Tintern Abbey

Am

Mae Abaty Tyndyrn yn eicon cenedlaethol - sy'n dal i sefyll mewn ysblander di-do ar lannau Afon Gwy bron i 500 mlynedd ers ei chwymp trasig o ras.

Fe'i sefydlwyd yn 1131 gan fynachod Sistersaidd, a oedd yn hapus i wneud ag adeiladau pren ar y dechrau. Roedd yr Abad Henry, lleidr diwygiedig, yn fwy adnabyddus am ei arfer o grio wrth yr allor nag am ei uchelgeisiau pensaernïol.

Daeth eglwys garreg syml a chlostwyr yn ddiweddarach. Ond yna, diolch i nawdd arglwyddi cyfoethog y Mers, dechreuodd y mynachod gwyn feddwl yn fwy. Yn 1269 dechreuon nhw adeiladu eglwys abaty newydd ac ni wnaethant stopio nes iddynt greu un o gampweithiau pensaernïaeth Gothig Prydain. Mae'r ffrynt gorllewinol mawr gyda'i ffenestr saith lancet a bwâu esgyn yr eglwys yn dal i gymryd yr anadl i ffwrdd.

Mor ddiolchgar oedd y mynachod i'w noddwr grymus Roger Bigod eu bod yn dal i ddosbarthu alms ar ei ran yn 1535. Ond erbyn hynny roedd Diwygiad Saesneg y Brenin Harri VIII wedi hen ddechrau. Dim ond blwyddyn yn ddiweddarach ildiodd Tyndyrn yn rownd gyntaf diddymu'r mynachlogydd - a dechreuodd yr abaty mawr droi'n adfail mawreddog.

Canolfan Ymwelwyr

Mae'r ganolfan ymwelwyr wrth y fynedfa yn rhad ac am ddim i fynd i mewn ac mae ganddi lawer o anrhegion a chynhyrchion gwych i chi eu pori.

Parcio

Sylwch fod y maes parcio y tu allan i Abaty Tyndyrn yn talu ac arddangos, yn ogystal â'r maes parcio gorlif.

Pris a Awgrymir

Please see website for entry prices.

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Sadwrn, 16th Rhagfyr 2023 - Dydd Sadwrn, 16th Rhagfyr 2023

Tintern AbbeyBrother Thomas, the CellarerCamwch nôl mewn amser gyda'r Brawd Thomas a dysgu sut fywyd oedd fel mynach yn Abaty Tyndyrn. Bydd ein brawd cydymdeimladol yn rhoi gwybodaeth y tu mewn i chi am ddefodau a chyfrifoldebau'r mynachod.
more info

Cysylltiedig

Tintern AbbeyGroup Visits to Tintern Abbey, TinternMae gan Cadw lawer iawn i'w gynnig i grwpiau o bob maint.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Cyffordd 23 a Chyffordd tua'r Dwyrain yr M48 neu Gyffordd 21 a'r M48 tua'r Gorllewin. Gadewch yr M48 ar Gyffordd 2 a'r A466 i Gas-gwent; parhau ar y ffordd hon (wedi'i llofnodi ar gyfer Trefynwy) i Dyndyrn ac Abaty sydd wedi'i lofnodi i'r dde.Ar gael drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf Cas-gwent 5.5 milltir i ffwrdd.

Tintern Abbey (Cadw)

Safle Hanesyddol

Tintern Abbey, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE
Close window

Call direct on:

Ffôn03000 252239

Amseroedd Agor

* Testun Agoriadol Cyffredinol

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  0.18 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  0.24 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  0.28 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r…

  0.39 milltir i ffwrdd
 1. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  0.4 milltir i ffwrdd
 2. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  0.43 milltir i ffwrdd
 3. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.52 milltir i ffwrdd
 4. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  0.56 milltir i ffwrdd
 5. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0.56 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  1.23 milltir i ffwrdd
 7. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  1.58 milltir i ffwrdd
 8. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.91 milltir i ffwrdd
 9. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  2.01 milltir i ffwrdd
 10. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  2.02 milltir i ffwrdd
 11. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  2.43 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  2.48 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo