Gweithgareddau

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 94

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Church Street, Trellech, Monmouthshire, NP25 4PE

  Ffôn

  01633 644850

  Trellech

  Taith 5.3 milltir o Drellech, uwchben Dyffryn Gwy i'r de o Drefynwy.

  Ychwanegu 24 Wells and Springs at Trellech i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Golff - 18 twll

  Cyfeiriad

  Old Ross Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8NG

  Ffôn

  01873 856223

  Abergavenny

  Cwrs Golff 18 Twll (5,413 llath)
  & Cae a Putt

  Cwrs parcdir tonnog gyda golygfeydd godidog dros y Fenni a'r Mynydd Du.

  Ychwanegu Wernddu Golf Club i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Cerdded dan Dywys

  Cyfeiriad

  Chepstow, Chepstow, Monmouthshire, NP16 7ED

  Ffôn

  01291 689774

  Chepstow

  Mae Llwybrau Celtaidd eisiau rhoi'r gwyliau cerdded gorau i chi ym Mhrydain gallwch ei gael. Bydd eich gwyliau cerdded yn eich tywys ar hyd y llwybrau gorau o Lwybrau Cenedlaethol a'r llwybrau Hirbell trwy Gymru

  Ychwanegu Celtic Trails Walking - Offas Dyke Path i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Llanfoist Crossing Car Park, Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LP

  Ffôn

  01633 644850

  Llanfoist, Abergavenny

  Cerddwch 1.6 milltir ar hyd y gamlas a dychwelyd ar lwybr a mân ffordd.

  Ychwanegu Health Walk - Llanfoist Canal East Walk i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Clytha National Trust car park, Old Abergavenny road, Raglan, Monmouthshire, NP7 9BW

  Ffôn

  01633 644850

  Raglan

  Taith gerdded 3 milltir ar ystâd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghlytha.

  Ychwanegu 2 Clytha Estate i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Llangybi Church, Usk Road, Llangybi, Monmouthshire, NP15 1NP

  Ffôn

  01633 644850

  Usk Road, Llangybi

  Taith gerdded 6 milltir o bentref Llangybi i'r de o Frynbuga.

  Ychwanegu 28 Llangybi Circular i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Canolfan Pursuits Awyr Agored

  Cyfeiriad

  20 Forest Road, Milkwall, Coleford, Gloucestershire, GL16 7LB

  Ffôn

  07794 189 841

  Coleford

  Gweithgareddau awyr agored yn Nyffryn Gwy trawiadol a Bannau Brycheiniog. Hanner Diwrnod, teithiau tywys Diwrnod Llawn a Staycation. Canŵio, caiacio, cerdded ceunant, padlfyrddio standup (SUP) a thalebau anrhegion. Gweler y wefan am bob gweithgaredd…

  Ychwanegu Way2Go Adventures i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Maes Chwarae Plant

  Cyfeiriad

  Chippenham Play Area, Chippenham Village Green,, Blestium Street (opposite rear of Waitrose Supermarket),, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3UZ

  Blestium Street (opposite rear of Waitrose Supermarket),, Monmouth

  Parc chwarae newydd yn Nhrefynwy, drws nesaf i Gae Chippenham.

  Ychwanegu Chippenham Play Area i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Paragleidio

  Cyfeiriad

  35 Mount Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7DT

  Ffôn

  01873 850111

  Abergavenny

  Ffurfiwyd paragleidio echelin am y tro cyntaf yn 1997. Mae'r Ysgol wedi bod trwy sawl ymgnawdoliad a lleoliad yn y cyfnod hwn, bob amser o gwmpas Y Fenni, sydd wedi rhoi mynediad i ni i rai o'r safleoedd hedfan gorau yn y DU.

  Ychwanegu Axis Paragliding and Paramotoring i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Mathern Road near Millers Arms, Mathern, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6JD

  Ffôn

  01633 644850

  Chepstow

  2.7 milltir o bentref Mathern, drwy dir fferm a chwrs golff St Pierre.

  Ychwanegu Health Walk - Mathern & St Pierre i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Canolfan Hamdden

  Cyfeiriad

  Old Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 6EP

  Ffôn

  01873 735360

  Abergavenny

  Ewch i Ganolfan Hamdden y Fenni ar gyfer nofio, gweithgareddau chwaraeon, cyfleusterau iechyd a mwy.

  Ychwanegu Abergavenny Leisure Centre i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Balŵnio

  Cyfeiriad

  Llanarth, Raglan, Raglan, Monmouthshire, NP15 2AU

  Ffôn

  01275 375300

  Raglan

  O'n safleoedd lansio yn Ne Cymru, efallai y byddwch yn hedfan dros Ddyffryn Wysg, Bannau Brycheiniog neu'r Mynydd Torth Siwgr ysblennydd a golygfeydd o'r Cats Back ar y Mynydd Du.

  Ychwanegu Bailey Balloons i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Skenfrith Castle, Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UG

  Ffôn

  01633 644850

  Skenfrith

  Taith gerdded 6.5 milltir yn Nyffryn Mynwy i'r de o Ynysgynwraidd

  Ychwanegu 30 White Swan Skenfrith i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Golff - 18 twll

  Cyfeiriad

  Woodlake Park Golf & Country Club, Glascoed, Nr Usk, Monmouthshire, NP4 0TE

  Ffôn

  01291 673933

  Nr Usk

  Wedi'i leoli mewn 140 erw yn un o ardaloedd harddaf Gwent, mae Parc Woodlake yn edrych dros gronfa ddŵr ysblennydd Llandegfedd, Bannau Brycheiniog, y Mynydd Du a Dyffryn Wysg.

  Ychwanegu Woodlake Park Golf & Country Club i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Cerdded dan Dywys

  Cyfeiriad

  Wye Valley, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6ZD

  Ffôn

  01291 689774

  Chepstow

  Mae Llwybrau Celtaidd eisiau rhoi'r gwyliau cerdded gorau i chi ym Mhrydain gallwch ei gael. Bydd eich gwyliau cerdded yn eich tywys ar hyd y llwybrau gorau o Lwybrau Cenedlaethol a Llwybrau Hirbell trwy Gymru.

  Ychwanegu Celtic Trails - Wye Valley Walk i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Chepstow TIC, Bridge Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EY

  Ffôn

  01291 623772

  Chepstow

  Mae gan Gas-gwent dri llwybr tref. Pob un yn dechrau / gorffen yn Tic Cas-gwent yn maes parcio'r Castell, ond gallwch eu casglu unrhyw bryd yng nghanol y dref. Mae'r llwybr llawn yn cymryd tua 90 munud. Cadwch lygad am blaciau o wybodaeth mewn…

  Ychwanegu Chepstow Town Trails i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Saethyddiaeth

  Cyfeiriad

  Wye Valley Archery Centre, Crick Road, Portskewett, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5XU

  Ffôn

  01291 625861

  Portskewett, Caldicot

  Mae Saethyddiaeth Dyffryn Gwy yn gwrs saethyddiaeth maes sy'n gyfeillgar i'r teulu, wedi'i adeiladu'n arferol.

  Ychwanegu Wye Valley Archery Centre i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Church Street, Trellech, Monmouthshire, NP25 4PE

  Ffôn

  01633 644850

  Trellech

  Taith gerdded o 1.2 milltir o amgylch atyniadau hanesyddol pentref Trellech, uwchben Dyffryn Gwy, i'r de o Drefynwy.

  Ychwanegu 23 Trellech Village i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Pysgota

  Cyfeiriad

  Lower Pen-y-Clawdd Farm, Dingestow, Monmourth, NP25 4BG

  Ffôn

  01600 740223

  Dingestow

  Mae gan Fferm Pen-y-clawdd Isaf bopeth y gallai gwyntyll Pysgota bras ei eisiau, pob un ar y safle ac wedi'i leoli mewn cefn gwlad trawiadol gyda golygfeydd syfrdanol. Tri llyn pwrpasol wedi'u stocio â phum rhywogaeth o bysgod.

  Ychwanegu Pen-y-Clawdd Farm Fishery i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Rhwyfo

  Cyfeiriad

  Monmouth Rowing Club, The John Hartland Boathouse, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Old Dixton Road, Monmouth

  Mae Clwb Rhwyfo Trefynwy wedi bod wrth galon cymuned Trefynwy ers ei sefydlu yn 1928. Maent yn cynnal llawer o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys Regata flynyddol Mynwy ym mis Mai, ac fel man cychwyn Ras Rafft Mynwy ym mis Medi.

  Ychwanegu Monmouth Rowing Club i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo