Roman Legionary Museum Caerleon

Am

Cymru oedd allglofan bellaf yr Ymerodraeth Rufeinig. Yn AD 75, adeiladodd y Rhufeiniaid gaer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod y rhanbarth am dros 200 mlynedd.

Amgueddfa yng Nghaerllion, ger Casnewydd, yw Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru. Mae'n un o dri safle Rhufeinig yng Nghaerllion, ynghyd ag amgueddfa'r Baddonau ac adfeilion awyr agored yr amffitheatr a'r barics. Mae'n rhan o rwydwaith ehangach Amgueddfa Cymru.

Cysylltiedig

Caerleon Roman Fortress and BathsCaerleon Roman Fortress & Baths (Cadw), CaerleonSafle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng Awstaidd ym Mhrydain o tua A.D. 75. Olion trawiadol o faddondai'r gaer, amffitheatr, barics, a wal caer.

Caerwent Roman TownCaerwent Roman Town, CaldicotParadwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Cadeiriau olwyn ar gael
 • Cyfleusterau i bobl â nam ar eu golwg
 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Yn y car: Dilynwch arwyddion yr helmed frown o'r M4 (cyffordd 25 tua'r gorllewin, cyffordd 26 tua'r dwyrain). At ddibenion llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post NP18 1AE (a gofnodir fel 'High Street').
Ar y bws: Bysiau sydd yn rhedeg o Gasnewydd. Ffoniwch Traveline Cymru ar 0800 464 00 00 i gael rhagor o wybodaeth.
Ar y Trên: 4 milltir o orsaf Casnewydd.

Ar gael trwy drafnidiaeth gyhoeddus: Mae gorsaf Casnewydd 4 milltir i ffwrdd.

National Roman Legion Museum

Amgueddfa

High Street, Caerleon, Newport, NP18 1AH
Close window

Call direct on:

Ffôn0300 111 2 333

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruYmweld â VAQAS Cymru Ymweld â VAQAS Cymru 2016
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Opening Hours: 10am–5pm Monday–Saturday, 12pm–3pm Sunday.

Beth sydd Gerllaw

 1. Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Archwiliwch hanes Casnewydd a darganfod hanes datblygiad daearegol, archaeolegol a…

  2.35 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys Gadeiriol Casnewydd yw Mam Eglwys Esgobaeth Anglicanaidd Mynwy sy'n cynnwys sir…

  2.62 milltir i ffwrdd
 4. Yn un o ddim ond chwe phont gludo gweithredol yn y byd, mae ymweld yn brofiad unigryw…

  3.09 milltir i ffwrdd
 1. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  3.16 milltir i ffwrdd
 2. Mae canolfan Camlas y Pedwar Loc ar ddeg ar fraich Crumlin o gamlas Sir Fynwy ac…

  3.5 milltir i ffwrdd
 3. Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas…

  4.12 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau bragdy, blasus a chegin bar a chegin, yng nghartref Tiny Rebel.

  4.5 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  5.09 milltir i ffwrdd
 6. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  5.67 milltir i ffwrdd
 7. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  5.73 milltir i ffwrdd
 8. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  5.76 milltir i ffwrdd
 9. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  5.78 milltir i ffwrdd
 10. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  5.83 milltir i ffwrdd
 11. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  6.11 milltir i ffwrdd
 12. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  6.19 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo