The Old Rectory

Am

Saif yr Hen Reithordy mewn erw o erddi aeddfed, ym mhentref gwledig di-spoilt Llangatwg-Lingoed, gerllaw Llwybr Clawdd enwog Offa. Mae gan y Rheithordy ardd gegin gynhyrchiol sy'n caniatáu i gynnyrch cartref gael ei weini.

Prydau cartref calonnog yw trefn y dydd, wedi'i goginio gan y perchennog, Mrs Karen Ball. Wedi'i lleoli yng nghanol bryniau tonnog cefn gwlad y Ffin - mae ardal o harddwch eithriadol, cyfleusterau hamdden yn cynnwys: Pony trekking, pysgota, cerdded, gleidio a hongian, golff ar un o'r nifer o gyrsiau lleol, ogofa a hwylio. Ymhlith y mannau o ddiddordeb yn yr ardal gyfagos mae:

Mynyddoedd Brycheiniog a Mynyddoedd Du, Priordy Llanddewi Nant Hodni, Abaty Tyndyrn. Castell Gwyn a chestyll eraill yn y Grysmwnt a Ynysgynwraidd, Amgueddfa Abergavanny.

Y 'Big Pit' - cyfle unigryw i fynd ar daith dan ddaear o amgylch pwll glo go iawn. Rhowch gynnig ar rai chwaraeon dŵr neu dim ond mwynhau'r golygfeydd yn Llyn Llan-gors pictiwrésg. Mae gan y Rheithordy drefi marchnad hanesyddol Y Fenni (6 milltir) a Mynwy (13 milltir) yn gymharol agos.

eiddo wedi'i leoli ar Lwybr enwog Offa Dyke a 3 llwybr cestyll

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Double£64.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Twin£64.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Cinio wedi'u pacio yn cael eu darparu
 • Deiet llysieuol ar gael
 • Didrwydded
 • Prydau gyda'r nos

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu
 • Cŵn/anifeiliaid anwes HEB eu derbyn
 • Lolfa at ddefnydd trigolion
 • Teledu ar gael

Nodweddion y Safle

 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Double

 • Gwely pedwar poster
 • Golwg golygfaol
 • Cawod

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Twin

 • Cawod

Map a Chyfarwyddiadau

The Old Rectory

Llangattock Lingoed, nr Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RR

Ychwanegu The Old Rectory i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01873 821326

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Enillwyr Gwobr Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae Gwinllan…

  1.8 milltir i ffwrdd
 2. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  2.1 milltir i ffwrdd
 3. Gosod olion ffosedig o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg.…

  2.35 milltir i ffwrdd
 4. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), yn…

  2.99 milltir i ffwrdd
 1. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, cartref blodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  3.12 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  3.42 milltir i ffwrdd
 3. Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar…

  3.74 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt…

  3.8 milltir i ffwrdd
 5. Olion sylweddol o gastell Hubert de Burgh yn y drydedd ganrif ar ddeg, a godwyd ar fwnt…

  3.88 milltir i ffwrdd
 6. Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig…

  4.33 milltir i ffwrdd
 7. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  4.34 milltir i ffwrdd
 8. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  4.9 milltir i ffwrdd
 9. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  5.19 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  5.24 milltir i ffwrdd
 11. Mae Fferm Longhouse wedi aeddfedu dros 25 mlynedd, gyda datblygiad parhaus. Mwynhewch…

  5.25 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  5.24 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo