Rhaglan

Lleoedd i ymweld â hwy, pethau i’w gwneud a ble i aros ger Rhaglan

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 26

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Clytha, Abergaveny, Monmouthshire, NP7 9BW

  Ffôn

  01873 840206

  Abergaveny

  Tafarn a bwyty arobryn, ychydig tu allan i'r Fenni. Wedi'i gosod yn ei thiroedd mawr ei hun,
  Mae'r Clytha Arms yn cael ei redeg gan y teulu, yn gynnes ac yn groesawgar.
  Mae llawer o deithiau cerdded lleol, beicio a physgota hefyd,

  Ychwanegu The Clytha Arms i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Dingestow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4DY

  Ffôn

  01600 740241

  Pris

  Amcanbriso £15.00 fesul uned y nosoni£160.00 fesul uned yr wythnos

  Monmouth

  Parc Glan yr Afon gyda safon uchel o waith cynnal a chadw ar y ddaear a chyfleusterau. Yn ddelfrydol ar gyfer teithio o amgylch Dyffryn Gwy, Fforest y Ddena, Bannau Brycheiniog neu'n syml ymlacio yng nghyffiniau hardd y safle tawel hwn.

  Pris

  Amcanbriso £15.00 fesul uned y nosoni£160.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Bridge Caravan Park & Camping Site i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  High Street, Raglan, Monmouthshire, NP15 2DY

  Ffôn

  01291 690412

  Raglan

  Mae gan y Beaufort ddewis o brofiadau bwyta blasus sydd ar gael.

  Ychwanegu The Beaufort, Raglan i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Ty'r Pwll, Tregare, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BY

  Ffôn

  07836 355620

  Raglan

  Mae Tŷ'r Pwll yn hen fwthyn hen a chlyd iawn mewn cymuned wledig sydd â dwy ystafell wely, yn ddelfrydol i ddau gwpl ond bydd yn cysgu hyd at chwech.

  Ychwanegu Ty'r Pwll Cottage i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Llanarth, Raglan, Raglan, Monmouthshire, NP15 2AU

  Ffôn

  01275 375300

  Raglan

  O'n safleoedd lansio yn Ne Cymru, efallai y byddwch yn hedfan dros Ddyffryn Wysg, Bannau Brycheiniog neu'r Mynydd Torth Siwgr ysblennydd a golygfeydd o'r Cats Back ar y Mynydd Du.

  Ychwanegu Bailey Balloons i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  The Willows at Harvest Home, Bryngwm, Raglan, Monmouthshire, NP15 2JH

  Ffôn

  01291 690007

  Raglan

  Mae'r Helygen yn dŷ gwledig tawel sy'n cael ei sugno i ffwrdd ar ddiwedd pentrefan bach preifat, a leolir rhwng Rhaglan a'r Fenni.

  Ychwanegu The Willows at Harvest Home i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Tregare, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BZ

  Ffôn

  01291 691186

  Raglan

  Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun o'r ardd gan gerflunwyr ac Artistiaid lleol Sir Fynwy a Swydd Gaerloyw.

  Ychwanegu Court Robert Arts i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  St Cadoc's Church, Monmouth Road, Raglan, Monmouthshire, NP15 2DS

  Ffôn

  01633 644850

  Raglan

  Taith gerdded 1.4 milltir ar lwybrau gwastad yn Rhaglan.

  Ychwanegu 3 Raglan Healthy Footsteps i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Llanarth Village Hall, Groesonen Road, Usk, Monmouthshire, NP15 2AU

  Ffôn

  0207 101 8839

  Usk

  Mae balŵn aer poeth syfrdanol yn reidio dros Sir Fynwy. Darganfyddwch yr ardal fel erioed o'r blaen wrth i chi drifftio tuag at skywards am brofiad oes.

  Ychwanegu Wonderdays Hot Air Balloon Rides in Monmouthshire i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Upper Tal-y-Fan Farm, Groesenon Road, Dingestow, Monmouthshire, NP25 4BG

  Pris

  Amcanbris£140.00 fesul uned y noson

  Dingestow

  Croeso i Fferm Tal-y-Fan Uchaf, cartref Gwyliau Sir Fynwy, gyda thri bwthyn gwyliau hunanarlwyo.

  Pris

  Amcanbris£140.00 fesul uned y noson

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuMonmouthshire HolidaysAr-lein

  Ychwanegu Monmouthshire Holidays i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Raglan Farm Park, 4 Brook Holdings, Chepstow Road, Usk, Monmouthshire, NP15 2HX

  Ffôn

  01291 690319

  Chepstow Road, Usk

  Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  Ychwanegu Raglan Farm Park i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Raglan Lodge, A40 Northbound, Raglan, Monmouthshire, NP25 4BG

  Raglan

  Lleolir yn gyfleus ar ochr ogleddol yr A40 ym Mynwy; tref sirol hanesyddol Sir Fynwy, Cymru. Saif lle mae Afon Mynwy yn cwrdd ag Afon Gwy, o fewn 2 filltir i'r ffin â Lloegr.

  Ychwanegu Raglan Lodge i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Pen Y Parc Road, Tregare, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BY

  Ffôn

  07825 095840

  Raglan

  Cae Deini

  Ychwanegu Cae Deini i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  The Dell Vineyard, Clytha Road, Raglan, Monmouthshire, NP15 2AA

  Raglan

  Gwinllan fach a redir gan y teulu ger Rhaglan yw Gwinllan Dell sy'n gwerthu gwin arobryn.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuThe Dell VineyardAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu The Dell Vineyard i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  The Hand lay-by, north of Raglan, 1 mile north of Raglan, near Tregare, Raglan, Monmouthshire, NP15 2LN

  Ffôn

  01633 644850

  Raglan

  Taith gerdded 5 milltir o hyd rhwng pentrefi tlws i'r gogledd o Raglan.

  Ychwanegu 25 Tregare and Penrhos i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  High Street, Raglan, Monmouthshire, NP15 2DY

  Ffôn

  01291 690412

  Raglan

  Mwynhewch gyfuniad o hanes a moderniaeth yn y dafarn 4 seren hon a nodwyd bellach am ei fwyty ardderchog a ddylanwadwyd gan Sbaen a'i restr win trawiadol.

  Ychwanegu The Beaufort, Raglan i'ch Taith

 17. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Cyfeiriad

  Harvest Home, Bryngwm, Raglan, Monmouthshire, NP15 2JH

  Ffôn

  01291 690007

  Raglan

  Croeso i Borthdy Bugeiliaid pwrpasol 2020, wedi'u lleoli o amgylch pwll bywyd gwyllt naturiol mawr, gyda golygfeydd panoramig heb eu difetha o saith mynydd a Chastell Rhaglan.

  Ychwanegu Harvest Home Shepherd Lodges i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Lower Pen-y-Clawdd Farm, Dingestow, Monmourth, NP25 4BG

  Ffôn

  01600 740223

  Dingestow

  Mae gan Fferm Pen-y-clawdd Isaf bopeth y gallai gwyntyll Pysgota bras ei eisiau, pob un ar y safle ac wedi'i leoli mewn cefn gwlad trawiadol gyda golygfeydd syfrdanol. Tri llyn pwrpasol wedi'u stocio â phum rhywogaeth o bysgod.

  Ychwanegu Pen-y-Clawdd Farm Fishery i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Raglan Castle, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BT

  Ffôn

  03000 252239

  Raglan

  Castell trawiadol o'r bymthegfed ganrif yw Castell Rhaglan a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap Thomas a'i fab William Herbert, a ailfodelwyd gan William Somerset, trydydd iarll Caerwrangon, 1549-89.

  Caer ganoloesol hwyr orau ym Mhrydain. Arddangosfeydd…

  Ychwanegu Raglan Castle (Cadw) i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Clytha National Trust car park, Old Abergavenny road, Raglan, Monmouthshire, NP7 9BW

  Ffôn

  01633 644850

  Raglan

  Taith gerdded 3 milltir ar ystâd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghlytha.

  Ychwanegu 2 Clytha Estate i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo