Croeso i Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Old Station Tintern

Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10 delfrydol…

Borough Theatre

Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad hanesyddol…

Growing in the Border

Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig ymweliadau grŵp a…

Monmouth Savoy

Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant cymunedol…

Wye Valley Sculpture Garden

Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr heulog dyner…

Stunning landscape

Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad hardd a…

Apple County Cider Orchard

Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau seidr a…

Hen Gwrt Moated Site

Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar ddeg a'r…

View from the alcove

Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon o ger…

White Castle

Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn sylweddol yn…

Chepstow Old Wye Bridge

Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf (1780-1830) o…

@em_wales Skirrid Fawr

Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan ddilyn…

St Martin's Church, Cwmyoy

Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

Bluebells at Buckholt Wood

Dewch i ddarganfod y coetir hardd a'r fryngaer hynafol hon ar ffin Cymru a Lloegr uwchben Trefynwy,…

Goodrich castle

Dewch i ail-fyw hanes cythryblus Castell Goodrich gyda'n sain rydd ac yna dringo i'r brwydrau am…

St Arvans Church

Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y meudwy St.…

Pentwyn Farm

Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd mwyaf o…

Walking down the Sugarloaf

Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau Brycheiniog…

Usk Castle

Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r…

Treowen Manor

Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r golygfeydd…

St. Issui Partrishow

St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

Church of St Nicholas Grosmont

Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt (oherwydd…

Caerleon Roman Fortress and Baths

Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng Awstaidd ym…

Cute Farm Experience

Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Wales Outdoor Walk

Os ydych chi'n caru hanes, chwedlau, a natur, mae'r daith dywys hon ger Trefynwy yn Nyffryn Gwy ar…

Agoriadau

Tymor

29th Mehefin 2024

Tymor

6th Gorffennaf 2024

Tymor

13th Gorffennaf 2024

Tymor

20th Gorffennaf 2024

Tymor

27th Gorffennaf 2024

Tymor

3rd Awst 2024

Tymor

10th Awst 2024

Tymor

17th Awst 2024

Tymor

24th Awst 2024

Tymor

31st Awst 2024

Tymor

7th Medi 2024

Tymor

14th Medi 2024

Tymor

21st Medi 2024

Tymor

28th Medi 2024

Tymor

5th Hydref 2024

Tymor

12th Hydref 2024

Tymor

19th Hydref 2024

Tymor

26th Hydref 2024

Tymor

2nd Tachwedd 2024

Tymor

9th Tachwedd 2024

Tymor

16th Tachwedd 2024

Tymor

23rd Tachwedd 2024

Tymor

30th Tachwedd 2024
Forest Retreats

Ewch yn ôl i'r goedwig a meithrin eich lles ar eco-encil tri diwrnod yn Hill Farm, Tyndyrn.

Agoriadau

Tymor

27th Medi 2024-29th Medi 2024
Abergavenny Baker Kitchen

Dysgwch sut i bobi bara Ffrengig gyda The Abergavenny Baker. Byddwch yn pobi fougasse gwledig a…

Agoriadau

Tymor

15th Hydref 2024
Music

Ewch i Gastell Cas-gwent a gwrando ar gerddoriaeth ganoloesol, chwarae ar yr offerynnau authetig.

Agoriadau

Tymor

13th Gorffennaf 2024
Magor Marsh

Ewch i Magor Marsh am ddiwrnod hwyliog i'r teulu i ddarganfod popeth am wlyptiroedd a'u bywyd…

Agoriadau

Tymor

28th Ionawr 2025
Archery

Darganfyddwch bopeth am fywyd dros 900 mlynedd yn ôl pan ddaw gwersyll canoloesol i Gastell…

Agoriadau

Tymor

7th Medi 2024-8th Medi 2024
Sam Warburton

Noson yng nghwmni un o gapteiniaid rygbi mwyaf llwyddiannus Cymru a'r Llewod Prydeinig, Sam…

Agoriadau

Tymor

20th Chwefror 2025
Highfields Farm

Dewch i ddarganfod dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o brinder, wedi'u plannu'n ddwys dros 3 erw…

Agoriadau

Tymor

14th Gorffennaf 2024

Tymor

11th Awst 2024

Tymor

8th Medi 2024
Chepstow Vegan Market

Rydym mor gyffrous i fod yn dychwelyd nid unwaith ond dwywaith i Stryd Fawr Cas-gwent!

Agoriadau

Tymor

29th Medi 2024
Summer Sculpture Exhibition

Mwynhewch y gwaith celf a'r bywyd planhigion yng Ngardd Gerfluniau Dyffryn Gwy, gardd 3 erw wedi'i…

Agoriadau

Tymor

26th Mehefin 2024-30th Mehefin 2024

Tymor

3rd Gorffennaf 2024-7th Gorffennaf 2024

Tymor

10th Gorffennaf 2024-14th Gorffennaf 2024

Tymor

17th Gorffennaf 2024-21st Gorffennaf 2024

Tymor

24th Gorffennaf 2024-28th Gorffennaf 2024

Tymor

31st Gorffennaf 2024-4th Awst 2024

Tymor

7th Awst 2024-11th Awst 2024

Tymor

14th Awst 2024-18th Awst 2024

Tymor

21st Awst 2024-25th Awst 2024

Tymor

28th Awst 2024-1st Medi 2024

Tymor

4th Medi 2024-8th Medi 2024

Tymor

11th Medi 2024-15th Medi 2024
Jive Talkin

Yn enwog fel sioe deyrnged wreiddiol a gorau un Bee Gees, a sioe deyrnged ONLY Bee Gees sydd wedi…

Agoriadau

Tymor

14th Rhagfyr 2024
Insulae Draconis 1

Cyfle i weld SCA Principality Insulae Draconis yn mwynhau eu cariad at hobïau hanesyddol.

Agoriadau

Tymor

16th Awst 2024-18th Awst 2024
Creative Futures Showcase

Detholiad o waith beiddgar a phwerus a luniwyd ac a berfformiwyd gan gyfranogwyr y Prosiect Dyfodol…

Agoriadau

Tymor

25th Gorffennaf 2024
Music

Gwisgwch eich esgidiau dawnsio ac ewch i Gastell Cas-gwent y penwythnos hwn, wrth i ni ddysgu am…

Agoriadau

Tymor

27th Gorffennaf 2024-28th Gorffennaf 2024
World Class Italian Tenor Yuri Sabatini

Cyngerdd noson hudolus yn Neuadd Drill Cas-gwent.

Agoriadau

Tymor

21st Gorffennaf 2024
Chepstow Castle

Ewch i Gastell Cas-gwent a rhoi cynnig ar wneud darn o maille (post cadwyn) i fynd adref gyda chi.

Agoriadau

Tymor

13th Awst 2024
Man_standing_by_target_with_arrow_in_centre

Hwyl i'r teulu cyfan yn ystod gwyliau'r ysgol. Archebwch nawr am brofiad saethyddiaeth

Agoriadau

Tymor

23rd Gorffennaf 2024

Tymor

28th Awst 2024
Chepstow Castle

Dysgwch bopeth am sut i osod teip ac argraffu'r ffordd hen ffasiwn gyda'r argraffydd Francesca Kay.

Agoriadau

Tymor

20th Awst 2024
Falcon

Codwch yn agos ac yn bersonol gydag amrywiaeth o adar ysglyfaethus y penwythnos hwn yng Nghastell…

Agoriadau

Tymor

6th Gorffennaf 2024-7th Gorffennaf 2024
Chepstow Castle

Dysgwch bopeth am grefft hynafol gwehyddu helyg yng Nghastell Cas-gwent.

Agoriadau

Tymor

30th Gorffennaf 2024
Green Gathering

Ymunwch â ni am bedwar diwrnod o effaith isel sy'n byw mewn ardal o harddwch eithriadol, pob twll a…

Agoriadau

Tymor

1st Awst 2024-4th Awst 2024
Robin Hood

Dilynwch y Pantaloons sydd wedi ennill canmoliaeth feirniadol i lawr y twll cwningen am eu cymeriad…

Agoriadau

Tymor

30th Gorffennaf 2024
Re-enactors

Dewch i gwrdd â Freemen Gwent wrth iddynt ddychwelyd yn fuddugol o Frwydr Agincourt yn Ffrainc.

Agoriadau

Tymor

29th Mehefin 2024-30th Mehefin 2024
Coral Welsh Grand National

Diwrnod rasio mwyaf y flwyddyn yng Nghymru, disgwylir i'r Grand National Coral Cymru gwerth…

Agoriadau

Tymor

27th Rhagfyr 2024

Uchafbwyntiau Llety

The Old Rectory

Saif yr Hen Reithordy mewn erw o erddi aeddfed, ym mhentref gwledig Llangattock-Lingoed, ger Llwybr…

The Walnut Tree

Dau fwthyn hardd drws nesaf i'r seren Michelin The Walnut Tree, dim ond taith gerdded fer drwy'r…

Red Sky at Night Campsite

Red Sky at Night Campsite is the perfect place to escape the hustle and bustle of day to day life…

Road House Narrowboats

Mae 'Camlas Mon & Brec' yn cael ei hystyried gan lawer fel y ddyfrffordd fwyaf golygfaol o'r cyfan…

Hendre Farmhouse Orchard Campsite

Mae ein maes gwersylla Trefynwy wedi'i gosod yng nghefn gwlad hyfryd Cymru a Lloegr sy'n edrych…

Cromwell's Hideaway

Helo ni yw Karen a Dave a hoffem eich croesawu i Cromwell's Hideaway, ein darn o foethusrwydd sy'n…

Caradog Cottages

Saith bwthyn hunanarlwyo hardd yn y Fenni a'r cyffiniau

Inglewood House

Lleolir Inglewood House yn Redbrook yn Nyffryn Gwy syfrdanol ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae…

Swanmeadow Holiday Cottages

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn ein fferm Holiday Cottages sy'n rhan o fferm Panty-goitre,…

Glanusk Cottage

Bwthyn dwy ystafell wely, yn mwynhau golygfeydd ysblennydd yn edrych dros Afon Wysg.

The Hafod

Lleolir Llwyn-on Hafod ger y Gelli Gandryll ar fferm fach Gymreig sy'n dal 50 erw o dir pori,…

St Pierre Outside

Bydd grwpiau'n mwynhau arhosiad arbennig yn y cartref maenordy hanesyddol hwn o'r 14eg ganrif yng…

Abergavenny Premier Inn

P'un a ydych chi'n heiciwr, yn feiciwr neu'n hoff o fyd natur, mae ein gwesty Premier Inn Y Fenni…

Garn-Y-Skirrid

Mae Garn-y Skirrid yn dŷ byclis 4 person ecogyfeillgar newydd ei adeiladu ar gyrion Parc…

The Guest House

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Nhŷ Gwadd Jenny, canolfan berffaith ar gyfer eich ymweliad â'r…

Aqueduct Cottage

Mae'r bwthyn rhestredig gradd 2 hwn wedi'i leoli yn Goytre Wharf. Pan gafodd ei adeiladu roedd yn…

Abergavenny Hotel

Wedi'i leoli'n agos at ganol tref farchnad hanesyddol Y Fenni, mae Gwesty'r Fenni yn cynnig llety…

View from Caer Llan

Mae Caer Llan yn dŷ gwledig mawr wedi'i leoli mewn 25 erw o ardd, cae a choetir yn yr Ardal…

The Riverside Hotel

Yng nghanol Dyffryn Gwy, mae Gwesty Glan yr Afon yn fusnes teuluol sy'n cael ei redeg gan y pontydd…

Goose & Cuckoo

Mae'r Goose a Cuckoo yn cynnig golygfeydd bendigedig, cwrw da, bwyd cartref wedi'i goginio'n lleol…

Rockfield Coach House

Arhoswch yn Stiwdios Cerddoriaeth Chwedlonol Rockfield ar Fferm Rockfield. Mae'r Coach House…

Wonderful views

Wedi'i leoli yn nyffryn hardd Brynbuga, o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Safle…

Smithy's Bunkhouse

Saif Byncws Smithy ar fferm fynyddig sy'n gweithio yn ardal y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol…

Courtyard Studio

Mae Stiwdio'r Cwrt yn fflatiau hunanarlwyo ar gyfer dau yng nghanol Trefynwy Sioraidd. Mae'n edrych…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo