Clydach Ironworks
 • Clydach Ironworks
 • Clydach Ironworks Site
 • Picnic Site
 • Entrance to Clydach Ironworks car park

Am

Adeiladwyd Gwaith Haearn Clydach yn y 1790au, ac erbyn 1841 roedd 1350 o bobl yn gweithio yma, ddydd a nos. Caeodd y Gwaith Haearn yn y 1860au, ond parhaodd y diwydiant am ganrif arall. Cloddiwyd calchfaen am gerrig adeiladu ac i wneud sment a chalch, gan greu'r clogwyni creigiog ar ben y dyffryn sy'n dal i'w gweld heddiw.

Mae olion y gwaith haearn bellach ar agor i'w gweld, gyda pharcio ac ardal bicnic ar y safle.

Roedd y Gwaith Haearn wrth wraidd rhwydwaith cymhleth o dramffyrdd a dynnwyd gan geffylau. Daeth y rhain â chalchfaen, mwyn haearn a glo i lawr o'r chwareli a'r pyllau glo a mynd â'r haearn gorffenedig i ffwrdd i'r gamlas yn Gilwern. Cyrhaeddodd trenau stêm yn y 1860au pan adeiladwyd Rheilffordd Merthyr, Tredegar a'r Fenni, gan gerfio llwybr ysblennydd drwy'r dyffryn.  

Dro

Gallwch ddefnyddio'r safle hwn fel canolfan i archwilio Cwm Clydach gyda'r teithiau cerdded canlynol:

Llwybr Trysor Pucks Valley

Coridor i'r Llwybr Trysor Gorffennol

Llwybr Bailey Crawshay

Pris a Awgrymir

Free parking

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Arlwyaeth

 • Safle picnic

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Gadewch yr A465 yng Nghlydach. Dilynwch yr arwyddion brown i gyrraedd y maes parcio a'r ardal picnic ar y dde. (FELLY 230 134).

Parciwch i fyny a dilynwch y ffordd i ffwrdd o'r A465 yn ofalus. Trowch i'r dde wrth y tro miniog yn y ffordd a dilynwch y lôn i gyrraedd mynedfa'r gwaith haearn ar eich chwith. 

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae'r A3 a'r llwybrau bws #78 o'r Fenni i Frynmawr yn mynd â chi drwy Geunant Clydach, ac yn stopio ym Mhont Clydach ar yr A465. Yna, mae'n daith gerdded fer o'r safle bws i Waith Haearn Clydach.

Clydach Ironworks and picnic site

Safle Hanesyddol

Clydach Recreation Ground, Quarry Road, Clydach, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0LR

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  0.85 milltir i ffwrdd
 2. Saif Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu Bwll yr Efail, ger Pwll…

  2.19 milltir i ffwrdd
 3. Roedd y gweithfeydd haearn enwog ym Mlaenafon yn garreg filltir yn hanes y Chwyldro…

  2.79 milltir i ffwrdd
 4. Mae treftadaeth lofaol gyfoethog Cymru yn yr amgueddfa ryngweithiol arobryn hon wedi'i…

  2.84 milltir i ffwrdd
 1. Tref fechan Blaenafon a'r dirwedd o'i chwmpas ym mhen uchaf Dyffryn Dwyrain Torfaen.

  3.02 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  3.02 milltir i ffwrdd
 3. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  3.38 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  3.53 milltir i ffwrdd
 5. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  3.61 milltir i ffwrdd
 6. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  4.1 milltir i ffwrdd
 7. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  4.13 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  4.14 milltir i ffwrdd
 9. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  4.32 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  4.33 milltir i ffwrdd
 11. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  4.35 milltir i ffwrdd
 12. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  4.35 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo