Croeso i Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Humble by Nature is Kate Humble's working farm

Darganfyddwch y bywyd gwledig yn Humble gan Natur, fferm Kate Humble. Cymerwch ran mewn blwyddyn…

White Castle

Gosod olion ffosedig o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelu'n…

Chepstow Racecourse

Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a phedigri rasio…

Abergavenny Castle

Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y castell ar…

Black Rock Fishermen

Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn gwahodd pawb…

Pentwyn Farm

Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd mwyaf o…

Goodrich castle

Dewch i ail-fyw hanes cythryblus Castell Goodrich gyda'n sain rydd ac yna dringo i'r brwydrau am…

Monmouth Castle

Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn dyddio i…

Chepstow Museum

Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a fu ar un…

Gallery at Home

Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

Melville Centre

Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

Linda Vista Gardens

Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad hawdd i…

St Arvans Church

Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y meudwy St.…

St Nicholas Church Trellech

Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng Trefynwy a…

Church of St Stephen & St Tathan

Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

Chepstow Castle

Mae Castell Cas-gwent, sydd wedi ei gadw'n hardd, yn wers hanes mewn carreg. Caer ganoloesol enfawr…

Woodhaven

Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o 2/3 erw a…

Glebe House

Ewch i ardd Glebe House.

Walking down the Sugarloaf

Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau Brycheiniog…

Gwernesney Church Andy Marshall

Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn gartref i'r…

Skenfrith Castle

Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.

Chepstow Old Wye Bridge

Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf (1780-1830) o…

Abbey Mill

Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle melin…

Wentwood Forest

Unwaith yn rhan o dir hela Castell Cas-gwent, mae Coed-gwent yn cynnig teithiau cerdded gyda…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Ancher M Will he round the Point 1879-80

Dewch i ddarganfod byd celf newydd rhyfeddol ar-lein, wrth i ni archwilio paentiadau o ogledd…

Agoriadau

Tymor

25th Ionawr 2023-5th Ebrill 2023
Dean Peckett

Do you have (or have you thought of getting) some cloches and/or coldframes, a polytunnel and/or…

Agoriadau

Tymor

11th Chwefror 2023
Chepstow Show

Cynhelir Sioe Cas-gwent ar yr ail ddydd Sadwrn ym mis Awst @ Chepstow Racecourse.Mae adrannau'n…

Agoriadau

Tymor

12th Awst 2023
Strictly Come Dancing Stars Appearing at Celtic Manor

Treuliwch y penwythnos gyda'n sêr Strictly Come Dancing Resort yn y gwesty godidog 5* Celtic Manor…

Agoriadau

Tymor

14th Ebrill 2023

Tymor

15th Ebrill 2023

Tymor

16th Ebrill 2023
Rockfield Music Studio

Mwynhewch daith dywys o'r stiwdios enwog Rockfield. Rhaid archebu drwy e-bostio…

Agoriadau

Tymor

22nd Ebrill 2023

Tymor

26th Ebrill 2023

Tymor

27th Ebrill 2023

Tymor

29th Ebrill 2023

Tymor

30th Ebrill 2023

Tymor

1st Mai 2023

Tymor

4th Mai 2023

Tymor

5th Mai 2023

Tymor

7th Mai 2023
Chepstow Walking Festival

5 diwrnod o deithiau tywys o fewn Dyffryn Gwy Isaf a'i ffin â Lloegr. Cyfle gwych i fwynhau'r…

Agoriadau

Tymor

11th Ebrill 2023-16th Ebrill 2023
Build a wood-fired pizza oven at Humble by Nature Kate Humble's farm

Dysgwch sut i adeiladu popty pizza wedi'i danio gan goed o'r dechrau yn y cwrs undydd hwn.

Agoriadau

Tymor

20th Mai 2023

Tymor

17th Mehefin 2023
Abergavenny Steam Rally

Mae Rali Stêm y Fenni ar ŵyl y banc olaf mis Mai yn ddiwrnod gwych i'r teulu cyfan. Nid stêmwyr yn…

Agoriadau

Tymor

28th Mai 2023-29th Mai 2023
Gwent Wildlife Trust

Sgwrs Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent

Agoriadau

Tymor

20th Mawrth 2023
Learn to spin sheep wool at Humble by Nature Kate Humble's farm

Dysgwch sut i droelli gwlân defaid yn y cwrs nyddu ymarferol hwn gyda Helen Hickman o Nellie & Eve.

Agoriadau

Tymor

26th Mai 2023

Tymor

7th Hydref 2023
Skirrid Mountain Inn

Plygain yn syth i mewn i'r hela ysbrydion ar Sul sinistr Helfa ysbrydion yn The Skirrid Inn ac yn…

Agoriadau

Tymor

12th Mawrth 2023

Tymor

26th Mawrth 2023
Usk Show's welcoming Sunflowers

Sioe Brynbuga - diwrnod gwych i bawb!

Agoriadau

Tymor

9th Medi 2023
Restaurant 1861

Mae'n bryd cynllunio eich trît rhamantus ar gyfer eich Valentine.  Edrychwch ar Fwyty 1861s yn…

Agoriadau

Tymor

11th Chwefror 2023

Tymor

14th Chwefror 2023
Learn to keep pigs at Humble by nature Kate Humble's farm

Ymunwch â ni a threulio diwrnod yn dod i adnabod moch a sut i ofalu amdanynt.

Agoriadau

Tymor

1st Gorffennaf 2023

Tymor

30th Medi 2023
Strictly Come Dancing Stars Appearing at Celtic Manor

Treuliwch y penwythnos gyda sêr Strictly Come Dancing Resort yn y gwesty godidog 5* Celtic Manor yn…

Agoriadau

Tymor

14th Gorffennaf 2023

Tymor

15th Gorffennaf 2023

Tymor

16th Gorffennaf 2023
Snowdrop Open days - Wye Valley Sculpture Garden

Snowdrop Open days. Gardd ar agor i weld arddangosfa a cherfluniau hardd Snowdrop. Cynhesu…

Agoriadau

Tymor

3rd Chwefror 2023-5th Chwefror 2023

Tymor

10th Chwefror 2023-12th Chwefror 2023

Tymor

17th Chwefror 2023-19th Chwefror 2023
Lionel Richie

Paratowch i barti All Night Long wrth i'r arwr pop rhyngwladol Lionel Richie fynd i Gae Ras…

Agoriadau

Tymor

30th Mehefin 2023
Weave a willow heart at Humble by Nature Kate Humble's farm

Dysgwch sut i blethu calon helyg addurniadol hardd gan ddefnyddio amrywiaeth o helyg lliwgar a…

Agoriadau

Tymor

4th Chwefror 2023
6 Nations Raceday

Mwynhewch ddyddiau gwych yn rasio ac yna gwylio Cymru yn erbyn Lloegr yn y 6 Nations LIVE ar…

Agoriadau

Tymor

25th Chwefror 2023
Bronwen Lewis comes to The Blake Theatre

Mae Bronwen Lewis yn gantores/gyfansoddwraig Gymraeg sydd wedi dod yn synfyfyrio TikTok gyda'i…

Agoriadau

Tymor

3rd Mawrth 2023
Alex Brown painting

Mae Celf ym Mhenallt yn ddigwyddiad tridiau, sy'n cynnwys artistiaid a gwneuthurwyr lleol a…

Agoriadau

Tymor

18th Awst 2023-20th Awst 2023
Build a dry stone wall at Humble by Nature Kate Humble's farm

Dysgwch sut i adeiladu wal gerrig sych yn y cwrs waliau cerrig sych rhagarweiniol hwn.

Agoriadau

Tymor

22nd Gorffennaf 2023
South Wales Shire Horse Show

Cwrdd â'r cewri tyner a'r ceffyl trwm Prydeinig mwyaf godidog: y Shire Horse, ar eu gorau, yn ein…

Agoriadau

Tymor

1st Gorffennaf 2023
start a smallholding at humble by nature kate humble's farm

Mae'r cwrs Gwyll gan Natur Tyddyn i Ddechreuwyr yn lle gwych i ddechrau os ydych chi'n meddwl cadw…

Agoriadau

Tymor

15th Ebrill 2023

Tymor

10th Mehefin 2023

Tymor

30th Mehefin 2023

Uchafbwyntiau Llety

Rockfield Coach House

Arhoswch yn Stiwdios Cerddoriaeth Chwedlonol Rockfield ar Fferm Rockfield. Mae'r Coach House…

The Wye Valley Hotel

Lleolir Gwesty Dyffryn Gwy mewn ardal o brydferthwch naturiol syfrdanol yn Nhyndyrn yng nghanol…

Express by Holiday Inn (Newport)

Mae'r Holiday Inn Casnewydd wedi'i leoli'n gyfleus oddi ar J24 o'r draffordd M4, sef Porth y De.…

Craigo barn

Bwthyn carreg cyfforddus, wedi'i gyfarparu'n dda, yng nghanol Dyffryn Gwy. Nythu mewn 1000 erw o…

Aqueduct Cottage

Mae'r bwthyn rhestredig gradd 2 hwn wedi'i leoli yn Goytre Wharf. Pan gafodd ei adeiladu roedd yn…

The Whitebrook

Wedi'i leoli ynghanol harddwch Dyffryn Gwy, 5 milltir o Drefynwy a dim ond awr o Fryste a Chaerdydd.

Beaufort Cottage Tintern

Mae Beaufort Cottage ar safle arbennig arbennig, gyda golygfa agos ryfeddol o ffenestr yr ystafell…

Willowbrook

Cwsg mewn bws yn 1976, wedi'i becynnu allan gyda llosgwr pren clyd, a tegell ar gyfer eich paned…

Inglewood House

Lleolir Inglewood House yn Redbrook yn Nyffryn Gwy syfrdanol ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae…

Old Schoolhouse

Wedi'i adeiladu ym 1877 ac wedi'i hadfer yn gariadus yn ddiweddar, mae'r enghraifft swynol hon o dŷ…

The Riverside Hotel

Rydym yn cynnig croeso cynnes i bartïon hyfforddwyr yng Ngwesty Riverside yn Nhrefynwy

Llancayo Windmill

Mae Melin Wynt Llancayo yn enciliad gwyliau hunan-arlwyo moethus a adnewyddwyd yn ddiweddar, wedi'i…

Oakview Cottages

Fflatiau hunanarlwyo ar y llawr cyntaf, fel rhan o dröedigaeth ysgubor chwaethus ar fferm organig…

The Granary

Wedi'i lleoli ar fferm laeth weithredol, mae'r Granary mewn lleoliad gwledig heddychlon iawn ac eto…

Glen Trothy Caravan Park

Parc lefel dawel mewn lleoliad cefn gwlad hardd ar gyrion Coedwig y Ddena a Dyffryn Gwy. Mwynderau…

Smithy's Bunkhouse

Saif Byncws Smithy ar fferm fynyddig sy'n gweithio yn ardal y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol…

Robin's Barn (Self-catering cottage) Wye

Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol, gwledig mewn ardal ddynodedig o Harddwch Naturiol Eithriadol.…

Monmouth Premier Inn

Gwesty'r Gyllideb yn Nhrefynwy

The Rising Sun

Prynodd Mathew & Tracey The Rising Sun ym mis Gorffennaf 2009 ac mae rhywfaint o newid wedi'i…

The Walnut Tree

Dau fwthyn pictiwrésg drws nesaf i'r Michelin Starred The Walnut Tree, dim ond taith gerdded fer…

The Guest House

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Nhŷ Gwadd Jenny, canolfan berffaith ar gyfer eich ymweliad â'r…

Church Farm Guest House

Hen ffermdy eang a chartrefol 16egC (rhestredig gradd II) gyda thrawstiau derw a lleoedd tân…

Clearvewe

Wedi'i leoli ar ben bryn sy'n edrych dros Fro Wysg, mae Clearvewe yn rhan o gwrt ysgubor…

Photos of Outside the Cottages

Wedi'i lleoli 2.5 milltir o'r Fenni ar fferm fach i bobl sydd eisiau rhywle arbennig. Heddwch a…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo