Road House Narrowboats
 • Road House Narrowboats
 • Road House Narrowboats

Am

Llogi gwyliau cychod cul ar Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog

Mae 'Camlas Mon & Brec' yn cael ei hystyried gan lawer fel y ddyfrffordd fwyaf golygfaol o'r cyfan ac mae'n gorwedd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Beth am archwilio'r ddyfrffordd hardd hon ar un o'n 5 cwch  cul. Ymlaciwch a mwynhewch y golygfeydd wrth grynu'r gamlas ar naill ai gwyliau byr neu wythnos .

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
5
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Gilwern Countess£800.00 fesul uned yr wythnos
Gilwern Duchesso£970.00 i £1,350.00 fesul uned yr wythnos
Gilwern Lady£800.00 fesul uned yr wythnos
Gilwern Queeno£940.00 i £1,320.00 fesul uned yr wythnos
GilwernPrincess£800.00 fesul uned yr wythnos

*£800 - £1600 for week hire.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo: Gilwern Duchess

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Cawod

Cyfleusterau'r Eiddo: Gilwern Lady

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Cawod

Cyfleusterau'r Eiddo: Gilwern Queen

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Bath
 • Cawod

Cyfleusterau'r Eiddo: GilwernPrincess

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Cawod

Map a Chyfarwyddiadau

Road House Narrowboats

50 Main Road, Gilwern, Abergavenny, NP7 0AS
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 830240

Ffôn07917016024

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  0.62 milltir i ffwrdd
 2. Archwiliwch weddillion Gwaith Haearn Clydach yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gyda…

  1.38 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.79 milltir i ffwrdd
 4. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  2.03 milltir i ffwrdd
 1. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.23 milltir i ffwrdd
 2. Saif Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu Bwll yr Efail, ger Pwll…

  2.48 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  2.59 milltir i ffwrdd
 4. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  3.05 milltir i ffwrdd
 5. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  3.07 milltir i ffwrdd
 6. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  3.07 milltir i ffwrdd
 7. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  3.16 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  3.2 milltir i ffwrdd
 9. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  3.27 milltir i ffwrdd
 10. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  3.28 milltir i ffwrdd
 11. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  3.29 milltir i ffwrdd
 12. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  3.29 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo