Croeso i Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

View from Gray Hill, Wentwood

Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn werth yr…

Ancre Hill Vineyard

Gwinllan ifanc, deuluol sy'n rhedeg ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

Tintern Abbey

Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd ym 1131 ym mhentref hardd dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Yn rhyfeddol o…

Wye Valley Arts Centre

Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn amgylchedd…

St Nicholas Church Trellech

Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng Trefynwy a…

Black Rock seat and map

Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw ardal bicnic Blackrock.

Reflecting Pool at Veddw. Copyright Charles Hawes

Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd o waith…

Big Pit Museum

Darganfyddwch dreftadaeth lofaol gyfoethog Cymru yn yr amgueddfa ryngweithiol arobryn hon wedi'i…

Usk Castle

Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r golwg…

Monmouth Castle

Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn dyddio i…

The Alma

Cysgodd mawr i'r de-orllewin sy'n wynebu gardd, coed anghyffredin, wisteria, rhosod a llwyni…

High Glanau

Mae High Glanau Manor wedi'i gosod mewn deuddeg erw o gerddi cain, a ddyluniwyd gan H. Avery…

Monmouth Priory

Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

Tintern Abbey from Devil's Pulpit

Un o'r golygfeydd mwyaf trawiadol yn Nyffryn Gwy, Devil's Pulpit sy'n edrych dros Abaty Tyndyrn &…

Nant Y Bedd Garden

Mae Nant y Bedd yn ardd organig 6.5 erw a choetir sy'n 1200 troedfedd i fyny yn y Mynydd Du ym…

St Peter's Church

Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig tu allan…

Monmouth Methodist Church

Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd" pensaernïol…

Glebe House

Ewch i ardd Glebe House.

Treowen

Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r golygfeydd…

Fourteen Locks Visitor Centre

Mae canolfan Camlas y Pedwar Loc ar ddeg ar fraich Crumlin o gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu. Mae'r…

Caerleon Roman Fortress and Baths

Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng Awstaidd ym…

Nelson Gardens

Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd Gwener yn…

Rogiet Countryside Park

Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Fynwy.

National Trust - Path through Coed-y-Bwnydd bluebells

Coed y Bwnydd yw'r bryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd â'i chyflwr gorau yn Sir Fynwy, ac mae hanes…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Strictly Come Dancing Stars Appearing at Celtic Manor

Treuliwch y penwythnos gyda sêr Strictly Come Dancing Resort yn y gwesty godidog 5* Celtic Manor yn…

Agoriadau

Tymor

14th Gorffennaf 2023

Tymor

15th Gorffennaf 2023

Tymor

16th Gorffennaf 2023
Snowdrop Open days - Wye Valley Sculpture Garden

Snowdrop Open days. Gardd ar agor i weld arddangosfa a cherfluniau hardd Snowdrop. Cynhesu…

Agoriadau

Tymor

3rd Chwefror 2023

Tymor

4th Chwefror 2023

Tymor

5th Chwefror 2023

Tymor

10th Chwefror 2023

Tymor

11th Chwefror 2023

Tymor

12th Chwefror 2023

Tymor

17th Chwefror 2023

Tymor

18th Chwefror 2023

Tymor

19th Chwefror 2023
Elvis outdoor theatre

Dewch â blanced neu gadair wersylla a gwylio Elvis ar sgrin sinema enfawr o dan y sêr. Mae hyn yn…

Agoriadau

Tymor

12th Mai 2023
Christmas

Grinchmas Llawen! Ymunwch â ni i ymweld â Siôn Corn, mwynhau te prynhawn Nadoligaidd, helfa anrheg…

Agoriadau

Tymor

10th Rhagfyr 2022

Tymor

17th Rhagfyr 2022

Tymor

22nd Rhagfyr 2022

Tymor

23rd Rhagfyr 2022
George Ezra (credit Adam Scarborough)

Bydd y siart-topper pop George Ezra yn mynd i Gae Ras Cas-gwent am benwythnos arbennig o…

Agoriadau

Tymor

2nd Gorffennaf 2023
Christmas Day Lunch

Cinio Dydd Nadolig

Agoriadau

Tymor

25th Rhagfyr 2022
Disco

Disgo dydd Gwener Nadoligaidd ar Ystâd Gwlad Rhaglan.

Agoriadau

Tymor

9th Rhagfyr 2022

Tymor

16th Rhagfyr 2022
Skirrid Mountain Inn

Plygain yn syth i mewn i'r hela ysbrydion ar Sul sinistr Helfa ysbrydion yn The Skirrid Inn ac yn…

Agoriadau

Tymor

29th Ionawr 2023

Tymor

12th Mawrth 2023

Tymor

26th Mawrth 2023
Santa on a speedboat at Llandegfedd Lake

Gweler Siôn Corn yn cyrraedd drwy speedboat a mwynhau brunch blasus wrth i chi aros yn tanio'r dyn…

Agoriadau

Tymor

10th Rhagfyr 2022-11th Rhagfyr 2022

Tymor

17th Rhagfyr 2022-18th Rhagfyr 2022
Mania: The ABBA tribute at The Blake Theatre Monmouth

Yn uniongyrchol o West End Llundain, mae MANIA yn cael ei dderbyn fel sioe deyrnged rhif un ABBA y…

Agoriadau

Tymor

11th Tachwedd 2023
Fermented pineapple drink tepache

Darganfyddwch sut i wneud eich diod te eplesedig iawn eich hun (kombucha!) gartref

Agoriadau

Tymor

29th Ionawr 2023

Tymor

19th Chwefror 2023
Chris McCausland

Seren y perfformiad amrywiaeth brenhinol, a fyddwn i'n dweud celwydd wrthoch chi?, ydw i wedi cael…

Agoriadau

Tymor

16th Ebrill 2023
Richard Jones Magician

Mae'n cael ei adnabod fel 'Y ILLUSIONIST MILWROL' ac mae'n cynrychioli'r gorau mewn CUTTING EDGE…

Agoriadau

Tymor

29th Ebrill 2023
Journeying group in the Wye Valley.

O faes parcio'r Hen Orsaf ym Mrogweir, cerddwn yn ysbryd pererindod trwy Ddyffryn hyfryd Gwy.

Agoriadau

Tymor

10th Rhagfyr 2022
Oh What A Night!

O AM NOSON! yn mynd â chi yn ôl mewn amser ar daith gerddorol trwy yrfa anhygoel Frankie Valli &…

Agoriadau

Tymor

31st Mawrth 2023
Llwyn Celyn

Ymunwch â ni am ddiwrnod agored yr ŵyl am ddim yn Llwyn Celyn yn y Mynydd Du

Agoriadau

Tymor

2nd Rhagfyr 2022-5th Rhagfyr 2022
The Crucible

Mae helfa wrachod yn dechrau ym mharadwy swynol Arthur Miller o bŵer gydag Erin Doherty (Y Goron) a…

Agoriadau

Tymor

26th Ionawr 2023
Llanvihangel Court Christmas

Dathlwch y Nadolig yn Llys Llanvihangel ar gyfer ein ffair Nadolig 10fed flynyddol. Bydd tanau log…

Agoriadau

Tymor

10th Rhagfyr 2022-11th Rhagfyr 2022
Made In Tennessee Text

The soundtrack of American Country

Agoriadau

Tymor

2nd Chwefror 2023
Daniel Morden

Bydd Daniel Morden, y storïwr byd enwog o'r Fenni, yn ein diddanu a'n hyswirio gyda hanesion o'i…

Agoriadau

Tymor

10th Rhagfyr 2022
Musicians playing guitar, drums and singing, white text reading The History of Rock

The History of Rock is a celebration of ROCK music through the decades.

Agoriadau

Tymor

21st Ionawr 2023
Beauty and the Beast ballet

Wedi'i osod i sgôr glasurol syfrdanol bydd y cynhyrchiad hwn yn arddangos coreograffi newydd gan y…

Agoriadau

Tymor

10th Rhagfyr 2022
The Nutcracker on our big screen

Ymunwch â Clara mewn parti hyfryd Noswyl Nadolig sy'n dod yn antur hudolus unwaith y bydd pawb…

Agoriadau

Tymor

8th Rhagfyr 2022
Strictly Come Dancing Stars Appearing at Celtic Manor

Treuliwch y penwythnos gyda'n sêr Strictly Come Dancing Resort yn y gwesty godidog 5* Celtic Manor…

Agoriadau

Tymor

14th Ebrill 2023

Tymor

15th Ebrill 2023

Tymor

16th Ebrill 2023

Uchafbwyntiau Llety

GreenMan Backpackers Ltd

Hostel / gwesty yng nghanol tref Cas-gwent, arlwyo i heicwyr cefn, teuluoedd, twristiaid sydd…

Tintern Old Rectory

Wedi'i leoli yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy, gydag Abaty hudolus Tyndyrn daith…

Cefn Tilla Court

Arhoswch ar dir tŷ gwledig prydferth o'r 17eg ganrif yng nghanol Sir Fynwy. Mae pum eiddo…

Little Barn

Hyfryd wedi trosi ysgubor i 2 berson - wedi'i gosod yn ei gardd breifat ei hun gyda golygfeydd…

Treowen

Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r golygfeydd…

Front view of Blackthorn Lodge showing the lounge patio doors, front door and patio garden area with garden furniture including a table, 4 chairs, par

Cosy 4 ystafell wely (byngalo) llety gydag ardal chwarae, ardal storio beiciau a sauna preifat.…

Half Moon Hotel

Mae'r Hanner Lleuad yn Dafarn Gymreig draddodiadol, a adeiladwyd yn wreiddiol fel dau fwthyn gwaith…

Old Pandy Inn & Black Mountain Bunkhouse

Mae Byncws y Mynydd Du yn cysgu uchafswm o 24 o bobl a gellir ei rannu'n 3 ystafell ar wahân sy'n…

Hardwick Farm

Wedi'i leoli yn nyffryn hardd a llonydd Brynbuga a chyda golygfeydd panoramig o'r Mynydd Du, rydym…

Glen Yr Afon

Ar gyrion yr hen dref farchnad hyfryd hon, mae Glen Yr Afon, fila Fictoraidd unigryw, yn cynnig yr…

Llancayo Windmill

Mae Melin Wynt Llancayo yn enciliad gwyliau hunan-arlwyo moethus a adnewyddwyd yn ddiweddar, wedi'i…

Abergavenny Hotel

Wedi'i leoli'n agos at ganol tref farchnad hanesyddol Y Fenni, mae Gwesty'r Fenni yn cynnig llety…

Oak Cottage, Broadley Farm Cottages

Lleolir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'r ardal hon yn wych ar gyfer cerdded, merlod…

Courtyard Studio

Mae Stiwdio'r Cwrt yn fflatiau hunanarlwyo ar gyfer dau yng nghanol Trefynwy Sioraidd. Mae'n edrych…

The Riverside Hotel

Rydym yn cynnig croeso cynnes i bartïon hyfforddwyr yng Ngwesty Riverside yn Nhrefynwy

Welsh Gatehouse

Mae Porthdy Cymru yn foethusrwydd, eiddo cyfnod sydd wedi ennill gwobrau ac sydd yn addas ar gyfer…

The Three Tuns

Tafarn o'r 16eg Ganrif yw'r Tri Twns a leolir wrth ymyl y Castell yn nhref hanesyddol Cas-gwent…

The Wain House Bunkbarn

Llety grŵp yn yr Ysgubor, The Wain House.Roedd yr hen ysgubor garreg hon yn arfer cartrefu cert y…

The Greyhound Inn Llantrisant

Mae'r Greyhound yn dafarn wledig draddodiadol, wedi'i lleoli o fewn Dyffryn Wysg hardd, sy'n cynnig…

Wye Valley Holiday Cottages

Dewis eang o eiddo diddorol sy'n cysgu rhwng 2 a 50 ar hyd Dyffryn Gwy Mynyddoedd Duon Bannau…

The Angel Hotel

Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r…

Lake House Decking

Croeso i'n cartref gwyliau hunanarlwyo moethus newydd. Wedi'i amgylchynu gan gefn gwlad hardd, gyda…

Caban Bryn Arw

Cwt bugail trawiadol wedi nythu ym mynyddoedd Duon De Cymru.

Orchard Wagon

Mae Highlands Campsite yn guddfan berffaith ond eto gyda golygfeydd godidog ar draws y dyffryn.…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo