwynhau creu Contemporary Originals ar gyfer ystod eang o bobl ar gyfer eu cartrefi a'u swyddfeydd.

  Ychwanegu Jan Thompson i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Siop

  Cyfeiriad

  1 Agincourt Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DZ

  Ffôn

  01600 714848

  Monmouth

  Mae Gwenyn ar gyfer siop groesawu datblygiad, sydd newydd oddi ar Sgwâr Agincourt yn Nhrefynwy, yn cynnig amrywiaeth unigryw o anrhegion o fêl Affricanaidd a gynhyrchwyd yn lleol, medd Cymreig, cwrw mêl a danteithion i golur naturiol yn cynnwys mêl…

  Ychwanegu Bees for Development i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Siop

  Cyfeiriad

  17 Kingswood Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5BX

  Ffôn

  01600 715107

  Monmouth

  Rydw i wedi fy lleoli yn Nhrefynwy ac mae gen i gefndir peirianneg. Cefais fy ysbrydoli i ymgymryd â choediog gan ffrind agos hwyr a oedd yn saer coed meistr a phrinturner.

  Ychwanegu Wye Valley Woodturning i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Siop - Fferm

  Cyfeiriad

  64 Monnow Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EN

  Ffôn

  01600 712372

  Monmouth

  Rydym yn stocio'r cynnyrch canlynol a wnaed yn Sir Fynwy:

  Cwrw Bragdy Kingstone

  Seidr Tŷ Gwyn

  Gwin Cwm Mynwy

  Mêl Dyffryn Gwy

  Ychwanegu Fingal Rock i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Siop - Gemwaith

  Cyfeiriad

  10 Troy Gardens, Monmouth, Monmouthshire

  Ffôn

  01600 772140

  Monmouth

  Mae pensaernïaeth gain tref Trefynwy a harddwch naturiol y cefn gwlad o'i chwmpas yn cynnig ffynhonnell ysbrydoliaeth gyson.

  Ychwanegu Fiona Cran Jewellery i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Siop

  Cyfeiriad

  Wyefield House, The Paddocks, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NP

  Ffôn

  01600 713021

  Monmouth

  Mae Tess yn gweld pwysigrwydd a harddwch geiriau ac, ynghyd â'i chariad at gelf, gan wneud i eiriau hardd ymddangos yn ddilyniant naturiol.

  Ychwanegu Tess Cooling Calligraphy i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Delicatessen

  Cyfeiriad

  The Marches Delicatessen, Chippenham House, 102 Monnow Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EQ

  Ffôn

  (01600) 228 090

  102 Monnow Street, Monmouth

  Mae'r delicatessen yn arddangos detholiad o fwydydd crefftus cain yn ogystal â rhai hoff gwrw, gwinoedd a gwirodydd o bob rhan o Sir Fynwy a rhanbarth y Gororau. Mae'r rhan fwyaf o'n bwyd yn dod yn uniongyrchol gan gynhyrchwyr.

  Ychwanegu The Marches Delicatessen i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Siop

  Cyfeiriad

  Troy Pottery, Mitchel Troy, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4HX

  Ffôn

  07812 157133

  Monmouth

  Rwyf wedi cael fy nylanwadu gan Creamware traddodiadol a Silverware hanesyddol ers graddio mewn Serameg o UWE, Bryste. Rwy'n obsesiynol am ffurfiau glân, syml a phwerus.

  Ychwanegu Julie Turner Ceramics, Troy Pottery i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Siop - Fferm

  Cyfeiriad

  Mitchel Troy, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4JH

  Ffôn

  01600 496906

  Monmouth

  Yn Siop Fferm Sgwâr, yn Nhrefynwy, Gwent, rydym yn defnyddio dulliau organig a thraddodiadol i gynnig cynnyrch fferm eithriadol i gleientiaid, gan gynnwys cig premiwm, wyau, llysiau, hufen iâ, llefrith, siytni, a gwarchodfeydd ffrwythau.

  Ychwanegu Square Farm Shop i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo