Croeso i Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

St Peter's Church

Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig tu allan…

Raglan Farm Park Donkey

Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

Magor Procurator's House

Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd wedi'i leoli…

Sugarloaf Vineyard

Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin…

St. Bridget's Church, Skenfrith

Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy ganrifoedd…

Nelson Gardens

Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd Gwener yn…

Penallt Church

Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r rhai nad…

Treowen Manor

Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r golygfeydd…

Whitestone Picnic Site

Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r safle…

Shire Hall Monmouth

Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru. Mae'n…

Melville Centre

Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

Growing in the Border

Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig ymweliadau grŵp a…

Rockfield Music Studio

Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o artistiaid…

White Castle

Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn sylweddol yn…

Priory Wood -  (Lowri Watkins)

Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd gwyllt.

Caerleon Roman Fortress and Baths

Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng Awstaidd ym…

Cornwall House

Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y Frenhines…

Hive Mind

Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn Gwy hardd,…

Chepstow Castle

Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda drysau'r…

@em_wales Skirrid Fawr

Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan ddilyn…

Warren Slade

Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben clogwyni ym…

St. Mary's Chepstow

Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o flynyddoedd…

Woodhaven

Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o 2/3 erw a…

Tretower Court and Castle

Adferwyd tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr Roger Vaughan…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Faulty Towers

Bwyta Tyrau Diffygiol - 14 a 15 Mehefin 2024 Mae Basil, Sybil a Manuel yn gweini pryd 3 chwrs.

Agoriadau

Tymor

14th Mehefin 2024-15th Mehefin 2024
It's close in this octuple race

Mae Regatta Trefynwy ddeuddydd o ochr yn ochr yn rasio ar ddyfroedd gwych Afon Gwy, ym Mynwy.

Agoriadau

Tymor

26th Mai 2024-27th Mai 2024
Caving_activity

Sesiwn antur blasu ogofa yn y Mynyddoedd Du. Hyfforddiant cymwys Mae'r holl offer a gyflenwir

Agoriadau

Tymor

7th Mehefin 2024

Tymor

5th Gorffennaf 2024

Tymor

19th Gorffennaf 2024

Tymor

4th Awst 2024
Madeleine Grey – Tomb of Gwladys Ddu and William ap Thomas

Ymunwch â Madeleine Gray i gael sgwrs ar Fedd Gwladys Ddu a William ap Thomas, a ddarganfuwyd…

Agoriadau

Tymor

22nd Mai 2024
The Really Wild Show 2024 Poster

Dychmygwch hyn: Pengwiniaid yn hirgoes osgeiddig, Crocodilod yn cuddio'n ddiog, Hebogiaid yn esgyn…

Agoriadau

Tymor

16th Awst 2024
silhouettes of people dancing with multicoloured edges run along the bottom. on the right there's a woman singing with the same colourful outlines. Ab

Cariad Mawr yw'r ŵyl fach gyda chalon fawr! Yn hollol annibynnol ac yn gartref wedi'i dyfu yng…

Agoriadau

Tymor

18th Gorffennaf 2024-21st Gorffennaf 2024
Balter Festival. Photographer - James Bridle

Mae Gŵyl Balter yn llawn ar brofiad yr ŵyl, yn disgwyl gweld perfformiadau taith gerdded a sioeau…

Agoriadau

Tymor

23rd Mai 2024-26th Mai 2024
A spitfire on a blue sky background with white text

Mae Class Act Theatre yn falch o gyflwyno Jack Absolute Flies Again. Cyflwyniad theatr gymunedol…

Agoriadau

Tymor

14th Mehefin 2024-15th Mehefin 2024
Yvette Fielding - Scream queen

Yvette Fielding yn siarad am ei llyfr newydd Scream Queen. Eisteddiadau, byrddau Ouija, tipio…

Agoriadau

Tymor

1st Mehefin 2024
Duke's Theatre As You Like It

Mwynhewch theatr awyr agored fyw yng Nghastell Rhaglan gyda pherfformiad Cwmni Theatr Duke o As You…

Agoriadau

Tymor

26th Gorffennaf 2024
Baileau

Mae Baileau yn cynnig gardd aeddfed gan gynnwys teithiau cerdded gardd, hen berllan a…

Agoriadau

Tymor

26th Mai 2024
Chepstow Castle

Gwersyll hanes byw y Rhyfel Cartref yng Nghastell Cas-gwent. Rhowch gynnig ar arfau, trin arfau a…

Agoriadau

Tymor

3rd Awst 2024-4th Awst 2024
Mione

Mae Mione yn ardd bert gyda llawer o blanhigion prin ac anarferol.

Agoriadau

Tymor

23rd Mehefin 2024

Tymor

30th Mehefin 2024

Tymor

7th Gorffennaf 2024
White Castle Vineyard

Ewch i Winllan White Castle am noson i rai sy'n hoff o win a bwyd, gyda gwydraid o win wrth…

Agoriadau

Tymor

24th Mai 2024
White Castle Vineyard Tour with Robb Merchant

Mae ein Taith yn gyfle gwych i brofi Gwinllan Gymreig arobryn.

Agoriadau

Tymor

17th Mai 2024-27th Hydref 2024
Llanover Lake

Ffair blaned brin yng Ngerddi Llanofer.

Agoriadau

Tymor

22nd Medi 2024
Chepstow Castle

Darganfyddwch a chwarae gemau bwrdd a disiau canoloesol yng Nghastell Cas-gwent. 

Agoriadau

Tymor

6th Awst 2024
Knight

Bydd hanes byw, ail-greu canoloesol, arddangosfeydd cerddoriaeth a cheffylau yn cludo'r abaty yn ôl…

Agoriadau

Tymor

24th Awst 2024-26th Awst 2024
Country and Western Racenight

Mae'n bryd dod â Nashville i Dde Cymru wrth i ni ddathlu Noson Ras Gwlad a Gorllewin yng Nghae Ras…

Agoriadau

Tymor

8th Mehefin 2024
View over South Gardens, Veddw

Dyddiau agored i Ardd Tŷ Veddw.

Agoriadau

Tymor

2nd Mehefin 2024

Tymor

16th Mehefin 2024

Tymor

7th Gorffennaf 2024

Tymor

21st Gorffennaf 2024

Tymor

4th Awst 2024

Tymor

18th Awst 2024

Tymor

1st Medi 2024

Tymor

15th Medi 2024
Llwyn Celyn

Ymunwch â ni am ein diwrnod agored am ddim yn Llwyn Celyn yn y Mynydd Du

Agoriadau

Tymor

7th Mehefin 2024-10th Mehefin 2024
Rock_climbing_activity

Sesiwn antur antur dringo creigiau yn y Mynyddoedd Du. Hyfforddiant cymwys Mae'r holl offer a…

Agoriadau

Tymor

7th Mehefin 2024

Tymor

5th Gorffennaf 2024

Tymor

19th Gorffennaf 2024

Tymor

4th Awst 2024
Monmouth Raft Race

Dewch i fwynhau Ras Rafft Trefynwy yn ardal brydferth Dyffryn Gwy o Harddwch Naturiol Eithriadol.…

Agoriadau

Tymor

1st Medi 2024
Poster for Judy and Liza

Mae Judy Garland a Liza Minnelli yn ôl gyda'i gilydd eto diolch i brofiad cerddorol syfrdanol, Judy…

Agoriadau

Tymor

7th Mehefin 2024

Uchafbwyntiau Llety

Smithy's Bunkhouse

Saif Byncws Smithy ar fferm fynyddig sy'n gweithio yn ardal y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol…

View from Caer Llan

Mae Caer Llan yn dŷ gwledig mawr wedi'i leoli mewn 25 erw o ardd, cae a choetir yn yr Ardal…

Newbridge on Usk

Pum seren arobryn, dwy bwyty AA Rosette ac wedi ei leoli yn Tredunnock ger Brynbuga ychydig…

Forest Retreats

Mae Hill Farm yn dyddyn 15 erw sy'n edrych dros Ddyffryn Gwy, sy'n cynnwys coetiroedd hardd,…

Penylan Farm

Saif yng nghanol Sir Fynwy ar fferm waith a oedd yn rhan o Stad Rolls yn wreiddiol. Ciderhouse…

GreenMan Backpackers Bunks

Hostel / gwesty yng nghanol tref Cas-gwent, sy'n darparu ar gyfer bagiau cefn, teuluoedd,…

Homefield

Cartref eang o fyngalo hunanarlwyo cartref, wedi'i addasu ar gyfer mynediad i gadeiriau olwyn. Yn…

Orchard Wagon

Mae Highlands Campsite yn guddfan berffaith ond eto gyda golygfeydd godidog ar draws y dyffryn.…

Spring cottage

Bwthyn cymeriad wedi'i adfer yn Nyffryn Gwy. Wedi'i osod o fewn coetiroedd a gardd helaeth yn…

Caradog Cottages

Saith bwthyn hunanarlwyo hardd yn y Fenni a'r cyffiniau

Night Sky

Safle bach cyfeillgar gyda chawod a bloc toiledau. Dim ond 300yds i ffwrdd yn y pentref yw'r siop…

The Riverside Hotel

Rydym yn cynnig croeso cynnes i bartïon hyfforddwyr yng Ngwesty Riverside yn Nhrefynwy

Photos of Outside the Cottages

Wedi'i lleoli 2.5 milltir o'r Fenni ar fferm fach i bobl sydd eisiau rhywle arbennig. Heddwch a…

apple tree cabin

Mae'r Ardd Furiog Gudd wedi'i lleoli o fewn cefn gwlad hardd Trefynwy, Dyffryn Gwy, Cymru. Mae ein…

Werngochlyn

Cottages a addaswyd o ysguboriau'r 18fed ganrif 21/2 milltir o dref farchnad y Fenni.

Yew Tree Barn Exterior

Cysgu 6. Ysgubor Yew Tree mae wedi ei osod ar ei ben ei hun yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy. Mae…

Little Barn Usk

Hyfryd wedi trosi ysgubor i 2 berson - wedi'i gosod yn ei gardd breifat ei hun gyda golygfeydd…

Medley Meadow

Mae Medley Meadow yn safle glampio a chadwraeth teuluol sydd wedi'i osod mewn 9 erw o ddolydd…

The Beaufort

Mwynhewch gyfuniad o hanes a moderniaeth yn y dafarn 4 seren hon a nodwyd bellach am ei fwyty…

Cobblers Cottage

Mae Cobbler's Cottage, cyn annedd coblyn mewn pentrefan heddychlon ger y Fenni yng ngororau Cymru,…

The First Hurdle

Mae'r First Hurdle Guest House yn darparu Bed & Breakfast yng Nghas-gwent sy'n cyfuno cysuron…

Pen Y Dre Farm

Mae Bythynnod Fferm Pen-y-Dre yn dŷ coetsis hardd o'r 17eg Ganrif sydd wedi'i addasu'n ddiweddar…

The Old Rectory

Saif yr Hen Reithordy mewn erw o erddi aeddfed, ym mhentref gwledig Llangattock-Lingoed, ger Llwybr…

The Saracens Head Inn

Saif ar lannau'r Gwy yn ddelfrydol. Perffaith ar gyfer archwilio Dyffryn Gwy, Swydd Henffordd, De…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo