Highfields Farm

Am

Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw Fferm Highfield. Mae dros 1200 o cultivars, gyda llawer o rarities, wedi'u plannu'n ddwys dros 3 erw i gynhyrchu arddangosfa afieithus ar draws y tymhorau. Mae'n darparu profiad agos atoch, trochol gyda'r amrywiaeth amrywiol hon o berlysiau, llwyni a choed.

Hefyd yn agor trwy drefniant Mehefin i Fedi.

Pris a Awgrymir

Admission:
Adult: £6.00
Child: Free

Cysylltiedig

Highfields FarmHighfield Farm Garden, UskGardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o brinder, wedi'u plannu'n ddwys dros 3 erw i gynhyrchu arddangosfa egnïol ar draws y tymhorau. Mae'n darparu profiad agos, ymgolli gyda'r amrywiaeth amrywiol hon o lysieuol, llwyni a choed.

Map a Chyfarwyddiadau

Highfield Farm Open Garden

Open Gardens

Highfield Farm, Penperlleni, Goytre, Usk, Monmouthshire, NP4 0AA
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 880030

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  1.18 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod…

  1.2 milltir i ffwrdd
 4. Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran…

  1.46 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  1.47 milltir i ffwrdd
 2. Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan…

  1.54 milltir i ffwrdd
 3. Ewch i ardd Glebe House.

  2.06 milltir i ffwrdd
 4. Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni…

  2.28 milltir i ffwrdd
 5. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  2.53 milltir i ffwrdd
 6. Coed y Bwnydd yw'r bryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd â'i chyflwr gorau yn Sir Fynwy, ac…

  2.61 milltir i ffwrdd
 7. Sef eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn yr 1800au, gan ailddefnyddio…

  3.05 milltir i ffwrdd
 8. Mae gardd April House wedi ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd gwych…

  3.27 milltir i ffwrdd
 9. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  3.54 milltir i ffwrdd
 10. Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio…

  3.73 milltir i ffwrdd
 11. Gin ddistyllfa yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  3.76 milltir i ffwrdd
 12. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  3.82 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo