Gweithgareddau

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 109

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Golff - 18 twll

  Cyfeiriad

  The Hendre, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5HG

  Ffôn

  01600 715353

  Monmouth

  Cyn-gartref CS Rolls. Bydd lleoliad perffaith ar gyfer priodasau, a'n cwrs pencampwriaeth yn herio golffwyr o bob gallu.

  Ychwanegu The Rolls of Monmouth Golf Club i'ch Taith

 2. Grange Trekking Centre

  Math

  Type:

  Marchogaeth

  Cyfeiriad

  The Grange, Capel-y-Ffin, Monmouthshire, NP7 7NP

  Ffôn

  01873890215

  Capel-y-Ffin

  Mae gwyliau merlod yn cynnig cwmnïaeth, diddordebau newydd, y gorfoledd i fwynhau cefn gwlad godidog ac awyr iach glân. A'r hyn sydd bwysicaf efallai ei fod yn hwyl dda.

  Ychwanegu Grange Trekking Centre i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Keepers Pond Car Park, Abergavenny Road, Blaenavon, NP4 9SR

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny Road

  Taith gerdded 4 milltir o Bwll Ceidwaid o amgylch copa'r Blorenge.

  Ychwanegu Health Walk - Blorenge High Level Walk i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  CADW car park Caerwent, Roman Road, Caerwent, Monmouthshire, NP26 5AU

  Ffôn

  01633 644850

  Caerwent

  Taith gerdded 2 filltir o gwmpas hen dref Rufeinig Caerwent.

  Ychwanegu Health Walk - Caerwent Walk i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Golff - 18 twll

  Cyfeiriad

  Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club, St Pierre Park, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6YA

  Ffôn

  01291 625261

  Chepstow

  Adeiladwyd Gwestai Delta gan Marriott St Pierre Country Club o amgylch maenordy hardd o'r 14eg Ganrif sydd wedi'i osod ynghanol 400 erw o barcdir tawel, gan gynnwys dau gwrs golff 18 twll.

  Ychwanegu Golf at St Pierre Country Club i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Church Street, Trellech, Monmouthshire, NP25 4PE

  Ffôn

  01633 644850

  Trellech

  Taith 5.3 milltir o Drellech, uwchben Dyffryn Gwy i'r de o Drefynwy.

  Ychwanegu 24 Wells and Springs at Trellech i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Abergavenny to Skenfrith layby, Old Ross Road, east of Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RG

  Ffôn

  01633 644850

  east of Llanvetherine, Abergavenny

  Taith gerdded o 5.8 milltir, gan gymryd rhan o Lwybr Clawdd Offa, pentrefi a thir fferm yn ormodol i'r dwyrain o'r Fenni.

  Ychwanegu 26 Llanvetherine to Llangattock Lingoed i'ch Taith

 8. Canoe Hire Wales

  Math

  Type:

  Canŵio

  Cyfeiriad

  Glasbury, Powys, LD3 0SD

  Ffôn

  01497 847897

  Powys

  Gan ddechrau yn Glasbury a phadlo'ch canŵ neu gaiac i lawr y nant i Whitney ar Wy, gallwch stopio hanner ffordd yn Y Gelli Gandryll am ryw ginio yn un o'r nifer o gaffis a thafarndai, neu gallwch stopio ar ochr yr afon am bicnic.

  Ychwanegu Canoe Hire Wales i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Darparwr Gweithgaredd

  Cyfeiriad

  Old Court Hotel, Symonds Yat West, Ross-On-Wye, Herefordshire, HR9 6DA

  Ffôn

  07811482832

  Ross-On-Wye

  Mae fy 'swyddfa ddyfrllyd' yn cwmpasu dros 86 milltir o afon Gwy lle rwy'n cynnig nofio antur 1k – 7km o nofio antur yn dysgu techneg addysgu a darllen afonydd.

  Mae'r rhan fwyaf o nofio'n cynnwys cerdded i fyny'r banc a nofio yn ôl i lawr yr afon,…

  Ychwanegu Swim Wild i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Golff - 18 twll

  Cyfeiriad

  The Broadway, Caerleon, Newport, NP18 1AY

  Ffôn

  01633 420342

  Caerleon

  Cymerwch eich camau cyntaf ar gwrs golff neu ddirwy eich gêm fer yng Nghlwb Golff Caerllion, sydd wedi'i lleoli dim ond 5 munud yn y car i ffwrdd, yn nhref Rufeinig hanesyddol Caerllion.

  Ychwanegu Caerleon Golf Club i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  St Arvans Memorial Hall, A466,, St Arvans, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6DN

  Ffôn

  01633 644850

  St Arvans, Chepstow

  Llwybr 2.8 milltir trwy ac i'r gorllewin o bentref St. Arvan's.

  Ychwanegu Health Walk - St. Arvan's Walk i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Monmouth Leisure Centre, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Ffôn

  01633 644850

  Monmouth

  1.75 milltir ar droed trwy ran o'r dref ac o gwmpas Caeau Vauxhall.

  Ychwanegu Health Walk - Vauxhall Fields Walk i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  St Teilo's Church, Llantilio Crossenny, Monmouthshire, NP7 8TD

  Ffôn

  01633 644850

  Llantilio Crossenny

  Taith gerdded 5 milltir trwy dir fferm i'r dwyrain o'r Fenni, gan ddefnyddio rhan o Lwybr Clawdd Offa a Rhodfa'r Tri Chastell.

  Ychwanegu 20 Llantilio Crossenny to White Castle i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Chepstow TIC, Bridge Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EY

  Ffôn

  01291 623772

  Chepstow

  Mae gan Gas-gwent dri llwybr tref. Pob un yn dechrau / gorffen yn Tic Cas-gwent yn maes parcio'r Castell, ond gallwch eu casglu unrhyw bryd yng nghanol y dref. Mae'r llwybr llawn yn cymryd tua 90 munud. Cadwch lygad am blaciau o wybodaeth mewn…

  Ychwanegu Chepstow Town Trails i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Twyn Square, Usk, Monmouthshire, NP15 1BH

  Ffôn

  01633 644850

  Usk

  Taith gerdded 3.1 milltir ar draciau da o Frynbuga.

  Ychwanegu 11 Usk Lady Hill i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Mathern Road near Millers Arms, Mathern, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6JD

  Ffôn

  01633 644850

  Chepstow

  2.7 milltir o bentref Mathern, drwy dir fferm a chwrs golff St Pierre.

  Ychwanegu Health Walk - Mathern & St Pierre i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Chepstow Leisure Centre, Welsh Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5LT

  Ffôn

  01633 644850

  Chepstow

  Taith gerdded 5 milltir yn Nyffryn Gwy hardd i'r gogledd o Gas-gwent, gyda rhai llwybrau garw mewn coetir.

  Ychwanegu 6 Piercefield i'ch Taith

 18. Peterstone Lakes Golf Club

  Math

  Type:

  Golff - 18 twll

  Cyfeiriad

  Peterstone, Wentloog, Newport, CF3 2TN

  Ffôn

  01633 680009

  Wentloog

  Mae'r cwrs golff 18 twll yn barcdir ac wedi'i leoli ar lefelau Gwent wrth ymyl Aber Hafren, gyda golygfeydd bendigedig o gwmpas.

  Ychwanegu Peterstone Lakes Golf Club i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Llangybi Church, Usk Road, Llangybi, Monmouthshire, NP15 1NP

  Ffôn

  01633 644850

  Usk Road, Llangybi

  Taith gerdded 6 milltir o bentref Llangybi i'r de o Frynbuga.

  Ychwanegu 28 Llangybi Circular i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Gwifren Uchel

  Cyfeiriad

  The Celtic Manor Resort, Coldra Woods, Newport, Newport, NP18 1HQ

  Ffôn

  01633 410587

  Newport

  Wastad wedi bod eisiau siglo drwy'r coed? Yna profwch eich nerf gyda'n antur treetop Forest Jump.

  Ychwanegu Forest Jump at Celtic Manor i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo