Tintern Abbey

Am

Mae Abaty Tyndyrn yn eicon cenedlaethol - sy'n dal i sefyll mewn ysblander di-do ar lannau Afon Gwy bron i 500 mlynedd ers ei chwymp trasig o ras.

Fe'i sefydlwyd yn 1131 gan fynachod Sistersaidd, a oedd yn hapus i wneud ag adeiladau pren ar y dechrau. Roedd yr Abad Henry, lleidr diwygiedig, yn fwy adnabyddus am ei arfer o grio wrth yr allor nag am ei uchelgeisiau pensaernïol.

Daeth eglwys garreg syml a chlostwyr yn ddiweddarach. Ond yna, diolch i nawdd arglwyddi cyfoethog y Mers, dechreuodd y mynachod gwyn feddwl yn fwy. Yn 1269 dechreuon nhw adeiladu eglwys abaty newydd ac ni wnaethant stopio nes iddynt greu un o gampweithiau pensaernïaeth Gothig Prydain. Mae'r ffrynt gorllewinol mawr gyda'i ffenestr saith lancet a bwâu esgyn yr eglwys yn dal i gymryd yr anadl i ffwrdd.

Mor ddiolchgar oedd y mynachod i'w noddwr grymus Roger Bigod eu bod yn dal i ddosbarthu alms ar ei ran yn 1535. Ond erbyn hynny roedd Diwygiad Saesneg y Brenin Harri VIII wedi hen ddechrau. Dim ond blwyddyn yn ddiweddarach ildiodd Tyndyrn yn rownd gyntaf diddymu'r mynachlogydd - a dechreuodd yr abaty mawr droi'n adfail mawreddog.

Canolfan Ymwelwyr

Mae'r ganolfan ymwelwyr wrth y fynedfa yn rhad ac am ddim i fynd i mewn ac mae ganddi lawer o anrhegion a chynhyrchion gwych i chi eu pori.

Parcio

Sylwch fod y maes parcio y tu allan i Abaty Tyndyrn yn talu ac arddangos, yn ogystal â'r maes parcio gorlif.

Pris a Awgrymir

Please see website for entry prices.

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Sadwrn, 18th Mai 2024 - Dydd Sadwrn, 18th Mai 2024

Dydd Sadwrn, 15th Mehefin 2024 - Dydd Sadwrn, 15th Mehefin 2024

Dydd Sadwrn, 20th Gorffennaf 2024 - Dydd Sadwrn, 20th Gorffennaf 2024

Dydd Sadwrn, 10th Awst 2024 - Dydd Sadwrn, 10th Awst 2024

Dydd Sadwrn, 14th Medi 2024 - Dydd Sadwrn, 14th Medi 2024

Dydd Sadwrn, 12th Hydref 2024 - Dydd Sadwrn, 12th Hydref 2024

Brother ThomasBrother Thomas, the CellarerCamwch nôl mewn amser gyda'r Brawd Thomas a dysgu sut fywyd oedd fel mynach yn Abaty Tyndyrn. Bydd ein brawd cydymdeimladol yn rhoi gwybodaeth y tu mewn i chi am ddefodau a chyfrifoldebau'r mynachod.
more info

Dydd Sadwrn, 25th Mai 2024 - Dydd Llun, 27th Mai 2024

Re-enactorsWilliam Marshal’s Visit to Tintern AbbeyMwynhewch gyflwyniad rhyngweithiol i fywyd canoloesol yn Abaty Tyndyrn.
more info

Dydd Sadwrn, 1st Mehefin 2024 - Dydd Sul, 2nd Mehefin 2024

Dydd Sadwrn, 3rd Awst 2024 - Dydd Sul, 4th Awst 2024

FalconFalconry at Tintern AbbeyDewch i weld adar mawreddog yn hedfan yn Abaty Tyndyrn.
more info

Dydd Sadwrn, 29th Mehefin 2024 - Dydd Sul, 30th Mehefin 2024

Re-enactorsThe Pilgrimage at Tintern AbbeyDewch i gwrdd â Freemen Gwent wrth iddynt ddychwelyd yn fuddugol o Frwydr Agincourt yn Ffrainc.
more info

Dydd Sadwrn, 6th Gorffennaf 2024 - Dydd Sul, 7th Gorffennaf 2024

InstrumentsCeltic Music from the Regions of Wales, Ireland and ScotlandDiwrnod yn Abaty Tyndyrn gyda'r band gwerin Celtaidd acwstig Brimstone, yn rhoi blas o gerddoriaeth gan y gwledydd Celtaidd. 
more info

Dydd Sadwrn, 17th Awst 2024 - Dydd Sul, 18th Awst 2024

FletcherResting at the Abbey during the Wars of the Roses - 1471Mae saethyddion merthyr yn cael eu gwersylla yn Abaty Tyndyrn gyda'u teuluoedd! Pam eu bod nhw yma? Sut maen nhw'n goroesi'r cyfnod cythryblus yma?
more info

Dydd Sadwrn, 24th Awst 2024 - Dydd Llun, 26th Awst 2024

KnightThe Greatest KnightBydd hanes byw, ail-greu canoloesol, arddangosfeydd cerddoriaeth a cheffylau yn cludo'r abaty yn ôl i'w ddyddiau cynharaf.
more info

Dydd Sadwrn, 21st Medi 2024 - Dydd Sul, 22nd Medi 2024

FalconWings of WalesDewch i brofi adar ysglyfaethus yn agos a dod i adnabod ambell un ohonyn nhw!
more info

Dydd Sadwrn, 7th Rhagfyr 2024 - Dydd Sadwrn, 7th Rhagfyr 2024

Tintern Torchlit Carol Service - Monmouthshire Cottages CreditTintern Abbey Torchlight Carol Service 2024Mae Gwasanaeth Carolau Torchlight blynyddol Abaty Tyndyrn yn ddigwyddiad ysbrydoledig mewn lleoliad hanesyddol. Mae gorymdaith gan fflachlamp i'r Abaty cyn gwasanaeth carolau gyda'r nos gyda Chôr Ysgol Wyedean.
more info

Cysylltiedig

Tintern AbbeyGroup Visits to Tintern Abbey, TinternMae gan Cadw lawer iawn i'w gynnig i grwpiau o bob maint.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Cyffordd 23 a Chyffordd tua'r Dwyrain yr M48 neu Gyffordd 21 a'r M48 tua'r Gorllewin. Gadewch yr M48 ar Gyffordd 2 a'r A466 i Gas-gwent; parhau ar y ffordd hon (wedi'i llofnodi ar gyfer Trefynwy) i Dyndyrn ac Abaty sydd wedi'i lofnodi i'r dde.Ar gael drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf Cas-gwent 5.5 milltir i ffwrdd.

Tintern Abbey (Cadw)

Safle Hanesyddol

Tintern Abbey, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE
Close window

Call direct on:

Ffôn03000 252239

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* 1st March - 30th June : 9.30am - 5pm

1 July - 31st August : 9.30am - 6pm

1st September - 31st October : 9:30am - 5pm

1st November - 28th February : 10am - 4pm

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  0.18 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  0.24 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  0.28 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10…

  0.39 milltir i ffwrdd
 1. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  0.4 milltir i ffwrdd
 2. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  0.43 milltir i ffwrdd
 3. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.52 milltir i ffwrdd
 4. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0.56 milltir i ffwrdd
 5. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  0.56 milltir i ffwrdd
 6. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  1.23 milltir i ffwrdd
 7. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  1.58 milltir i ffwrdd
 8. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.91 milltir i ffwrdd
 9. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  2.02 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  2.43 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  2.48 milltir i ffwrdd
 12. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  2.66 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo