Taith Gerdded y Tri Chastell

Uchafbwyntiau ar hyd Taith Gerdded y Tri Chastell

Ysbrydoliaeth

 1. Grosmont Castle
  Olion sylweddol castell o'r drydedd ganrif ar ddeg Hubert de Burgh, a godwyd ar fwnt cynharach. Cafodd ei ailfodelu yn ddiweddarach gan dŷ Lancaster.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 2. Skenfrith Castle
  Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 3. White Castle
  Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn sylweddol yn ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg. Cynhaliwyd y castell yn gyffredin â Grosmont a Skenfrith.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 4. White Castle Vineyard Tour with Robb Merchant
  Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White Castle Vineyard yn eiddo i Robb a Nicola Merchant. Mae wedi'i leoli yng nghefn gwlad hardd Sir Fynwy yn Llanvetherine, yn agos i'r Fenni a Threfynwy.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 5. Apple County Cider Orchard
  Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau seidr a chyrtens duon mewn caeau sy'n edrych dros dirwedd syfrdanol Dyffryn Monnow. Mae siop seidr ar agor 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer blasu seidr a chynnyrch lleol.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 6. The Bar
  Mae bwyty'r Bell wedi ennill nifer o wobrau am ei fwyd gan gynnwys 'Lle Gorau i Fwyta – Tafarn' yng Ngwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru. Mae'r cynnyrch yn dymhorol ac yn lleol gyda rhai o ardd gegin y gwesty.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 7. Restaurant 1861
  Mae'r bwyty yn cynnig profiad bwyd gourmet newydd gyda'r cydbwysedd cywir o wasanaeth personol cyfeillgar i wneud pryd o fwyd i'w gofio.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 24

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Growing in the Border, Blackbrook Estate, Norton Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UB

  Ffôn

  0771252635

  Norton Skenfrith

  Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig ymweliadau grŵp a chyrsiau.

  Ychwanegu Growing in the Border i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  The Rectory,, B4347, Grosmont, Monmouthshire, NP7 8LW

  Grosmont

  Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt (oherwydd pwysigrwydd y Grysmwnt pan gafodd ei hadeiladu).

  Ychwanegu Church of St. Nicholas, Grosmont i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  The Bell at Skenfrith, Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  01600 750235

  Pris

  Amcanbris£175.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Abergavenny

  Mae'r Bell yn hen dafarn hyfforddi wedi'i hadfer yn hyfryd, sy'n dyddio o'r 17eg ganrif, sy'n dal i gadw llawer o'i swyn a'i chymeriad. Mae wedi ennill llawer o wobrau am ei fwyty, rhestr gwin a moethusrwydd arddulliol cyffredinol. Gwahoddir…

  Pris

  Amcanbris£175.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Ychwanegu The Bell at Skenfrith i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Llantilio Crossenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8TD

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar ddeg a'r bedwaredd ganrif ar ddeg, a ddefnyddiwyd yn ddiweddarach fel porthdy hela. Dim ond y ffos sydd ar ôl erbyn hyn.

  Ychwanegu Hen Gwrt Moated Site (Cadw) i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Restaurant 1861, Cross Ash, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8PB

  Ffôn

  0845 3881861

  Abergavenny

  Ymlaciwch yn un o'n chwe ystafell westai steilus ar ôl mwynhau ein bwyd blasus.

  Ychwanegu 1861 Restaurant with Rooms i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  White Castle Vineyard, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RA

  Ffôn

  01873 821443

  Abergavenny

  Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White Castle Vineyard yn eiddo i Robb a Nicola Merchant. Mae wedi'i leoli yng nghefn gwlad hardd Sir Fynwy yn Llanvetherine, yn agos i'r Fenni a Threfynwy.

  Ychwanegu White Castle Vineyard i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UB

  Ffôn

  01600 750224

  Pris

  Amcanbris£20.50 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl

  Abergavenny

  Parc carafanau teithiol bach o ansawdd uchel i oedolion yn unig, wedi'u lleoli mewn rhan hyfryd o gefn gwlad Cymru.

  Pris

  Amcanbris£20.50 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl

  Ychwanegu Three Castles Caravan Park i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Restaurant 1861, Cross Ash, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8PB

  Ffôn

  0845 3881861

  Abergavenny

  Mae'r bwyty yn cynnig profiad bwyd gourmet newydd gyda'r cydbwysedd cywir o wasanaeth personol cyfeillgar i wneud pryd o fwyd i'w gofio.

  Ychwanegu Restaurant 1861 i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Skenfrith Castle, Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UG

  Ffôn

  01633 644850

  Skenfrith

  Taith gerdded 6.5 milltir yn Nyffryn Mynwy i'r de o Ynysgynwraidd

  Ychwanegu 30 White Swan Skenfrith i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.

  Ychwanegu Skenfrith Castle (Cadw) i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Skenfrith Castle, Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UG

  Ffôn

  01633 644850

  Skenfrith

  Taith gerdded 6 milltir i'r gogledd o Ynysgynwraidd yn Nyffryn Mynwy.

  Ychwanegu 27 Skenfrith to Box Farm i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Cross Ash, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8PE

  Ffôn

  01873 890190

  Pris

  Amcanbris£380.00 fesul uned yr wythnos

  Abergavenny

  Wedi'i adeiladu ym 1877 ac wedi'i hadfer yn gariadus yn ddiweddar, mae'r enghraifft swynol hon o dŷ prifathro Fictoraidd yn cysgu hyd at bedwar (ynghyd â 2 faban mewn cotiau) – ac mae ganddo'r bwriad o guro pob barn.

  Pris

  Amcanbris£380.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Old School House i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  St Bridget's Church Skenfrith, Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  01873 821405

  Abergavenny

  Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy ganrifoedd lawer. Dyma un o'r eglwysi hynaf mewn defnydd parhaus yn Sir Fynwy.

  Ychwanegu St Bridget's Church Skenfrith i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Grosmont, Grosmont, Monmouthshire, NP7 8EP

  Ffôn

  01981 240646

  Grosmont

  Mae'r Angel Inn yn dafarn draddodiadol, deuluol ym mhentref pictiwrs Grosmont, Sir Fynwy. Mae cwrw go iawn, bwyd gwych a chroeso cynnes yn aros.

  Ychwanegu The Angel Inn i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Newcastle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NF

  Ffôn

  07774640442

  Pris

  Amcanbris£350.00 fesul uned y noson

  Monmouth

  Gan fwynhau lleoliad gwledig diarffordd tawel a golygfeydd panoramig syfrdanol dros Fro Wysg i Fannau Brycheiniog, mae'r ysgubor hyfryd hon wedi'i haddasu hefyd yn ymfalchïo mewn tu mewn eang a chyfforddus iawn, ac ystafell gemau.

  Pris

  Amcanbris£350.00 fesul uned y noson

  Ychwanegu Green Dyffryn Barn i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  White Castle, Llantilio Crosenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UD

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn sylweddol yn ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg. Cynhaliwyd y castell yn gyffredin â Grosmont a Skenfrith.

  Ychwanegu White Castle (Cadw) i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  The Bell at Skenfrith, Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  01600 750235

  Skenfrith

  Mae bwyty'r Bell wedi ennill nifer o wobrau am ei fwyd gan gynnwys 'Lle Gorau i Fwyta – Tafarn' yng Ngwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru. Mae'r cynnyrch yn dymhorol ac yn lleol gyda rhai o ardd gegin y gwesty.

  Ychwanegu The Bell at Skenfrith Restaurant i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  St Teilo's Church, Llantilio Crossenny, Monmouthshire, NP7 8TD

  Ffôn

  01633 644850

  Llantilio Crossenny

  Taith gerdded 5 milltir trwy dir fferm i'r dwyrain o'r Fenni, gan ddefnyddio rhan o Lwybr Clawdd Offa a Rhodfa'r Tri Chastell.

  Ychwanegu 20 Llantilio Crossenny to White Castle i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Kate's Country School, Great Tre-rhew Farm, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RA

  Llanvetherine, Abergavenny

  Os ydych chi'n chwilio am gyrsiau cyfeillgar, llawn hwyl, llawn ffeithiau ar hwsmonaeth anifeiliaid a sgiliau gwledig, yna rydych chi wedi dod o hyd i'r lle iawn.

  Ychwanegu Kate's Country School i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Grosmont, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8EP

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Olion sylweddol castell o'r drydedd ganrif ar ddeg Hubert de Burgh, a godwyd ar fwnt cynharach. Cafodd ei ailfodelu yn ddiweddarach gan dŷ Lancaster.

  Ychwanegu Grosmont Castle (Cadw) i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo