Castle Meadows
 • Castle Meadows
 • Castle Meadows
 • Castle Meadows
 • Castle Meadows

Am

Mae Dolydd y Castell yn  20 hectar o ddôl hyfryd ar lan yr afon, wrth ymyl Afon Wysg, gyda choed cyfagos, copaon bach, nentydd a phyllau. Dim ond taith gerdded fer o Ganol Tref y Fenni ydyw. Golygfeydd hyfryd o Afon Wysg, y Blorenge ac o Gastell a thref y Fenni. 

Rheolir y dolydd yn draddodiadol, gan gael eu gadael i dyfu drwy'r gwanwyn a dechrau'r haf, cyn cymryd cnwd gwair. Trwy ail hanner y flwyddyn mae gwartheg yn pori'r dolydd. Gerllaw'r dolydd mae Gerddi Linda Vista ac Amgueddfa a Chastell y Fenni.

Mae tocynnau pysgota ar gael ar gyfer Dyfroedd Tref y Fenni - https://www.fishingpassport.co.uk/fishing/usk/abergavenny-fishing.

Digwyddiadau a drefnir gan Gyfeillion Dolydd y Castell (https://friendsofcastlemeadows.wordpress.com/ )

Caniateir cŵn ond dylid eu cadw dan reolaeth agos yn enwedig pan fydd gwartheg ar y dolydd. Peidiwch â gadael sbwriel a bod yn berchennog ci cyfrifol gan ddilyn y Cod Cerdded Cŵn.

Cysylltiedig

Abergavenny CastleAbergavenny Museum and Castle, AbergavennyMae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae tir y castell ar agor rhwng 11am a 4pm bob dydd. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi!

Llanfoist Wharf13 Abergavenny to Govilon, Abergavenny5.6 milltir trwy Ddolydd y Castell yn y Fenni i Gofilon ar hyd y rheilffordd segur ac yn ôl ar dopath y gamlas.

Linda Vista GardensLinda Vista Gardens, AbergavennyMae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad hawdd i Ganol Tref y Fenni.

Ambika SocialAmbika Social, AbergavennyWedi'i nythu yng Ngerddi Linda Vista gyda Mynydd Blorenge yn gefndir, mae Ambika Social yn siop goffi clyd sy'n cynnig pitstop perffaith i gerddwyr cŵn, teuluoedd ifanc, beicwyr a mwy.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn

Parcio

 • Parcio gyda gofal

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mae maes parcio ar gael ym Maes Parcio Byefield Lane wrth ymyl y safle ac mae trafnidiaeth gyhoeddus yn gwasanaethu'r Fenni'n dda. Mae sgwteri symudedd ar gael yn Shopmobility ym Maes Parcio Stryd y Castell. Mae llwybr 42 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn croesi'r safle. Mae llwybrau yn hygyrch ond gallant fod yn fwdlyd neu'n wlyb ar adegau.Yr orsaf reilffordd agosaf yw'r Fenni, sydd 0 milltir i ffwrdd.

Castle Meadows

Parc

Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5DL
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 644850

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  0.22 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  0.23 milltir i ffwrdd
 1. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.26 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.29 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.32 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  0.34 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.35 milltir i ffwrdd
 6. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.45 milltir i ffwrdd
 7. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.69 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  0.69 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.38 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.82 milltir i ffwrdd
 11. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.38 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.61 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo