Croeso i Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Kittys Orchard Wild Meadow b (Julie Smith)

Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan Ymddiriedolaeth…

Shire Hall Monmouth

Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru. Mae'n…

Magor Church

Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

Church of St Stephen & St Tathan

Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

Castle Meadows

Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon, wrth ymyl…

Melville Centre

Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

Strawberry Cottage Wood (Gabi Horup)

Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

Black Rock Fishermen

Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn gwahodd pawb…

St. Bridget's Church, Skenfrith

Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy ganrifoedd…

Abergavenny Castle

Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y castell ar…

St. Mary's Priory Church, Monmouth

Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar gyfer tref…

Caerwent Roman Town

Paradwys archeolegydd. Prifddinas llwythol y Silures (Venta Silurum) - muriau trawiadol o'r…

@dickie.dai.do

Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran tarddiad.

Big Pit Museum

Mae treftadaeth lofaol gyfoethog Cymru yn yr amgueddfa ryngweithiol arobryn hon wedi'i lleoli yn…

St. Mary's Chepstow

Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o flynyddoedd…

Goytre Wharf

Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan ymwelwyr brysur a…

Penallt Church

Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r rhai nad…

Highfields Farm

Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o brinder,…

Exterior of Llanvihangel Court

Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw Llys…

Newport Museum and Art Gallery

Archwiliwch hanes Casnewydd a darganfod hanes datblygiad daearegol, archaeolegol a hanesyddol…

Hive Mind

Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn Gwy hardd,…

The Chapel & Kitchen

Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

The Wern woods,  (Kath Beasley)

Mae'r Wern yn warchodfa hardd 3 hectar ger Trefynwy gyda golygfeydd gwych.

View from the alcove

Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon o ger…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

scurry

Mae Sioe Sir Fynwy yn Sioe Amaethyddol boblogaidd, un diwrnod.

Agoriadau

Tymor

18th Awst 2024
Raglan Castle

Profwch fywyd i fyny'r grisiau ac i lawr y grisiau yn Oes Fictoria yng Nghastell Rhaglan.

Agoriadau

Tymor

6th Gorffennaf 2024-7th Gorffennaf 2024
Tintern Torchlit Carol Service - Monmouthshire Cottages Credit

Mae Gwasanaeth Carolau Torchlight blynyddol Abaty Tyndyrn yn ddigwyddiad ysbrydoledig mewn lleoliad…

Agoriadau

Tymor

7th Rhagfyr 2024
Mamma Mia

Mwynhewch brofiad sinema awyr agored ABBAtastig wrth i chi wylio a chanu i Mamma Mia yng Nghastell…

Agoriadau

Tymor

11th Mai 2024
Forest Retreats

Ewch yn ôl i'r goedwig a meithrin eich lles ar eco-encil tri diwrnod yn Hill Farm, Tyndyrn.

Agoriadau

Tymor

27th Medi 2024-29th Medi 2024
Wye Valley River Festival

Ymunwch â ni ar gyfer Gŵyl Afon Dyffryn Gwy 2024! 10 diwrnod o ddigwyddiadau ysblennydd mewn…

Agoriadau

Tymor

3rd Mai 2024-12th Mai 2024
Just Tina

Dewch i ysgwyd pluen gynffon gyda Tina -Justine - a'i chast talentog o'r sioe ysgubol Totally TINA!

Agoriadau

Tymor

31st Mai 2024
Re-enactors

Dewch i gwrdd â Freemen Gwent wrth iddynt ddychwelyd yn fuddugol o Frwydr Agincourt yn Ffrainc.

Agoriadau

Tymor

29th Mehefin 2024-30th Mehefin 2024
Magor Marsh

Ewch i Magor Marsh am ddiwrnod hwyliog i'r teulu i ddarganfod popeth am wlyptiroedd a'u bywyd…

Agoriadau

Tymor

28th Ionawr 2025
Nature Trail

Gadewch i'ch plant ddod yn Little Explorer gyda sesiwn archwilio awr o amgylch Parc Gwledig Castell…

Agoriadau

Tymor

26th Gorffennaf 2024

Tymor

2nd Awst 2024

Tymor

9th Awst 2024

Tymor

30th Awst 2024
Catbrook Charity Plant sale 2024

Planhigion cartref a chacennau cartref i'w gwerthu ar gyfer Elusen wych. Dewch i fwynhau!

Agoriadau

Tymor

25th Mai 2024
Dorset Oysters

Ewch i'r Winllan Dell am benwythnos agored ar 27 / 28 Gorffennaf 2024.

Agoriadau

Tymor

27th Gorffennaf 2024-28th Gorffennaf 2024
Medieval-reenactors

Hwyl, adloniant ac addysg ganoloesol i gyd yng nghanol Trefynwy

Agoriadau

Tymor

10th Awst 2024-11th Awst 2024
Our Logo

Mae Sioe Brynbuga 2024 yn ddigwyddiad cyfeillgar i'r teulu sy'n arddangos y gorau o fywyd gwledig…

Agoriadau

Tymor

14th Medi 2024
Machinery at Mathern Mill

Melin ddŵr restredig 2* yw Melin Mathern gyda llawer o'i pheiriannau Fictoraidd. Darganfyddwch sut…

Agoriadau

Tymor

11th Mai 2024-12th Mai 2024
View from the alcove

Ymunwch ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent am daith dywys o amgylch Coedwig Piercefield yn…

Agoriadau

Tymor

30th Ebrill 2024
Border Counties Vintage Club

Mwynhewch olygfeydd a synau stêm ym mis Mai eleni yn Nhrefynwy gyda Sioe Stêm a Gwlad y Gororau…

Agoriadau

Tymor

4th Mai 2024-5th Mai 2024
Llandegfedd Lake

Ddydd Llun Gŵyl y Banc mis Mai cewch flas o'r holl hwyl sydd ar gael yn Llyn Llandegfedd yn eu…

Agoriadau

Tymor

6th Mai 2024
Rockfield Music Studio

Wedi'i archebu'n llawn am y tro. Galwch yn ôl yn fuan am fwy o ddyddiadau. Mwynhewch daith dywys…

Agoriadau

Tymor

24th Ebrill 2024-25th Ebrill 2024

Tymor

1st Mai 2024-2nd Mai 2024
Poster for Judy and Liza

Mae Judy Garland a Liza Minnelli yn ôl gyda'i gilydd eto diolch i brofiad cerddorol syfrdanol, Judy…

Agoriadau

Tymor

7th Mai 2024
Chepstow Racecourse

Mwynhewch noson fwyaf chwaethus y tymor ar Gae Ras Cas-gwent.

Agoriadau

Tymor

12th Gorffennaf 2024
Madeleine Grey – Tomb of Gwladys Ddu and William ap Thomas

Ymunwch â Madeleine Gray i gael sgwrs ar Fedd Gwladys Ddu a William ap Thomas, a ddarganfuwyd…

Agoriadau

Tymor

22nd Mai 2024
Promotional Wedding Showcase Advertisement

Os ydych chi'n chwilio am y lleoliad priodas perffaith wedi'i leoli ym mhentref hardd Brynbuga, yna…

Agoriadau

Tymor

28th Ebrill 2024
Usk Farmers Market

Marchnad wych sy'n rhedeg bob dydd Sadwrn a 3ydd dydd Sadwrn y mis rhwng 9.30am a 12pm

Agoriadau

Tymor

4th Mai 2024

Tymor

18th Mai 2024

Tymor

1st Mehefin 2024

Tymor

15th Mehefin 2024

Tymor

6th Gorffennaf 2024

Tymor

20th Gorffennaf 2024

Tymor

3rd Awst 2024

Tymor

17th Awst 2024

Tymor

7th Medi 2024

Tymor

21st Medi 2024

Tymor

5th Hydref 2024

Tymor

19th Hydref 2024

Tymor

2nd Tachwedd 2024

Tymor

16th Tachwedd 2024

Tymor

21st Rhagfyr 2024

Uchafbwyntiau Llety

Torlands

Mae Torlands yn eiddo modern eang a sy'n cael ei adnewyddu gan sylishly gyda golygfeydd gogoneddus…

The First Hurdle

Mae'r First Hurdle Guest House yn darparu Bed & Breakfast yng Nghas-gwent sy'n cyfuno cysuron…

Lake House Decking

Croeso i'n cartref gwyliau hunanarlwyo moethus newydd. Wedi'i amgylchynu gan gefn gwlad hardd, gyda…

Trevyr Barn

Mae Trevyr Barn yn cynnig llety gwyliau moethus 5 seren ar gyfer 6-7 mewn ysgubor garreg a addaswyd…

Mistletoe Cottage Exterior

Mae Mistletoe Cottage wedi'i leoli mewn trawsnewidiad ysgubor mawr sydd hefyd yn cynnal oriel gelf…

Swanmeadow Holiday Cottages

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn ein fferm Holiday Cottages sy'n rhan o fferm Panty-goitre,…

The Guest House

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Nhŷ Gwadd Jenny, canolfan berffaith ar gyfer eich ymweliad â'r…

Glen View Holiday Lodge

Trosi ysgubor yn cynnig llety ar y llawr gwaelod i 5/6 o bobl mewn 2 ystafell wely ddwbl gyda…

Cae Marchog V2 - Copy (2)

Asiantaeth bythynnod gwyliau arbenigol a phersonol bychan yw Bythynnod Gwyliau Bannau Brycheiniog…

Incline Cottage

Mae Incline Cottage yn fwthyn llarwydd-clad rhamantaidd gyda chefndir coediog a theras sde camlas.…

Church Farm Guest House

Hen ffermdy eang a chartrefol 16egC (rhestredig gradd II) gyda thrawstiau derw a lleoedd tân…

Hilton Newport

Dadflino wrth y pwll 18 metr neu yn y sauna yng ngwesty'r Hilton Newport. Oddi ar yr M4 ac 20…

Croeso/ Welcome

Mwynhewch gysur a hwylustod Hen Ysgubor Rheithordy. Mae pob ystafell wely yn en suite. Dilynwch…

Llancayo Windmill

Mae Melin Wynt Llancayo yn enciliad gwyliau hunan-arlwyo moethus a adnewyddwyd yn ddiweddar, wedi'i…

Self catering cottage ground level for 2 adults

Llety gwyliau unllawr hunanarlwyo uwchben Afon Gwy o fewn pellter cerdded i Dyndyrn, llwybrau…

The Lodge

Yn swatio yng nghanol Sir Fynwy, ar gyrion Brynbuga, fe welwch The Lodge gan Cefn Tilla.  Gwesty…

Whitehill Farm

Wedi'i leoli llai y 3 milltir hwnnw o Drefynwy, mae'r llety hunanarlwyo hwn gyda golygfeydd godidog…

Pen Y Dre Farm

Mae Bythynnod Fferm Pen-y-Dre yn dŷ coetsis hardd o'r 17eg Ganrif sydd wedi'i addasu'n ddiweddar…

Night Sky

Safle bach cyfeillgar gyda chawod a bloc toiledau. Dim ond 300yds i ffwrdd yn y pentref yw'r siop…

Hidden Valley Yurts

Paciwch eich bagiau, casglwch eich teulu a'ch ffrindiau a dewch i glampio ar wyliau yurt yn Hidden…

Long Barn - View from Patio

Mae Long Barn yn Ysgubor Garreg wedi'i Thrawsnewid yn hyfryd uwchben Dyffryn Gwy, Trefynwy gyda…

Old Schoolhouse

Wedi'i adeiladu ym 1877 ac wedi'i hadfer yn gariadus yn ddiweddar, mae'r enghraifft swynol hon o dŷ…

The Angel Hotel

Mae Gwesty'r Angel yn croesawu ymweliadau grŵp a phartïon hyfforddwyr, ac yn cynnig amrywiaeth o…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo