Newport Cathedral North side
 • Newport Cathedral North side
 • Cathedral Norman arch
 • Newport Cathedral
 • Newport Cathedral Choir

Am

Eglwys Gadeiriol Casnewydd yw Mam Eglwys Esgobaeth Anglicanaidd Mynwy sy'n cynnwys sir Fynwy gyfan, dinas Casnewydd a rhannau o ardaloedd awdurdodau lleol cyfagos. Mae'n sedd Esgob Mynwy, y Gwir Barchedig Cherry Vann. Tan 1974, roedd Casnewydd yn rhan o sir Fynwy a'r dref fwyaf o fewn y sir honno. Felly, yn 1921 pan ffurfiwyd yr esgobaeth, dewiswyd eglwys plwyf St Woolos i fod yn Eglwys Gadeiriol newydd.

Heddiw, mae'r Gadeirlan yn dŷ gweddi ac addoliad bywiog, gan gynnig croeso agored a chynhwysol i bawb ac estyn allan i'r gymuned a'r esgobaeth. Mae traddodiad cerddorol ffyniannus, ac mae'r gadeirlan yn cynnal llawer o gyngherddau, arddangosfeydd a digwyddiadau.

Mae pensaernïaeth yr eglwys gadeiriol yn eithriadol. Wedi'i sefydlu tua 500 OC, mae ganddo lawer o nodweddion cynnar yn fwyaf nodedig bwa Normanaidd cerfiedig godidog, a phileri Nave trawiadol o'r un cyfnod. Mae'r to yn ganoloesol, fel y mae'r Tŵr sy'n cynnwys cerflun wedi'i ddifrodi o Jasper Tudor. Mae yna hefyd nodweddion modern megis ffenestr John Piper (1962) a'r cerflun crog croeshoelio (2020).  Mae llawer o ymwelwyr yn sôn am symlrwydd a harddwch yr eglwys gadeiriol sy'n rhoi awyrgylch heddychlon a myfyriol iawn.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Toiledau anabl

Map a Chyfarwyddiadau

Newport Cathedral

Eglwys gadeiriol

Stow Hill, Newport, Newport, NP20 4ED
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 267464

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Archwiliwch hanes Casnewydd a darganfod hanes datblygiad daearegol, archaeolegol a…

  0.27 milltir i ffwrdd
 2. Yn un o ddim ond chwe phont gludo gweithredol yn y byd, mae ymweld yn brofiad unigryw…

  0.93 milltir i ffwrdd
 3. Mae canolfan Camlas y Pedwar Loc ar ddeg ar fraich Crumlin o gamlas Sir Fynwy ac…

  1.86 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau bragdy, blasus a chegin bar a chegin, yng nghartref Tiny Rebel.

  2.41 milltir i ffwrdd
 1. Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn…

  2.62 milltir i ffwrdd
 2. Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng…

  2.64 milltir i ffwrdd
 3. Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas…

  3.1 milltir i ffwrdd
 4. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  5.51 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  6.93 milltir i ffwrdd
 6. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  7.16 milltir i ffwrdd
 7. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  7.21 milltir i ffwrdd
 8. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  7.51 milltir i ffwrdd
 9. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  7.99 milltir i ffwrdd
 10. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  8.32 milltir i ffwrdd
 11. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  8.34 milltir i ffwrdd
 12. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  8.51 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo