Gweithgareddau

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 97

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Cerdded dan Dywys

  Cyfeiriad

  Singleton Court Business Park, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5JA

  Ffôn

  +441600713008

  Monmouth

  Wedi'i leoli yn Nhrefynwy yn agos at Daith Gerdded Dyffryn Gwy a Llwybr Clawdd Offas, mae'r cwmni gwyliau cerdded hwn o Sir Fynwy wedi bod yn trefnu teithiau hunan-dywys ledled Cymru a'r DU ers 15 mlynedd.

  Ychwanegu Great British Walks i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Canolfan Pursuits Awyr Agored

  Cyfeiriad

  20 Forest Road, Milkwall, Coleford, Gloucestershire, GL16 7LB

  Ffôn

  07794 189 841

  Coleford

  Gweithgareddau awyr agored yn Nyffryn Gwy trawiadol a Bannau Brycheiniog. Hanner Diwrnod, teithiau tywys Diwrnod Llawn a Staycation. Canŵio, caiacio, cerdded ceunant, padlfyrddio standup (SUP) a thalebau anrhegion. Gweler y wefan am bob gweithgaredd…

  Ychwanegu Way2Go Adventures i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Chepstow Leisure Centre, Welsh Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5LT

  Ffôn

  01633 644850

  Chepstow

  Llwybr 2.6 milltir trwy Barc Piercefield a dychwelyd ar ran o Gerdded Dyffryn Gwy.

  Ychwanegu Health Walk - Piercefield Walk i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Lles

  Cyfeiriad

  Hill Farm, Barbadoes, Tintern, Monmouthshire, NP16 6ST

  Ffôn

  07826 557211

  Tintern

  Mae Forest Retreats yn ganolfan eco-encilio yn Hill Farm, Tyndyrn sy'n cynnig encilion ioga a lles trwy gydol y flwyddyn, yn ogystal ag enciliadau corfforaethol pwrpasol.

  Ychwanegu Forest Retreats i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Severn Bridge Social Club, Bulwark Rd, Bulwark, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5JN

  Ffôn

  01633 644850

  Bulwark, Chepstow

  2.6 milltir o gwmpas ardal Bulwark yng Nghas-gwent, gan fynd ar Lwybr Arfordir Cymru drwy Warren Slade.

  Ychwanegu Health Walk - Bulwark Walk i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Mynydd

  Cyfeiriad

  Great Llwygy Farm, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7PE

  Ffôn

  07946 123234

  Abergavenny

  Croeso i ganolfan beicio lawr allt a freeride mwyaf cyffrous y DU. Y profiad beicio mynydd yn y pen draw, wedi'i leoli yng nghanol y Mynyddoedd Du syfrdanol.

  Ychwanegu Dirt Farm Wales i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Golff - 18 twll

  Cyfeiriad

  Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9HE

  Ffôn

  01873 852606

  Abergavenny

  Cwrs sy'n siwtio pob lefel o golffiwr ac yn wir pob oedran yw'r Sir Fynwy.

  Ychwanegu Monmouthshire Golf Club i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Monmouth Leisure Centre, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Ffôn

  01633 644850

  Monmouth

  1.75 milltir ar droed trwy ran o'r dref ac o gwmpas Caeau Vauxhall.

  Ychwanegu Health Walk - Vauxhall Fields Walk i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Rhwyfo

  Cyfeiriad

  Monmouth Rowing Club, The John Hartland Boathouse, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Old Dixton Road, Monmouth

  Mae Clwb Rhwyfo Trefynwy wedi bod wrth galon cymuned Trefynwy ers ei sefydlu yn 1928. Maent yn cynnal llawer o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys Regata flynyddol Mynwy ym mis Mai, ac fel man cychwyn Ras Rafft Mynwy ym mis Medi.

  Ychwanegu Monmouth Rowing Club i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Balŵnio

  Cyfeiriad

  Llanarth, Raglan, Raglan, Monmouthshire, NP15 2AU

  Ffôn

  01275 375300

  Raglan

  O'n safleoedd lansio yn Ne Cymru, efallai y byddwch yn hedfan dros Ddyffryn Wysg, Bannau Brycheiniog neu'r Mynydd Torth Siwgr ysblennydd a golygfeydd o'r Cats Back ar y Mynydd Du.

  Ychwanegu Bailey Balloons i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Black Rock Picnic Site, Black Rock Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TP

  Ffôn

  01633 644850

  Caldicot

  Taith gerdded 3 milltir o ardal bicnic Black Rock, gan ddefnyddio rhan o Lwybr Arfordir Cymru.

  Ychwanegu Health Walk - Black Rock Walk i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Church Street, Trellech, Monmouthshire, NP25 4PE

  Ffôn

  01633 644850

  Trellech

  Taith gerdded o 1.2 milltir o amgylch atyniadau hanesyddol pentref Trellech, uwchben Dyffryn Gwy, i'r de o Drefynwy.

  Ychwanegu 23 Trellech Village i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Abergavenny Byefield Lane Car Park, Tudor Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5UD

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Taith gerdded 1.6 milltir o amgylch Dolydd y Castell a Gerddi Linda Vista.

  Ychwanegu Health Walk - Castle Meadows & Linda Vista Gardens i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Byefield Lane Car Park, Tudor Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5UD

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Taith gerdded 4 milltir ar hyd Afon Wysg i'r gorllewin o'r Fenni.

  Ychwanegu Health Walk - River Usk & Llanwenarth i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Canolfan Hamdden

  Cyfeiriad

  Old Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 6EP

  Ffôn

  01873 735360

  Abergavenny

  Ewch i Ganolfan Hamdden y Fenni ar gyfer nofio, gweithgareddau chwaraeon, cyfleusterau iechyd a mwy.

  Ychwanegu Abergavenny Leisure Centre i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Stadiwm Chwaraeon

  Cyfeiriad

  Mount Ballan Manor, Crick, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5XP

  Ffôn

  01291 418125

  Caldicot

  Wedi'i gosod dros 100 erw o gefn gwlad syfrdanol o Gymru, mae gan y tîm profiadol yma yn y Ganolfan y profiad i sicrhau bod pob math o ddigwyddiadau yn rhedeg yn llyfn ac effeithlon.

  Ychwanegu The David Broome Event Centre i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Cerdded dan Dywys

  Cyfeiriad

  Tintern, Chepstow, Monmouthshire, NP16 7ED

  Ffôn

  01291 689774

  Chepstow

  Mae Llwybrau Celtaidd eisiau rhoi'r gwyliau cerdded gorau i chi ym Mhrydain gallwch ei gael. Bydd eich gwyliau cerdded yn eich tywys ar hyd y llwybrau gorau o Lwybrau Cenedlaethol a'r llwybrau Hirbell trwy Gymru

  Ychwanegu Celtic Trails Walking - Offas Dyke Path i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Paragleidio

  Cyfeiriad

  35 Mount Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7DT

  Ffôn

  01873 850111

  Abergavenny

  Ffurfiwyd paragleidio echelin am y tro cyntaf yn 1997. Mae'r Ysgol wedi bod trwy sawl ymgnawdoliad a lleoliad yn y cyfnod hwn, bob amser o gwmpas Y Fenni, sydd wedi rhoi mynediad i ni i rai o'r safleoedd hedfan gorau yn y DU.

  Ychwanegu Axis Paragliding and Paramotoring i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Ysgol Goginio

  Cyfeiriad

  The Abergavenny Baker, 1 The Courtyard, Lion Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5PE

  Ffôn

  07977 511337

  Lion Street, Abergavenny

  Mae Baker y Fenni yn Ysgol Goginio arobryn sydd wedi'i lleoli yng nghanol tref y Fenni, prifddinas foodie De Cymru. 

  Ychwanegu The Abergavenny Baker i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Golff - 18 twll

  Cyfeiriad

  Woodlake Park Golf & Country Club, Glascoed, Nr Usk, Monmouthshire, NP4 0TE

  Ffôn

  01291 673933

  Nr Usk

  Wedi'i leoli mewn 140 erw yn un o ardaloedd harddaf Gwent, mae Parc Woodlake yn edrych dros gronfa ddŵr ysblennydd Llandegfedd, Bannau Brycheiniog, y Mynydd Du a Dyffryn Wysg.

  Ychwanegu Woodlake Park Golf & Country Club i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo