Abergavenny Baker Kitchen
 • Abergavenny Baker Kitchen
 • Abergavenny Baker logo

Am

Gwnewch fara arddull Sgandinafaidd gyda Baker y Fenni. Byddwch chi'n pobi kanelbuller traddodiadol (byns sinamon), vaniljbular (crème patissiere), cylch te Sweden syfrdanol ond twyllodrus syml a rholiau rhyg wedi'u hadu No-Knead.

Gallwch ddarganfod mwy o fanylion, ac archebu eich tocynnau, ar y wefan.

Dosbarthiadau - The Abergavenny Baker

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£160.00 fesul tocyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

Group photo from The Abergavenny BakerThe Abergavenny Baker, AbergavennyMae Baker y Fenni yn Ysgol Goginio arobryn sydd wedi'i lleoli yng nghanol tref y Fenni, prifddinas foodie De Cymru. 

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mae parcio yn haws ym maes parcio Fairfield. Ewch draw tuag at gaffi Bean a Bara, o dan fwa y Cwrt ac mae fy nrws bach gwyn ar y chwith gan y grisiau metel glas. Ewch yn syth i'r gegin a byddaf yn rhoi'r tegell ymlaen...

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae gorsaf reilffordd y Fenni a gorsafoedd bysiau yn daith gerdded 15 - 20 munud trwy Faes Parcio'r Orsaf Fysiau, maes parcio Eglwys y Santes Fair, ar hyd croos yr A40 wrth y goleuadau, dilynwch y llwybr gan Women's Aid i Faes Parcio Bragdy, ar hyd Stryd y Farchnad, i'r chwith ar hyd Stryd y Llew ac yn mynd o dan fwa y Courtyard.

Nordic Breads

Ysgol Coginio / Demonstration

1 The Courtyard, Lion Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5PE
Close window

Call direct on:

Ffôn07977511337

Amseroedd Agor

Tymor (23 Gorff 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Mawrth09:30 - 15:30
Tymor (17 Medi 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Mawrth09:30 - 15:30
Tymor (19 Tach 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Mawrth09:30 - 15:30

Beth sydd Gerllaw

 1. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.09 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  0.11 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.14 milltir i ffwrdd
 1. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  0.21 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.21 milltir i ffwrdd
 3. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  0.25 milltir i ffwrdd
 4. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.3 milltir i ffwrdd
 5. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.32 milltir i ffwrdd
 6. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.32 milltir i ffwrdd
 7. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.38 milltir i ffwrdd
 8. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.45 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  1.06 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.54 milltir i ffwrdd
 11. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.84 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.24 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo