Rhaglan

Lleoedd i ymweld â hwy, pethau i’w gwneud a ble i aros ger Rhaglan

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 27

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Cromwell's Hideaway, Raglan, Monmouthshire, NP15 2LD

  Ffôn

  07949201834

  Raglan

  Helo ni yw Karen a Dave a hoffem eich croesawu i Cromwell's Hideaway, ein darn o foethusrwydd sy'n cuddio i ffwrdd yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuCromwell's HideawayAr-lein

  Ychwanegu Cromwell's Hideaway i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Llanarth Village Hall, Groesonen Road, Usk, Monmouthshire, NP15 2AU

  Ffôn

  0207 101 8839

  Usk

  Mae balŵn aer poeth syfrdanol yn reidio dros Sir Fynwy. Darganfyddwch yr ardal fel erioed o'r blaen wrth i chi drifftio tuag at skywards am brofiad oes.

  Ychwanegu Wonderdays Hot Air Balloon Rides in Monmouthshire i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Abergavenny Road, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BH

  Ffôn

  01291 690751

  Raglan

  Mae Canolfan Arddio Rhaglan yn ganolfan arddio annibynnol sy'n cael ei rhedeg gan deuluoedd sy'n stocio amrywiaeth eang o blanhigion a chynhyrchion garddio ac sy'n ymfalchïo mewn bwyty arddulliol. Mae gan y bwyty fwydlenni sy'n addas i'r teulu ac…

  Ychwanegu Raglan Garden Centre & Sugarloaf Restaurant i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Coed Y Bwnydd, Bettws Newydd, Usk, Monmouthshire, NP15 1JS

  Ffôn

  01874625515

  Usk

  Coed y Bwnydd yw'r bryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd â'i chyflwr gorau yn Sir Fynwy, ac mae hanes o ymwneud pobl yn ymestyn yn ôl dros 2,000 o flynyddoedd.

  Ychwanegu Coed Y Bwnydd Hill Fort & Woodlands i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Crown Square, Raglan, Monmouthshire, NP15 2EB

  Ffôn

  01291 690675

  Raglan

  Rydym yn stocio'r cynnyrch canlynol a wnaed yn Sir Fynwy:

  Seidr a Sudd Afal o Seidr Springfield

  Ychwanegu N. S. James and Son i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  The Untapped Brewing Co, Raglan, Usk, Monmouthshire, NP15 2BX

  Ffôn

  (0)7988 199 794

  Usk

  Yn anffodus mae'r Bragdy Heb ei gyffwrdd bellach ar gau.

  Ychwanegu CLOSED - The Untapped Brewing Co i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Harvest Home, Bryngwm, Raglan, Monmouthshire, NP15 2JH

  Ffôn

  01291 690007

  Raglan

  Croeso i Harvest Home 2020 pwrpasol Shepherd Lodges, sydd wedi'i leoli o amgylch pwll bywyd gwyllt naturiol mawr, gyda golygfeydd panoramig heb eu difetha o saith mynydd a Chastell Rhaglan.

  Ychwanegu Harvest Home Shepherd Lodges i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Upper Tal-y-Fan Farm, Groesenon Road, Dingestow, Monmouthshire, NP25 4BG

  Pris

  Amcanbris£140.00 fesul uned y noson

  Dingestow

  Croeso i Fferm Tal-y-Fan Uchaf, cartref Gwyliau Sir Fynwy, gyda thri bwthyn gwyliau hunanarlwyo.

  Pris

  Amcanbris£140.00 fesul uned y noson

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuMonmouthshire HolidaysAr-lein

  Ychwanegu Monmouthshire Holidays i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Tregare, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BZ

  Ffôn

  01291 691186

  Raglan

  Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun o'r ardd gan gerflunwyr ac Artistiaid lleol Sir Fynwy a Swydd Gaerloyw.

  Ychwanegu Court Robert Arts i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Clytha National Trust car park, Old Abergavenny road, Raglan, Monmouthshire, NP7 9BW

  Ffôn

  01633 644850

  Raglan

  Taith gerdded 3 milltir ar ystâd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghlytha.

  Ychwanegu 2 Clytha Estate i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Woodlands Farm, Penrhos, Monmouth, Monmouthshire, NP15 2LE

  Ffôn

  01600 780203

  Monmouth

  Gardd dan arweiniad dyluniad, a adeiladwyd i ddiddanu, sydd wedi agor am 13 o flynyddoedd o dan y NGS.

  Yn anffodus, rydym ar gau yn ystod 2023 ond byddwn yn ailagor yn 2024

  Ychwanegu Woodlands Farm NGS Garden i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Lower Pen-y-Clawdd Farm, Dingestow, Monmourth, NP25 4BG

  Ffôn

  01600 740223

  Dingestow

  Mae gan Fferm Pen-y-clawdd Isaf bopeth y gallai gwyntyll Pysgota bras ei eisiau, pob un ar y safle ac wedi'i leoli mewn cefn gwlad trawiadol gyda golygfeydd syfrdanol. Tri llyn pwrpasol wedi'u stocio â phum rhywogaeth o bysgod.

  Ychwanegu Pen-y-Clawdd Farm Fishery i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Ty'r Pwll, Tregare, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BY

  Ffôn

  07836 355620

  Raglan

  Mae Tŷ'r Pwll yn hen fwthyn hen a chlyd iawn mewn cymuned wledig sydd â dwy ystafell wely, yn ddelfrydol i ddau gwpl ond bydd yn cysgu hyd at chwech.

  Ychwanegu Ty'r Pwll Cottage i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Raglan Farm Park, 4 Brook Holdings, Chepstow Road, Usk, Monmouthshire, NP15 2HX

  Ffôn

  01291 690319

  Chepstow Road, Usk

  Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  Ychwanegu Raglan Farm Park i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  High Street, Raglan, Monmouthshire, NP15 2DY

  Ffôn

  01291 690412

  Raglan

  GEM YNGHANOL SIR FYNWY
  Cynnig bwyta, llety a chyfleusterau cynadledda yng nghanol Dyffryn Wysg, De Cymru

  Ychwanegu The Beaufort, Raglan i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Clytha, Abergaveny, Monmouthshire, NP7 9BW

  Ffôn

  01873 840206

  Abergaveny

  Tafarn a bwyty arobryn, ychydig tu allan i'r Fenni. Wedi'i gosod yn ei thiroedd mawr ei hun,
  Mae'r Clytha Arms yn cael ei redeg gan y teulu, yn gynnes ac yn groesawgar.
  Mae llawer o deithiau cerdded lleol, beicio a physgota hefyd,

  Ychwanegu The Clytha Arms i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Pen Y Parc Road, Tregare, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BY

  Ffôn

  07825 095840

  Raglan

  Cae Deini

  Ychwanegu Cae Deini i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  The Dell Vineyard, Clytha Road, Raglan, Monmouthshire, NP15 2AA

  Raglan

  Gwinllan fach a redir gan y teulu ger Rhaglan yw Gwinllan Dell sy'n gwerthu gwin arobryn.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuThe Dell VineyardAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu The Dell Vineyard i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  The Willows at Harvest Home, Bryngwm, Raglan, Monmouthshire, NP15 2JH

  Ffôn

  01291 690007

  Raglan

  Mae'r Helygen yn dŷ gwledig tawel sy'n cael ei sugno i ffwrdd ar ddiwedd pentrefan bach preifat, a leolir rhwng Rhaglan a'r Fenni.

  Ychwanegu The Willows at Harvest Home i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Clytha National Trust car park, Old Abergavenny road, Raglan, Monmouthshire, NP7 9BW

  Ffôn

  01633 644850

  Raglan

  Taith gerdded 6 milltir ar hyd Rhodfa Dyffryn Wysg ac yn ôl trwy Betws Newydd ac ystâd Clytha'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yng nghefn gwlad rhwng Y Fenni a Rhaglan.

  Ychwanegu 12 Clytha and Bettws Newydd i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo