Gallery at Home

Am

Sonia Pang yw sylfaenydd a churadur Oriel yn y Cartref.

Mae Sonia Pang yn byw ac yn gweithio ym Mrynbuga, ar ôl astudio Celf Ffotograffig yn UWN. Aeth ymlaen i fod yn ffotograffydd ymarfer ac arddangos artist. Dros y 15 mlynedd diwethaf mae wedi bod yn ddarlithydd celf a ffotograffiaeth, o ddysgu therapi celf a chynnal gweithdai haf i grefftio deunydd cwrs gradd. Mae Sonia wedi curadu sawl sioe breifat, lle dewisodd artistiaid, curadu gofod a lansio casgliadau yn agosatrwydd ei chartref, tŷ hir traddodiadol Cymreig yn Llancayo.

Yn ei gofod cartref archwiliodd Sonia themâu agosatrwydd, hiraeth a theulu, gan annog y gwyliwr i fwynhau ymgysylltiad emosiynol tawel â gweithiau celf. A'r teimlad hwn o gartref a'r cysyniad hwn a ddaeth yn Oriel Gartref.

Mae Gallery At Home yn llwyfan i gyfathrebu materion cymdeithasol pwysig ac annog deialog. Ymhlith y sioeau yn y gorffennol mae '4ydd WAVE', sioe ffeministaidd gan yr artist ffotograffig newydd Megan Winstone, 'IN THE MINDS EYE', sioe sy'n dadbacio pwnc iechyd meddwl gan Suzie Larke.

Mae Sonia wrth ei bodd yn cydweithio ac yn croesawu artistiaid i gyflwyno gwaith ar gyfer sioeau wedi'u casglu drwy gydol y flwyddyn, e.e Ym mis Hydref bydd arddangosfa ffotograffig cyflwyno agored o'r enw 'HOME' mewn cydweithrediad â shutter hub er budd SHELTER. Estynnwch allan i wybod mwy.

Mae Gallery At Home yn gymuned, rydym yn cynnal cyfarfodydd artistiaid (gweler tudalen ddigwyddiadau) yn yr oriel, er mwyn rhoi cyfle i artistiaid lleol ddod at ei gilydd, dangos gwaith ar y gweill, a siarad am eu hymarfer mewn ffordd hael ac adeiladol. Rydym yn edrych ar gylchgronau/llyfrau gwaith a thrafod syniadau i helpu gyda datblygu. Mae'r cyfarfodydd hyn yn rhoi boddhad cyfoethog a bob amser yn ysbrydoledig. Maen nhw'n agored i bawb. Nid oes tâl am fynychu'r cynulliadau hyn, dim ond prynu coffi! Ac wrth gwrs, mae 'na wastad GACEN.

Map a Chyfarwyddiadau

Gallery at Home

Oriel Gelf

Llancayo Court, Usk, Monmouthshire, NP15 1HY
Close window

Call direct on:

Ffôn+44(0) 7725 830195

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
Dydd Llun - Dydd SulWedi cau

* Opening Hours

Monday: Closed

Tuesday: 10.30am - 3.30pm

Wednesday: Closed

Thursday: 10.30am - 3.30pm

Friday: 10.30am - 3.30pm

Saturday: By Appointment Only

Sunday: Closed

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  1.35 milltir i ffwrdd
 2. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  1.43 milltir i ffwrdd
 3. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  1.55 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  1.72 milltir i ffwrdd
 1. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  1.75 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  2.02 milltir i ffwrdd
 3. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  2.23 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  2.35 milltir i ffwrdd
 5. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  2.36 milltir i ffwrdd
 6. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  2.38 milltir i ffwrdd
 7. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  2.53 milltir i ffwrdd
 8. Ewch i ardd Glebe House.

  2.94 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  3.1 milltir i ffwrdd
 10. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  3.6 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  3.62 milltir i ffwrdd
 12. Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod…

  3.65 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo