Croeso i Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Wentwood Forest

Unwaith yn rhan o dir hela Castell Cas-gwent, mae Coed-gwent yn cynnig teithiau cerdded gyda…

Untapped Brewery

Yma yn Untapped Brewing rydym yn creu rhai cwrw go iawn nerthol, i chi fwynhau gartref neu yn eich…

@robertmintonphotography St Marys Tintern

Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben Gwesty'r Abbey ac yn wreiddiol bu'n…

Usk Castle

Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r golwg…

Gallery at Home

Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

Black Rock Picnic Site

Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw Safle Picnic y Graig Ddu.

Church of St Stephen & St Tathan

Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

Grosmont Castle

Olion sylweddol o gastell Hubert de Burgh yn y drydedd ganrif ar ddeg, a godwyd ar fwnt cynharach.…

Wye Valley Arts Centre

Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn amgylchedd…

Goytre Wharf

Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan ymwelwyr brysur a…

Monmouth Methodist Church

Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd" pensaernïol…

Borough Theatre

Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli reit yng nghanol tref farchnad…

Abbey Tintern Furnace

Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r 17eg…

Hen Gwrt Moated Site

Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar ddeg a'r…

Birch Tree Well

Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a nentydd

Roman Legionary Museum Caerleon

Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn alltudiad pellaf…

Goodrich castle

Dewch i ail-fyw hanes cythryblus Castell Goodrich gyda'n sain rydd ac yna dringo i'r brwydrau am…

St Nicholas Church Trellech

Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng Trefynwy a…

Cornwall House

Tŷ'r dref, sy'n dyddio'n ôl i o leiaf yr 17eg ganrif. Ffasâd gardd frics coch yn arddull Queen…

Tretower Court and Castle

Adfer tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr Roger Vaughan yn…

Linda Vista Gardens

Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad hawdd i…

Abergavenny Castle

Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y castell ar…

National Trust - Path through Coed-y-Bwnydd bluebells

Coed y Bwnydd yw'r bryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd â'i chyflwr gorau yn Sir Fynwy, ac mae hanes…

Eagle's Nest Viewpoint

Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog hynafol a…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Strictly Come Dancing Stars Appearing at Celtic Manor

Treuliwch y penwythnos gyda'n sêr Strictly Come Dancing Resort yn y gwesty godidog 5* Celtic Manor…

Agoriadau

Tymor

14th Ebrill 2023

Tymor

15th Ebrill 2023

Tymor

16th Ebrill 2023
Humble by Nature

Rhowch gynnig ar wneud print cyanotype, y print glas Fictoraidd gwreiddiol, yn y gweithdy…

Agoriadau

Tymor

21st Mai 2023

Tymor

18th Mehefin 2023

Tymor

22nd Gorffennaf 2023
Abergavenny Writing Festival

Darlleniadau, sgyrsiau, gweithdai ac ysgrifennu gweithgareddau i bawb yng Ngŵyl Ysgrifennu'r Fenni.

Agoriadau

Tymor

21st Ebrill 2023-22nd Ebrill 2023
Learn to spin sheep wool at Humble by Nature Kate Humble's farm

Dysgwch sut i droelli gwlân defaid yn y cwrs nyddu ymarferol hwn gyda Helen Hickman o Nellie & Eve.

Agoriadau

Tymor

26th Mai 2023

Tymor

7th Hydref 2023
Crickhowell Walking Festival

Wythnos o deithiau tywysedig i bob oed a gallu yn y Mynydd Du a'r cyffiniau - rhan o Barc…

Agoriadau

Tymor

4th Mawrth 2023-12th Mawrth 2023
start a smallholding at humble by nature kate humble's farm

Mae'r cwrs Gwyll gan Natur Tyddyn i Ddechreuwyr yn lle gwych i ddechrau os ydych chi'n meddwl cadw…

Agoriadau

Tymor

15th Ebrill 2023

Tymor

10th Mehefin 2023

Tymor

30th Mehefin 2023
Dean Peckett

Do you have (or have you thought of getting) some cloches and/or coldframes, a polytunnel and/or…

Agoriadau

Tymor

11th Chwefror 2023
Chepstow Show

Cynhelir Sioe Cas-gwent ar yr ail ddydd Sadwrn ym mis Awst @ Chepstow Racecourse.Mae adrannau'n…

Agoriadau

Tymor

12th Awst 2023
Devauden Festival

Mae Gŵyl Devauden wedi bod yn rhedeg ers 2010 ac mae'n ddigwyddiad addas i deuluoedd sydd wedi ei…

Agoriadau

Tymor

26th Mai 2023-28th Mai 2023
Crafts

Paratowch ar gyfer Diwrnod Sant Ffolant drwy gynllunio cerdyn wedi'i ysbrydoli gan lovespoon…

Agoriadau

Tymor

11th Chwefror 2023
Gwent Wildlife Trust

Sgwrs Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent

Agoriadau

Tymor

20th Chwefror 2023
Mania: The ABBA tribute at The Blake Theatre Monmouth

Yn uniongyrchol o West End Llundain, mae MANIA yn cael ei dderbyn fel sioe deyrnged rhif un ABBA y…

Agoriadau

Tymor

11th Tachwedd 2023
climate change garden at Humble by Nature Kate Humble's farm

Mae'r cwrs Garddio Newid Hinsawdd hwn yn ddelfrydol ar gyfer pob garddwr sydd eisiau adeiladu…

Agoriadau

Tymor

16th Ebrill 2023
Elvis outdoor theatre

Dewch â blanced neu gadair wersylla a gwylio Elvis ar sgrin sinema enfawr o dan y sêr. Mae hyn yn…

Agoriadau

Tymor

12th Mai 2023
Dubs at the Castle

Mae Dubs yn y Castell yn benwythnos gwersylla teuluol llawn hwyl, a ddaeth â chi gan selogion VW

Agoriadau

Tymor

13th Gorffennaf 2023-16th Gorffennaf 2023
Bronwen Lewis comes to The Blake Theatre

Mae Bronwen Lewis yn gantores/gyfansoddwraig Gymraeg sydd wedi dod yn synfyfyrio TikTok gyda'i…

Agoriadau

Tymor

3rd Mawrth 2023
Strictly Come Dancing Stars Appearing at Celtic Manor

Treuliwch y penwythnos gyda sêr Strictly Come Dancing Resort yn y gwesty godidog 5* Celtic Manor yn…

Agoriadau

Tymor

14th Gorffennaf 2023

Tymor

15th Gorffennaf 2023

Tymor

16th Gorffennaf 2023
View over South Gardens, Veddw

Dyddiau agored ar gyfer Gardd Tŷ Veddw yn 2022.

Agoriadau

Tymor

4th Mehefin 2023

Tymor

18th Mehefin 2023

Tymor

2nd Gorffennaf 2023

Tymor

16th Gorffennaf 2023

Tymor

6th Awst 2023

Tymor

20th Awst 2023

Tymor

3rd Medi 2023

Tymor

17th Medi 2023
Build a dry stone wall at Humble by Nature Kate Humble's farm

Dysgwch sut i adeiladu wal gerrig sych yn y cwrs waliau cerrig sych rhagarweiniol hwn.

Agoriadau

Tymor

22nd Gorffennaf 2023
Lionel Richie

Paratowch i barti All Night Long wrth i'r arwr pop rhyngwladol Lionel Richie fynd i Gae Ras…

Agoriadau

Tymor

30th Mehefin 2023
Weave a willow pheasant or chicken at Humble by Nature Kate Humble's farm

Dysgwch sut i blethu cyw iâr ffesant helyg neu iâr helyg gyda Helyg Wyldwood.

Agoriadau

Tymor

28th Hydref 2023
Raku pottery at Humble by Nature Kate Humble's farm

Yn y cwrs Raku Pottery hanner diwrnod hwn byddwch yn dysgu sut i wydro a thanio'ch pot eich hun,…

Agoriadau

Tymor

21st Mai 2023

Tymor

18th Mehefin 2023

Tymor

18th Mehefin 2023
Richard Jones Magician

Mae'n cael ei adnabod fel 'Y ILLUSIONIST MILWROL' ac mae'n cynrychioli'r gorau mewn CUTTING EDGE…

Agoriadau

Tymor

29th Ebrill 2023
6 Nations Raceday

Mwynhewch ddyddiau gwych yn rasio ac yna gwylio Cymru yn erbyn Lloegr yn y 6 Nations LIVE ar…

Agoriadau

Tymor

25th Chwefror 2023

Uchafbwyntiau Llety

Hidden Valley Yurts

Paciwch eich bagiau, casglwch eich teulu a'ch ffrindiau a dewch i glampio ar wyliau yurt yn Hidden…

2 Ancre Hill Cottages

Dewch i aros yn ein bwthyn 3 ystafell wely sydd newydd ei adnewyddu yn edrych dros y winllan, o…

Swanmeadow Holiday Cottages

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn ein fferm Holiday Cottages sy'n rhan o fferm Panty-goitre,…

Night Sky

Safle bach cyfeillgar gyda chawod a bloc toiledau. Dim ond 300yds i ffwrdd yn y pentref yw'r siop…

New Court Inn

Ar ôl prynu The New Court Inn ym mis Tachwedd 2012, mae'r perchnogion wedi adfer y dafarn yn ôl i'w…

The Olway

Gyda 9 ystafell wely ensuite, bwyty 80 sedd, gardd gwrw, Real Ales, a lleoliad perffaith yn y wlad…

Franky's Hideout

Croeso i Hideout Franky Mae gan y cwt bugeiliaid hardd hwn bopeth y gallech chi ei ddymuno amdano!

Treowen

Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r golygfeydd…

Tintern Abbey Cottage has a fabulous location opposite the Abbey in the stunning Wye Valley

Gyferbyn ag Abaty Tyndyrn. Cysgu 6 (3 ystafell wely, 2 ystafell ymolchi) w/ whirlpool bath, 37"…

Ty Hotel

Mwynhewch amgylchoedd cyfforddus a chroeso cynnes yn Ngwesty House, Hampton gan Hilton gynt ac sydd…

The Coach House Cottages

Bythynnod y Coach House Tai gwyliau hunanarlwyo bendigedig yn amgylchoedd heddychlon delfrydol…

Gwyn Deri Bed and Breakfast

Cyrraedd at groeso cynnes a chyfeillgar, ychwanegwch noson heddychlon, brecwast calon, a mwynhau'r…

Larchfield Grange Exterior

Mae Larchfield Grange yn dŷ moethus â 4 ystafell wely sydd wedi'i leoli yn nhref farchnad quaint Y…

Castle Narrowboats

Am hoe sy'n cynnig ymlacio go iawn, rhowch gynnig ar wyliau cwch cul ar Gamlas Sir Fynwy ac…

Wood Cottage

Roedd chwe bwthyn gwyliau moethus yn nythu yng nghefn gwlad Sir Fynwy delfrydol ar ffin Cymru, gyda…

The Willows Double Bedroom

Mae'r Helygen yn dŷ gwledig tawel sy'n cael ei sugno i ffwrdd ar ddiwedd pentrefan bach preifat, a…

Tintern Old Rectory

Wedi'i leoli yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy, gydag Abaty hudolus Tyndyrn daith…

Lake House Decking

Croeso i'n cartref gwyliau hunanarlwyo moethus newydd. Wedi'i amgylchynu gan gefn gwlad hardd, gyda…

The Wye Valley Hotel

Lleolir Gwesty Dyffryn Gwy mewn ardal o brydferthwch naturiol syfrdanol yn Nhyndyrn yng nghanol…

Abergavenny Premier Inn

P'un a ydych chi'n heiciwr, yn feiciwr neu'n hoff o fyd natur, mae ein gwesty Premier Inn Y Fenni…

GreenMan Backpackers Ltd

Hostel / gwesty yng nghanol tref Cas-gwent, arlwyo i heicwyr cefn, teuluoedd, twristiaid sydd…

Swallows Nest Front

Bwthyn hunanarlwyo 2 filltir yn unig o ganol y Fenni (y Porth i Gymru), ardal â bwytai gwych a…

The Sloop Inn

Mae gennym bedair ystafell westai gyfforddus sydd i gyd wedi eu haddurno yn ddiweddar ac yn cynnig…

apple tree cabin

Mae'r Ardd Furiog Gudd wedi'i lleoli o fewn cefn gwlad hardd Trefynwy, Dyffryn Gwy, Cymru. Mae ein…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo