Cefn Tilla Court

Am

Arhoswch ar dir tŷ gwledig prydferth o'r 17eg ganrif yng nghanol Sir Fynwy. Mae pum eiddo hunan-arlwyo sydd wedi'u trosi'n hardd ar gael yn cynnig gofod modern ymhlith hanes helaeth.

Y Cwrt

Mae'r Cwrt Apartment yn rhan o adeilad allan wedi'i addasu a arferai gartrefu'r ceffylau a'r cerbydau ar gyfer Llys Cefn Tilla. Mae'r gwaith adnewyddu wedi'i gwblhau gan ei wneud yn ofod modern gyda'r lefel orau o ffit a gorffen. Mae'r fflatiau gwyliau hunanarlwyo hwn yn berffaith ar gyfer getaways agos atoch.

Fflat Cecile

Llawr gwaelod wedi'i addasu'n adeilad, wedi'i adfer yn hardd gyda'i de preifat ei hun yn wynebu cwrt a gerddi. Grisiau i ystafell wely llawr cyntaf gydag oriel Minstrel a rolio bath top i ffwrdd. Sylwer fod y tŷ bach ar y llawr gwaelod.

Tŷ Hyfforddwr

Y llawr cyntaf wedi'i adnewyddu'n hyfryd 2 eiddo ystafell wely dwbl gyda chawod ensuite, yn yr ail ystafell wely, ar gyfer y rhamantwyr, bath top rholiau yn yr ystafell wely gyda thoiled ensuite a basn llaw golchi.

Y Stablau

Mae'r Stablau wedi'u lleoli yng nghwrt yr ystâd gyda mynediad i'r llawr gwaelod.

Cegin wedi'i harfogi'n llawn ar gyfer eich holl anghenion hunanarlwyo. Digon o lifogydd golau naturiol yr ardal fyw sydd â drysau deublyg yn agor i'r cwrt lle gallwch tra i ffwrdd ychydig oriau gyda theulu a ffrindiau.

Cwt y Bugail

Wedi'i gyrchu trwy ychydig gamau, mae gan y cartref gwyliau 1 ystafell wely, ystafell ymolchi a chegin â chyfarpar llawn. Mae gan y teras allanol ardaloedd eistedd hefyd dwb poeth sy'n edrych dros gefn gwlad syfrdanol Sir Fynwy.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
5
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Cecile's Flat£125.00 fesul uned y noson
Coach House£150.00 fesul uned y noson
Courtyard Apart£120.00 fesul uned y noson
Shepherd's Hut£80.00 fesul uned y noson
The Stables£80.00 fesul uned y noson

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Defnydd

 • Cysgu 20+

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Cecile's Flat

 • Bath
 • Cawod

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Coach House

 • Bath
 • Cawod

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Courtyard Apart

 • Bath
 • Cawod

Map a Chyfarwyddiadau

Cefn Tilla Court

4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Llandenny, Usk, Monmouthshire, NP15 1DG
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 672595

Ffôn07791120089

Graddau

 • 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  0.9 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys hynafol mewn mynwent eglwys bron gylchol, gyda thrawst rood a chroglofft o'r 15fed…

  1.47 milltir i ffwrdd
 3. Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio…

  2.07 milltir i ffwrdd
 4. Gin ddistyllfa yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  2.18 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  2.24 milltir i ffwrdd
 2. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  2.32 milltir i ffwrdd
 3. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  2.38 milltir i ffwrdd
 4. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  2.42 milltir i ffwrdd
 5. Oasis o brydferthwch a thawelwch yng nghanol Sir Fynwy sy'n cynnig golff, bwyd, teithiau…

  2.78 milltir i ffwrdd
 6. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  3.09 milltir i ffwrdd
 7. Yma yn Untapped Brewing rydym yn creu rhai cwrw go iawn nerthol, i chi fwynhau gartref…

  3.26 milltir i ffwrdd
 8. Mae Castell Rhaglan yn gastell trawiadol o'r bymthegfed ganrif a adeiladwyd gan Syr…

  3.41 milltir i ffwrdd
 9. Coed y Bwnydd yw'r bryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd â'i chyflwr gorau yn Sir Fynwy, ac…

  3.43 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r ganolfan wedi'i lleoli mewn ysgubor sydd wedi'i addasu'n hyfryd ymhlith cefn gwlad…

  3.78 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.85 milltir i ffwrdd
 12. Fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a hudolus hyn o Dde America yw…

  4.17 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo