Castle Meadows

Am

Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl glan yr afon, wrth ymyl Afon Wysg, gyda choed yn ffinio, copaon bach, nentydd a phyllau. Golygfeydd hyfryd o Afon Wysg, y Blorens ac o Gastell y Fenni a'r dref.

Rheolir y dolydd yn draddodiadol, gan gael eu gadael i dyfu trwy'r gwanwyn a dechrau'r haf, cyn mynd â chnwd gwair. Trwy ail hanner y flwyddyn mae gwartheg yn pori'r dolydd. Gerllaw y dolydd mae Gerddi Linda Vista ac Amgueddfa a Chastell y Fenni.

Mae tocynnau pysgota ar gael ar gyfer Dyfroedd Tref y Fenni - https://www.fishingpassport.co.uk/fishing/usk/abergavenny-fishing.

Digwyddiadau a drefnwyd gan Gyfeillion Dolydd y Castell (https://friendsofcastlemeadows.wordpress.com/ )

Mae cŵn yn cael eu caniatáu ond dylid eu cadw dan reolaeth agos yn enwedig pan fo gwartheg ar y dolydd. Peidiwch â gadael sbwriel a bod yn berchennog cŵn cyfrifol yn dilyn y Cod Cerdded Cŵn.

Cysylltiedig

Linda Vista GardensLinda Vista Gardens, AbergavennyMae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad hawdd i ganol Tref y Fenni.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn

Parcio

 • Parcio gyda gofal

Map a Chyfarwyddiadau

Castle Meadows

Parc

Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5DL
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 644850

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r arddangosfa hon, yn Amgueddfa'r Fenni tan Ragfyr 18 2022, yn cynnwys celf gan Jon…

  0.23 milltir i ffwrdd
 1. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.26 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli reit yng nghanol tref…

  0.29 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.32 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.35 milltir i ffwrdd
 5. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.45 milltir i ffwrdd
 6. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.69 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r…

  0.69 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.38 milltir i ffwrdd
 9. Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  1.55 milltir i ffwrdd
 10. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill…

  1.82 milltir i ffwrdd
 11. Caiff yr Oriel ei rhedeg gan aelodau Cylch y Mynydd Du, sy'n dwyn ysbrydoliaeth o'r…

  2.19 milltir i ffwrdd
 12. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.38 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo