Taith Gerdded y Tri Chastell

Uchafbwyntiau ar hyd Taith Gerdded y Tri Chastell

Ysbrydoliaeth

 1. Grosmont Castle
  Olion sylweddol o gastell Hubert de Burgh yn y drydedd ganrif ar ddeg, a godwyd ar fwnt cynharach. Cafodd ei ailfodelu yn ddiweddarach gan dŷ Caerhirfryn.
  1. Skenfrith Castle
   Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.
   1. White Castle
    Gosod olion ffosedig o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelu'n sylweddol yn ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg. Daliwyd y castell yn gyffredin â'r Grysmwnt a Ynysgynwraidd.
    1. White Castle Vineyard Tour with Robb Merchant
     Enillwyr Gwobr Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae Gwinllan Castell Gwyn yn eiddo i Robb & Nicola Merchant. Saif yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy yn Llanvetherine, yn agos i'r Fenni a Threfynwy.
     1. Apple County Cider Orchard
      Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau seidr a chyrtens duon mewn caeau sy'n edrych dros dirwedd syfrdanol Dyffryn Monnow. Mae siop seidr ar agor 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer blasu seidr a chynnyrch lleol.
     2. The Bar
      Mae bwyty'r Bell wedi ennill llawer o wobrau am ei fwyd gan gynnwys 'Y Lle Gorau i Fwyta – Tafarn' yng Ngwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru. Mae'r cynnyrch yn dymhorol ac yn dod o ffynonellau lleol gyda rhai o ardd gegin y gwesty.
      1. Restaurant 1861
       Mae'r bwyty'n cynnig profiad cuisine gourmet newydd gyda dim ond cydbwysedd cywir gwasanaeth personol cyfeillgar i'w wneud er mwyn cael pryd o fwyd i'w gofio.

       Nifer yr eitemau:

       Nifer yr eitemau: 24

       , wrthi'n dangos 1 i 20.

       1. Cyfeiriad

        Whitehouse Farm, Newcastle, Skenfrith, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NS

        Ffôn

        01600 750835

        Skenfrith, Monmouth

        Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau seidr a chyrtens duon mewn caeau sy'n edrych dros dirwedd syfrdanol Dyffryn Monnow. Mae siop seidr ar agor 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer blasu seidr a chynnyrch…

        Ychwanegu Apple County Cider Co i'ch Taith

       2. Cyfeiriad

        Llantilio Crossenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8TD

        Ffôn

        0300 025 6000

        Abergavenny

        Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar ddeg a'r bedwaredd ganrif ar ddeg, a ddefnyddiwyd yn ddiweddarach fel porthdy hela. Dim ond y ffos sydd ar ôl erbyn hyn.

        Ychwanegu Hen Gwrt Moated Site (Cadw) i'ch Taith

       3. Cyfeiriad

        White Castle, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UD

        Ffôn

        03000 256140

        Abergavenny

        Mae'r bwthyn hyfryd hwn wedi'i leoli o fewn pellter stormus o Gastell Gwyn hanesyddol, ond mae ganddo ei ardd giât amgaeedig ei hun gyda theras mawr wedi'i orchuddio â phreifat, a pharcio oddi ar y lôn.

        Ychwanegu Crown Cottage i'ch Taith

       4. Cyfeiriad

        Homefield, Grosmont, Monmouthshire, NP7 8EP

        Ffôn

        01981240859

        Pris

        Amcanbriso £490.00i£630.00 fesul uned yr wythnos

        Grosmont

        Cartref eang o fyngalo hunanarlwyo cartref, wedi'i addasu ar gyfer mynediad i gadeiriau olwyn. Yn ddelfrydol addas ar gyfer grwpiau gyda rhywun â symudedd cyfyngedig iawn a'i osod o fewn ei gardd fawr ei hun a gynhelir yn dda. Mwynhewch olygfeydd…

        Pris

        Amcanbriso £490.00i£630.00 fesul uned yr wythnos

        Ychwanegu Homefield Self Catering i'ch Taith

       5. Cyfeiriad

        St Teilo's Church, Llantilio Crossenny, Monmouthshire, NP7 8TD

        Ffôn

        01633 644850

        Llantilio Crossenny

        Taith gerdded 5 milltir trwy dir fferm i'r dwyrain o'r Fenni, gan ddefnyddio rhan o Lwybr Clawdd Offa a Rhodfa'r Tri Chastell.

        Ychwanegu 20 Llantilio Crossenny to White Castle i'ch Taith

       6. Cyfeiriad

        Skenfrith Castle, Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UG

        Ffôn

        01633 644850

        Skenfrith

        Taith gerdded 6 milltir i'r gogledd o Ynysgynwraidd yn Nyffryn Mynwy.

        Ychwanegu 27 Skenfrith to Box Farm i'ch Taith

       7. Cyfeiriad

        Newcastle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NF

        Ffôn

        07774640442

        Pris

        Amcanbris£350.00 fesul uned y noson

        Monmouth

        Gan fwynhau lleoliad gwledig diarffordd tawel a golygfeydd panoramig syfrdanol dros Fro Wysg i Fannau Brycheiniog, mae'r ysgubor hyfryd hon wedi'i haddasu hefyd yn ymfalchïo mewn tu mewn eang a chyfforddus iawn, ac ystafell gemau.

        Pris

        Amcanbris£350.00 fesul uned y noson

        Ychwanegu Green Dyffryn Barn i'ch Taith

       8. Cyfeiriad

        Restaurant 1861, Cross Ash, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8PB

        Ffôn

        0845 3881861

        Abergavenny

        Mae'r bwyty'n cynnig profiad cuisine gourmet newydd gyda dim ond cydbwysedd cywir gwasanaeth personol cyfeillgar i'w wneud er mwyn cael pryd o fwyd i'w gofio.

        Ychwanegu Restaurant 1861 i'ch Taith

       9. Cyfeiriad

        Kate's Country School, Great Tre-rhew Farm, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RA

        Llanvetherine, Abergavenny

        Os ydych chi'n chwilio am gyrsiau cyfeillgar, llawn hwyl, llawn ffeithiau ar hwsmonaeth anifeiliaid a sgiliau gwledig, yna rydych chi wedi dod o hyd i'r lle iawn.

        Ychwanegu Kate's Country School i'ch Taith

       10. Cyfeiriad

        The Bell at Skenfrith, Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

        Ffôn

        01600 750235

        Pris

        Amcanbris£175.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

        Abergavenny

        Mae'r Bell yn hen dafarn hyfforddi wedi'i hadfer yn hyfryd, sy'n dyddio o'r 17eg ganrif, sy'n dal i gadw llawer o'i swyn a'i chymeriad. Mae wedi ennill llawer o wobrau am ei fwyty, rhestr gwin a moethusrwydd arddulliol cyffredinol. Gwahoddir…

        Pris

        Amcanbris£175.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

        Ychwanegu The Bell at Skenfrith i'ch Taith

       11. Cyfeiriad

        Grosmont, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8EP

        Ffôn

        0300 025 6000

        Abergavenny

        Olion sylweddol o gastell Hubert de Burgh yn y drydedd ganrif ar ddeg, a godwyd ar fwnt cynharach. Cafodd ei ailfodelu yn ddiweddarach gan dŷ Caerhirfryn.

        Ychwanegu Grosmont Castle (Cadw) i'ch Taith

       12. Cyfeiriad

        Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

        Ffôn

        0300 025 6000

        Abergavenny

        Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.

        Ychwanegu Skenfrith Castle (Cadw) i'ch Taith

       13. Cyfeiriad

        Restaurant 1861, Cross Ash, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8PB

        Ffôn

        0845 3881861

        Abergavenny

        Ymlaciwch yn un o'n chwe ystafell westai steilus ar ôl mwynhau ein bwyd blasus.

        Ychwanegu 1861 Restaurant with Rooms i'ch Taith

       14. Cyfeiriad

        Cross Ash, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8PE

        Ffôn

        01873 890190

        Pris

        Amcanbris£380.00 fesul uned yr wythnos

        Abergavenny

        Wedi'i adeiladu ym 1877 ac wedi'i hadfer yn gariadus yn ddiweddar, mae'r enghraifft swynol hon o dŷ prifathro Fictoraidd yn cysgu hyd at bedwar (ynghyd â 2 faban mewn cotiau) – ac mae ganddo'r bwriad o guro pob barn.

        Pris

        Amcanbris£380.00 fesul uned yr wythnos

        Ychwanegu Old School House i'ch Taith

       15. Cyfeiriad

        Growing in the Border, Blackbrook Estate, Norton Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UB

        Ffôn

        0771252635

        Norton Skenfrith

        Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig ymweliadau grŵp a chyrsiau.

        Ychwanegu Growing in the Border i'ch Taith

       16. Cyfeiriad

        Skenfrith Castle, Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UG

        Ffôn

        01633 644850

        Skenfrith

        Taith gerdded 6.5 milltir yn Nyffryn Mynwy i'r de o Ynysgynwraidd

        Ychwanegu 30 White Swan Skenfrith i'ch Taith

       17. Cyfeiriad

        The Bell at Skenfrith, Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UH

        Ffôn

        01600 750235

        Skenfrith

        Mae bwyty'r Bell wedi ennill llawer o wobrau am ei fwyd gan gynnwys 'Y Lle Gorau i Fwyta – Tafarn' yng Ngwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru. Mae'r cynnyrch yn dymhorol ac yn dod o ffynonellau lleol gyda rhai o ardd gegin y gwesty.

        Ychwanegu The Bell at Skenfrith Restaurant i'ch Taith

       18. Cyfeiriad

        White Castle, Llantilio Crosenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UD

        Ffôn

        0300 025 6000

        Abergavenny

        Gosod olion ffosedig o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelu'n sylweddol yn ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg. Daliwyd y castell yn gyffredin â'r Grysmwnt a Ynysgynwraidd.

        Ychwanegu White Castle (Cadw) i'ch Taith

       19. Cyfeiriad

        Grosmont, Grosmont, Monmouthshire, NP7 8EP

        Ffôn

        01981 240646

        Grosmont

        Tafarn draddodiadol sy'n cael ei rhedeg gan y teulu ym mhentref prydferth y Grysmwnt, Sir Fynwy, yw The Angel Inn. Cwrw go iawn, bwyd gwych a chroeso cynnes yn disgwyl.

        Ychwanegu The Angel Inn i'ch Taith

       20. Cyfeiriad

        Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UB

        Ffôn

        01600 750224

        Pris

        Amcanbris£20.50 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl

        Abergavenny

        Parc carafanau teithiol bach o ansawdd uchel i oedolion yn unig, wedi'u lleoli mewn rhan hyfryd o gefn gwlad Cymru.

        Pris

        Amcanbris£20.50 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl

        Ychwanegu Three Castles Caravan Park i'ch Taith

       Peidiwch â Methu....

       Peidiwch â Methu....

       Peidiwch â Methu....

       Peidiwch â Methu....

       • Cymru Wales Logo
       • Site Logo
       • Monlife Logo
       • Monmouthshire Logo